Kymenlaaksossa koronatartunnat eivät vieläkään kääntyneet laskuun, yleisötilaisuuksien rajoituksiin esitetään silti lievennyksiä

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 09.02.2022 klo 14:16

Kymenlaaksossa uusien laboratoriotutkimuksella todettujen koronatartuntojen määrä on edelleen korkea. Muutosta parempaan suuntaan ei ole vielä nähty eli päivittäiset tartuntamäärät ovat pysyneet ennallaan tai jopa lisääntyneet. Viimeisen kahden viikon aikana, ajalla 24.1. – 6.2.2022, on todettu 2988 uutta koronavirustapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 1844. Positiivisten näytteiden osuus kaikista koronanäytteistä on 35,8 %, tämä osuus on edelleen hieman noussut.

Samaan aikaan terveydenhuollon koronatestiin ei enää ohjata hakeutumaan lievissä oireissa ja koronavirusta on myös oireettomilla. Toisin sanoen koronatartuntoja on alueella todennäköisesti paljon enemmän kuin todennettuja tartuntoja.

Koronatartuntoja esiintyy runsaasti koko Kymenlaakson alueella, kaikissa kunnissa. Tartuntoja on erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, vähiten yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

Tartunnansaaneista noin 10 prosenttia on sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, millä on vaikutusta myös terveydenhuollon toimintaan.

Sairaalahoidossa koronapotilaiden hoito on rauhoittumassa. Sairaalahoidossa on yhteensä 22 koronaviruspotilasta, mutta mukana on perusterveydenhuollon osastohoidossa olevia potilaita.

– Kaikki tehohoitoon joutuneet ovat olleet rokottamattomia viimeisten kuukausien aikana. On tärkeä muistaa, että koronarokotukset antavat suojaa vakavilta tautimuodoilta. Vaikka meillä Kymenlaaksossa on koronarokotukset edenneet hienosti, vielä pitää kehottaa ihmisiä ykkösrokotuksiinkin, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa painottaa.

Kymenlaaksossa koronarokotuskattavuus on edennyt viime viikkoina nopeasti erityisesti kolmosrokotusten osalta. Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut 89,3 prosenttia, kakkosrokotuksen 87,3 prosenttia ja kolmannen rokoteannoksen 62,3 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

Ryhmäharrastustoiminnan suosituksia lievennettiin

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään pitkään, kuinka sovittaa yhteen vaikeana pysynyt epidemiatilanne ja rajoitusten purkaminen. Pääperiaatteena on pitää voimassa vain välttämättömät rajoitukset ja suositukset, joilla voidaan vaikuttaa epidemian leviämiseen. Viime viikon perjantaina 4.2.2022 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemään yleisötilaisuuksia koskevaan päätökseen päätettiin esittää lievennyksiä siten, että yleisötilaisuuksien maksimihenkilömääristä ja istumapaikkavelvoitteista luovutaan. Koronakoordinaatioryhmän uusi esitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien rajoituksista kuuluu seuraavasti: Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Alle 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista enimmäishenkilömäärää. Ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin ei kohdistu rajoituksia.

Tapahtumien järjestäjiä halutaan muistuttaa, että pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on edelleen voimassa Kymenlaaksossa.

Yksityistilaisuuksien osalta alueellisen koronakoordinaatioryhmän uusi suositus on: 

  • Yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia järjestettäessä on huomioitava terveysterveysturvallisuus kuten yleiset hygieniaohjeet ja maskisuositus.
  • Yksityistilaisuuksien järjestäjiä koskee suositus noudattaa yleisötilaisuuksia koskevia vastaavia rajoituksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 4.2.2022 päätöksen, joilla kumottiin Kymenlaakson alueella voimassa oleva tiettyjen liikunta- ja harrastustilojen sulkemiseen velvoittanut määräys. Tilat sai avata 5.2.2022 alkaen.

Tämän päätöksen linjan mukaisesti koronakoodinaatioryhmä teki muutoksia harrastustoimintaa koskeviin alueellisiin suosituksiin. Uudet ryhmäharrastustoimintaa koskevat lievennetyt suositukset kuuluvat kokonaisuudessaan näin:

  • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen.
  • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa on huomioitava terveysturvallisuus: turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä maskin käyttö silloin, kun se on mahdollista.
  • Maskia on käytettävä liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
  • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
  • Etämahdollisuutta on suosittava yhdistysten kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että etätyösuositus on Kymenlaaksossa voimassa helmikuun loppuun asti.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu pohtimaan alueen epidemiatilannetta ja arvioi siihen liittyvien toimenpiteiden tarvetta seuraavan kerran 16.2.2022.

