Usein kysyttyjä kysymyksiä rokotteista

Suojaavatko rokotteet koronavirustartunnalta? Ovatko rokotteet turvallisia? Kuinka pitkään rokotteen antama suoja kestää? Näihin ja muihin yleisiin kysymyksiin löydät vastauksia tältä sivulta.

Miltä koronavirusrokotteet suojaavat? Suojaavatko koronarokotteet koronatartunnalta?

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Ei vielä tiedetä varmasti, kuinka hyvin koronarokotteet estävät viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Tieto tästä tarkentuu tutkimustiedon karttuessa.

Tehoavatko koronarokotteet muuntuneisiin koronaviruksiin?

Erilaisia koronaviruksen muunnoksia on tuhansia ja on tyypillistä, että virus levitessään muuttuu. Loppuvuodesta 2020 myös Suomessa havaitut virusmuunnokset ovat tapahtuneet sellaisissa viruksen osissa, joiden muuttuminen ei tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuta rokotteiden toimivuuteen. Nykytiedon valossa käytössä olevat koronavirusrokotteet toimivat siis myös uusiin virusmuotoihin.

Ovatko koronarokotteet turvallisia?

Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Koronarokotteet myös käyvät läpi samat tutkimusvaiheet kuin muutkin rokotteet. Nyt käyttöön otettujen koronarokotteiden tutkimuksiin on osallistunut kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia koehenkilöitä niin Euroopassa kuin muualla maailmassa. 

Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Viranomaiset arvioivat, onko tutkimuksin osoitettu näyttö valmisteen hyödyistä niin merkittävä verrattuna mahdollisiin haittoihin, että valmisteelle voidaan saadun näytön perusteella myöntää myyntilupa. 

Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, kuumeilua tai lihas- ja päänsärkyä.  

Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa myös harvinaisia vakavia allergisia reaktioita. Ensimmäisenä käyttöön otettujen mRNA-rokotteiden on raportoitu aiheuttaneen tällaisia reaktioita. Vielä ei tiedetä, mikä rokotteen ainesosa ne on aiheuttanut. Valtaosa rokotteiden haittareaktioista tulee ilmi kuuden viikon kuluessa rokottamisesta.  

Vaikka kaikki uudet rokotteet testataan perusteellisesti, harvinaisten haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida minkään rokotteen tai lääkkeen kohdalla sulkea täysin pois. Vaikka rokotetutkimuksiin osallistuu kymmeniä tuhansia koehenkilöitä, mahdolliset hyvin harvinaiset haitat saattavat tulla esiin vasta, kun rokotteen on saanut vielä tätäkin suurempi ja moninaisempi joukko ihmisiä. Myyntiluvan saaneen rokotteen tulee antaa paras mahdollinen suojateho estettävää tautia vastaan mahdollisimman vähäisillä haittavaikutuksilla.

Koronaviruspandemian laajuuden ja sen aiheuttaman tautitaakan vuoksi nyt käytettäville koronarokotteille on EU:n alueella annettu ehdollinen myyntilupa. Myyntilupa on ehdollinen siksi, että lääke on katsottu hyvin tarpeelliseksi lääketieteellisin perustein, mutta tutkimustietoa tarvitaan lisää tavallisen myyntiluvan myöntämiseksi. Koronavirusrokotteiden kohdalla seuranta-aika on lyhyempi kuin rokotteilla keskimäärin. Koronavirusrokotteiden myyntiluvan haltijoiden eli lääkealan yritysten on toimitettava viranomaisille säännöllisesti teho- ja turvallisuustietoa, jotta myyntilupaa voidaan jatkaa.

Viranomaiset seuraavat aina kaikkien rokotteiden tehoa ja turvallisuutta myös sen jälkeen, kun rokote on otettu käyttöön. Myyntiluvan ehdollisuuden vuoksi koronarokotteiden tehoa ja turvallisuutta seurataan tavallista enemmän.

Kuinka nopeasti koronarokote vaikuttaa, kun rokotus on annettu?

Elimistön puolustusjärjestelmä aktivoituu heti rokotuksen jälkeen. Koronarokotteita annetaan kaksi annosta. Rokotteiden suojateho on ollut noin 50 prosenttia juuri ennen toisen annoksen antamista eli 3–4 viikon kuluttua ensimmäisen annoksen antamisesta. Toinen annos siis tarvitaan, jotta suojateho on mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen.

Kuinka pitkään rokotteen antama suoja kestää?

Koronarokotteiden synnyttämän immuniteetin kestoa ei vielä tiedetä, sillä koronarokotteet eivät ole vielä olleet pitkäaikaisessa käytössä. Tiedon karttuessa saamme tietoa myös mahdollisten tehosterokotusten tarpeesta.

Miten nopeasti koronavirusepidemia saadaan kuriin, kun rokote on käytössä?

Suomalaisten rokottaminen vie aikaa, sillä tavoite on rokottaa kaikki ne, jotka rokotuksen haluavat ja joille sen voi myyntiluvan mukaisesti antaa. Kaikkien halukkaiden rokottaminen tulee kestämään pitkään. Rokotusten käynnistyttyä yhteiskunnassa ei voida palata normaaliin elämään välittömästi, vaan muutos tapahtuu vähitellen.

Mahdollisuudet palata normaaliin elämään riippuvat muun muassa rokotteiden tehosta ja kyvystä ehkäistä vakavan taudin lisäksi myös koronaviruksen tarttumista. Parhaassa tapauksessa rokote estää vakavan taudin ja kuoleman lisäksi myös viruksen erityksen ja siten tarttumisen. Ei kuitenkaan vielä tiedetä, estävätkö koronarokotteet viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Tieto tästä tarkentuu tutkimustiedon karttuessa.

Lähde: THL