HUS:n tuottama Mielenterveystalon Koronahuoli-chat palvelee läpi kesän

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 02.07.2020 klo 13:41

Koronapandemian aiheuttamaa ahdistavaa oloa, stressiä ja unettomuutta? Tai onko elämäntilanne muuttunut? Huolia toimeentulon tai perheen pärjäämisen kanssa? 

Koronahuoli-chat on kaikille suomalaisille avoin, maksuton, kahdenkeskeinen chat! 

Koronahuoli-chat on HUSin tuottama Mielenterveystalossa toimiva tukipalvelu.

Osoitteessa www.mielenterveystalo.fi sijaitsee Milli, virtuaalinen apuri. Nyt Millin kautta pääsee myös chattaamaan ammattilaisen kanssa Koronahuoli-chattiin. 

Chatissa asioidaan anonyymisti, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta. Chatissa vastaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset HUS Psykiatriasta, joihin lukeutuu mm. sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. 

Chatissa saa apua koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja elämäntilanteeseen liittyviin huoliin, kuten taloudelliseen pärjäämiseen, asumiseen, lasten tai läheisen vointiin, päihteiden käyttöön tai lähisuhdeväkivaltaan. 

Chat on avoinna arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan sosiaalityöntekijöiden toimesta keskiviikkoisin 12-16.

Chat palvelee asiakkaitaan läpi kesän.

UPM lahjoitti 30 000 kasvosuojainta Kymsoten kotihoidolle

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 26.06.2020 klo 14:00

UPM tarjoaa 30 000 kasvosuojainta Kymsoten kotihoidon käyttöön osana yhtiön Biofore Share and Care -ohjelmaa. ”Suojavarusteiden saatavuudessa on ollut haasteita pandemiakevään aikana ympäri maailmaa ja se on näkynyt myös Kouvolassa”, Anna Laksio, Kymin paperitehtaan turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö kertoo. ”Paikallisena toimijana
koemme tärkeäksi olla mukana tukemassa yhteisömme jäseniä pandemian vastaisessa työssä. Alueellamme olisi ollut monta sopivaa käyttökohdetta tälle tuelle. Yleishyödyllisenä terveysalan toimijana Kymsote valikoitui joukosta kuultuamme, että erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon
tarvetta kasvosuojaimille.”

Kymsoten kotihoidon käyttöön nyt luovutetut kasvomaskit on jaettu UPM Kymin paperitehtaan ja sellutehtaan sekä UPM Energyn toimesta. Lisäksi UPM Kalson viilutehtaan kautta jaetaan 10 000 kasvosuojainta Valkealassa sijaitsevalle vanhusten ja vammaisten palvelukeskus Iltatähdelle.

”Kymsoten alueella koronaepidemia on laantunut, mutta uusia tapauksia todetaan edelleen. Kymsoten kotihoidossa henkilökunta käyttää edelleen suu-nenäsuojainta kaikissa hoitotilanteissa. Suojautumalla henkilökunta varjelee asiakkaita altistumiselta ja suojaa samalla myös itseään”, kertoo
palvelualuepäällikkö Tanja Metsola Kymsoten kotihoidosta.

”Teemme kotihoidossa noin 3 500 kotikäyntiä vuorokaudessa ja jokaisen käynnin aikana tarvitaan uusi suu-nenäsuojain. Suojainten kulutus on ymmärrettävästi runsasta, vaikka toki käytössä on tällä hetkellä myös pestäviä ns. kestosuojaimia. Olemme kiitollisia saamastamme arvokkaasta tuesta, joka helpottaa työtämme ja suojaa asiakkaita koronatartunnalta.”

UPM on ollut aktiivisesti mukana kasvosuojainten hankinnassa kevään aikana. Yhtiö on pyrkinyt varmistamaan suojainten riittävyyden omalle henkilöstölle sekä sen toimipisteissä työskenteleville urakoitsijoille ja vierailijoille. UPM on myös tarjonnut hankinta-asiantuntijoidensa osaamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin korvauksetta. Yhtiö tarjoaa kaikille tehdaspaikkakunnilleen mahdollisuuden jakaa suojaimia sopivaksi katsomalleen paikalliselle toimijalle. Yhteensä 500 000 suojainta on varattu jaettavaksi paikallistoimijoiden kesken kesän ja syksyn aikana. Suojaimet ovat EN-standardin mukaisia Type I -tuotteita.

