Kymenlaaksossa perjantaina 18 uutta koronatartuntaa, Joukkoaltistumisia päiväkodeissa ja kouluissa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 22.01.2021 klo 14:22

Kymenlaaksossa todettiin perjantaina 22.1.2021 yhteensä 18 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on yhdeksän koronaviruspotilasta.

Kotkassa on todettu yksittäisiin tartuntoihin liittyviä joukkoaltistumisia seuraavissa kouluissa ja päiväkodeissa: Utumetsän päiväkoti, Hovinpuiston päiväkoti ja Karhuvuoren koulu. Altistumiset koskevat vain tiettyjä päiväkotiryhmiä tai luokkia. Koulu- ja päiväkotiryhmissä mahdollisesti altistuneet ovat jo saaneet tietoa Wilman tai Muksunetin kautta.

Kouvolassa joukkoaltistumisia on todettu Kymintehtaan koulussa, jossa altistuneita on tänään todettu lisää. Koulusta ollaan yhteydessä altistuneisiin.

Joukkoaltistumisten poikkeuksellisen suuresta altistuneiden määrästä johtuen Kymsoten tartuntatautiyksikkö ei pysty olemaan yhteydessä kaikkiin altistuneisiin ensimmäisen vuorokauden aikana.
Altistuneiden on noudatettava seuraavia ohjeita:

Karanteeni

Koronavirukselle altistunut määrätään karanteeniin. Karanteenin pituus on 14 päivää. Karanteenissa ollessa tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, kunhan pitää vähintään 2–5 metrin etäisyyden muihin ihmisiin. Esimerkiksi päiväkotiin, kouluun, töihin, kauppaan tai harrastuksiin ei karanteenissa saa mennä.

Kun perheenjäsen on määrätty karanteeniin

Niin kauan kuin karanteeniin määrätty henkilö on oireeton eikä hänellä ole todettu koronavirustartuntaa, voivat henkilön perheenjäsenet jatkaa elämäänsä normaalisti yleisiä suosituksia noudattaen. He voivat käydä esimerkiksi töissä, kaupassa ja harrastuksissa. Perheenjäsenten ei tarvitse välttää lähikontaktia karanteenissa olevaan henkilöön, sillä hän on ainoastaan altistunut koronavirukselle. Heti jos karanteenissa oleva henkilö alkaa oireilla, hänen tulee hakeutua koronavirustestiin – tällöin perheenjäsenten suositellaan jäävän omaehtoiseen karanteeniin testituloksen saamiseen asti.

Nämä toimintaohjeet ja muuta koronatietoa löytyy myös verkkosivuiltamme:
www.korona.kymsote.fi

englanniksi:
www.korona.kymsote.fi/en/

venäjäksi:
www.korona.kymsote.ru/

Lisäksi tarjolla on tiiviitä koronainfopaketetteja, joissa myös tiedot karanteenista, kielillä arabia, tigrinia, somalia ja dari:
https://korona.kymsote.fi/viittoma-ja-vieraskieliset-infomateriaalit/

Koronarokotukset Kymenlaaksossa: Sote-ammattilaisten ja hoivakotien asiakkaiden koronarokotukset jatkuvat, Kymsotessa valmistaudutaan ikääntyneiden joukkorokotuksiin

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 22.01.2021 klo 12:35

Koronarokotukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille jatkuvat Kymenlaaksossa. Ammattilaisia on nyt rokotettu noin 2900. Koronarokotukset ikääntyneille tehostetun palveluasumisen asiakkaille alkoivat viikko sitten ja myös ne jatkuvat edelleen. Hoivakodeissa on nyt rokotettu 1075 asiakasta. Kymenlaaksossa on tähän mennessä annettu yhteensä lähes 4000 koronarokotusta.

Koronarokotusten aikataulu on täysin riippuvainen rokotteiden saatavuudesta. Kymsotessa valmistaudutaan parhaillaan antamaan joukkorokotuksia, jotka aloitetaan iäkkäimmistä kymenlaaksolaisista. Kymenlaaksolaiset eivät voi vielä varata aikoja koronarokotuksiin, vaan joukkorokotusten alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kymsotessa noudatetaan Suomen koronarokotestrategiaa. THL:n rokotusjärjestyksessä ensimmäiseksi rokotettavat ovat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Seuraavaksi rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen. Rokotusjärjestyksen mukaisia eri ryhmiä rokotetaan myös samanaikaisesti.

