Kymenlaakso edelleen leviämisvaiheessa, koronaviruksen vakavat tautimuodot keskittyneet rokottamattomiin

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 15.09.2021 klo 15:05

Koronavirusta esiintyy edelleen Kymenlaaksossa. Viimeisen kahden viikon ajalla 30.8.-13.9.2021 todettiin 143 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on 87,2, mikä kertoo, että tartuntamäärät ovat lievässä laskussa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä neljä koronaviruspotilasta.

Koronavirusta esiintyy nyt tasaisesti niin Kouvolassa kuin Etelä-Kymenlaaksossakin, kun muutama viikko sitten uudet tartunnat painottuivat erityisesti Kotkaan.

Tartunnanjäljityksessä tartunnanlähde saadaan selvitettyä noin 85 prosentissa tapauksista. Selvästi suurin tartunnan lähde on edelleen samassa taloudessa asuva tai muu lähipiiriin kuuluva, peräti 55 prosentissa tapauksista. Muita merkittäviä tartunnanlähteitä ovat peruskoulut (6,3 %), ulkomaan matka (5 %) ja yksityistilaisuus (5 %).
– Koronaa ei ole voitettu, mutta se on muuttunut taudiksi, jolta voidaan suojautua rokotuksin. Kymenlaaksossakin vakavat tautimuodot näyttävät keskittyneen niihin, jotka eivät ole syystä tai toisesta ottaneet koronarokotusta, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Koronarokotuksista on selvää hyötyä, ne suojaavat koronavirukselta: esimerkiksi deltavariantin suhteen rokotuksen ottaneilla on kymmenkertaisesti vähemmän vakavia tautimuotoja ja kuolemia. Koronarokotus suojaa ihmistä itseään ja hänen lähipiiriään, samalla rokotukset auttavat koko yhteiskuntaa palaamaan ns. normaaliin toimintaan.

Kymenlaakson rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden väestössä: 83,2 % on saanut 1. rokotuksen ja 66,2 % myös 2. rokotuksen.

Rokotuksissa ovat käyneet kaikkein ahkerimmin yli 75-vuotiaat, joiden rokotuskattavuus on 1. rokotuksen osalta 94,8 %, ja tätä vanhemmillakin 94,2 prosenttia. Vähiten rokotuksissa ovat käyneet 16-40-vuotiaat. Pienin rokotuskattavuus on 25-29-vuotiailla kymenlaaksolaisilla, joista 66,9 prosenttia on saanut 1. rokotuksen.

Yleisesti lähes kaikissa ikäryhmissä miehet ovat käyneet rokotuksissa vähemmän kuin naiset.

Myös nuorimpien ikäryhmän eli 12-15 -vuotiaiden osalta rokotuskattavuus on vielä alhainen 61,3 %, mutta heidän kohdallaan 1. rokotukset ovat alkaneet muita myöhemmin.

– Tällä hetkellä kymenlaaksolaisten noin 20-40-vuotiaiden rokotukset näyttävät junnaavan paikallaan. Rokotuksiin ei ole hakeuduttu yhtä hyvin kuin vanhemmissa ikäryhmissä eikä rokotuskattavuus tunnu nousevan viikossa eikä kahdessakaan juuri lainkaan. Tämä joukko on nyt se, jonka pitää aktivoitua ja mennä rokotuksiin. Rokotuksiin pääsee tällä hetkellä erittäin hyvin joko varaamalla ajan netistä tai soittamalla. Tai vain kävelemällä ilman ajanvarausta walk in -rokotukseen, joita on tarjolla joka viikko eri puolilla Kymenlaaksoa, Mäntymaa muistuttaa.

Aiemmissa koronaepidemian vaiheissa sairaalahoitoa vaativat potilaat olivat yleisimmin iäkkäitä henkilöitä. Nyt on edelleen nähtävissä suuntaus, että sairaalahoitoon joutuvat ovat yleensä keski-ikäisiä tai jopa nuorempia henkilöitä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotuksia.

Koronanäytteenottoon tulossa muutoksia

Koronanäytteitä on viimeisen viikon aikana otettu vähemmän kuin edellisellä viikolla: viikolla 34 otettiin noin 3500 koronavirusnäytettä ja viikolla 35 enää 2700 näytettä. Myös valtakunnallisesti koronarokotuksiin on hakeuduttu vähemmän, minkä vuoksi näytevastauksen on saanut nyt nopeammin eli yleensä näytteenotosta seuraavana aamuna. Positiivisten näytteiden osuus on 1,8 %.

Kymsotessa odotetaan parhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarkempia ohjeita koronanäytteenoton uusista kriteereistä. Jo nyt Kymsotessa näytteenoton ohjeita muutetaan seuraavasti: koronavirustestiä ei pääsääntöisesti tarvita enää lievästi oireilevilta henkilöiltä, jos henkilö on kahdesti rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko. Muutos ei kuitenkaan koske niitä kahdesti rokotettuja henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle tai jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä. Halutessaan jokainen lievästi oireileva voi kuitenkin edelleen hakeutua koronatestiin. Vaikeissa hengitystieinfektion oireissa koronainfektio on myös edelleen suljettava pois näytteellä rokotustilanteesta huolimatta.

Kymenlaaksossa odotetaan STM:n ohjauskirjettä

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi tänään, että Kymenlaakso jatkaa epidemiatilanteen leviämisvaiheessa. Todennäköisesti alueellisista epidemiavaiheista luovutaan kokonaan syksyn aikana. Koordinaatioryhmä ei tehnyt tänään päätöksiä uusista suosituksista tai rajoituksista tai niiden lievennyksistä. Kymenlaaksossa, kuten muuallakin, odotetaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä toimenpidesuosituksineen ja ns.  hybridistrategian voimaan tuloa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsia ja kouluja koskevan ohjeistuksen odotetaan valmistuvan lähipäivinä.

