Ohjeita työntekijöille ja yrityksille

Työntekijöille

Kymsotessa ei järjestetä yli 10 hengen koulutuksia ja tilaisuuksia 12.3.–12.4.2020. Kymsotelaiset eivät myöskään matkusta Kymenlaakson ulkopuolella järjestettäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin 31.5.2020 asti. Kokouskäytännöissä suositaan etäyhteyksiä.

Poikkeuksena ovat kuntalain mukaiset Kymsoten toimielimet, jotka kokoontuvat toistaiseksi normaalisti päätöksenteon turvaamiseksi. Myös toimielimet valmistautuvat siirtymään toimimaan etäyhteyksien välityksellä.

Kymsote ei ota vastaan ryhmävierailuja. Kaikissa Kymsoten toimipisteissä vältetään kättelyä.


Yrityksille

Kymsote kehottaa Kymenlaakson alueen työnantajia harkitsemaan muutoksia sairauslomakäytäntöihin. Erityisesti kehotetaan tarvittaessa laajentamaan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä. Työnantajien tulisi mahdollisuuksien mukaan suosia ohjeita, joissa työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle ilman lääkärintodistusta esim. 3–7 päiväksi.

Tällä voidaan välttää terveyspalvelujen turhaa kuormittamista. Lisäksi odottelu terveydenhuollon vastaanotolla lisää tartuntavaaraa.