Kymenlaakson koronaepidemiatilanne yhä vaikea, maskin käyttöä suositellaan edelleen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.04.2022 klo 14:27

Koronavirustartuntoja on Kymenlaaksossa edelleen runsaasti. Uusia koronatapauksia todettiin viikolla 12 2562, viikolla 13 2203, viikolla 14 1948 ja viikolla 15 1456. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on 2101. Nämä ovat terveydenhuollon koronatestein todennettuja tartuntoja.

Viikonloppuisin koronatesteihin ei hakeuduta yhtä vilkkaasti kuin arkisin. Pääsiäisviikolla koronatestejä otettiin 900 vähemmän kuin normaaliviikolla, minkä vuoksi viime viikkojen luvuista on vaikea päätellä epidemian kehittymistä.

Kouvolan jätevesiseurannassa ei ole tapahtunut merkittäviä covid-viruspitoisuuksien muutoksia.

– Epidemiatilanne on vaikea. Varovasti voi kuitenkin sanoa, että tartuntamäärissä on nyt havaittavissa pientä vähenemistä. Myös sote-ammattilaisten koronatartuntamäärien väheneminen ennustaa parempaa suuntaa, luonnehtii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt pääsiäisviikonloppunakin tasaisena. Sairaalahoidossa on yhteensä 39 potilasta, joilla on koronavirustartunta. Noin kahdella kolmasosalla koronavirustartunta on ensisijainen syy sairaalahoidolle. Myös hoivayksiköissä esiintyy koronatartuntoja ja tautiryppäitä.

– Tartuntamäärät ovat edelleen suuria ja terveydenhuolto on kuormittunut. Sairaaloissa ja hoivayksiköissä on ikääntyneitä sairastuneita, joten tilanteeseen tulee suhtautua vakavasti.

Alueellista vahvaa maskisuositusta päätettiin jatkaa Kymenlaaksossa

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään erityisesti maskisuosituksen tarpeellisuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos poisti viime viikolla yleisen maskisuosituksen, mutta alueellisesti se voidaan edelleen pitää voimassa. Kymenlaaksossa on tähän saakka ollut voimassa vahva maskisuositus ja vahva etätyösuositus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä

  • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Samoin THL muistuttaa, että erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

(THL:n tiedote 14.4.2022: https://thl.fi/fi/-/thl-n-yleinen-maskisuositus-poistuu-mutta-maskia-voi-oman-harkinnan-mukaan-edelleen-kayttaa )

Näiden lisäksi Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa vielä alueellista vahvaa maskisuositusta Kymenlaaksossa.

– Kymenlaakson koronatilanne on edelleen vaikea, vaikeimpia koko Suomessa ja terveydenhuolto on kuormittunut, johtajaylilääkäri Mäntymaa perustelee.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kymenlaaksolaiset jatkavat maskin käyttöä sisätiloissa ja ruuhkaisissa ulkotiloissa. Maskia on tärkeä käyttää esimerkiksi kauppakeskuksissa, elokuvissa ja erilaisissa tapahtumissa, järjestäjiltä ja muilta toimijoita ei kuitenkaan velvoiteta maskin käytön valvontaa vaan maskin käyttö on jokaisen vierailijan omassa harkinnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden ja henkilöstön tulee edelleen käyttää maskia sairaaloissa, laitoksissa ja asumisyksiköissä työskennellessä, asioidessa tai vieraillessa.

Maskisuositusta päätettiin jatkaa myös kouluissa. Maskisuositusta kevennettiin siten, että se alkaa kuudennesta luokasta ylöspäin, kun se aiemmin alkoi kolmannesta luokasta. Kouluissa maskin käyttöä suositellaan 6. luokasta alkaen ja erityisesti tilanteissa, joissa on yhteisiä kokoontumisia koulun eri luokkien tai eri kouluista tulevien oppilaiden kesken tai jos oppilaan perheenjäsenellä on koronavirustartunta. Maskisuosituksella halutaan mm. turvata koulujen kevätlukukausi tapahtumineen ja kevätjuhlineen.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa myös vahvaa etätyösuositusta.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 27.4.2022.

Kymenlaaksossa yhä runsaasti uusia koronatartuntoja, tilanne kuormittaa terveydenhuoltoa ja kuntien palvelujakin

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 13.04.2022 klo 13:49

Kymenlaakson koronatilanne jatkuu vaikeana ja alueella todetaan yhä runsaasti uusia koronatartuntoja. Tartuntamäärät eivät ole kääntyneet selkeään laskuun, mutta tilanne on tasaantunut. Terveydenhuollon koronatestein varmistuneita tapauksia on viime viikkoina ollut seuraavasti: 12. viikolla 2476, 13. viikolla 13 2203 ja 14. viikolla 1948 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon esiintyvyysluku 100 000 asukasta kohti on 2562.

– On vaikea sanoa, ovatko tartuntamäärät todellisuudessa vähenemään päin. Kaikki eivät hakeudu viralliseen koronatestiin ja hoitoalan lakko, joka koskee meillä HUS diagnostiikan palveluja, on voinut vaikuttaa testiin hakeutumiseen ja näytevastausten viiveeseen, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

– Sote-henkilöstöllä on edelleen paljon koronatartuntoja ja sairauspoissaoloja. Uusien tartuntojen määrässä on pieni kääntyminen alaspäin, mikä toivottavasti ennustaa hyvää laajemminkin.