Koronarokotuksen 2. annosta voi aikaistaa 6 viikon rokotusvälille walk in- tapahtumissa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 09.09.2021 klo 15:54

12-15 -vuotiaat voivat saada koronarokotuksen myös kouluissa

Koronarokotukset etenevät Kymenlaaksossa noin 9000 rokotuksen viikkotahtia. Walk in -rokotuksia eli rokotustapahtumia, joihin voi saapua ilman ajanvarausta, järjestetään jälleen eri puolilla Kymenlaaksoa. Walk in -rokotusten aikataulu löytyy täältä:
https://korona.kymsote.fi/walk-in-koronarokotukset-kymenlaaksossa/

Ensi viikolla walk in -rokotuksia järjestetään ensimmäistä kertaa myös rokotuspisteiden ulkopuolella; koronarokotukset jalkautuvat Xamkin Kouvolan ja Kotkan kampuksille, joissa rokotuksia annetaan ainoastaan kyseisen paikan opiskelijoille ja henkilöstölle. Jalkautumisella koetetaan saada nostettua erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten rokotuskattavuutta alueella.

Kymenlaaksossa rokotuskattavuus on 12 vuotta täyttäneessä väestössä: ensimmäinen annos 82,9 prosenttia ja toinen annos 63,8 prosenttia. (Lähde: https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/koronarokotusten_edistyminen.html )

– Kehotamme kaikkia hakeutumaan rokotuksiin, joihin pääsee nyt nopeasti ja helposti, sekä ajanvarauksella että ilman, koronarokotuskoordinaattori Jenni Jaatinen muistuttaa.

12-15 -vuotiaat voivat ilmoittautua 1. rokotukseen koulun terveydenhoitajalle

Nuorimpien rokotettavien ikäryhmän eli 12-15 -vuotiaiden rokotukset ovat edenneet muutamassa viikossa nopeasti. Kymsotessa halutaan varmistaa, että kaikilla ikäryhmään kuuluvilla koululaisilla on mahdollisuus ottaa koronarokotus helposti. Tämän vuoksi koronarokotuksen 1. annos on mahdollista ottaa myös kouluterveydenhuollon kautta eli käytännössä rokotukset järjestetään usein nuoren omalla koululla. Mikäli 12-15 -vuotias on kiinnostunut saamaan 1. koronarokotuksen kouluterveydenhuollossa, hänen tai hänen huoltajansa tulee ilmoittautua oman koulun terveydenhoitajalle viimeistään maanantaina 13.9.2021. Asiasta tiedotetaan myös Wilma-viestein. 12-15 -vuotiaat voivat edelleen hakeutua koronarokotuksiin myös ajanvarauksen kautta tai saapumalla walk in -rokotuksiin.

Rokotusväliksi vähintään kuusi viikkoa

Koronarokotusten 1. ja 2. annosten rokotusväli lyhenee myös Kymenlaaksossa. Rokotusväli on aiemmin ollut vähintään 8 viikkoa, nyt rokotukseen voi hakeutua 6 viikon kuluttua ykkösannoksesta.
– Rokotevalmisteita on nyt hyvin tarjolla, joten kuuden viikon rokotusvälillä voidaan nopeuttaa täyden rokotuskattavuuden saavuttamista alueella, hallintoylilääkäri Kari Kristeri kertoo.
– Kakkosrokotusta kannattaa aikaistaa erityisesti, mikäli sille on henkilökohtaisesti tarvetta: oman tai läheisen terveydentilan vuoksi tai on esimerkiksi matkustamassa ulkomaille tai osallistumassa syksyn ylioppilaskirjoituksiin.

Koronarokotuksen 2. annoksen aikaistaminen on mahdollista walk in -tapahtumissa, ajanvarauksen kautta ei voi aikaistaa 2. rokotusannosta.

Koronatartuntojen määrä jatkuu tasaisena

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 08.09.2021 klo 15:45

Koronavirustilanne on pysynyt Kymenlaaksossa hyvin tasaisena. Tartuntoja ilmenee edelleen merkittävästi, mutta tilanne ei ole heikentynyt, vaan viikoittaiset määrät pysyvät lähes samoina. Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä odottaa valtakunnallisen hybridistrategian vahvistamista ja siihen liittyviä tarkempia ohjeita tällä viikolla. Kymenlaakson osalta hybridistrategian mukaisten toimien käyttöön ottoa tarkastellaan vaiheittain ensi viikosta alkaen.

Viimeisen kahden ajalla 24.8. – 6.9.2021 on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa.

– Elokuun alusta lähtien viikoittaiset tapausmäärät ovat olleet 77-88. Tartuntojen määrässä ei siis ole ilmennyt viime viikkoina kasvua, muttei selkeää laskuakaan, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Tällä ilmaantuvuusluku on noin 91 ja positiivisten osuus kaikista näytteistä on 1,8 %. Suurin osa tartunnoista tulee jälleen samasta taloudesta tai muusta lähipiiristä. Yli 50 % tartunnoista jäljitetään näihin lähteisiin. Näiden jälkeen tilastollisesti eniten tartuntoja tullut peruskoulusta (9,4 %), ulkomaan matkoilta (7,4 %) ja yksityistilaisuuksista (6,0 %). Muiden muassa kouluissa ja harrastuksissa tapahtuneet joukkoaltistumiset ovat työllistäneet edelleen tartunnanjäljitystä, mutta tästä huolimatta tartuntojen jäljitettävyys on hyvällä tasolla; yli 85 % tartunnoista saadaan nyt jäljitettyä. Koronatartuntoja ilmenee koko maakunnassa, mutta painopiste on pysynyt viime viikot Etelä-Kymenlaaksossa, erityisesti Kotkassa.