Kymenlaaksossa edelleen runsaasti koronatartuntoja, yleisötilaisuuksien rajoituksiin esitetään lievennyksiä

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 02.02.2022 klo 13:32

Kymenlaaksossa on edelleen runsaasti koronatartuntoja. Tartuntamäärät eivät ole kääntyneet laskuun, vaikka näytteenottomäärät ovat vähentyneet, kun kaikki oireiset ja altistuneet eivät enää hakeudu terveydenhuollon koronatestiin.

Koronatartuntamäärät ovat olleet vielä viime viikolla selvässä kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 18.-31.1.2022 on uusia koronatapauksia todettu 2767. Ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohti 1708. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on edelleen kasvussa ja on nyt 32,5 %. Kotitesteillä todettujen tartuntojen määrä ei ole tiedossa, joten tapausmäärät ja ilmaantuvuusluku ovat viitteellisiä.

Sairaalahoidossa on 18 koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on hitaasti vähenemässä.

– Koronaepidemiatilanteen vuoksi on kuitenkin edelleen jouduttu rajoittamaan muun muassa kiireetöntä leikkaushoitoa ja vastaanottotoimintaa. Tämä johtuu sekä koronaviruspotilaiden hoidosta että henkilöstön sairastamisista, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

Koronarokotukset ovat edenneet Kymenlaaksossa edelleen, ja koronarokotukseen pääsee nyt nopeasti niin ajanvarauksella kuin ilmankin. 12 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista saanut koronarokotuksen ykkösannoksen 89,2 %, kakkosannoksen 87,1 % ja kolmosannoksen 58,9 %.

– Täysin rokottamattomien kymenlaaksolaisten määrä on maakunnassa pieni, mutta sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden kohdalla heidän osuutensa on suuri, Mäntymaa tiivistää.

– Jokaisen on tärkeä hakeutua koronarokotukseen ensisijaisesti ihan oman itsensä vuoksi, terveydenhuollon työntekijöiden kohdalla myös muiden turvallisuuden vuoksi.

Mäntymaa muistuttaa, että koronavirusepidemiaa ei ole vielä voitettu vaan kaikkien pitää toimia epidemiatilanteen parantamiseksi.

– Oireisena ei liikuta kaupoissa eikä mennä töihin tai kouluun. Sairaana pystytään kotona, oli kyseessä sitten koronavirus tai muu hengitystieinfektio. Edelleen on syytä noudattaa maskisuositusta sekä yleisiä käsi- ja yskimishygieniaohjeita, Mäntymaa selvittää.

Uusia päätöksiä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen linjausten mukaisesti

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään pohtimaan alueen epidemiatilanteen vaatimia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön uusi ohjauskirje.

Ryhmä kävi tänään pitkään keskustelua alueellisista suosituksista ja rajoituksista. Kymenlaaksossa koronatilanteessa ole vielä havaittu muutosta parempaa, mutta toisaalta on huomioitava ohjauskirje ja kuinka rajoitustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa epidemiatilanteen parantumiseen. Rajoitusten purkua tehdään hallitusti etenemällä matalan riskin kohteista korkeamman riskin kohteisiin.

Kokouksessa todettiin, että huomenna alueella voimaan tuleva tilojen sulkupäätös on linjassa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen kanssa eikä päätökseen esitetä muutosta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti tilojen sulkumääräystä lievennetään niin, että 3.2.2022 voimaan tulevan päätöksen myötä suljettuina täytyy edelleen pitää korkeamman tartuntariskin tiloja: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat. Päätös on voimassa 15.2.2022 asti.
(Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931099)

Sen sijaan ryhmä päätti esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muutosta Kymenlaakson alueen kokoontumisrajoituksiin. Ryhmä esittää seuraavaa:

Sisätiloissa matalan riskin yleisötilaisuuksissa, joissa kaikilla on käytössä istumapaikat, tilaan voidaan ottaa enintään 50 prosenttia yleisömäärästä. Tilaisuudessa voi olla korkeintaan 500 henkilöä. Tällaisia matalan riskin tilaisuuksia ovat mm. teatterit, elokuvateatterit ja urheilutapahtumat. Jos istumapaikkoja ei ole, yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä. Ulkona järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärää ei rajoiteta. Rajoitusta esitetään 28.2.2022 asti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee esitystä mahdollisesti jo perjantaina.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 9.2.2022.