Sairaalahoidossa on 39 potilasta, jolla on koronavirustartunta. Näistä potilaista noin kahdella kolmasosalla covid on ensisijainen syy sairaalahoitoon. Potilaista noin puolet on erikoissairaanhoidossa ja puolet perusterveydenhuollon puolella. Myös hoivayksiköissä esiintyy koronavirustartuntoja ja tartuntaryppäitä.

Tartuntatautiyksikkö on ruuhkautunut, ja koronan lisäksi alueella esiintyy nyt mm. ripulitauteja kuten noroa. Kaiken kaikkiaan terveydenhuolto on kuormittunut. Esimerkiksi päivystyksessä tämä voi näkyä pidentyneinä odotusaikoina.

– Hoitoketjut ovat tukossa ja tilanteita ratkotaan päivittäin. Erityisesti päivystyksessä on ollut vaikea tilanne. Potilailla on koronatartuntoja ja jatkohoitopaikkoja on ollut vaikea löytää. Henkilöstöllä on runsaasti sairauslomia ja lakko hidastaa toimintoja, Mäntymaa listaa.

– Ensihoidossa on tauon jälkeen saatu kaikki yksiköt ajoon, mikä on tietysti hieno asia.

Mäntymaa muistuttaa, että koronarokotuksiin on tärkeä hakeutua edelleen.

– Sairaalahoidossa havaitaan edelleen koronapotilaita, jotka eivät ole ottaneet lainkaan koronarokotusta. Heitä on suhteessa selvästi enemmän kuin koronarokotuksen saaneita.

80 vuotta täyttäneiden 4. koronarokotukset ovat edenneet hyvin. Kymenlaaksossa on annettu 4. annoksia 80 vuotta täyttäneille noin 4900. Ikääntyneet ovat käyneet tasaisesti rokotuspisteillä. Rokotuksille on vapaita aikoja varattavissa, mutta walk in -rokotukset ovat olleet suosittuja.

Mäntymaa muistuttaa rokotussuojan lisäksi myös muiden perusohjeiden noudattamisesta, sillä koronaepidemia ei ole alueella ohi. Sairaana on pysyttävä kotona, käsihygieniasta on huolehdittava ja väkijoukoissa on syytä liikkua harkiten, vaikka yhteiskunta on jo avautunut.

Kymenlaaksossa on voimassa vahva maskisuositus ja vahva etätyösuositus. Kymenlaakson alueellisen koronakoordinaatioryhmän keskusteluissa tuli hyvin esiin, kuinka koronaepidemia ja siihen liittyvät sairauspoissaolot vaikuttavat moniin toimintoihin. Palvelut on saatu kunnissa pidettyä pyörimässä, mutta ”varpaillaan pitää olla koko ajan”, ruoka- ja puhtaushuollon lisäksi sairauspoissaolot ovat tuoneet haasteita erityisesti varhaiskasvatukseen.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.4.2022.

Kymenlaaksossa koronatartuntoja edelleen runsaasti, tilanne sairaalahoidossa ja hoivayksiköissä huonontunut

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 06.04.2022 klo 14:12

Kymenlaakson koronaepidemiatilanne on edelleen vaikea. Terveydenhuollon koronatestissä käy vain osa koronatartunnan saaneista, joten todelliset tartuntamäärät ovat todennäköisesti virallisia lukuja paljon suuremmat. Viikolla 12 todettiin 2476 koronavirustartuntaa ja viikolla 13 uusia tartuntatapauksia 2203. Kahden viimeisen viikon esiintyvyysluku 100 000 asukasta kohti on 2888.

Kouvolan Mäkikylän jäteveden koronavirusmäärissä on lievä lasku viimeisessä mittauksessa.

– Koronatartuntamäärissä on viikoittain pieniä heilahteluita, mutta johtopäätöksiin pitää vielä suhtautua varoen. Jätevesitutkimus näyttäisi hyvää suuntaa, mutta sekään ei kerro kaikkea, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa luonnehtii.

– Valitettavasti vaikea koronatilanne näkyy sairaalahoidossa ja koko terveydenhuollon kuormituksessa.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden koronatartuntojen määrä on noussut aiemmista epidemian vaiheista. Sairaalahoidossa olevien covid-potilaiden määrä on korkea sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Sairaaloissa tällä hetkellä hoidossa olevista 51:llä on todettu koronavirustartunta. Tästä noin puolet on sellaisia, joissa koronavirustartunta on sairaalahoidon ensisijainen syy. Iäkkäiden koronaviruspotilaiden osuus sairaalahoidossa on nousussa.

Lisäksi useissa hoivayksiköissä on koronatartuntaryppäitä.

– Vaikka sairaalahoidossa ei ole tehohoitoa tarvitsevia koronaviruspotilaita, on tilanne erittäin vaikea ja vakava. On tehty paljon töitä, että näin suuret määrät potilaita saadaan sijoitettua infektioturvallisesti sairaalahoitoon. Päivystys on kuormittunut ja jatkohoitopaikkoja on vaikea löytää. Terveydenhuoltoa rasittavat lisäksi edelleen korkeat henkilöstön koronatartuntaluvut sairauslomineen, Mäntymaa kertoo.