Tartunnoista suurin osa on edelleen lapsilla ja nuorilla. Alakoululaisten tartunnat ovat lisääntyneet.

– Vallalla olevan deltavariantin myötä tartunnat 7-11-vuotiailla ovat yleistyneet, Mäntymaa kertoo.

– Näille rokotusikäisten ulkopuolella oleville suuri merkitys on sillä, miten aikuiset rokottautuvat. Siihen toivon meillä vielä huomattavaa parannusta. Erityisesti 20-30-vuotiaiden tulisi nyt tarttua tähän haasteeseen.

Kesälomakauden päättyminen on näkynyt myös ensimmäisen syysflunssan kiertämisenä väestössä. Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa, että kaikkiin tarttuviin virustauteihin pätevät samat keinot kuin koronaan.

– Jos on flunssaoireita, niin silloin ei mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin. Myös muita kontakteja tulee välttää, samoin tulee huolehtia käsihygieniasta ja jos oireisena on tarve liikkua yleisillä paikoilla, niin vähentää tartuntariskiä käyttämällä maskia.

Koronatartuntojen määrä ei ole vieläkään taittunut, Kymenlaakso jatkaa edelleen leviämisvaiheessa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 01.09.2021 klo 13:38

Koronatartuntoja on nyt etenkin nuorilla, joukkoaltistumisia esiintyy runsaasti.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia käsittelevän pykälän kumoamista.

Kymenlaakson koronatilanteessa ei ole havaittavissa merkittävää muutosta. Viimeisen kahden viikon aikana eli ajalla 17.-30.8.2021 on todettu 153 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on noin 93.

– Viime viikolla oltiin jo toiveikkaita, että tartuntamäärät olisivat taittumassa ja päästäisiin siirtymään kiihtymisvaiheeseen. Koronavirusta on Kymenlaaksossa kuitenkin edelleen runsaasti. Koronatartuntoja todetaan nyt etenkin nuorilla ja joukkoaltistumisia on runsaasti, luonnehtii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.
– Positiivista on, että määrät eivät ole kuitenkaan nousussa. Samoin sairaalahoidon tarve on ollut vähäistä, tälläkään hetkellä sairaalahoidossa ei ole yhtään koronaviruspotilasta. Muun terveydenhuollon kuormitus sen sijaan on suurta: koronanäytteitä otetaan runsaasti ja tartunnanjäljitys on huomattavan kuormittunut.

Viikoittaiset tapausmäärät ovat pysyneet elokuussa varsin tasaisina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Kymenlaaksossa tartuntamäärät ovat viikkoina 31-34 viikoittain olleet: 79, 88, 88, 79.

Koronavirusnäytteitä on otettu runsaasti. Näytteenoton tarve on ollut suuri, koska alueella väestössä kiertää muuta flunssatautia ja joukkoaltistumisia on paljon. Positiivisten näytteiden osuus otetuista näytteistä 2,0 % eli se on hieman painunut alaspäin.

Näytteenottokapasiteetti on ollut erittäin lujilla, samoin kuin tartunnanjäljitys. Tartunnanjäljitys pystyy kontaktoimaan positiivisen näytteen antaneet saman päivän aikana, mutta yhteydenotossa altistuneisiin voi olla 1-2 päivän viivettä. Joukkoaltistumisia on ollut kymmenkunta viikossa.

Suurin osa tartunnoista on nyt nuorilla. Joukkoaltistumisia on todettu kouluissa, päiväkodeissa, urheilu- ja liikuntaryhmissä.

– Osa koululaisten tartunnoista tulee nyt myös koulusta tai harrastuksista. Aiemmin lasten ja nuorten tartunnat ovat tulleet pääosin omasta lähipiiristä, Mäntymaa toteaa.

Tartunnanlähde on noin 40 prosentissa tapauksista samassa taloudessa asuvalta (29,4%) tai muusta lähipiiristä (9,2%). Muita merkittäviä tartunnanlähteitä ovat harrastukset (8,5%), ulkomaanmatka (8,5%), yksityistilaisuus (8,5%) ja peruskoulut (7,2%). Tartunnanlähde jää selvittämättä 20,3 prosentissa tapauksista.

Koronatartunnat painottuvat nyt selvästi Etelä-Kymenlaaksoon, etenkin Kotkaan.

– Rokotukset etenevät ja rokotuksiin pääsee nyt helposti ja nopeasti. Kehotan kaikkia, jotka eivät ole vielä ottaneet koronarokotusta, hakeutumaan rokotukseen. Se on keino päästä kohti normaalimpaa yhteiskuntaa. Erityisesti nuorten aikuisten eli 20-30 -vuotiaiden kohdalla rokotuskattavuutta pitää saada parannettua Kymenlaaksossa. Mäntymaa toteaa.

– Kaikki muutkin vielä vailla rokotussuojaa olevat pääsevät rokotukseen helposti ilman ajanvarausta tai ajanvarauksen kautta.

AVIlle suositus kokoontumisrajoitusten kumoamisesta

Vaikka Kymenlaakso jatkaa leviämisvaiheessa, Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti suositella Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kokoontumisrajoituksia koskevan pykälän kumoamista. Aluehallintovirasto teki Kymenlaakson sairaanhoitopiirin aluetta koskevan rajoituspäätöksen 14.8. alkaen 13.9. saakka. Päätös on luettavissa täältä: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915458
Koronakoordinaatioryhmässä todettiin, ettei kyseisillä yleisötilaisuuksia koskevilla rajoituksilla voida merkittävästi vaikuttaa Kymenlaakson koronatilanteeseen. Vastaavia rajoitusten lievennyksiä on tehty ja ollaan tekemässä myös muiden sairaanhoitopiirien alueella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien rajoituksista saadaan todennäköisesti vielä tällä viikolla.