Päivitetty 2.2.2022 klo 18.30 korjattu tartuntamäärien päivämäärää

Karhulan rokotuspiste muuttaa takaisin Luotsin tiloihin 3.2.2022

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 28.01.2022 klo 10:20

Karhulan rokotuspiste pääsee palaamaan takaisin entisen terveys- ja hyvinvointipiste Luotsin tiloihin, osoitteeseen Karhulantie 30 (ylätasanne). Toiminta Luotsin tiloissa alkaa 3.2.2022 kello 9.

Karhulan koronarokotuspiste joutui joulukuussa vesivahingon vuoksi muuttamaan väliaikaisesti pois Luotsin tiloista. Korvaava koronarokotusten rokotuspaikka on toiminut Karhulan terveysaseman tiloissa.

Karhulan rokotuspiste toimii tiistaina 1.2.2022 vielä Karhulan terveysaseman tiloissa. Keskiviikkona 2.2.2022 Karhulan rokotuspiste on suljettu muuton vuoksi. Torstaista 3.2.2022 alkaen Karhulan rokotuspiste toimii Luotsissa.

Muuton vuoksi aiemmin ilmoitetusta poiketen Karhulan rokotuspisteellä ei järjestetä walk in -rokotuksia 2.2.2022.

Kymenlaaksossa ollaan edelleen koronaepidemian huipulla, rajoituksille esitetään jatkoa ja osin kevennyksiä

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 26.01.2022 klo 14:59

Kymenlaakson koronatilanne on edelleen vaikea ja uusien koronatartuntojen määrä on noussut vielä viime viikolla. Kuitenkin viimeisen kahden viikon ajan tilanne näyttää sekä uusien tartuntatapausten että sairaalahoidon tarpeen suhteen tasaiselta.

– Kymenlaaksossa ollaan koronaepidemian huipulla, vielä ei voi sanoa, onko tilanne kääntymässä laskuun. Uudellamaalla on arvioitu, että epidemiatilanteen huippu on jo taittunut. Kymenlaakso tule kuitenkin yleensäkin koronatilanteessa pääkaupunkiseutua jäljessä, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa luonnehtii.

Viimeisen kahden viikon aikana eli ajalla 13.1- 26.1.2022 on todettu 2784 uutta koronavirustartuntaa. Huomioitavaa on, että tällä hetkellä kaikkia ei enää kehoteta koronavirustestiin ja kotitestein havaitut tapaukset eivät näy tilastoissa. Ts. todellinen tartuntamäärä on todennäköisesti paljon suurempi. Ilmaantuvuusluku virallisesti todetuista koronavirustapauksista on 1712.

Otetuista koronatestinäytteistä positiivisten näytteiden osuus on hiukan nouseva, 30,2 prosenttia, mikä on valtakunnallista keskitasoa. Näytteistä SGTF-positiivisuus eli todennäköinen omikron-variantti löytyy lähes sadassa prosentissa uusia tapauksia.

Tartunnanlähteistä ei ole enää luotettavaa tietoa, koska tartunnanjäljitystä ei enää pystytä tekemään. Koronavirusta on koko Kymenlaakson alueella. Koronatartuntoja esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta esiintyvyys on selvästi pienintä kaikissa yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä.

Sairaalahoidossa on 23 koronaviruspotilasta. Koronaviruspotilaiden määrä on viimeisen kahden viikon aikana tasoittunut keskimäärin 20 potilaaseen. Noin kolmannes näistä sairaalahoidossa olevista koronaviruspotilaista on hoidossa pääasiassa muun kuin covidin takia.

– Terveydenhuollon rasitus koronavirukseen liittyen on korkea. Kuormitusta syntyy sekä koronaviruspotilaiden hoidosta että koronaviruksen aiheuttamista henkilöstön sairauspoissaoloista. Kiireetöntä leikkaushoitoa ja vastaanottotoimintaa on jouduttu rajoittamaan. Arviomme, että tilanne jatkunee vaikeana vielä 1-2 viikkoa. Positiivista on, että kouluterveydenhuollossa ja neuvoloissa pystytään palaamaan normaaliin toimintaan, Mäntymaa selvittää.