– Myös hoitajajärjestöjen lakko näkyy palveluissa: HUS vastaa Kymsoten alueella näytteenotto- ja kuvantamispalveluista, millä on vaikutusta Kymsoten eri palveluihin. Muun muassa covid-vastausten valmistuminen näyttää hidastuneen lakon aikana.

Mäntymaan mukaan selvityksessä on, onko resurssien turvaamiseksi tarpeen alkaa tehdä laajempia muutoksia kiireettömään hoitoon. Viime viikkoina on jo jouduttu perumaan yksittäisiä kiireettömiä leikkauksia, eikä tilanne ole helpottanut.

– Nyt on hyvä hetki muistuttaa ihmisiä, että päivystys on tarkoitettu vain äkillisen ja kiireellisen hoidon tarpeeseen.

Kun hakeutuu päivystykseen, tulee ensin aina soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117.

-Jokainen voi osaltaan vaikuttaa koronatilanteeseen ja terveydenhuollon kuormitukseen. Koronarokotukset ovat erittäin tärkeä suoja koronavirustaudin vakavilta tautimuodoilta. Jokaisen on tärkeä ottaa koronarokotussuoja ohjeiden mukaisesti.

Kymsotessa aloitettiin koronarokotusten 4. annosten antaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti maaliskuun lopulla. Neljänsien rokotusannosten antaminen 80 vuotta täyttäneille kymenlaaksolaisille on lähtenyt hyvin käyntiin ja rokotuksiin on hakeuduttu aktiivisesti. Iäkkäiden asukkaiden 4. koronarokotukset ovat käynnissä myös hoivakodeissa. Yli 3200 kymenlaaksolaista on jo saanut 4. annoksen.

Kymenlaakson alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin, miten vaikea koronatilanne näkyy kunnissa. Koulut ja päiväkodit on pystytty pitämään auki. Henkilöstön suuret sairauslomapoissaolot kuitenkin vaikeuttavat eri toimintojen ja palveluiden toimintaa ja tilanteista selviäminen on välillä ”nuorallatanssia”. Joissakin pienemmissä kunnissa on jouduttu tekemään paljon järjestelyitä esimerkiksi ruoka- ja puhtauspalveluiden pyörittämiseksi.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä haluaa muistuttaa, että alueella on edelleen voimassa vahva maskisuositus ja vahva etätyösuositus, joka koskee myös kokouskäytäntöjä.

– Koronatilanne on vakava. Tästä huolimatta esimerkiksi suuriin katsomoihin kokoonnutaan ilman maskeja. Maskeja on syytä käyttää edelleen, käsiä pestä, oireisena pysyä kotona sekä käyttää omaa harkintaa siinä, millaisiin väentungoksiin ja tapaamisiin on järkevää osallistua, Mäntymaa muistuttaa.

Lauantaina Kouvolassa koronarokotetaan kahdessa eri kauppakeskuksessa, Kymsotella käytössä kaikki kolme rokotevalmistetta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 30.03.2022 klo 15:58

Kymsote järjestää lauantaina 2.4.2022 walk in -koronarokotuksia Kouvolassa sijaitsevissa Veturi- ja Hansa-kauppakeskuksissa. Veturissa rokotuksia jaetaan klo 10-16 ja Hansassa klo 9-14.30. Walk in -koronarokotukseen saavutaan ilman ajanvarausta, ja ensisijaisesti annettava rokotevalmiste on Pfizerin Comirnaty.

Veturin koronarokotukset jaetaan K-Citymarketin sisäänkäynnin luona, kukkakaupan viereisessä tilassa. Hansassa walk in -rokotuspäivä pidetään kauppakeskukseen vakiintuneessa Kymsoten rokotuspisteessä, jonne kuljetaan Manskin puolen sisäänkäynnistä.

– Varsinaisten rokotuspisteiden ulkopuolelle jalkautumisesta meillä on ollut vain positiivisia kokemuksia, ja saatu palaute on ollut hyvää. Tietenkin toivomme saman jatkuvan, kun tänä viikonloppuna suuntaamme ensi kertaa Veturiin, sanoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Mari Ollas.

Walk in -koronarokotuksiin voivat saapua kaikki 12 vuotta täyttäneet kymenlaaksolaiset. Ennen rokotukseen tuloa pyydetään tutustumaan tämänhetkiseen rokotusjärjestykseen. Viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi suosituksen 4. rokoteannoksesta kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä hoivakodissa asuville iäkkäille. Neljäs annos voidaan antaa, kun edellisestä on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Nuvaxovid-rokotevalmistetta annetaan Kymenlaaksossa keskitetysti

Kymsotella on käytössään kolme koronarokotevalmistetta, Comirnaty, Spikevax ja viimeisimpänä Nuvaxovid. Nuvaxovid-valmistetta suositellaan erityisesti henkilöille, joille ei voida antaa mRNA- rokotetta. Valmistetta tarjotaan kaikille halukkaille, eikä sen ottaminen vaadi esimerkiksi lääketieteellistä selvitystä.