Koronakoordinaatioryhmä päätti Kymenlaakson alueen yleisötilaisuuksia koskien seuraavista omista suosituksista:

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Kaikille osallistujille suositellaan erittäin vahvasti maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan.
 • Vahva maskisuositus on voimassa niin sisätiloissa kuin ulkona järjestettävissä yleisötilaisuuksissakin.
 • Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on erittäin vahva suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kävi tänään läpi myös mm. syksyn ylioppilaskirjoitusten koronaturvallista järjestämistä, ohjeistus on kuntien käytössä. Yo-kirjoituksiin osallistuvan ja hänen lähipiirinsä kannattaa välttää sosiaalisia kontakteja eli elää omassa kuplassa ennen kirjoituksia ja niiden ajan. Edelleen muistutetaan, että kirjoituksiin osallistuvalla on tärkeä olla koronarokotukset otettuina.
– Mikäli koronarokotuksen 2. annos on vielä ottamatta, sitä kannattaa aikaistaa, kunhan on kulunut kahdeksan viikkoa ensimmäisestä annoksesta. Aivan yo-kirjoituksia edeltävinä päivinä ei rokotukseen kuitenkaan kannata mennä, koska silloin voi tyypillisesti esiintyä rokotuksen sivuoireita kuten käden kipeytymistä ja päänsärkyä, Mäntymaa toteaa.

Kymsote järjestää lisää walk in -koronarokotuspäiviä

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 31.08.2021 klo 13:34

Koronarokotukseen voi lähiaikoina saapua ilman ajanvarausta ympäri Kymenlaaksoa.

Kymsote järjestää viikoilla 35 ja 36 walk in -päiviä, jonne on mahdollista saapua rokotettavaksi ilman ajanvarausta. Walk in -rokotuksissa on mahdollista aikaistaa tehosteannosta, mikäli 1. annoksesta on kulunut vähintään 8 viikkoa.

Samoina päivinä rokotetaan myös henkilöitä, joilla on varattu rokotusaika. Heidän rokotusaikansa pysyvät ennallaan. Ilman ajanvarausta saapuvat odottavat vuoroaan omassa jonossaan.

Ajankohdat ovat:

Hamina

 • 8.9. klo 9-16, Haminan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.

Kotka

 • 1.9. klo 9-17, Pasaatin rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 1.9. klo 9-11, Karhulan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 2.9. klo 9-17, Pasaatin rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 2.9. klo 9-14, Karhulan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 8.9. klo 9-17, Pasaatin rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 10.9. klo 11-14.30, Pasaatin rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.

Kouvola

 • 1.9. klo 9-17, Hansan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 2.9. klo 9-17, Hansan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 8.9. klo 9-17, Hansan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.
 • 10.9. klo 9-14.30, Hansan rokotuspiste. Annettava valmiste: Pfizerin Comirnaty.

Myös Pyhtäällä on mahdollista päästä koronarokotukseen ilman varattua aikaa. Pyhtään rokotuspiste palvelee vain pyhtääläisiä tai Pyhtään terveysaseman valinneita. Walk in -ajankohdat ovat:

 • 1.9. klo 17-19, Pyhtään rokotuspiste. Annettava rokotevalmiste: Pfizerin Comirnaty ja Modernan Spikevax.
 • 8.9. klo 16–18, Pyhtään rokotuspiste. Annettava rokotevalmiste: Pfizerin Comirnaty ja Modernan Spikevax.

Walk in -rokotusten pahimmat ruuhkat ovat jo taittuneet, ja jonotusajat ovat olleet viime aikoina maltillisia.

– Vaikka jonotusajat ovat lyhentyneet, ovat ilman ajanvarausta järjestettävät rokotuspäivät edelleen tehokas keino rokotuskattavuuden nostamiseen. Esimerkiksi lauantaina 28.8. jaettiin Pasaatin ja Hansan walk in -päivissä yhteensä vajaa 1000 rokoteannosta, kertoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Jenni Jaatinen.

– Rokotukseen pääsee nyt erittäin helposti ja nopeasti, ajanvarauksella tai ilman.

Walk in -päivät kootaan Kymsoten koronainfoon. Sivustolta voi tarkastaa tulevien walk in -päivien ajankohdat, ohjeet ja lisätiedot.

Itselle sopivan ajan rokotukseen saa varattua nopeasti

Koronarokotusten ajanvarauksessa ei ole tällä hetkellä ruuhkaa. Ajan rokotukseen voi saada jo samalle tai seuraavalle päivälle. Rokotusväli on Kymsoten alueella 8 viikkoa.

Nuoret 12-15-vuotiaat voivat varata aikansa rokotukseen vain puhelimitse. Kymsote pyytää huomioimaan tarkasti 12-15-vuotiaiden koululaisten koronarokotuksia koskevat erilliset käytännöt sekä lukemaan ohjeet puhelinajanvaraukseen huolellisesti.

Kaikista kymenlaaksolaisista 74,1% on saanut 1. annoksen koronarokotetta, tehosteannoksen 53,2%. Viimeisimmästä rokotettavien ikäryhmästä, 12-15-vuotiaista, jo 55,5% on saanut 1. annoksen koronarokotetta.

Ohjeet ajanvaraukseen

Koronarokotukseen tulijan tarkat ohjeet

Tietoa nuorten 12-15-vuotiaiden rokotuksista sekä tulostettava suostumuslomake

Yli puolet 12-15-vuotiaista kymenlaaksolaisista saanut 1. annoksen koronarokotetta, kouluissa runsaasti joukkoaltistumisia

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 26.08.2021 klo 15:37

Kymsote kehottaa kaikkia nuoria kymenlaaksolaisia hakeutumaan mahdollisimman pian koronarokotukseen. Ajan 1. annokselle saa tällä hetkellä nopealla aikataululla. Suosittuja walk in -koronarokotuksia järjestetään lisää.