– Positiivista on myös se, että 12 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista noin 50 prosenttia on saanut kolmannen koronarokotusannoksen. Valitettavasti ykkös- ja kakkosrokotuksiin ei enää hakeuduta kovin aktiivisesti, mutta edelleen kannustamme hakemaan ykkösrokotuksen ja tehosterokotukset, Mäntymaa toteaa.

Koronarokotuksiin pääsee tällä hetkellä nopeasti niin ajanvarauksella kuin ilmankin. Walk in -rokotuksia on esimerkiksi Kouvolassa Hansan rokotuspisteellä joka arkipäivä. Myös Kotkan Pasaatin rokotuspisteessä alkavat walk in -rokotukset joka arkipäivä ensi maanantaista 31.1.2022 lähtien. Walk in -rokotuksia järjestetään myös muissa rokotuspisteissä. Ajanvarauksellakin rokotuksiin voi päästä jopa samana päivänä.

Kymenlaaksossa 5-11 -vuotiaiden koronarokotukset käynnistyivät 15.1.2022 ja tämän ikäryhmän lapsille on annettu noin 700 koronarokotusta. Lasten rokotukset etenevät tänä iltana Hansan ja Haminan rokotuspisteillä.

Pykälälle 58g esitetään jatkoa ja lievennystä

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään keskustelemaan alueen koronatilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 27.1.2022 saakka. Määräyksen jatkosta odotetaan aluehallintoviraston päätöstä vielä tänään 26.1.2022.

Kokouksessa keskusteltiin tartuntatautilain pykälän 58g mukaisten rajoitusten jatkon tarpeellisuudesta erityisesti vähäisen riskin tilaisuuksissa käytettävien tilojen sulkemisen osalta.

Kymenlaaksossa on tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä voimassa tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen määrääminen suljettavaksi 20.1.-2.2.2022 väliseksi ajaksi. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929861

Koronakoordinaatioryhmä päätti esittää aluehallintovirastolle 58g:n pykälälle kahden viikon jatkoa ajalle 3.2 – 16.2.2022 siten, että sulkumääräys koskisi vain merkittävän ja kohtalaisen riskin tiloja. Tämä tarkoittaa vähäisen riskin tilanteiden rajaamista päätöksen ulkopuolelle. Tällaisia vähäisen riskin toimintaan käytettäviä tiloja ovat muun muassa kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, yksilöurheiluun tai vastaavaan liikuntaan käytettävät sisätilat, sisäleikkipuistot, uimahallit ja harrastajateatterit. (Perusteena oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä löytyy täältä:  Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä – THL)

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä esittää aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien osalta rajoitusten jatkamista, mutta aiempaa kevyempinä eli sallittaisiin aiempaa suurempia henkilömääriä. Ryhmä esittää aluehallintovirastolle Kymenlaaksoon ajalle 1.-20.2.2022 yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin rajoituksia seuraavasti: kielletään kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen istumapaikattomat ja yli 50 hengen istumapaikalliset tapahtumat ja yleiset kokoukset, ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin ei ole henkilörajoitusta.

Lisäksi jatketaan aikuisten harrastustoimintaa koskevaa alueellista suositusta: Aikuisten sisätiloissa tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa ei suositella. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli ja kantoi huolta mm. tulevista penkkareista, vanhojen tansseista ja kevään ylioppilaskirjoituksista. Näihin ei kuitenkaan annettu suosituksia. Nykyisessä epävarmassa koronaepidemiatilanteessa on esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten osalta pidettävä kaikki vaihtoehdot järjestelyiden suhteen vielä mahdollisina.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.2.2022.

Virolahden rokotuspiste muuttaa 27.1.2022, uudet tilat sijaitsevat nykyisessä rakennuksessa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 24.01.2022 klo 14:28

Virolahden rokotuspiste muuttaa ja palvelee uusissa tiloissa 27.1.2022 alkaen. Rokotuspiste toimii tällä hetkellä Rajasalissa. Rokotuspiste muuttaa liiketilaan saman rakennuksen toiselle puolelle eli parkkipaikan puolelle. Osoite Itätie 1, Virolahti pysyy samana.
Rokotuspiste muuttaa 26.1.2022, jolloin paikka on suljettu.