Nuvaxvid-valmistetta ei anneta toistaiseksi lainkaan alle 18-vuotiaille eikä kolmantena rokoteannoksena kuin poikkeustapauksessa. Nuvaxovidia voidaan kuitenkin antaa 2. annoksena, vaikka 1. annoksessa olisi ollut käytössä eri valmiste. Lue Nuvaxovidista lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Kymsoten alueella Nuvaxovid-rokotteelle on mahdollista varata aika vain puhelimitse, sillä aikoja on tarjolla keskitetysti. Valmistetta tarjotaan Kotkan Pasaatin ja Kouvolan Hansan rokotuspisteillä päivämäärillä 4.4.2022, 20.4.2022, 2.5.2022, 16.5.2022, 6.6.2022 ja 20.6.2022.

Ohjeet ajanvaraukseen.

Walk in -rokotukset Kymenlaaksossa.

Kymenlaaksossa koronatilanne edelleen vaikea, ikääntyneiden sairastumiset lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve kasvanut

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 30.03.2022 klo 13:48

Kymenlaakson koronatilanne jatkuu vaikeana. Koronatartuntojen määrät ovat jälleen uusia ennätyksiä, vaikka tartuntaluvuissa on mukana vain terveydenhuollon koronatestillä varmennetut tartuntatapaukset. Viikolla 11 todettiin 2106 ja viikolla 12 2475 uutta koronatapausta. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohti 2828. Koronatartuntoja esiintyy runsaasti kaikkialla Kymenlaaksossa. Eniten koronatartuntoja on työikäisillä eli 30-60 -vuotiailla, mutta myös ikääntyneiden koronatartunnat ovat lisääntyneet.

– Valitettavasti koronatartuntoja on esiintynyt aiempaa enemmän nyt myös hoivakodeissa ja ylipäätään yli 80-vuotiailla, luonnehtii hallintoylilääkäri Kari Kristeri.

– Vaikka työikäisiä sairastuu enemmän, ikääntyneet sairastuvat useammin covidin vakavampiin tautimuotoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi viime viikolla suosituksen 4. koronarokotusannoksen antamisesta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodissa asuville iäkkäille. Kymenlaaksossakin 80 vuotta täyttäneet ja hoivakodissa asuvat iäkkäät voivat hakeutua koronarokotukseen. Kotihoidon asiakkaiden koronarokotukset annetaan kotihoidon kautta. 4. rokoteannos voidaan antaa, kun 3. annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

– Koska iäkkäät henkilöt kuuluvat jo ikänsä puolesta vakavan koronataudin riskiryhmään, heidän on tärkeä hakeutua koronarokotukseen ja ottaa 4. tehosteannos mahdollisimman pian, Kristeri kehottaa.

– Toki kaikkien muidenkin on huolehdittava siitä, että ottaa koronarokotuksen ja siihen kuuluvat tehosteannokset. Kolmosrokotus on osalla jäänyt ottamatta, vaikka tehosteannos on olennaisen tärkeä riittävän suojan saamiseksi.

Vaikea koronatilanne näkyy Kymenlaaksossa myös sairaalahoidon tarpeen kasvuna. Kymsoten sairaaloissa on ollut runsaasti covid-potilaita. Sairaalahoidossa on 34 koronaviruspotilasta, mikä on eniten koko epidemian aikana.

Lisäksi useissa alueen hoivayksiköissä on yksittäisiä koronatartuntoja tai pieniä koronatartuntaryppäitä.

– Koronatilanne kuormittaa koko terveydenhuoltoa ja tilanne on hyvin haastava. Päivittäin tehdään järjestelyjä, että saadaan potilaille tiloja ja hoitajia sinne, missä on tarvetta. Olemme jo nyt kohtuullisen vaikeassa tilanteessa ja tilanne voi vielä hankaloitua, Kristeri kertoo.

– Tällä viikolla on jouduttu siirtämään tekonivelleikkauksia muutamana päivänä. Vaarana on, että vaikeassa tilanteessa voidaan joutua rajoittamaan palveluita eli käytännössä tämä tarkoittaisi muutoksia nimenomaan kiireettömään terveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon kuormitukseen vaikuttaa edelleen vahvasti myös se, että myös sote-alan työntekijöillä on paljon koronatartuntoja ja sairauspoissaoloja.

– Sote-alan työntekijöillä ei välttämättä ole koronatartuntoja sen enempää kuin muillakaan työikäisillä, mutta sote-ammattilaiset käyvät terveydenhuollon koronatesteissä. Poissaoloja on nyt paljon joka alalla, Kristeri selvittää.

– Sote-alalla työntekijät ovat huolehtineet hyvin koronarokotuksista, mutta on muistettava, että rokotukset eivät anna kunnolla suojaa tartunnoilta. Sen sijaan koronarokotukset suojaavat hyvin koronan vaikeilta tautimuodoilta.

”Nyt vaaditaan pitkämielisyyttä ja suositusten noudattamista”

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään paitsi koronatilanteesta myös ukrainalaisten pakolaisten saapumiseen liittyvistä järjestelyistä Kymenlaaksossa.