Kymsoten alueen 12-15-vuotiaista nuorista 51,5% on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta, 16-19-vuotiaista 69,1%. Koulujen alettua oppilaitoksissa ympäri Kymenlaakson on todettu useita joukkoaltistumisia koronavirukselle, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää hakeutua nopeasti rokotuspisteille. Uusista tartunnoista suurin osa todetaan 10-29-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

– Uudet tartunnat leviävät useimmiten lähipiirissä, mutta tartunnan saanut oppilas voi altistaa tehokkaasti monet luokkatoverinsa. Kouluissa ilmi tulevat joukkoaltistumiset hankaloittavat opetuksen arkea. Oppilaat ja koulujen henkilökunnan jäsenet joutuvat edelleen tukeutumaan karanteenitilanteissa etäopetukseen, josta luulimme pääsevämme jo eroon, sanoo Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Nuorten rokotuskattavuuden tulisi yksinkertaisesti nousta entistä korkeammaksi. Koulunkäynti pitää saada turvattua.

Joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet Kymsoten koronatestauksen hetkellisesti, ja testauskapasiteettia on lisätty lähipäiviksi.

Aika rokotukseen jo huomiseksi

Koronarokotusten ajanvarauslinjalla ei ole tällä hetkellä ruuhkaa. Ajan rokotukseen voi saada jo seuraavaksi arkipäiväksi. Maanantaista 23.8.2021 alkaen Kymsoten alueella aika 2. rokoteannokselle on annettu jo 8 viikon päähän entisen 12 viikon annosvälin sijaan.

Nuoret 12-15-vuotiaat voivat varata aikansa rokotukseen vain puhelimitse. Soittajia pyydetään huomioimaan, että ajanvarakseen soittaessa valitaan linja nro 4, ajanvaraus rokotukseen. Muut linjat ohjaavat muihin terveydenhuollon palveluihin, mikä voi hidastaa ajan varaamista.

Tämän viikon lauantaina 28.8.2021 voi rokotukseen saapua myös ilman ajanvarausta. Kouvolan Hansan ja Kotkan Pasaatin rokotuspisteillä rokotteita jaetaan klo 9-15. Päivän aikana on mahdollista aikaistaa tehosteannosta, mikäli 1. annoksesta on kulunut vähintään 8 viikkoa. Myös Pyhtään terveyskeskus rokottaa pyhtääläisiä walk in -periaatteella ensi viikolla.

Walk in -rokotuksia on luvassa myös 1.9.2021 Hansan ja Pasaatin pisteillä klo 9-17 rinta rinnan varattujen aikojen kanssa. Lisää walk in -päiviä järjestetään jatkossakin.

Ohjeet ajanvaraukseen.

Tarkemmat tiedot walk in -koronarokotuksista.

Rokotukseen voi tulla myös ilman vanhempia, suostumus rokotukseen annetaan suullisesti

12 vuotta täyttänyt nuori voi tulla koronarokotukseen itsenäisesti ja ilman erikseen täytettyjä lomakkeita, sillä suostumus rokotukseen annetaan suullisesti. Jos nuori ei ole terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien kirjallinen suostumus.

– Rokotukseen voi edelleen tulla myös saattajan kanssa. Ilman aikuista saapuvat nuoret ovat kuitenkin rokotuspisteillä hyvissä käsissä. Henkilöstö tukee jokaista rokotukseen tulijaa ja seuraa heidän vointiaan annoksen saannin jälkeen, Kymsoten rokotuskoordinaattori Jenni Jaatinen vakuuttaa.

– Koronrokotteen hakeminen on tällä hetkellä helppoa ja nopeaa, sillä annoksia toimitetaan Kymsotelle runsaasti.

Koronarokotukseen tulijan tarkat ohjeet voi lukea verkosta.

Tietoa nuorten 12-15-vuotiaiden rokotuksista sekä tulostettava suostumuslomake.

Rokotteesta hyötyvät myös lapset ja nuoret aikuiset

Rokotuskattavuuden kannalta on tärkeää, että iästä huolimatta kaikki 12 vuotta täyttäneet hakeutuvat rokotuksiin niin pian kuin mahdollista. Kaksi rokoteannosta estää tehokkaasti vakavia oireita ja taudin tarttumista, minkä vuoksi rokotettujen kesken tauti leviää vähemmän. Kymsote muistuttaa, että koronavirus on edelleen vaarallinen tartuntatauti myös nuorelle väestölle.

– Vallalla näyttäisi olevan yleinen käsitys, ettei korona ole nuorelle flunssaa pahempi, ja ettei rokotteelle ole näin ollen tarvetta. Sairaaloissa tilanne näyttäytyy kuitenkin toisena, sillä viimeaikaisten vakavasti sairastuneiden joukossa on ollut perusterveitä mutta rokottamattomia henkilöitä, Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

– Koronataudin pitkäaikaisia vaikutuksia tutkitaan jatkuvasti lisää. Pahimmassa tapauksessa oireet voivat jatkua kuukausia, mikä on yleiselle kansanterveydelle vaaraksi.

Kymsote seuraa niin kutsutun koronapassin suunnittelutyötä. Jatkossa voi olla mahdollista, että tiettyihin palveluihin pääsee käsiksi vain passin avulla. Yli puolet kymenlaaksolaisista, 50,7% on saanut molemmat koronarokoteannokset.