Virolahden rokotuspiste palvelee ajanvarauksella. Aikoja on tällä hetkellä hyvin tarjolla. Lisäksi järjestetään walk in -päiviä, joihin voi tulla ilman ajanvarausta. Seuraavat walk in -päivät Virolahdella ovat: 9.2. ja 16.2.2022 kello 9-15.

Kymenlaakson vaikea koronatilanne jatkuu, terveydenhuolto kuormittunut laajalti

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 19.01.2022 klo 15:32

Kymenlaakson koronatilanne on jatkunut vaikeana. Viimeisen kahden viikon aikana 5.-18.1.2022 on todettu 2 606 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 1 609.

Koronanäytteistä positiivisten näytteiden osuus on 27 prosenttia.

Koronatartuntojen määrät ja ilmaantuvuusluvut eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin lukuihin, koska terveydenhuollon koronatestiin ei enää ohjata hakeutumaan lievissä oireissa ja koronavirusta on myös oireettomilla. Toisin sanoen koronatartuntoja on alueella todennäköisesti paljon enemmän kuin todennettuja tartuntoja.

– Kymenlaaksossa ollaan edelleen korona-aallon huipulla, korkeassa epidemiavaiheessa. Vielä ei tiedetä, milloin ollaan menossa alaspäin vai vieläkö tartunnat lisääntyvät. On todennäköistä, että vaikea koronatilanne kestää ainakin seuraavat pari viikkoa, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

Tartunnanjäljitystä, jossa kaikista tartunnoista tehdään tartuntaketjujen selvitys, ei enää suuren tartuntamäärän vuoksi tehdä. Tämän vuoksi tartunnanlähteistä ei saada enää luotettavaa tietoa. Tartunnanjäljitys pyrkii kontaktoimaan tartunnansaaneista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät ja esimerkiksi ikänsä puolesta riskiryhmiin kuuluvat.

Sairaalahoidossa on 20 koronaviruspotilasta. Heitä hoidetaan sekä Kymenlaakson keskussairaalassa että Pohjois-Kymen sairaalassa. Keskussairaalassa avattiin eilen osasto covid-potilaiden erikoissairaanhoidon vuodeosastoksi. Osasto toimii normaalitilanteessa ortopedisten potilaiden vuodeosastona.

Vaikea koronatilanne kuormittaa koko terveydenhuoltoa Kymenlaaksossa. Samanaikaisesti myös sote-alan henkilöstöä on paljon sairastuneina. Positiivisen koronatestinäytteen saaneista 10 prosenttia on sote-työntekijöitä.

– Covid-epidemian aiheuttamat henkilöstön poissaolot vaikeuttavat toimintaa kaikkialla sairaaloissa. Kiireettömiä vastaanottoja ja leikkaushoitoa joudutaan nyt perumaan laajalti. Myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on jouduttu rajoittamaan toimintoja, Mäntymaa kertoo.

Kymenlaaksolaisia kehotetaan edelleen hakeutumaan koronarokotuksiin, jotka antavat suojaa koronavirustaudin vakavilta tautimuodoilta. Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut 88,2 prosenttia, kakkosrokotuksen 85,7 prosenttia ja kolmannen rokoteannoksen 43,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

Uusia ohjeita kouluun ja päiväkotiin, esitetään pykälän 58d jatkamista

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään muuttuvista ohjeistuksista, suosituksista ja rajoituksista. Ryhmässä seurataan tiiviisti tilannetta ja odotetaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä hallituksen linjauksia.

Koronakoordinaatioryhmä päätti esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle pykälän 58d jatkamista. Pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 28.12.2021–27.1.2022. (Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572)

Kymenlaaksossa on voimassa rajoitus, jossa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä on kielletty 13.–31.1.2022 kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkona järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän pykälän mahdollista jatkamista päätettiin käsitellä ensi viikon kokouksessa.

Huomenna astuu voimaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jossa Kymenlaakson alueen tietyt liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi 20.1.–2.2.2022 väliseksi ajaksi. (Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929861)

Kymsotessa otetaan parhaillaan käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman uuden suosituksen mukaisia toimintamalleja. Väestölle annetaan toimintaohjeita, joilla pyritään koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen nopeasti muuttuvassa epidemiatilanteessa, jossa kansallista laajaan testaamiseen perustuvaa testaus- ja jäljitysstrategiaa ei pystytä alueella enää kaikilta osin noudattamaan. Uuden toimintamallin mukaisia ohjeita on päivitetty Kymsoten koronainfoon.

