Tietoa koronarokotteista

Koronavirusrokotteet antavat suojaa vakavia tautitapauksia vastaan. Koronarokotteen ottaminen on Suomessa vapaaehtoista ja maksutonta, ja sitä tarjotaan tällä hetkellä kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa: vakavien tautitapauksien lisäksi estetään ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpidetään terveydenhuollon kantokykyä.

Suomi on mukana kaikissa Euroopan unionin koronarokotehankinnoissa, joihin rokotteet on valittu todennäköisen valmistumisaikataulun sekä oletetun tehon ja turvallisuuden mukaan. Rokotusten aikatauluun Suomessa vaikuttavat eniten myyntilupien myöntäminen sekä rokotteiden saatavuus.

Kaikki Kymsotessa käytössä olevat koronarokotteet koostuvat kahdesta annoksesta, joiden aikaväli on 8-12 viikkoa.

Rokotteiden teho ja turvallisuus

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Siitä, kuinka hyvin koronarokotteet estävät viruksen tarttumista ihmisestä toiseen, ei vielä tiedetä tarkasti – tieto tarkentuu tutkimustiedon karttuessa.

Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Rokotteiden turvallisuutta seurataan myös niiden käyttöönoton jälkeen.

Rokotuksen jälkeen on toistaiseksi edelleen tärkeää pitää riittävää turvaväliä (vähintään kaksi metriä), huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää tarvittaessa maskia sekä hakeutua herkästi koronavirustestiin, jos oireita ilmenee. Huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta voi auttaa torjumaan koronan lisäksi myös muita tarttuvia tauteja.

Kenelle koronarokote sopii?

Koronarokote sopii hyvin lähes kaikille, ja tällä hetkellä sitä tarjotaan kaikille 12 vuotta täyttäneille. On hyvin harvinaista, että koronarokotetta ei voi ottaa. Mikäli rokotuksesta saa vakavan allergisen reaktion, samaa rokotetta tai samoja ainesosia sisältävää toista koronarokotevalmistetta ei enää anneta.

Koronarokotuksen voi yleensä ottaa normaalisti, vaikka sairastaisi jotain sairautta tai samanaikaisesti olisi käynnissä lääkekuuri. Omaan terveydentilaan koskevissa asioissa tulee kääntyä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Raskaana olevat

Myös raskaana olevia suositellaan ottamaan koronarokote. Molemmat rokoteannokset voidaan ottaa raskauden aikana ja imettäessä. Myöskään hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse keskeyttää rokotuksen vuoksi.

Suomessa valtavarianttina leviävä koronan deltamuunnos on riski myös raskaana oleville. Deltamuunnos voi aiheuttaa vaikeamman taudin raskaana oleville kuin aikaisemmat koronaviruksen muunnokset. Koska raskaus tuo kehon toimintaan muutoksia, on odottavan riski sairastua vakavasti koronaan suurempi. Sairastettu infektio voi myös lisätä ennenaikaisen synnytyksen ja verisuonitukosten todennäköisyyttä.

Tehtyjen rokotetutkimuksen mukaan koronarokote ei aiheuta riskejä raskaana olevalle tai sikiölle. Koronarokotetta ei ole myöskään yhdistetty keskenmenoihin. Lue lisää koronarokotuksesta raskauden aikana.

Rokote ja sairastettu koronavirustauti

Koronarokote on hyvä ottaa, vaikka olisi jo sairastanut taudin. Tiedetään, että sairastettu koronavirustauti antaa ainakin kuusi kuukautta kestävän suojan valtaosalle sairastuneista. Tämän vuoksi rokotuksella ei ole kiire, ja pääsääntöisesti se annetaan kuuden kuukauden kuluttua taudin sairastamisesta.

Koronarokotteista ei tiedetä olevan haittaa, vaikka henkilöllä olisi oireeton koronavirusinfektio tai itämisvaiheessa oleva koronavirustauti silloin, kun rokote annetaan.