Kuntien puheenvuoroissa tuli hyvin esiin, kuinka kuntaorganisaatioissakin on runsaasti koronaan liittyviä sairauspoissaoloja. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että haastavasta tilanteesta huolimatta kaikissa Kymenlaakson kunnissa on pystytty pitämään palvelut, kuten koulut ja varhaiskasvatus, toiminnassa. Koronakoordinaatioryhmä painottaa, että suositusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kymenlaaksossa on voimassa vahva etätyö- ja maskisuositus. Suosimalla etätyötä ja etäkokouskäytäntöjä sekä käyttämällä maskia suojataan itseä ja muita koronatartunnoilta. Samalla turvataan yhteiskunnan palvelujen pyöriminen.

Kymsote vetoaa alueen työnantajiin, että Kymenlaakson alueen työnantajat ottavat sairauslomakäytännöissään huomioon terveydenhuollon kuormittuneen tilanteen. Kymsote on lähestynyt alueen suurimpia työnantajia asialla myös sähköpostitse. Erityisesti kehotetaan, että työnantajat suosivat ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä ja työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle. Tämän voi tehdä ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 5-7 päiväksi.

Mikäli sairauslomatodistuksen saaminen on välttämätöntä, voi työntekijä olla yhteydessä virka-aikana ensisijaisesti omaan työterveyshuoltoon tai terveysasemien puhelinpalveluun. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tehdään Kymsoten päivystysavun 116 117 koronalinjalle (valinta 2). Hoidontarpeen arvioinnin perusteella ohjeistetaan mahdollinen vastaanotolle hakeutuminen. Sairauslomatodistuksen kirjoittaminen on puhelimitse mahdollista kolmeksi vuorokaudeksi yhteydenottopäivästä. Kymsote pyytää huomioimaan, että päivystysapupuhelimessa saattaa ajoittain olla ruuhkaa.

– Vaikeassa koronatilanteessa vaaditaan kaikilta pitkämielisyyttä. Vielä pitää jaksaa noudattaa suosituksia, käyttää maskia ja pitää etäisyyksiä. Koronaan sairastuneita on nyt paljon, ja sairaana pitää malttaa pysyä kotona, Kristeri muistuttaa.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.4.2022.

Kymsote laajentaa koronarokotteen 4. annokset 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodissa asuville iäkkäille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 25.03.2022 klo 14:19

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti eilen 24.3.2022 suosittelevansa 4. koronarokotusannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodissa asuville iäkkäille. Aikaisemmin 4. annokseen olivat oikeutettuja vain vakavasti immuunipuutteiset henkilöt.

Kymenlaaksossa 80 vuotta täyttäneet ja hoivakodissa asuvat iäkkäät voivat hakeutua koronarokotukseen heti varaamalla ajan tai saapumalla walk in -rokotuksiin. 4. rokoteannos voidaan antaa, kun 3. annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Kotihoidon asiakkaiden koronarokotukset annetaan kotihoidon kautta. Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsille annoksille ei ole määritetty tiettyä alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille. Suositus koskee nimen omaan iäkkäitä.

– Kymenlaaksossa epidemian tilanne on huono ja sairaanhoidon tarve korkealla. Iäkkäät henkilöt kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään, joten heidän on erityisen tärkeää suojella itseään ja muita hakemalla tarvittavat tehosteannokset, selittää Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Kannan huolta myös nuoremmasta väestöstä, sillä heitä on viime aikoina joutunut koronan vuoksi sairaalahoitoon enemmän. Muistutan siis kaikkia kymenlaaksolaisia saattamaan rokotussarjansa loppuun mahdollisimman pian, mikäli se on jäänyt kesken.

Pyhtään kunta lähettää myös kirjeen 4. rokotekierroksesta 80 vuotta täyttäneille asukkailleen. Kunta järjestää walk in -rokotusillan 30.3.2022 klo 16-19, jolloin koronarokotukseen voi saapua ilman ajanvarausta.

Muutoksia puhelinajanvaraukseen ja rokotuspisteisiin

Kasvaneen kysynnän vuoksi Kymsote avaa uudelleen oman koronarokotuslinjan terveysasemien keskitetyn ajanvarauksen puhelinpalvelussa. Maanantaista 28.3.2022 klo 7 lähtien puhelinpalveluun soittavat valitsevat soiton aluksi erillisen koronarokotuslinjan varatessaan aikaa rokotukseen. Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittoperiaatteella, ja numeroon tarvitsee soittaa vain kerran. Ensisijaisesti Kymsote suosittaa hyödyntämään sähköistä ajanvarausta sekä walk in -rokotuksia.

Lisäksi Kymsote avaa uudelleen ajanvarauksen Karhulan ja Haminan rokotuspisteille. Rokotuspisteet avautuvat jälleen päivittäistoiminnalle 30.3.2022 ja ovat toistaiseksi auki arkisin ma-to klo 9-17 ja pe 9-15. Varattujen aikojen ohella Karhulan ja Haminan pisteillä annetaan rokotuksia ilman ajanvarausta walk in -periaatteella. Rokoteaikoja avataan huhtikuussa rajatusti myös Virolahden rokotuspisteelle ja Miehikkälän terveysasemalle.

– Uuden suosituksen vuoksi kysyntä koronarokotteille kasvoi jälleen äkisti, mutta onnistuimme ripeästi laajentamaan toimintaamme, kertoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Mari Ollas.