Kuntiin on tullut paljon kyselyiltä päiväkotiin ja kouluun liittyvistä käytännöistä. Kymsoten uusi ohje kuuluu seuraavasti:

Jos lapsi asuu samassa asunnossa tai on ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen koronatestituloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa:
Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Harrastuksiin hän voi kuitenkin palata vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos lapsella on oireita, lapsen ei tule mennä päiväkotiin, kouluun eikä harrastuksiin ennen kuin oireet ovat selvästi lieventyneet.

Uuden ohjeen ajatuksena on turvata mahdollisuuksien mukaan lasten koulunkäynti myös tilanteissa, joissa etäopetusta ei voida järjestää. Samoin halutaan turvata vanhempien työssäkäynti, ettei vanhempien tarvitse jäädä hoitamaan tervettä lasta kotiin.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.1.2022.

Kymenlaaksossa uusia koronatartuntoja edelleen runsaasti, koululaisten maskisuosituksiin tiukennuksia

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 17.01.2022 klo 17:02

Kymenlaaksossa uudet koronatartunnat ovat viimeisen kahden viikon aikana jatkaneet kasvuaan. Koronatartuntojen määrä on viime päivien perusteella tasaantumassa noin 200 uuteen tartuntaan päivässä.

Ajalla 2.-15.1.2022 on Kymenlaaksossa todettu 2501 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 1544. Suhteellisesti eniten tartuntoja on edelleen Kotkassa, mutta koronatartuntoja on runsaasti koko alueella.

– Jos vuosi sitten olisi ollut tällainen tilanne, että näin suuri osa alueen väestöstä saa tartunnan, tilanne terveydenhuollossa olisi todennäköisesti mahdoton. Nyt suuri osa on onneksi saanut koronarokotuksen. Kolmosrokotuksiakin on jo 40 prosentilla kymenlaaksolaisista, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

– Koronarokotukset eivät suojaa koronatartunnalta, mutta ne antavat suojaa vakavilta tautimuodoilta. Tehohoidossa on tällä hetkellä vain rokottamattomia koronaviruspotilaita.

Sairaalahoidossa on 20 koronaviruspotilasta. Perussairaanhoidon puolella hoidossa olevilla on usein myös muita syitä sairaalahoidon tarpeeseen.

Koronanäytteistä positiivisten näytteiden osuus on 26 prosenttia. Kaikkiin positiivisen koronatestituloksen saaneisiin ei enää oteta yhteyttä. Tartunnanjäljitys pyrkii kontaktoimaan tartunnansaaneista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijät ja esimerkiksi ikänsä puolesta riskiryhmiin kuuluvat.

Kymsotessa otetaan parhaillaan muutenkin käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman uuden suosituksen mukaisia toimintamalleja. Suosituksen tarkoituksena on antaa väestölle toimintaohjeita, joilla pyritään koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen nopeasti muuttuvassa epidemiatilanteessa, jossa kansallista laajaan testaamiseen perustuvaa testaus- ja jäljitysstrategiaa ei pystytä alueella enää kaikilta osin noudattamaan.

Kymsotessa otetaan käyttöön mm. uudet ohjeet koskien omaehtoista karanteenia ja eristystä. Jos henkilö on saanut covid-kotitestistä positiivisen tuloksen ja hänen yleisvointinsa on hyvä, eikä henkilö tarvitse ammatin tai virallisen tartuntatautipäätöksen takia PCR-koronatestiä, hän voi omaehtoisesti välttää kontakteja seuraavasti: Omaehtoisessa kontaktien välttämisessä suositellaan välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Positiivisen koronatestituloksen saanut henkilö määrätään edelleen eristykseen. (Päivitetyt ohjeet Kymsoten koronainfossa: https://korona.kymsote.fi/karanteeni-ja-eristys/)

Kouluihin maskisuositus aiempaa nuoremmille

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen alueen vaikean koronatilanteen vuoksi.
Parhaillaan odotetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä pykälän 58g käyttöönotosta. Pykälä koskee mm. tilojen sulkemista. Päätös on tulossa todennäköisesti tänään 17.1. tai huomenna 18.1.2022.

Tilojen sulkemiseen liittyen koronakoordinaatioryhmä on saanut useiden kymenlaaksolaisten liikuntatoimijoiden allekirjoittaman lausunnon koskien sisäliikuntatilojen mahdollisia sulkupäätöksiä Kymenlaaksossa. Lausunnossa pyydetään selkeää ohjeistusta ja matalan riskin liikuntatilojen rajaamista pois sulkupäätöksistä. Lausuntoon palataan koronakoordinaatioryhmän seuraavassa kokouksessa.