Ensimmäiset rokotetut saivat ns. kakkosrokotteen

Kymenlaakson ensimmäiset koronavirusrokotteet annettiin pienelle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia joulukuun lopussa. Nämä rokotetut saivat tällä viikolla ns. kakkosrokotteen eli koronarokotteen toisen annoksen. Koronarokotukseen kuuluu kaksi rokotuskertaa.

Sote-ammattilaisten rokotukset jatkuvat niin 1. kuin 2. rokotuksenkin osalta.

Rokotukset hoivakodeissa jatkuvat

Koronarokotukset ikääntyneille tehostetun palveluasumisen asiakkaille aloitettiin 15.1.2021 ja niitä on jatkettu koko viikon ajan hoivakodeissa eri puolilla Kymenlaaksoa. Tehostetun palveluasumisen asiakkaita on nyt rokotettu 1075.

Rokotukset jatkuvat ensi viikolla ja rokotteita tarjotaan kaikille tehostetun palveluasumisen asiakkaille, ikääntyneille ja erityisryhmille, riippumatta siitä, onko kyseessä Kymsoten vai yksityisen palveluntarjoajan yksikkö.

Mikäli rokote-eriä saapuu tämän hetken tiedon mukaisesti, saadaan nämä sote-ammattilaiset, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat rokotettua helmikuun loppuun mennessä tai viimeistään maaliskuussa. Tällöin kaikki olisivat saaneet jo tarvittavat kaksi rokotetta.

Joukkorokotuksiin valmistaudutaan, ikääntyneet ensin

Kymenlaaksossa rokotukset etenevät täysin sen mukaan, miten Kymsoteen saadaan rokote-eriä. Kymsotessa on pystytty tähän asti käyttämään hyvin kaikki saapuneet rokotteet.

Kymenlaaksossa kuten muuallakin Suomessa rokotukset aloitettiin Pfizerin ja Biontechin rokotteella. Ratkaisevaa Kymenlaaksonkin rokotusaikatauluissa on, milloin eri rokotevalmisteita saadaan käyttöön.

Kymsotessa edetään suunnitelmallisesti eri ryhmien rokottamisessa ja parhaillaan valmistaudutaan joukkorokotuksiin. Kymsotessa suunnitellaan tällä hetkellä erityisesti ikääntyneiden joukkorokotuksia. Kun joukkorokotukset alkavat, ensimmäiseksi rokotetaan ikääntyneimmät kymenlaaksolaiset. Heitä lähestytään rokotuksiin liittyvistä ohjeista kirjeitse, kun rokotteiden saatavuus selviää.

Koronarokotukseen ei voi vielä varata aikoja

Tällä hetkellä kymenlaaksolaiset eivät voi vielä varata aikaa koronarokotukseen. Asiakkaita toivotaan välttämään koronarokotuksiin liittyviä tiedusteluja terveysasemilta. Kun joukkorokotukset alkavat, Kymsote tiedottaa eri tavoin koronarokotukseen hakeutumisesta.

Koronavirusrokote tarjotaan vaiheittain koko väestölle. Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton. Suomi tavoittelee mahdollisimman hyvää rokotuskattavuutta. Koronarokotuksilla pyritään Suomessa ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä.

Kymenlaakson koronavirustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.01.2021 klo 13:19

Koronakoordinaatioryhmä täsmensi toisen asteen etäopetussuositusta, jotta abiturienttien kirjoituksiin valmistautumista voitaisiin tukea myös lähiopetuksella.

Kymenlaakson koronavirustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viikon aikana. Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin 44, mikä oli kuitenkin selkeästi vähemmän kuin vuoden ensimmäisellä viikolla, jolloin tartuntoja oli 72. Sen sijaan tällä viikolla uusi tartuntoja on tähän mennessä todettu jo 32, joista 19 uutta tänään keskiviikkona.

Positiivisten tulosten osuus kaikista näytteistä on hieman laskenut aiemmasta ja se on nyt 3,9 %. Osuus on kuitenkin edelleen korkea. Viime viikkojen tartunnoista noin 20 % on todettua henkilöillä, joilla ei ole vakituista asuinpaikkaa Kymenlaaksossa tai Suomessa. Lisäksi tartuntoja on todettua myös ulkomailla matkustaneilla kymenlaaksolaisilla, erityisesti Virossa tai Venäjällä käyntien jälkeen. Tartunnoista pystytään jäljittämään tällä hetkellä noin 80 %.

