Lapset

Koronavirustauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lieväoireinen. Vaikea koronavirustauti on erittäin harvinainen lapsilla.

Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai diabetes, on hoitotasapainossa.
Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään lapsilla, jotka tarvitsevat puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla vaarallista. 

Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koronavirusinfektioon sopivia oireita, huoltajan pitää ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa lapsi tai nuori on perussairautensa vuoksi seurannassa. 

Lasta voi suojata infektiolta samalla tavoin kuin aikuisiakin. Lapset saavat tartunnan useimmiten lähipiirinsä aikuisilta, joten aikuisten rokotukset suojaavat myös lapsia. Kontaktia sairastuneisiin kannattaa välttää.

Rokotuskattavuuden noustessa koronaviruksen kierto väestössä vähenee ja muut hengitystievirukset yleistyvät jälleen, kun kontaktit lisääntyvät. Lasten oireilun syynä onkin syksyllä 2021 todennäköisimmin joku muu virus kuin korona.


Miten toimitaan, kun lapselle tulee koronavirukseen sopivia oireita?

Kun huomaat, että lapsellasi on virusinfektioon sopivia oireita, suosittelemme, että hän ei mene kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

Lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu. Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet.

Suosittelemme, että alle 12-vuotiaita testataan koronaviruksen varalta vain silloin, kun lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Jos lapsen oireet vaativat lääkärin arviota, voi hän samalla arvioida koronatestin tarpeellisuuden.

Oireinen lapsi tulisi testata myös silloin, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen. Voit harkintasi mukaan viedä lapsen koronatestiin, kun epäilet koronavirusinfektiota.

Yli 12-vuotiaita koskevat samat ohjeet kuin aikuisia. Rokottamattomien yli 12-vuotiaiden nuorten ja aikuisten pitäisi aina hakeutua testiin, kun heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Varhaiskasvatukseen ja kouluun palaaminen

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, hän voi suosituksemme mukaan mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Kymsotessa noudatetaan THL:n ohjeita, jotka löytyvät kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.