Kymsoten lastensuojeluyksikössä todettu koronavirustartunta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 23.06.2020 klo 13:06

Kymsoten lastensuojeluyksikössä on todettu koronavirustartunta 22.6. Tartunta on todettu yksikössä asuvalla lapsella, jonka perheeseen on oltu yhteydessä. Kymsoten hygieniayksikkö on tehnyt tartunnanjäljitykset ja aloittanut tarvittavat toimenpiteet. Yksikkö on tavoittanut kaikki altistuneet: altistuneet lapset ja heidän perheensä sekä yksikön työntekijät. Heille on annettu ohjeet karanteenin ja mahdollisten tartuntaoireiden seurannan osalta.

Asiakkaiden yksityisyyden suojelemiseksi ja lapsen etu huomioiden Kymsote ei anna tapauksen osalta tarkempia tietoja.

POKS:n poliklinikoita muuttaa takaisin omiin tiloihinsa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 17.06.2020 klo 15:55

POKS:n sisätautipoliklinikka, diabetespoliklinikka (Marjoniemen terveysasemalta) ja kirurgianpoliklinikka ovat muuttaneet takaisin omiin tiloihinsa ​​15.6.2020 alkaen.  Sisäänkäynti poliklinikoille tapahtuu pääovien kautta klo 8-16 välisenä aikana.

Kaikki Pohjois-Kymen sairaalan päivystyspotilaat käyttävät samaa päivystyksen sisäänkäyntiä 13.6. alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 11.06.2020 klo 15:29

Koronavirusepidemiaa varten käynnistetty Pohjois-Kymen sairaalan infektiopäivystys siirtyy lähemmäs päivystystä ja 13.6. alkaen kaikki päivystyspotilaat (paitsi ensihoidon tuomat potilaat) käyttävät samaa päivystyksen sisäänkäyntiä.

Päivystyksen sisäänkäynnillä infektio-oireiset potilaat ohjataan infektiopäivystykseen. Infektiopotilaat hoidetaan myös jatkossa eri tiloissa kuin ei-infektiopotilaat.

Syy muutoksille on se, että koronaepidemia on rauhoittunut ja tarvetta nykyisien tilojen ylläpidolle ei enää ole. Tuomalla infektiopotilaat lähemmäksi päivystystä, koronavirukseen varautumista on edelleen mahdollista ylläpitää.

Muut potilaat (poliklinikat, laboratoriot, röntgen) ohjataan edelleen sairaalan pääovesta.

Pohjois-Kymen sairaalan sisäänkäynnit 13.6.2020 alkaen
Pohjois-Kymen sairaalan sisäänkäynnit 13.6.2020 alkaen

Omaisten vierailut Kymsoten terveyden ja sairaanhoidon palveluketjun vuodeosastoilla

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 05.06.2020 klo 11:51

Omaisten vierailut Kymenlaakson keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan, Karhulan sairaalan, Haminan sairaalan, ja kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla on toistaiseksi kielletty koronapandemian takia.

Poikkeuksina sallitaan aiemman käytännön mukaisesti kriittisesti sairaiden, palliatiivisessa ja saattohoidossa olevien potilaiden omaisten vierailut yksikön henkilökunnan kanssa sovitulla tavalla.

Yllä olevasta vierailukäytännöstä voidaan muuten poiketa vain erityisen painavasta hoidollisesta syystä, hoitavan lääkärin harkinnan mukaan.

Lisäksi 5.6. alkaen sallitaan Kymenlaakson alueella asuville synnyttäjille keskussairaalan synnytysvuodeosastolla synnytyksen jälkeen yhden tukihenkilön vierailu. Synnytysvuodeosastolla otetaan myös käyttöön suljettuina olleet perhehuoneet. Äitiyspoliklinikan vastaanotoilla jatketaan aiempaa käytäntöä, eli tukihenkilön läsnäolo ei ole toistaiseksi mahdollista. Tukihenkilö ei myöskään pääse mukaan keisarileikkaukseen leikkaussaliin.

Kaikkien poikkeussääntöjen mukaisesti vierailulle tulevilla ei saa olla hengitystietulehdukseen tai muuhun tarttuvaan tautiin viittaavaa oireilua, heidän on noudatettava vierailun aikana hyvää käsi- ja yleistä hygieniaa, ja osaston henkilökunnan antamia ohjeita.

Tukihenkilörajoitusten asteittainen purku lapsivuodeosastolla

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 04.06.2020 klo 15:42

Kymenlaakson keskussairaalassa puretaan lapsivuodeosaston vierailurajoituksia.