Ns. brittivarianttia ei Kymenlaaksossa ole tavattu lisää sitten joulun jälkeisen ajan, mutta Kymenlaaksossa otettuja testejä tutkitaan varianttien osalta jatkuvasti.

Abiturienttien kirjoituksiin valmistautumista voidaan tukea välttämättömällä lähiopetuksella

Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että nykyisessä tilanteessa Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti. Lisäksi Aluehallintovirastolle annettiin suositus jatkaa leviämisvaiheen rajoitusten mukaista päätöstä tapahtumista ja yleisötilaisuuksista 28.2.2021 asti. AVI valmistelee määräystään annettavaksi ensi viikolla.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä keskusteli myös abiturienttien kirjoituksiin valmistautumisen turvaamisesta. Ryhmä linjasi, että toisen asteen etäopetussuosituksen välttämätön lähiopetus koskee myös erityisesti erityistukea tarvitsevia abiturientteja kirjoituksiin valmistautumisessa. Lähiopetus on järjestettävä kuitenkin suojautumis- ja turvaohjeita tarkasti noudattaen. Suositus on voimassa ylioppilaskirjoituksiin asti.

– Suosituksen täsmennyksellä halutaan antaa kunnille mahdollisuus järjestää lähiopetusta niille abiturienteille, joille se on tarpeen kirjoitusten valmistautumisessa. Unohtamatta tietenkään, että järjestelyt tehdään muita olemassa olevia ohjeita ja suosituksia noudattaen, toteaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kunnat tiedottavat tarkemmin lukioita ja abiturientteja välttämättömän lähiopetuksen yksityiskohdista.

Keskiviikkona Kymenlaaksossa 19 uutta koronavirustartuntaa, tartuntalähteitä selvitetään

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.01.2021 klo 10:51

Kymenlaaksossa todettiin keskiviikkoaamuna 20.1.2021 yhteensä 19 uutta koronavirustartuntaa. Tällä hetkellä tiedossa ei ole yksittäistä tartuntarypästä tai muuta tekijää, joka selittäisi tartuntamäärää. Tartuntojen jäljittäminen ja selvitystyö jatkuvat.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksitoista koronaviruspotilasta.

Koronavirustestit alkoivat Vaalimaan raja-asemalla

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 19.01.2021 klo 16:50

Vaalimaan raja-asemalla on tänään aloitettu vapaaehtoiset koronavirustestaukset osana uutta pilottia.

Kymsote, Eksote ja Raja tekevät tiivistä yhteistyötä ja tiedostavat rajanylittämiseen liittyvät koronaviruksen leviämisen haasteet. Kahdella erilaisella pilotilla verrataan tammi-helmikuun vaihteessa toimintamallien tehokkuutta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Valtakunnallisesti on toivottu tehostettavan rajojen terveysturvallisuutta.

Kymsote tekee henkilöliikenteen rajanylittäjille koronavirustestejä rajalla ja Eksote kontaktoi yhteistyössä rajaviranomaisten kanssa maahan saapuvia henkilöitä.  Turvallisuutta voidaan parantaa monin keinoin, Eksote lähtee ensimmäisenä Suomessa kokeilemaan uudenlaista mallia.

Tänään Vaalimaan raja-asemalla aloitetut koronavirustestit on suunnattu henkilöliikenteen rajanylittäjille. Paikalla on Kymsoten terveysneuvojia ja mahdollisuus koronavirustestiin, joka on vapaaehtoinen ja maksuton. Samalla kerätään tietoa mm. siitä, kuinka moni valitsee koronavirustestauksen. Koronavirustestejä tehdään päivittäin klo 10-19, myös viikonloppuisin.
– Toiminta lähti tänään suunnitellusti käyntiin. Ihmiset ovat suhtautuneet hyvin positiivisesti ja koronatestejä on otettu reilu kaksikymmentä, turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä kertoo iltapäivällä.

Pilotointiaika on sekä Kymsoten että Eksoten alueella 19.1.-7.2.2021. Pilottien suunnitteluun ovat osallistuneet Eksoten ja Kymsoten kuntayhtymien lisäksi STM valmiusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Aluehallintovirasto, HUS Diagnostiikka, Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Tulli.