Kymenlaakso jatkaa leviämisvaiheessa, koronatilanne kehittymässä lupaavasti parempaan suuntaan

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 25.08.2021 klo 13:16

Kymenlaaksossa on viimeisen kahden viikon aikana eli ajalla 11.-24.8.2021 todettu Kymsoten tilastojen mukaan 148 koronavirustartuntaa. Tämän perusteella ilmaantuvuusluku on noin 90. Päivittäiset koronatartuntojen määrät ovat laskussa, joskin yksittäisiä huippupäiviä luvuissa on edelleen.

– Tilanne näyttää lupaavalta. Toivottavasti tilanne jatkuu pysyvänä suuntauksena ja pääsemme etenemään kohti parempia aikoja. Koronatartuntojen määrän kasvu on nyt joka tapauksessa pysähtynyt. Kymenlaakson tilanne on linjassa myös sen kanssa, että pääkaupunkiseudun ja koko muun Suomen koronatilanne on kehittymässä parempaan suuntaa, luonnehtii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymenlaakso jatkaa leviämisvaiheessa. Koronakoordinaatioryhmässä ei tehty tänään muutoksia suosituksiin tai rajoituksiin.

– Mikäli lupaava suuntaus parempaan jatkuu, voidaan koronakoordinaatioryhmässä ensi viikolla harkita palaamista kiihtymisvaiheeseen, Mäntymaa toteaa.

– Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pidetään nyt kiinni nykyisistä suosituksista, maskeista, turvaväleistä, käsihygieniasta ja kontaktien välttämisestä. Tämä koskee myös rokotuksen, kahdenkin annoksen, saaneita.

Kymenlaaksossa on ajalla 17.8.-23.8.2021 tutkittu 4048 koronanäytettä. Positiivisten osuus kaikista näytteistä on 2,3 %. Koronanäytteenotto on viime viikon lopulla ruuhkautunut, samoin tartunnanjäljitys. Koronanäytteenottoon ei pääse aina saman tai seuraavankaan päivän aikana. Viikolla 34 on luvassa parannusta koronanäytteenoton aikoihin.

– Olemme yhteistyössä HUSLABin kanssa pyrkineet saamaan koronanäytteenoton tilannetta parannettua. Hoitajapula vaikuttaa myös koronanäytteenottoon, Mäntymaa toteaa.

Viime viikon lopulla Kymenlaaksossa todettiin useita joukkoaltistumisia, jotka koskivat mm. urheilujoukkueita, koululuokkia ja päiväkotiryhmiä. Joukkoaltistumiset ovat ruuhkauttaneet tartunnanjäljitystä. Tämän vuoksi tartunnanjäljitykseen on lisätty työntekijöitä muista Kymsoten palveluista. Tartunnanjäljitys pystyy kontaktoimaan positiivisen koronanäytteen antaneen saman päivän aikana, mutta yhteydenotto altistuneisiin on 1-2 päivää.

Koronakoordinaatioryhmässä tuotiin kiitoksella esiin, että koulujen ja varhaiskasvatuksen kohdalla joukkoaltistumisissa kunnat ovat kuitenkin saaneet kontaktoitua altistuneet nopeasti. Eli tieto on saatu hyvin kulkemaan altistuneisiin esimerkiksi Wilma-viestein jo ennen kuin tartunnanjäljitys ottaa yhteyttä.

Tartunnanlähteenä on yleisimmin samassa taloudessa asuva (22,3 %) tai muu lähipiiri (16,9 %). Muita tartunnanlähteitä ovat mm. yksityistilaisuus (9,5 %), ulkomaanmatka (8,1%) ja harrastukset (6,8). Tartunnanlähde jää selvittämättä 23,6 prosentissa tapauksista.

Eniten uusia tartuntoja nyt 10-19 – ja 20-29 -vuotiaiden ikäryhmissä. He saavat tartunnan tavallisimmin omasta lähipiiristä, eivät esimerkiksi koulutovereitaan.
– Tämä kuvastaa sitä, että eniten rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita on nyt nuorimmissa ikäryhmissä. Kehotankin edelleen kaikki 12 täyttäneitä hakeutumaan koronarokotukseen. Vanhemmat ja muut huoltajat suojelevat omalla koronarokotuksellaan myös perheen lapsia ja nuoria, Mäntymaa muistuttaa.

– Ajanvarauksessa ei ole tällä hetkellä ruuhkia ja nyt on helppo myös kävellä ilman ajanvarausta walk in -rokotuksiin.

Koronakoordinaatioryhmässä tuotiin esiin myös alkanut syksyn flunssakausi, joka näkyy niin päiväkodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin.
– Sairaan lapsen paikka on aina kotona, vaikka hän olisi saanut negatiivisen koronatestituloksen. Aikuistenkin on oireisina syytä pysyä kotona. Ja vaikka itse epäilisi tavallista flunssaa, on aina tärkeä hakeutua pienissäkin oireissa koronatestiin, Mäntymaa muistuttaa.

Kymsote aikaistaa koronarokoteannosten aikaväliä 8 viikkoon

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.08.2021 klo 13:20

Rokotusväliä lyhennetään, sillä koronarokotteiden saatavuus on lisääntynyt huomattavasti.

Maanantaista 23.8.2021 alkaen aika 2. koronarokotukseen annetaan 8 viikon päähän. Aika annetaan 1. rokotusannoksen yhteydessä.

– Rokotesuoja on erittäin tehokas vasta kahden annoksen jälkeen. Aikavälin lyhentäminen mahdollistaa rokotekattavuuden olevan tarpeeksi korkea jo syksyn aikana, kertoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Jenni Jaatinen.

– Rokotteita on riittävästi. Tällä hetkellä ajan 1. annokseen voi saada Kymsoten ajanvarauksesta hyvinkin lyhyen ajan päähän.

12 viikon annosvälille jo sovittua 2. annosta voi aikaistaa saapumalla ilman ajanvarausta walk in -rokotuspäivään, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut vähintään 8 viikkoa.