Tukihenkilö voi osallistua synnytykseen sekä synnytyksen jälkeiseen seurantaan lapsivuodeosastolla.

Mikäli synnytystapana on sektio, tukihenkilö odottaa leikkauksen ajan synnytyssalissa. Perhehuoneet ovat taas käytössä

Tukihenkilön tulee olla terve. Hänellä ei saa olla infektio-oireita, eikä hän saa olla altistunut koronavirukselle. Lisäksi hänellä ei saa olla ulkomaanmatkoja edeltävään 14 vuorokauteen.

Tukihenkilön tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, yksikköön ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuessa.

Muita vierailijoita kuin tukihenkilö ei sallita.

Rajoitusten purku lapsivuodeosaston osalta koskee ainoastaan Kymenlaakson kuntien alueelta saapuvia tukihenkilöitä. Uudellamaalla asuvien kohdalla noudatamme toistaiseksi HUS:n ohjeistuksia. Mikäli kotikuntasi sijaitsee Kymenlaakson ulkopuolella, tukihenkilö ei voi valitettavasti osallistua synnytyksen jälkeiseen seurantaan lapsivuodeosastolla. Tukihenkilö voi tulla hakemaan äidin ja vauvan 8. kerroksen hissiaulasta ja tuoda turvakaukalon tullessaan.

Rajoitusten asteittainen purku on mahdollista vähäisten Kymenlaakson alueella todettujen Covid-19 tautitapausten vuoksi. Rajoituksia voidaan kuitenkin joutua ottamaan uudelleen käyttöön, mikäli koronavirustartuntojen määrä kääntyy kasvuun. Tukihenkilö ei voi tulla mukaan äitiyspoliklinikalle, naistentautien poliklinikalle, kätilön vastaanotolle, SYPE-vastaanotolle, HAL-vastaanotolle, lääkärin vastaanotolle, sektioon tai lapsivuodeosastolle ennen synnytystä.

Helmi Cafe ja Helmi Fresh työllisyyttä tukevina yksikköinä avataan tietyin rajoituksin 1.6.2020 alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 27.05.2020 klo 09:39

Helmi Lunch pysyy suljettuna 31.8.2020 saakka.

Helmi Cafe ja Helmi Fresh työllisyyttä tukevina yksikköinä avataan tietyin rajoituksin 1.6.2020 alkaen. Uusien ohjeistusten nojalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä voidaan laajentaa 1.6. alkaen.

Palvelupaikalla noudatetaan kullakin hetkellä voimassa olevia valtioneuvoston, STM:n ja THL:n ohjeistuksia.

Huolehdi terveydestäsi vastuullisesti

Kategoriat
Artikkelit Päivitetty 20.05.2020 klo 08:33

Poikkeuksellinen tilanne on vaikuttanut lähes koko Kymsoten toimintaan – myös lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoaikoihin. Vaikka monissa paikoissa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä, on oman terveyden sekä mahdollisen pitkäaikaissairauden hoitoa tärkeää ylläpitää myös nyt. Mikäli olet saanut hoitoon liittyvän vastaanottoajan sairaalaan eikä aikaa ole peruttu tai muutettu, tulee sinun noudattaa annettua aikaa ja saapua paikalle. Se on tärkeää paitsi itsellesi, myös hoitavalle taholle.

Terveydentilan muutoksissa ja pitkäaikaissairauksien hoidossa on tärkeä noudattaa annettuja ohjeita myös poikkeustilanteessa. ”Lähtökohtaisesti kaikkien sairauksien, joiden tutkimukset tai seuranta vaativat fyysistä kontaktia, vastaanottoajat järjestetään paikan päällä. Esimerkiksi vatsan tutkimukset ja sydämen kuuntelu ja ultraus vaativat asiakkaan paikallaoloa”, Kymsoten sisätautien ylilääkäri Mika Huuskonen kertoo. Mikäli olet menossa ensikäynnille sairauden tai vaivan vuoksi, tulet todennäköisesti myös silloin saamaan ajan lääkärin vastaanotolle sairaalaan. Jotta hoito saadaan aloitettua ajoissa, on varatulle ajalle saapuminen erittäin tärkeää.

Jokainen tapaus arvioidaan yksilökohtaisesti

Vaikka tämänhetkisessä tilanteessa suositellaankin edelleen välttämään fyysisiä kontakteja, älä ohita sen puitteissa lääkärille tai hoitajalle varattuja vastaanottoaikoja. Tarve fyysiselle vastaanotolle arvioidaan aina yksilökohtaisesti, jolloin lääkäri käy läpi asiakkaan tilan, taustatiedot ja sairauden luonteen. ”Mikäli saa kutsun vastaanotolle, on lääkäri aina arvioinut toimenpiteen tarpeelliseksi asiakkaan taustatietojen perusteella. Tällöin vastaanottoaikaa on syytä noudattaa”, Huuskonen korostaa.