Kymenlaaksossa viime päivinä paljon uusia koronatartuntoja, ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on merkittävä

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 18.01.2021 klo 14:08

Kymenlaaksossa kirjattiin viikonloppuna uusia koronatartuntoja seuraavasti: lauantaina 4, sunnuntaina 14 ja maanantaiaamuna 12 uutta tartuntaa.

Kymsoten Koronabottiin kirjautuu tällä hetkellä paljon koronavirustartuntoja, joiden lähde on ulkomailla. Tartuntoja on todettu useilla ulkomaalaisilla kuten keikkatyöläisillä, joilla ei ole vakituista kotikuntaa Suomessa. Lisäksi on paljon tartuntoja, joissa kymenlaaksolaisella on todettu koronatartunta ulkomaanmatkan jälkeen. Tartuntoja on todettu testeillä niin lentokoneella kuin laivoilla saapuneilla.

Ulkomailta saatujen tartuntalähteiden osuus on jo huomattava: yli 20 prosenttia kahden viimeisen viikon tartunnoista Kymenlaaksossa.

– Ulkomailla ei pidä käydä kuin välttämättömistä syistä, painottaa johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

– Jos on käynyt ulkomailla, on pidettävä tiukasti kiinni omaehtoisista karanteenimääräyksistä. Muidenkin pitää välttää kontakteja henkilöön, joka on oleskellut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana.

Kymsote seuraa jatkuvasti myös uusien koronavirusvarianttien esiintymistä Kymenlaaksossa.

Eksote ja Kymsote tekevät tiivistä yhteistyötä Rajan kanssa tehostaakseen rajojen terveysturvallisuutta monin keinoin. Huomenna on alkamassa koronaviruksen leviämisen haasteisiin liittyen kaksi pilottia, jossa testataan toimintamallien tehokkuutta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Tapaamisia ystävien ja sukulaisten kanssa vältettävä edelleen

Koronavirustartuntoja esiintyy Kymenlaaksossa edelleen paljon myös perheiden ja läheisten ihmisten kontaktien kautta. Joka viidennessä tartunnassa tartunnanlähde jää selvittämättä.

Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevassa Kymsoten Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä on todettu yhteensä 45 tartuntaa, määrä on noussut viime torstain jälkeen viidellä. 

Kymenlaakso on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Kymenlaaksossa nyt 69. Kymenlaaksolaisten on tärkeä huolehtia kaikista perusohjeista: käsi- ja yskimishygieniasta, turvaväleistä ja maskinkäytöstä osana arkea. Samoin on noudatettava niin valtakunnallisia kuin alueellisiakin suosituksia ja rajoituksia.

Rajanylittäjät kohtaavat lähiviikkojen aikana Kaakkois-Suomen raja-asemilla uusia toimintamalleja

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 15.01.2021 klo 15:28

Eksote ja Kymsote tekevät tiivistä yhteistyötä Rajan kanssa ja tiedostavat rajanylittämiseen liittyvät koronaviruksen leviämisen haasteet. Kahdella erilaisella pilotilla verrataan tammi-helmikuun vaihteessa toimintamallien tehokkuutta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Kymsote tekee henkilöliikenteen rajanylittäjille koronavirustestejä rajalla ja Eksote kontaktoi yhteistyössä rajaviranomaisten kanssa maahan saapuvia henkilöitä. Valtakunnallisesti on toivottu tehostettavan rajojen terveysturvallisuutta. Turvallisuutta voidaan parantaa monin keinoin, Eksote lähtee ensimmäisenä Suomessa kokeilemaan uudenlaista mallia.

Pilotointiaika on sekä Eksoten että Kymsoten alueella 19.1.-7.2.2021. Pilottien suunnitteluun ovat osallistuneet Eksoten ja Kymsoten kuntayhtymien lisäksi STM valmiusyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Aluehallintovirasto, HUS Diagnostiikka, Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Tulli.

Tänään annettiin Kymenlaaksossa ensimmäiset koronarokotukset hoivakotien asiakkaille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 15.01.2021 klo 14:17

Kymenlaaksossa ensimmäiset koronarokotukset terveydenhuollon ammattilaisille alkoivat joulukuun lopussa ja ne jatkuvat edelleen. Koronarokotukset ensimmäisille asiakkaille käynnistyvät, kun rokotukset ikääntyneille tehostetun palveluasumisen asiakkaille alkoivat tänään.