– Aikoja koronarokotukseen on tarjolla hyvin, ja walk in -päivinä rokotteen voi hakea nopeasti vaikkapa kauppareissun yhteydessä.

Koronarokotusten ajanvaraus on auki kaikille 5 vuotta täyttäneille kymenlaaksolaisille. Kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat saapua myös walk in -rokotuksiin erikseen ilmoitettuina ajankohtina. 5-11-vuotiaiden lasten rokotukset on keskitetty tietyille päivämäärille, sillä lapsilla on käytössä eri rokotusvalmiste.

Lue lisää rokotusjärjestyksestä.

Walk in -rokotukset Kymenlaaksossa.

Ohjeet ajanvaraukseen.

Lasten ja nuorten koronarokotusten ja paikat.

Päivitetty 30.3.2022. Lisätty täsmennys: Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsille annoksille ei ole määritetty tiettyä alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille. Suositus koskee nimen omaan iäkkäitä.

Kymenlaaksossa koronatartuntojen määrät suurempia kuin koskaan aiemmin, vastuullista käytöstä ja koronarokotuksia tarvitaan

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 23.03.2022 klo 13:54

Kymenlaakson epidemiatilanteessa ei ole muutosta parempaan suuntaan, vaan koronatartuntamäärät ovat suurempia kuin koskaan aiemmin. Uusia koronatartuntoja todettiin 2026 viikolla 10 ja 2106 viikolla 11. Kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on noin 2550.

Sairaalahoidossa on 22 koronaviruspotilasta, joista 20 on hoidossa ensisijaisesti koronan vuoksi. Sairaalahoidon tarve on kasvanut.
– Etenkin iäkkäiden covid-potilaiden sairaalahoito on lisääntynyt. Iän lisäksi myös muut sairaudet sekä vastustuskykyyn liittyvät lääkitykset lisäävät sairaalahoidon tarvetta. Kuitenkin myös perusterveitä ja nuorempia potilaita on sairaalahoidossa, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa selvittää.
– Sairaalahoidossa näkyy hyvin koronarokotusten merkitys. Koronarokotukset antavat suojaa vakavilta tautimuodoilta, on tärkeä ottaa koko rokotussarja.

Osalla kymenlaaksolaisista on rokotussarja jäänyt kesken, ja erityisesti kolmosrokotus on jäänyt ottamatta. Vastikään valmistuneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan iäkkäillä koronarokotteiden suojateho vakavaa tautia vastaan on kolmen rokoteannoksen jälkeen erinomainen. (Lue tiedote: https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-iakkailla-koronarokotteiden-suojateho-vakavaa-tautia-vastaan-on-kolmen-rokoteannoksen-jalkeen-erinomainen?redirect=%2Ffi%2F)

Terveydenhuollon kuormitusta lisää edelleen myös se, että koronatartuntojen vuoksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä on runsaasti poissa töistä.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, eikä tartuntatautiyksikkö enää ennätä olla yhteydessä positiivisen koronanäytevastuksen saaneisiin sote-työntekijöihin. Jatkossa tartuntatautiyksikkö on yhteydessä vain riskiryhmiin kuuluviin, ikäihmisiin ja raskaana oleviin. Lisäksi tartuntatautiyksikkö panostaa laitos-, hoiva- ja sairaalaepidemioiden torjuntaan.

Vahvat suositukset koskien etätyötä ja maskin käyttöä jatkuvat

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui jälleen tänään keskustelemaan alueen epidemiatilanteesta. Keskustelussa nousi esiin yleinen huoli siitä, että koronatartuntojen määrä on epidemian huippulukemissa ja sairaalahoito on kuormittunut, mutta asia ei enää kiinnosta kuten ennen.

– Mediahuomio on nyt maailman kriiseissä, mikä on ymmärrettävää. Osa ihmisistä on jo väsynyt koronatilanteeseen, eikä jaksa enää noudattaa suosituksia – osalla kolmosrokotuskin on jäänyt ottamatta. Vallitseva epidemiatilanne vaatii kuitenkin vielä kaikilta vastuullista toimintaa, Mäntymaa muistuttaa.

Kymenlaaksossa jatketaan edelleen vahvaa etätyösuositusta ja vahvaa maskisuositusta. Jokaisen kymenlaaksolaisen on syytä toimia terveysturvallisesti, sillä koronavirusta esiintyy alueella enemmän kuin koskaan epidemian aikana: On tärkeä pysyä sairaana kotona, huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta, pidettävä turvavälejä sekä harkittava tarkkaan, minkälaisiin väkijoukkoihin ja kokoontumisiin on turvallista osallistua.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.3.2022.

Koronavirustartuntojen määrä Kymenlaaksossa on jälleen nousussa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 16.03.2022 klo 14:27

Kymenlaaksossa koronavirustartuntojen määrä on jälleen nousussa. Viimeisten kahden viikon aikana 28.2.-13.3.2022 Kymenlaaksossa on todettu 3 794 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä nousi viime viikolla reilusti: 7.-13.3.2022 Kymenlaaksossa todettiin 2 027 koronatartuntaa, kun tartuntojen viikkolukema on viimeisen kuukauden aikana liikkunut 1700-1800 tartunnan välillä. Tänään todettiin 402 positiivista koronatartuntaa, mikä on korkein päiväkohtainen lukema Kymenlaaksossa koko epidemian aikana.