Koronakoordinaatioryhmä päätti antaa uusia suosituksia koskien maskien käyttöä kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa on ollut suositus maskin käytöstä neljännestä luokasta lähtien. Maskin käyttöön liittyvää suositusta päätettiin muuttaa koskemaan nuorempiakin koululaisia: Kouluissa kasvomaskeja tarjotaan kaikille oppilaille jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Varsinainen maskisuositus annetaan kolmannesta luokasta lähtien. Yhdysluokissa tulee olla yhtenäinen käytäntö kaikille luokan oppilaille.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 19.1.2022.

5-11 -vuotiaiden koronarokotuksiin hakeuduttu vilkkaasti, uusia rokotusaikoja avataan

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.01.2022 klo 15:15

Lasten rokotuksia aletaan antaa myös Haminan rokotuspisteessä

Kymenlaaksolaiset ovat varanneet vilkkaasti aikoja 5-11 -vuotiaiden lasten koronarokotuksiin. Ajanvaraus avattiin ensin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville lapsille ja myöhemmin koko ikäryhmälle. Ensimmäinen lasten rokotuspäivä on lauantaina 15.1.2022 Kouvolan Hansan ja Kotkan Pasaatin rokotuspisteillä. Rokotuksiin mennään aina vain ajanvarauksella.

Lasten rokotuspäiviä on Hansan ja Pasaatin rokotuspisteissä lauantaisin 15.1.2022 alkaen ainakin helmikuun loppuun asti.
– Tammikuun lauantait ja 5.2.2022 ovat jo varattuja, yksittäisiä aikoja voi tulla peruuntumisien myötä, rokotuskoordinaattori Mari Ollas kertoo.

– Tämän vuoksi olemme aloittamassa lasten koronarokotukset myös Haminan rokotuspisteellä ja lisänneet lasten rokotusaikoja Kouvolaan.

Kouvolassa ja Haminassa on tarjolla lapsille iltarokotusaikoja 26 – 27.1 ja 2 – 3.2.2022. Kouvolassa Hansan rokotuspisteessä lasten rokotuksia annetaan kello 17-21 ja Haminan rokotuspisteellä kello 16.30 – 20.30.

5-11 -vuotiaiden lasten rokotukset järjestetään omina rokotusaikoina eikä samaan aikaan aikuisten kanssa, sillä lapsille on käytössä oma rokotevalmiste.  Tämän vuoksi 5-11 -vuotiaita ei rokoteta myöskään walk in -rokotuksissa. Lasten rokotuspäivissä voidaan huomioida lapsiasiakkaat paremmin myös rokotustilanteessa.

Alle 10-vuotiaiden lasten huoltajat voivat asioida lapsen puolesta ja varata lapselle ajan koronarokotukseen sähköisen ajanvarauksen kautta. 10 vuotta täyttäneiden lasten kohdalla ajanvarauksen voi tehdä vain puhelimitse. Tietoa ajanvarauksesta löytyy osoitteesta https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Jos lapsi tai nuori ei ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien suostumus. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa rokotukseen täyttämällä suostumuslomakkeen. Lomake palautetaan paperisena ja allekirjoitettuna rokotuspisteelle rokotuksen yhteydessä. Lomakkeen voi saada myös rokotuksen yhteydessä, mutta sen etukäteen täyttäminen sujuvoittaa itse rokotustapahtumaa. Suostumuslomake on tulostettavissa täältä: https://korona.kymsote.fi/lasten-ja-nuorten-rokotukset/

Tietoa lasten rokotuksista löytyy THL:n sivulta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/usein-kysyttya-lasten-ja-nuorten-koronarokotuksista

Kymenlaakson keskussairaalan infektiopäivystyksen kulkureitit muuttuvat 17.1.2022 klo 8 alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.01.2022 klo 09:56

Maanantaista 17.1.2022 alkaen päiväaikainen kulku Kymenlaakson keskussairaalan infektiopäivystykseen tapahtuu päivystyksen takaa meren puoleisesta ovesta. Tästä ovesta otetaan sisään itse saapuvat infektio-oireista kärsivät potilaat joka päivä klo 8-22. Yöaikaan klo 22-8 sisäänkäynti on päivystyksen normaalin sisäänkäynnin viereisestä ovesta. Paikalle tulee opasteet, jotka ohjaavat infektio-oireiset oikealle ovelle. Molemmilla ovilla on ovikello, jota asiakkaan tulee painaa vuorokaudenajasta riippumatta. Muiden kuin infektio-oireisten päivystyspotilaiden sisäänkäynti tapahtuu normaalin päivystyksen sisäänkäynnin kautta.