Kymenlaaksolaiset eivät voi vielä varata aikoja koronarokotuksiin, vaan joukkorokotusten alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Kymenlaakson ensimmäiset koronavirusrokotteet annettiin joulukuun lopussa. Ensimmäisenä rokotusta on tarjottu niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat koronapotilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Kymsotessa noudatetaan Suomen koronarokotestrategian mukaista rokotusjärjestystä. Sote-ammattilaisia on Kymenlaaksossa rokotettu nyt noin 2000, ja rokottaminen jatkuu THL:n kriteerien mukaisessa järjestyksessä niin Kymsoten kuin yksityisen sektorinkin työntekijöille.

Ensin ikääntyneet, ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat

Koronarokotteiden antaminen laajenee Kymenlaaksossa asiakkaille. Perjantaina 15.1.2021 päästiin aloittamaan rokotukset ikääntyneille tehostetun palveluasumisen asiakkaille. Ensimmäiset rokotukset annettiin Kotkassa Hovinsaaren hoivakoti 2:ssa. Ensi viikolla rokotuksia annetaan eri puolilla Kymenlaaksoa.
– Rokotukset ovat alkaneet tänä aamuna ja ne ovat sujuneet hyvin. On hienoa, että rokotukset käynnistyvät ja voimme mahdollistaa näiden ikääntyneiden asiakkaidemme rokotukset ensimmäisten joukossa. Näin pystymme suojelemaan kaikkein heikoimmassa osassa olevia. Tämä on pieni, mutta merkittävä askel kohti normaalimpaa elämää, sanoo koti-, asumis- ja hoivapalveluiden ylihoitaja Sara Haimi-Liikkanen.

Rokotetta tarjotaan kaikille tehostetun palveluasumisen asiakkaille, ikääntyneille ja erityisryhmille, riippumatta siitä, onko kyseessä Kymsoten vai yksityisen palveluntarjoajan yksikkö. Rokote on kaikille vapaaehtoinen, myös asumispalveluiden asiakkaille.

Kymenlaaksossa rokotukset etenevät sen mukaan, miten Kymsoteen saadaan rokote-eriä. Kymsotessa on suunniteltu ja valmistauduttu rokottamaan tuhansiakin henkilöitä viikoittain.
– Saatavien rokotteiden määrä on ollut valitettavan vähäinen. Olemme valmistautuneet ja olemme pystyneet käyttämään kaikki saapuneet rokotteet suunnitelmien mukaan. Teemme koko ajan suunnitelmia, kuinka rokotamme tehokkaasti eri ryhmät THL:n kriteerien mukaisessa järjestyksessä. Kaikki riippuu kuitenkin rokotteiden saatavuudesta, siksi on mahdotonta sanoa varmuudella, milloin mikäkin ryhmä on rokotettu, toteaa johtajaylihoitaja Hannele Mattila.

THL:n rokotusjärjestyksessä ensimmäiseksi rokotettavat ovat koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Mikäli rokote-eriä saapuu tämän hetken tiedon mukaisesti, saadaan nämä sote-ammattilaiset, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat rokotettua helmikuun loppuun mennessä. Tällöin kaikki olisivat saaneet jo tarvittavat kaksi rokotetta. Rokotusjärjestyksen mukaisia eri ryhmiä rokotetaan myös samanaikaisesti.

Koronarokotukseen ei voi vielä varata aikoja

Tällä hetkellä kymenlaaksolaiset eivät voi vielä varata aikaa koronarokotukseen. Asiakkaita toivotaan välttämään koronarokotuksiin liittyviä tiedusteluja terveysasemilta. Kun joukkorokotukset alkavat, Kymsote tiedottaa eri tavoin koronarokotukseen hakeutumisesta.

Koronavirusrokote tarjotaan vaiheittain koko väestölle. Rokotus on kaikille – myös terveydenhuollon henkilöstölle – vapaaehtoinen ja maksuton. Suomi tavoittelee mahdollisimman hyvää rokotuskattavuutta.

Koronarokotuksilla pyritään Suomessa ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä.