Koronarokote ja muut rokotukset

Jos sinut on hiljattain rokotettu, voit ottaa koronarokotuksen ilman varoaikaa. Suomessa käytettäviä koronarokotteita voi siis ottaa samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa.

Esimerkiksi TBE-rokotteen, eli punkkirokotteen, tai jäykkäkouristusrokotteen voi siis ottaa ilman varoaikaa koronarokotteeseen.

Ulkomailla otettujen rokotusten täydentäminen

Kaikista ulkomailla saaduista rokotuksista tulee esittää virallinen todistus. Todistuksen tulee olla suomen- ruotsin- tai englanninkielinen.

Jos olet saanut Suomessa käytössä olevan rokotevalmisteen 1. annoksen ulkomailla, voit ottaa 2. rokotteen normaalisti Suomessa. Aika tulee varata puhelimitse.

Mikäli saatu 1. annos on annettu rokotteella, joka ei ole käytössä Suomessa, voidaan 2. annos antaa toisella rokotteella.

Jos olet saanut saanut täyden 2 rokoteannosta EU:n alueella käytössä olevaa rokotetta tai Sputnik-rokotetta, rokotussarjasi on valmis. Johnson&Johnsonin rokotetta riittää 1 annos.

Ei EU:n alueella käytössä olevien rokotteiden suhteen harkitaan tilannetta tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voit konsultoida THL:n koronarokotustukea (koronarokotus@thl.fi).

Rokotevalmisteet

mRNA-rokotteet

mRNA-koronarokotteet pohjautuvat teknologiaan, jota on kehitetty 1990-luvulta lähtien. mRNA-rokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA), jonka avulla lihassolut rokotteen pistokohdassa saadaan tuottamaan rokotteen vaikuttavaa ainetta. Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän pintaproteiinin vieraaksi ja alkaa tuottaa vasta-ainetta sitä vastaan. Näin elimistöä opetetaan torjumaan varsinaista koronavirusta, jos tautia aiheuttava virus pääsee elimistöön. RNA ei pysty liittymään rokotetun solujen perimään, eli DNA:han.

Kymsotella käytössä olevat mRNA-rokotteet

Spikevax (Moderna)

Moderna on mRNA-rokote, joka soveltuu 12 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Rokote ei sisällä säilöntäaineita eikä tehosteainetta.

Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, säilöntäaineita eikä tehosteainetta.

Comirnaty (BioNtech-Pfizer)

BioNtech-Pfizerin Comirnaty-rokote on mRNA-rokote, jota tarjotaan 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmalle.

Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, säilöntäaineita eikä tehosteaineita.

Adenovirusvektorirokotteet

Adenovirusvektorirokotteissa kuljettajaviruksena on adenovirus. Tämä kuljettajavirus on vaaraton eikä pysty lisääntymään elimistossä. Adenovirus kuljettaa geeniä, joka ohjaa solut tuottamaan koronaviruksen pintaproteiinia. Kun tämä kuljettajavirus vie geenin pistoskohdan soluun, solu alkaa tuottaa pinnalleen pintaproteiinia. Elimistö tunnistaa proteiinin vieraaksi ja alkaa suojautua sitä vastaan. Adenovirus on vektorirokotteiden yleisin kuljettajavirus ja sitä on käytetty kuljettimena mm. ebola-, HIV- ja tuberkuloosirokotteissa sekä syöpähoidoissa.

Ainoa Kymsotessa käytössä oleva adenovirusvektorirokote on Vaxveria.

Vaxveria (Astra-Zeneca)

Astra-Zenecan Vaxveria-rokote on adenovirusvektorirokote, joka soveltuu kansallisen ohjeistuksen mukaisesti 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Rokote ehkäisee tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä tehosteainetta tai eläviä koronavirustaudin aiheuttajaviruksia.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT).

Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoembolia tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este rokottamiselle.

Yli 65-vuotiaat AstraZenecan rokotteen ottaneet voivat poikkeustapauksessa saada 2. annoksen myös Pfizerin tai Modernan mRNA-rokotevalmisteella.