Toivomus on, että rokotusajan muutokset hoidettaisiin walk in -rokotusaikojen kautta mieluummin kuin terveyskeskuksen puhelinpalveluun soittamalla. Tehosteannoksen aikaistamiseen liittyvät soitot ovat kuormittaneet Kymsoten linjoja läpi kesän, ja ne viivästyttävät rokotusajanvarauksen lisäksi myös kiireettömiä terveydenhuollon palveluita. Rokotusaikaa voidaan lyhentää ajanvarauksen kautta alle 8 viikkoon vain painavasta lääketieteellisestä syystä, kuten syöpähoitojen tai muun vastustuskykyä heikentävän hoidon takia.

Kymsote pyrkii mahdollistamaan 2. rokotusten aikaistuksen halukkaille lisäämällä walk in -rokotuspäiviä etenkin syyskuussa. Seuraava walk in -päivä järjestetään 28.8.2021 Kouvolan Hansan ja Kotkan Pasaatin rokotuspisteille. Myös Pyhtäällä järjestetään walk in -rokotuksia 25.8. pyhtääläisille tai Pyhtään kunnan terveyspalvelut valinneille.

Tarkat ohjeet walk in -päivään saapuville ja tulevat rokotuspäivät kerätään verkkoon.

Syksyllä ylioppilaskokeisiin osallistuvien suositellaan aikaistavan mahdollisuuksien mukaan tehosteannostaan, 12–15-vuotiaiden rokotukset etenevät nopeasti

Kymenlaaksossa ylioppilaskokeet järjestetään lukiossa kevään tapaan erityisjärjestelyin. Kymsote kannustaa kirjoittavia aikaistamaan koronarokotteen tehosteannostansa mahdollisimman pian walk in -päivässä, heti kun edellistä annoksesta on kulunut 8 viikkoa.

Peruskoulua käyvien riskiryhmiin kuulumattomien osalta Kymsote aloitti rokotukset viime viikolla. Ikäryhmän rokotekattavuus on noussut nopeasti, sen ollessa jo nyt 33,6 %. Puhelinajanvaraus on auki, ja 12–15-vuotiaille varattuja ilta-aikoja on tarjolla runsaasti. Kymsote suosittaa tekemään ajanvarauksen mahdollisimman pian. Tietoa rokotuksista annetaan oppilaille ja huoltajille myös Wilman välityksellä.

Kymenlaaksolaisista 72,4 % on ottanut koronarokotteen 1. annoksen. Lähes puolet, 47 %, on saanut myös tehosteannoksen. Tehosteannosten rokotekattavuus kasvaa tällä hetkellä nopeasti, noin 5 prosenttiyksikön viikkotahtia.

Koronarokotukseen pääsee ilman ajanvarausta tänään 19.8. ja ensi viikolla 28.8.2021

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 19.08.2021 klo 10:57

Tänään walk in -rokotusiltaan odotetaan erityisesti 12-15 -vuotiaita, joille on järjestetty oma linja ja jono.

Kymsote järjestää walk in -koronarokotusillan tänään 19.8.2021 kaikille kymenlaaksolaisille Kouvolan Hansan ja Haminan rokotuspisteillä.

 • Kello 17.15-18.15 rokotetaan vain 12 -15 -vuotiaita ja heidän saattajiaan.
 • Kello 18.15-21 rokotetaan lisäksi kaikkia muitakin kymenlaaksolaisia.
 • Koululaisille ja heidän saattajilleen on rokotusillassa oma linja ja oma jono.
 • Tapahtumassa kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat hakea 1. rokotusannoksensa tai aikaistaa 2. annostaan ilman ajanvarausta. Aikaistaminen on mahdollista vain, jos edellisestä annoksesta on kulunut vähintään 8 viikkoa.
 • Annettavat rokotevalmisteet ovat Pfizerin Comirnaty ja Modernan Spikevax.

Tänään rokotuspisteillä oli alun perin tarkoitus rokottaa vain 12-15-vuotiaita koululaisia. Heitä ja huoltajia on tiedotettu asiasta erikseen Wilman välityksellä.

– Päädyimme viime hetkellä laajentamaan torstai-illan kaikille halukkaille kymenlaaksolaisille. Käytettävissä oleva henkilöstö ja saatavilla olevien annosten määrä mahdollistavat rokottamisen alkuperäistä suunnitelmaa suuremmalla kapasiteetilla, kertoo rokotuskoordinaattori Jenni Jaatinen.

– Koululaisille saattajineen on edelleen oma linja ja jono. He ovat tänään etusijalla.

Seuraava walk in -tapahtuma 28.8.2021

Rokotukseen voi saapua ilman ajanvarausta myös lauantaina 28.8.2021, jolloin rokotteita jaetaan Kouvolan Hansan ja Kotkan Pasaatin rokotuspisteillä klo 9-15. Päivä on avoin kaikille 12 vuotta täyttäneille kymenlaaksolaisille, ja pisteillä on mahdollista aikaistaa tehosteannosta, mikäli edellisestä rokotuksesta on aikaa vähintään 8 viikkoa. Annettava valmiste on tuolloin Comirnaty.

Walk in -päivään saapuvia pyydetään huomioimaan, että rokotuspisteelle saattaa syntyä jonoa.

– Asukkaat ovat ottaneet walk in -päivät hyvin omakseen, ja käytännöt ovat viimeisten rokotuspäivien aikana terävöityneet. Jonotus on sujunut oikein hyvässä hengessä, vaikka väkeä on saapunut rokotukseen runsaastikin. Alkusumpun jälkeen myös jonotusajat ovat lyhentyneet. Loppupäivästä rokotuspisteille on voinut olla vain viiden minuutin jononpätkä, Jaatinen avaa.