Terveydenhuollossa todennettujen koronatartuntojen lisäksi esiintyy todennäköisesti runsaasti kotitestein todennettuja tartuntoja. Pelkästään terveydenhuollossa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku on 2175, mikä on edelleen erittäin korkea. Positiivisten näytteiden osuus koronanäytteistä on 46 %.

Sote-ammattilaisten osuus tartunnan saaneista on merkittävä. Tänään varmistuneista koronatartunnoista peräti 85 on sote-henkilöstöön kuuluvilla. Kymsotessa on päivittäin poissa töistä useita satoja sote-ammattilaisia, mikä kuormittaa tällä hetkellä paljon Kymsoten palveluja.

Sairaalahoidon tarve koronapotilailla on myös nousussa. Tänään Kymenlaakson sairaaloissa oli hoidossa 22 koronaviruspotilasta.

– Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on lähes kaksinkertainen muutaman viikon takaiseen määrään verrattuna. Vakavaan koronainfektioon sairastuneiden joukossa rokottamattomat ovat edelleen yliedustettuina. Täysi koronarokotussarja on jokaisen tärkeä ottaa, sillä rokotukset antavat suojaa koronaviruksen vakavilta tautimuodoilta, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Kymenlaaksossa koronarokotuskattavuus on 18 vuotta täyttäneillä seuraava: 1 rokoteannos 89,5 %, 2 annosta 87,8 % ja 3 annosta 65,9 %. Kaikkien annosten kohdalla kattavuuden nousu on nyt hidasta.

Tartunnanjäljitys pyrkii kontaktoimaan edelleen sote-henkilöstöön ja riskiryhmiin kuuluvat, mutta korkeiden tartuntamäärien vuoksi tartunnanjäljityksessä on tällä hetkellä ruuhkaa.

Kymenlaaksossa on edelleen voimassa yleisten hygieniavaatimusten lisäksi vahva maski- ja etätyösuositus

Kymenlaaksossa ei ole voimassa varsinaisia rajoituksia lukuun ottamatta tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia, joiden mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksissa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Kymenlaaksossa on edelleen toistaiseksi voimassa vahva maskisuositus ja etätyösuositus.

– Näyttää siltä, että etätyö- ja maskisuositusta joudutaan Kymenlaaksossa jatkamaan vielä maaliskuun jälkeenkin, Mäntymaa sanoo.

Mäntymaa muistuttaa, että vaikka rajoituksia on purettu, korona ei ole ohi.

– Päinvastoin, korona tuntuu voimistuvan nyt uudelleen. Jokaisen on tärkeä huolehtia koronaturvallisesta käyttäytymisestä: käyttää maskia, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä rokotussuojasta. On erittäin tärkeää, että infektio-oireisena pysytään kotona, kertoo Mäntymaa.

– Maailmalla jyllää koronaviruksen ohella uusi, vakava kriisi. Erittäin ymmärrettävää on, että kansalaisten huoli ja huomio on siirtynyt muualle, mutta valitettavasti kamppailemme edelleen myös pandemian kanssa. Sitä ei tulisi unohtaa, Mäntymaa jatkaa.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakeneet ukrainalaiset saavat terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita vastaanottokeskusten kautta

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään myös Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaaksoon ja Kymenlaakson koronatilanteeseen.

– On tärkeää, että Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset pääsevät koronatesteihin ja tarvittaessa täydentämään koronarokotussuojaa, Mäntymaa sanoo.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakeneet saavat terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita vastaanottokeskusten kautta. Maahanmuuttoviraston sivuilla on lisätietoa Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäiseen suojeluun tai turvapaikkaan liittyen: Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu toistaiseksi viikoittain. Koronakoordinaatioryhmän seuraava kokous on 23.3.2022.

Koronaepidemia ei ole ohi Kymenlaaksossa, vaikka yhteiskunta on avautunut

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 09.03.2022 klo 16:09

Kymenlaaksossa on edelleen runsaasti koronavirustartuntoja. Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 21.2. – 6.3.2022 on todettu yhteensä 3563 koronavirustartuntaa. Näiden terveydenhuollossa todennettujen koronatartuntojen lisäksi esiintyy todennäköisesti runsaasti kotitestein todennettuja tartuntoja. Pelkästään terveydenhuollossa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku on 2199, mikä on valtakunnallisestikin erittäin korkea. Positiivisten näytteiden osuus koronanäytteistä on noin puolet (49 prosenttia).

Kuukauden aikana koronatartuntojen määrä ei ole merkittävästi vähentynyt eikä noussut Kymenlaaksossa.

– Epidemia ei siis ole vielä lainkaan ohi, vaikka yhteiskunta on avautunut, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 16 koronaviruspotilasta. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on kääntynyt nousuun etenkin perusterveydenhuollossa.

– Sairaaloissa on edelleen vilkasta, välillä näytti jo paremmalta. Covid kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa. Sote-ammattilaisten osuus tartunnansaaneista on merkittävä ja Kymsotessa on päivittäin poissa töistä satoja sote-ammattilaista, Mäntymaa kertoo.