Infektiopäivystykseen tulee hakeutua, jos hoidettava vaiva vaatii päivystyksellistä hoitoa ja samanaikaisesti epäillään infektiota. Muut infektiopotilaat hoidetaan infektiovastaanotolla, joka toimii ajanvarauksella keskussairaalalla entisen päivystyksen tiloissa. Sisäänkäynti on rampin kautta. Kouvolassa infektiovastaanotto on Marjoniemen terveysasemalla.

Toisin kuin infektiovastaanotolla, infektiopäivystyksessä ei ole ajanvarausta, vaan potilaat hoidetaan kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. On kuitenkin tärkeää, että infektiopäivystykseen lähtemistä harkitseva tekee Omaolo-oirearvion tai soittaa päivystysapunumeroon 116 117, jotta hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä etukäteen. Näin infektiopäivystyksen tarpeessa olevien saapuminen voidaan porrastaa ja vältytään ruuhkilta.

Ennen infektiopäivystykseen hakeutumista:

– Jos sinulla on koronan oireita, tee koronavirustaudin oirearvio sähköisesti Koronabotti- tai Omaolo-palvelussa ja seuraa saamiasi ohjeita

– Jos et voi käyttää sähköisiä palveluita tai tarvitset kiireellistä apua, soita Kymsoten Päivystysapuun 116 117. Kuuntele nauhoitteen ohjeet rauhassa loppuun asti ja seuraa saamiasi ohjeita.

– Hätätilanteessa soita 112.

– Valtakunnallinen koronapuhelin 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Huom. palvelusta ei saa omaa terveyttä koskevaa neuvontaa tai päivystyksellistä apua.

– Tekstiviestineuvonta 050 902 0163. Neuvontaa tarjotaan tekstiviestitse henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi soittaa puhelimella.

Toimintaohjeet kootusti: https://korona.kymsote.fi

Koronarokotusten 3. annosten antaminen laajenee kaikkiin 18 vuotta täyttäneisiin

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 13.01.2022 klo 10:33

Koronarokotusten 3. annosten antaminen laajenee Kymenlaaksossa kaikkiin 18 vuotta täyttäneisiin. Aiemmin ajanvaraus kolmosrokotuksiin on ollut ikäryhmän perusteella auki 50 vuotta täyttäneille.

Ajanvaraus 18-49 -vuotiaiden 3. rokotuksille avautuu 13.1.2022 kello 12. Henkilöllä pitää rokotushetkellä olla kulunut vähintään 4 kuukautta 2. rokotusannoksesta. Tähän ryhmään kuuluu noin 40 000 kymenlaaksolaista.

Ajanvarauksessa pyydetään suosimaan sähköistä ajanvarausta aina, kun se on mahdollista. Kolmosrokotuksia annetaan myös walk in -rokotuksissa.

Tietoa ajanvarauksesta: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Tietoa walk in -rokotuksista: https://korona.kymsote.fi/walk-in-koronarokotukset-kymenlaaksossa/

Henkilöitä, joilla on mahdollisuus ottaa koronarokotus oman työterveydenhuollon kautta, pyydetään huomioimaan tämä mahdollisuus koronarokotusten sujuvoittamiseksi.

Eri rokotusryhmillä on erilaisia rokotusvälejä 2. ja 3. rokotusannosten välillä. Rokotettavan ei tarvitse olla huolissaan omasta rokotuksestaan. Henkilön oikeus rokotukseen, riittävä rokotusväli ja sopiva rokotevalmiste varmistetaan aina vielä rokotuspaikalla.

Kymenlaaksossa koronarokotusten 3. annoksia annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Tietoa kolmosrokotusten kriteereistä ja rokotusväleistä täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos

Koronarokotuksia annetaan edelleen myös muille rokotusryhmille. Edelleen voi hakeutua myös ykkös- ja kakkosrokotuksiin, mikä on alueen vaikeassa epidemiatilanteessa tärkeää.