Tietoa koronarokotteista

Koronavirusrokotteet antavat suojaa vakavia tautitapauksia vastaan. Koronarokotteen ottaminen on Suomessa vapaaehtoista ja maksutonta, ja sitä tarjotaan kaikille 16 vuotta täyttäneille.

Koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa: vakavien tautitapauksien lisäksi estetään ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpidetään terveydenhuollon kantokykyä.

Suomi on mukana kaikissa Euroopan unionin koronarokotehankinnoissa, joihin rokotteet on valittu todennäköisen valmistumisaikataulun sekä oletetun tehon ja turvallisuuden mukaan. Rokotusten aikatauluun Suomessa vaikuttavat eniten myyntilupien myöntäminen sekä rokotteiden saatavuus.

Rokotteiden teho ja turvallisuus

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Siitä, kuinka hyvin koronarokotteet estävät viruksen tarttumista ihmisestä toiseen, ei vielä tiedetä tarkasti – tieto tarkentuu tutkimustiedon karttuessa.

Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Rokotteiden turvallisuutta seurataan myös niiden käyttöönoton jälkeen.

Rokotuksen jälkeen on toistaiseksi edelleen tärkeää pitää riittävää turvaväliä (vähintään kaksi metriä), huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää tarvittaessa maskia sekä hakeutua herkästi koronavirustestiin, jos oireita ilmenee. Huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta voi auttaa torjumaan koronan lisäksi myös muita tarttuvia tauteja.

Tuoreimpia ohjeita rokotuksiin liittyen

Raskaana olevien rokottaminen

Myös raskaana olevat voivat ottaa koronavirusrokotteen. Molemmat rokoteannokset voidaan ottaa raskauden aikana. Myöskään hedelmällisyyshoitoja ei tarvitse keskeyttää rokotuksen vuoksi.

Raskaana oleva voi ottaa koronarokotteen omalla rokotusvuorollaan rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Koronarokote ja muut rokotukset

Jos sinut on hiljattain rokotettu, voit ottaa koronarokotuksen ilman varoaikaa. Suomessa käytettäviä koronarokotteita voi siis ottaa samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa.

Esimerkiksi TBE-rokotteen, eli punkkirokotteen, tai jäykkäkouristusrokotteen voi siis ottaa ilman varoaikaa koronarokotteeseen.

Ulkomailla otettujen rokotusten täydentäminen

Kaikista ulkomailla saaduista rokotuksista tulee esittää virallinen todistus. Todistuksen tulee olla suomen- ruotsin- tai englanninkielinen.

Jos olet saanut Suomessa käytössä olevan rokotevalmisteen 1. annoksen ulkomailla, voit ottaa 2. rokotteen normaalisti Suomessa. Aika tulee varata puhelimitse.

Mikäli saatu 1. annos on annettu rokotteella, joka ei ole käytössä Suomessa, voidaan 2. annos antaa toisella rokotteella.

Jos olet saanut saanut täyden 2 rokoteannosta EU:n alueella käytössä olevaa rokotetta tai Sputnik-rokotetta, rokotussarjasi on valmis. Johnson&Johnsonin rokotetta riittää 1 annos.

Ei EU:n alueella käytössä olevien rokotteiden suhteen harkitaan tilannetta tapauskohtaisesti. Tarvittaessa voit konsultoida THL:n koronarokotustukea (koronarokotus@thl.fi).

Rokotevalmisteet

mRNA-rokotteet

mRNA-koronarokotteet pohjautuvat teknologiaan, jota on kehitetty 1990-luvulta lähtien. mRNA-rokotteet sisältävät lähetti-RNA:ta (mRNA), jonka avulla lihassolut rokotteen pistokohdassa saadaan tuottamaan rokotteen vaikuttavaa ainetta. Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän pintaproteiinin vieraaksi ja alkaa tuottaa vasta-ainetta sitä vastaan. Näin elimistöä opetetaan torjumaan varsinaista koronavirusta, jos tautia aiheuttava virus pääsee elimistöön. RNA ei pysty liittymään rokotetun solujen perimään, eli DNA:han. Lähde: THL.

Adenovirusvektorirokotteet

Adenovirusvektorirokotteissa kuljettajaviruksena on adenovirus. Tämä kuljettajavirus on vaaraton eikä pysty lisääntymään elimistossä. Adenovirus kuljettaa geeniä, joka ohjaa solut tuottamaan koronaviruksen pintaproteiinia. Kun tämä kuljettajavirus vie geenin pistoskohdan soluun, solu alkaa tuottaa pinnalleen pintaproteiinia. Elimistö tunnistaa proteiinin vieraaksi ja alkaa suojautua sitä vastaan. Adenovirus on vektorirokotteiden yleisin kuljettajavirus ja sitä on käytetty kuljettimena mm. ebola-, HIV- ja tuberkuloosirokotteissa sekä syöpähoidoissa. Lähde: THL.

Kymsotella käytössä olevat rokotevalmisteet

Moderna

Moderna on mRNA-rokote, joka soveltuu 18 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Rokote ei sisällä säilöntäaineita eikä tehosteainetta. THL on linjannut, että tutkimusten laajentuessa lapsiin, on mahdollista, että Modernan rokotetta annetaan myös heille. Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, säilöntäaineita eikä tehosteainetta.

Vaxveria (Astra-Zeneca)

Astra-Zenecan Vaxveria-rokote on adenovirusvektorirokote, joka soveltuu kansallisen ohjeistuksen mukaisesti 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Rokote ehkäisee tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä tehosteainetta tai eläviä koronavirustaudin aiheuttajaviruksia.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi AstraZenecan rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet sinustromboosin eli aivolaskimotukoksen tai hepariinihoitoon liittyvän trombosytopenian (HIT).

Aikaisemmin sairastettu aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai lukinkalvonalainen vuoto ei ole este rokotteen antamiselle. Myöskään aikaisemmin sairastettu keuhkoembolia tai syvä laskimotukos esimerkiksi alaraajoissa ei ole este rokottamiselle.

THL:n uusimman linjauksen mukaan yli 65-vuotiaat AstraZenecan rokotteen ottaneet voivat poikkeustapauksessa saada 2. annoksen myös Pfizerin tai Modernan mRNA-rokotevalmisteella. Vahva suositus on, että 65 vuotta täyttäneet jatkavat aiemmin saamallaan koronarokotteella, mikäli valmisteen käytölle ei ole ilmennyt lääketieteellistä estettä. Mikäli näin on, huomioi aikaa varatessa seuraavat seikat:

  • Kymsotessa jo varatut ajat 2. AstraZeneca-annokselle säilyvät entisellään.
  • Yli 65-vuotiaiden henkilöiden, jotka kieltäytyvät 2. rokotuksesta AstraZeneca-rokotevalmisteella, tulee olla yhteydessä puhelimitse ajanvaraukseen ja perua aika.Varaajille myönnetään uusi rokotusaika, mutta annosväli voi mahdollisesti pidentyä suunnitellusta.
  • Rokotevalmistetta ei ole mahdollista valita rokotuspisteellä, vaan annettava valmiste käy ilmi aikaa varatessa.

Comirnaty (BioNtech-Pfizer)

BioNtech-Pfizerin Comirnaty-rokote on mRNA-rokote, joka on tarkoitettu 16 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. THL on linjannut, että tutkimusten laajentuessa lapsiin, on mahdollista, että rokotetta annetaan myös heille. Rokote ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19 -tautia. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, säilöntäaineita eikä tehosteaineita.

Lähde: THL