Walk in -päiviä järjestetään lisää syyskuussa, jolloin ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta tapahtuvia rokotuksia voidaan toteuttaa rinnakkain.

Tarkat ohjeet walk in -päivään saapuville ja tulevat rokotuspäivät kerätään verkkoon.

Kymenlaakson koronatilanne pysynyt tasaisena, leviämisvaihe jatkuu

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 18.08.2021 klo 13:49

Kymenlaakson epidemiatilanne on pysynyt viimeiset kaksi viikkoa varsin tasaisena. Koronatartuntamäärissä ei ole nähtävissä viimeisen viikon jälkeenkään selvää tilanteen parantumista. Kymsoten omien tilastojen mukaan ajalla 3.-16.8. on todettu 169 uutta koronavirustapausta ja kahden viikon ilmaantuvuusluku on näin 103. Uusia koronatartuntoja todettiin tänään 17. Sairaalahoidossa on kaksi koronaviruspotilasta.

Kymenlaakso jatkaa edelleen leviämisvaiheessa. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä ei antanut tänään uusia suosituksia tai rajoituksia alueelle, mutta nykyisessä tilanteessa voimassa olevien suositusten ja rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää. Kymenlaaksolaisia kehotetaan hakeutumaan koronarokotuksiin, mikäli koronarokotus on vielä saamatta. Covid-rokotuksen toista annosta on mahdollista aikaistaa tulevissa walk in -rokotustapahtumissa, jos ensimmäisestä annoksesta on kulunut vähintään 8 viikkoa.

Koronatesteissä käydään tällä hetkellä erittäin ahkerasti: koronanäytteitä otetaan arkisin noin 500 ja viikonloppuisin noin 250-300 päivässä. Positiivisten näytteiden osuus otetuista näytteistä on 2,6 %. Kaikkia koronanäytteitä ei tutkita virustyypin mukaan, mutta kaikki sekvensoidut näytteet ovat olleet viikosta 22 eli alkukesästä lähtien deltavarianttia.

Koronanäytevastauksissa laboratoriosta on ollut 1-2 päivän viivettä. Osittain tästä syystä päivittäisissä luvuissa on paljon vaihtelua, määrät ovat viikkotasolla kuitenkin pysyneet samalla tasolla. Tartunnanjäljitys on työmäärässään lujilla, mutta koronatartunnan saanut pystytään edelleen kontaktoimaan vuorokauden kuluessa positiivisesta näytteestä. Yhteydenotossa altistuneisiin voi olla parin päivän viivettä.

Tartunnanlähteenä on yleisimmin samassa taloudessa asuva (20 %) tai muu lähipiiri (11 %). Ulkomaisten tartuntojen osuus lisääntyy koko ajan. Viimeisen kahden viikon aikana koronatartunnoissa jo 14 prosentissa tartunnanlähde on ulkomailla. Vaalimaan rajaliikenne tuottaa edelleen päivittäin 5-10 positiivista näytettä, mikä työllistää tartunnanjäljitystä. Venäjän lisäksi tapauksia on tullut muun muassa Virosta, Ruotsista ja Aasiasta. Koronatartuntoja on saatu myös työpaikoilta, yksityistilaisuuksista ja yleisötapahtumista. Tartunnanlähde jää selvittämättä noin 24 prosentissa tapauksista.

”Ei hyppimistä kuplasta kuplaan”

Sairaalahoidossa on ollut suhteessa vähemmän potilaita kuin aiemmin, samoin sairaalajaksot ovat olleet lyhentyneet. Toisaalta muista sairaanhoitopiireistä tiedetään, että sairaalahoidon tarve voi nousta nopeastikin.
– Rokotukset pienentävät vakavan koronavirustaudin riskiä. Koronarokotusten myötä sairaalaan joutumisen riski pienenee. Koronarokotus kannattaa ehdottomasti ottaa, ja huolehtia myös, että toinen annos tulee ajallaan otettua. Samalla pitää muistaa, että rokotukset suojaavat vain itseä, ei muita. Vaikka on saanut kaksi rokotusannosta, pitää edelleen noudattaa perusohjeita: käyttää maskia, huolehtia hyvästä käsihygieniasta, välttää väentungoksia ja suosia etätöitä silloin, kun se on mahdollista, muistuttaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Moni elää nyt aiempaa aktiivisempaa elämää harrastaen ja muita tapaillen. Huolestuvaa on se, että jotkut elävät niin aktiivista elämää, että koronatartunnan saadessaan he ennättävät altistaa muutamassa päivässä suuren joukon ihmisiä. Henkilö saattaa käydä esimerkiksi salilla, kavereiden kanssa illanvietossa, yleisötapahtumassa ja harrastusryhmässä muutaman päivän aikana. Muistutan, että nyt ei ole aika hyppiä kukasta kukkaan eli kuplasta kuplaan. Sen sijaan voi keskittyä omiin kupliin ja valita itselleen tärkeät kontaktit, Mäntymaa luonnehtii.

Alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä kuntien edustajat toivat esiin erityisesti koululaisiin ja opiskelijoihin liittyviä asioita.

– Koululaisten kohdalla koronarokotukset ovat lähteneet hyvin käyntiin ja jatkuvat lähiviikkoina. Vaikka meillä on nyt ollut kouluissa altistumisia, koululaisten koronatartunnat ovat yleensä peräisin kotoa eikä ikätovereilta. Tämän vuoksi koululaisten vanhempien koronarokotukset ovat erittäin tärkeitä koulunkäynnin kannaltakin, Mäntymaa toteaa.

Kunnissa valmistaudutaan parhaillaan syksyn ylioppilaskirjoituksiin huomioiden koronaan liittyvät toimenpiteet samaan tapaan kuin viime keväänä, valtakunnallisten suositusten odotetaan valmistuvan aivan lähiaikoina.