– Rokotuskattavuus Kymenlaakson alueella on valitettavasti viime aikoina noussut varsin hitaasti. Täysi koronarokotussarja on jokaisen tärkeä ottaa, sillä rokotukset antavat suojaa koronaviruksen vakavilta tautimuodoilta. Sairaalahoidossa rokottamattomilla on suuri edustus.

Kymenlaaksossa koronarokotuskattavuus on 18 vuotta täyttäneillä: 1 rokoteannos 89,4 %, 2 annosta 87,7 % ja 3 annosta 65,5 %. Kaikkien annosten kohdalla kattavuuden nousu on nyt hidasta.

”On opittava elämään yhteiskunnassa, jossa on koronaepidemia”

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään keskustelemaan epidemiatilanteesta, joka ei näytä laantuvan. Varsinaisia rajoituksia ei ole enää voimassa lukuun ottamatta tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia, joiden mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksissa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Kymenlaaksossa on edelleen voimassa vahva maskisuositus ja etätyösuositus.

– Tällä hetkellä testataan, miten osaamme elää yhteiskunnassa, jossa on koronaepidemia ja samaan aikaan pidetään yhteiskunnan toiminnot – ja hauskuudetkin – auki. Miten tämä onnistuu, riippuu nyt yksilöiden toiminnasta, Mäntymaa tiivistää.

– Jokaisen on tärkeä suojella itseään ja muita. Tämä tarkoittaa siitä, että jokaisen omalla vastuulla on huolehtia koronaturvallisesta käyttäytymisestä: käyttää maskia, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä rokotussuojasta. On erittäin tärkeää, että infektio-oireisena pysytään kotona, Mäntymaa muistuttaa toimintatavoista, joiden tulisi olla jo osa arkea.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään muun muassa sairasvakuutuslain väliaikaisesta muutoksesta, joka vaikuttaa myös kuntatyönantajien toimintaan koskien esimerkiksi tartuntatautipäivärahaan oikeuttavia todistuskäytäntöjä.

Ryhmä haluaa vielä muistuttaa ohjeista ensi viikolla alkavien ylioppilaskirjoitusten onnistumiseksi: ylioppilaskokelaita ja heidän perheenjäseniään suositellaan omaehtoisesti välttämään ylimääräisiä kontakteja. Kontakteja on syytä välttää jo nyt kirjoitusten alkuun asti ja koko kirjoitusurakan ajan. Ylioppilaskokelaiden on syytä noudattaa kaikkia terveysturvallisia käytäntöjä ja jäädä sairaana kotiin.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.3.2022.

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan sairauslomatodistuksen voi nyt saada myös yksityisestä terveydenhuollosta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 04.03.2022 klo 12:47

Kymsote ohjeistaa työntekijöitä hakemaan tartuntatautipäivärahaan oikeuttavat todistukset ensisijaisesti työterveydenhuollosta.

Helmikuun lopussa eduskunta päätti muuttaa sairausvakuutuslakia väliaikaisesti. 28.2.2022 alkaen työnantajat ovat olleet oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristyspäätöstä. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää kuitenkin todistusta laboratoriovarmistetusta koronatestituloksesta. Pelkkä kotitesti ei kelpaa.

Laboratoriovarmennetun koronatestituloksen perusteella terveydenhuollon ammattilainen voi kirjoittaa todistuksen siitä, millä ajalla työpaikalle menoa ei tartuntariskin vuoksi suositella. Väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2022 asti. 

Muutos mahdollistaa sen, että jatkossa sairastodistuksen koronataudista voi hakea yksityisestä terveydenhuollosta. Yksityisen terveydenhuollon testin maksaa joko työnantaja tai työntekijä itse.

Jatkossa työnantajien tulee ohjata työntekijä ensisijaisesti työterveyteen, mikäli työnantaja tarvitsee tartuntatautipäivärahaa varten terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman todistuksen tartuntariskistä. Tartuntatautipäivärahaan oikeuttava todistus voidaan kirjoittaa vain siksi aikaa, kun sairastuneen katsotaan olevan tartuttava. Tyypillisesti tämä aika on noin 5-10 päivää.

Tietoa tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilla: https://www.kela.fi/tartuntatauti

Tietoa siitä, keiden tulisi hakeutua terveydenhuollon testiin ja milloin: https://korona.kymsote.fi/kun-epailet-tartuntaa/

Sairauslomalle mieluiten oman esimiehen luvalla

Kymsote toivoo työnantajien edelleen suosivan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä sairaustapauksissa, jolloin työntekijä voi jäädä kotiin ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 3-7 päiväksi.

– Yhteydenotot sairaustodistuksista voivat hidastaa muuta terveydenhuollon toimintaa. Lisäksi infektiovastaanotolla jonottaminen lisää tartuntariskiä toimitiloissamme. Toivommekin, että työnantajat sallivat lyhyen sairausloman ilman erillistä todistusta, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Sairausvakuutuslain väliaikainen muutos koskee myös alle 16-vuotiaiden lasten huoltajia, mikäli lapsen koronatartunta estää vanhemman töihin menon.

Tietoa ja ohjeita eristyksestä: https://korona.kymsote.fi/karanteeni-ja-eristys/