Pitkäaikaissairaiden tulee kiinnittää huomiota oloonsa ja tuntemuksiinsa kuten ennenkin. Noudata samoja ohjeita, mitä olet saanut aiemmin liittyen sairauden hoitoon. Älä jää odottamaan oireiden kanssa, sillä pitkittäminen voi pahentaa tilannetta. ”Olemme tänä keväänä havainneet, että ihmiset hakeutuvat jopa akuuteissa tilanteissa hoitoon viiveellä. Jos diagnostiikka viivästyy, voi tila pahentua ja vaatia järeämpiä hoitokeinoja”, Huuskonen kertoo ja muistuttaa, että hoitoon tulee hakeutua kuten normaalitilanteessakin – silloin, kun tilaan tulee huomattavia muutoksia. Useimmilla pitkäaikaissairailla tai esimerkiksi elinsiirtopotilailla on nimetty oma vastuuhoitaja, jolle voi soittaa, jos olo huononee. Soittamalla sairaalaan tai terveyskeskukseen saat aina ohjeet siitä, miten seuraavaksi tulee toimia.

Mikäli varattu vastaanottoaikasi peruuntuu tai se muutetaan etävastaanottoajaksi, saat ilmoituksen henkilökohtaisesti joko kirjeitse tai puhelimitse. Sinun ei siis tarvitse soittaa hoitavalle taholle ja kysyä asiasta. Koska vallitseva tilanne on erittäin poikkeuksellinen, tulee se vaikuttamaan myös varattuihin aikoihin ja uusien aikojen saamiseen pitkän aikaa. ”Kun saa ilmoituksen varatusta ajasta ja kutsun tulla sairaalaan, kannattaa vastaanotolle tulla myös siksi, että seuraava aika voi mennä pitkälle, kun jonoja aletaan purkamaan”, Huuskonen muistuttaa.

Huolelliset järjestelyt takaavat turvallisen asioinnin

Kymsotella on tehty valtavasti toimia turvallisuuden takaamiseksi. Yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat voivat asioida sairaalassa huoletta, kunhan noudattaa annettuja ohjeita. ”Vastaanotolla lääkärillä ja hoitajilla on maski kasvoillaan ja halutessaan myös asiakas voi käyttää maskia. Lisäksi Kymsoten infektiopäivystys on edelleen käytössä, eli tulehdusoireiset asiakkaat ohjataan heti ulko-ovella eri tiloihin muista asiakkaista. Ulko-ovella asiakkaita vastassa on henkilökuntaa, joka ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan asioinnin syyn ja oireiden perusteella”, Huuskonen kertoo.

Koko sairaalan henkilökunta on saanut kattavan ohjeistuksen tartuntariskien ehkäisemiseksi. Infektiopäivystyksessä työskentelevät työntekijät eivät saa vuoronsa aikana poistua muualle sairaalaan, jotta he eivät altista muita asiakkaita tai henkilökuntaa. Jos sairaalassa työskentelevä henkilö tuntee olonsa sairaaksi, tulee hänen jäädä kotiin matalalla kynnyksellä.

Yhteistyöllä riskit vähenevät

Voit myös omilla toimillasi ehkäistä tartuntariskejä odottaessasi vuoroasi vastaanotolle. Kun tulet vastaanotolle ja jäät odotustilaan, huolehdi käsien puhtaudesta käyttämällä käsidesiä ja pesemällä käsiä. Älä yski muita ihmisiä kohti tai suoraan ilmaan, vaan peitä suusi aina hihalla tai yski kainaloa kohti. Vältä turhaa oleskelua sairaalassa ja saavu paikalle vasta silloin, kun oma vastaanottoaikasi on lähellä. Odotustilassa on syytä huolehtia myös turvaväleistä ja välttää erilaisten pintojen koskettelua. “Kun kotiutuu sairaalasta, tulee toimia kuten muutenkin kotiin saapuessa: pese heti ensimmäiseksi kädet huolellisesti kynnenalusia myöten”, Huuskonen ohjeistaa.

Jos tulet sairaalaan avustajan kanssa, voi avustaja tulla mukaasi lääkärin vastaanotolle saakka. ”Esimerkiksi liikuntarajoitteisilla ja muistisairailla avustaja saa olla mukana koko käynnin ajan”, Huuskonen kertoo. Myös avustajan on tällöin tärkeää noudattaa annettuja hygieniaohjeistuksia. Mikäli tulet saattajan kyydillä sairaalalle etkä tarvitse muutoin apua vastaanotolle saapuessasi, on saattajan jäätävä odottamaan sairaalan ulkopuolelle. Näin vähennetään ylimääräistä liikennettä sairaalan tiloissa ja minimoidaan tartuntariskiä.

Kymsoten toiminta-alueella koronavirustilanne on hallinnassa, mutta sen varmistamiseksi toimintaohjeita on edelleen noudatettava tarkasti. ”Hoitohenkilökunta on työskennellyt esimerkiksi sairaalassa koko pandemian ajan ja valtaosa meistä on pysynyt terveenä. Kun saapuu vastaanotolle sairaalaan ja noudattaa annettuja ohjeita ja pitää huolta hygieniasta, on tartuntariski pienempi kuin esimerkiksi kauppakäynnillä ruuhka-aikaan”, Huuskonen summaa. ”Tervettä järkeä käyttäen omaa kuntoa ei vie huonompaan suuntaan”.

Kun saat kutsun vastaanotolle, noudata annettua aikaa. Saapuessasi sairaalaan toimi näin:

  • Tule paikalle hieman ennen omaa aikaasi; vältä turhaa oleskelua sairaalassa.
  • Kerro ovella ohjaavalle henkilökunnalle, miksi tulet ja seuraa ohjeita.
  • Pese kädet ja käytä käsidesiä myös odotustilassa.
  • Vältä suoraa koskemista pintoihin.
  • Älä yski suoraan ilmaan, vaan peitä suusi nenäliinalla tai hihalla ja käännä kasvosi pois muista ihmisistä.
  • Pidä turvaväli muihin ihmisiin.
  • Käytä halutessasi hengityssuojainta vastaanotolla.

Suun terveydenhuollon puhelinpalvelujen muutokset 18.5.2020 alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 15.05.2020 klo 10:19

Kymsoten omissa suun terveydenhuollon yksiköissä kiireettömien aikojen siirrot ja perumiset jatkuvat 31.7. saakka. Siirrot tehdään toukokuun aikana. Kiirehoito jatkuu ennallaan. Toiminnan laajentamista päivystyshoidon lisäksi toteutetaan siten, että aikaisemmin perutuille potilaille järjestetään vastaanottoaikoja hoidon kiireellisyys ja potilasturvallisuus huomioon ottaen. Uusia kiireettömän hoidon tarpeessa olevia potilaita ei vielä oteta hoitoon.

Ajanjaksolla huolehditaan kuitenkin kiireellisestä ja päivystyksellisestä toiminnasta.

Suun terveydenhuollon puhelinpalveluja uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuvaan koronatilanteeseen sekä palvelujen yhdenmukaistamiseksi.

Haminan, Kotkan ja Kouvolan alueiden suun terveydenhuollon ajanvaraus palvelee kuntien asukkaita jatkossa arkisin, maanantaista perjantaihin klo 8 – 15 kaikkien kaupunkien osalta. Aamuisin klo 8 ja klo 9 välillä palvellaan ensisijaisesti päivystyksellistä tai kiireellistä hammaslääkärin apua tarvitsevia asiakkaita.

Haminan alueen ajanvarausnumero on: 020 633 6255

Kotkan alueen ajanvarausnumero on: 020 633 6501

Kouvolan alueen ajanvarausnumero on: 020 633 6408

Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden suun terveydenhuollon palvelut on ulkoistettu Terveystalolle, lukuun ottamatta Miehikkälän ja Virolahden alueen oikomishoitoa, joka toteutetaan Haminassa. Näiden palvelujen yhteystiedot löydät Kymsoten verkkosivuilta.

Virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys toimii toistaiseksi Karhulan hammashoitolassa, osoitteessa Toivelinnankatu 2 (Karhulan sairaala, pohjakerros). Päivystys toimii arkisin klo 16 – 21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10 – 21.

Päivystykseen saavutaan ajanvarauksella. Virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin klo 15 – 21 soitetaan numeroon 116 117. Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8 – 18 välillä soitetaan Kotkan hammashoidon ajanvarausnumeroon 020 633 6501 ja klo 18 – 21 soitetaan numeroon 116 117.  Yöaikaan hammaslääkäripäivystys on Töölön sairaalassa Helsingissä puh. 040 621 5699.