Kouvolan Lauttarannan yksikön tilanne: yhteensä 40 koronatartuntaa todettu

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.01.2021 klo 16:28

Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitsevassa Kymsoten Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä on todettu yhteensä 40 tartuntaa. Tartunnoista on todettu 13 työntekijöillä ja 27 asiakkailla. Viimeisin tartunta on todettu tänään. Tartuntaryppääseen liittyviä kuolemantapauksia on yhteensä viisi.

– Tilanne on vakaa, mutta herkkä, koska hoidettavien terveydentila on hauras. Sairastuneiden tilanteet vaihtelevat, mutta jokaisen voinnin mukainen hoito on pystytty hyvin järjestämään. Lääkärien läsnäolo on vahvistanut yhteyttä terveydenhuoltoon ja antanut merkittävää tukea yksikön henkilökunnalle hoidon toteuttamisessa. Yksikössä toimineet lääkärit ovat suuresti kehuneet yksikön työntekijöiden toimintaa ja jaksamista tässä vaikeassa tilanteessa, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Lauttarannassa toimintaa pidetään tällä hetkellä yllä paitsi Lauttarannan omien työntekijöiden myös varahenkilöstön, keikkalaisten ja muista yksiköistä siirtyneiden voimalla. He työskentelevät vain Lauttarannassa eivätkä kierrä muissa yksiköissä.

– Kyllä sijaisten saaminen on haaste. Työntekijöiden eristykset ja karanteenit alkavat purkautua suurelta osin tämän viikon jälkeen, joten siinä mielessä ensi viikko näyttää vähän paremmalta, sanoo palvelupäällikkö Mervi Takala.

Yksikön työntekijöiden jaksaminen kovilla ja työyhteisö elää isoa kriisiä.

– Huoli asiakkaista, työkavereista ja itsestä sekä samalla omista läheisistä on suuri. Tämä on stressitilanne, johon jokainen suhtautuu hieman eri tavoin. Ilmapiiri yksikössä on kriisistä huolimatta ollut rauhallisen ammattitaitoista ja jokaisen työpanosta arvostavaa, Takala kertoo.

Kymsote aloitti tällä viikolla yksikön työntekijöille päivittäiset debriefing-keskustelut ja lisäksi työterveyshuolto on pitänyt yhteyttä kotona eristyksessä tai karanteenissa oleviin työntekijöihin.

Lauttarannan työntekijöiden suojautuminen ja suojavarusteet ovat puhututtaneet julkisuudessa. Kymsotella on ollut keväästä asti yhtenäiset ohjeistukset asumisyksiköiden työntekijöiden suojautumisesta. Ohjeet käydään säännöllisesti läpi yksiköissä ja tarvittaessa lisätukea ja ohjeita annetaan Kymsoten tartuntatautiyksiköstä.

– Asumisyksiköissä ei normaalitilanteissa suojauduta yhtä vahvalla varustuksella kuin koronapotilaita hoidettaessa, mutta tällaisessa tilanteessa myös asumisyksikössä siirrytään tietysti vahvaan suojautumiseen. Koronapotilaiden hoidossakin on eri tasoisia suojautumistasoja sen mukaan, millaista hoitoa annetaan, sanoo Mäntymaa.

– Lauttarannassa suojausten määrällinen tarve kyllä varmasti yllätti, koska tartuntoja tuli monta nopeasti. Suojavarusteiden menekin kannalta on ihan merkittävästi eroa siinä, onko hoidettavan yksi vai useampia koronapotilas. Koronapotilaiden hoitamiseen tarvittavaa varustusta ei ollut tarpeeksi saatavilla yksikössä valmiina, ja tähän olemme nyt pyrkineet reagoimaan paremmin vastaisuudessa. Lauttarannassa esimies haki ensi tilassa varusteita muista yksiköistä ennen kuin niitä saatiin normaalien toimituskanavien kautta.

Kymsoten suojavarustetilanne on tällä hetkellä hyvä, ja tilanne on säilynyt hyvänä jo pidempään.

– Joissain tuotteissa voi olla välillä globaaleja toimitusvaikeuksia, jotka vaikuttavat toimitusaikoihin, mutta mitään suurta ongelmaa ei ole, Mäntymaa toteaa.

Kymenlaakson koronavirustilanne on huono – rajoitukset jatkuvat ennallaan ja maskisuosituksen ikärajaksi 12 vuotta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 13.01.2021 klo 14:30

Kymenlaakson koronavirustilanne on kehittynyt vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana huonoksi. Vuoden ensimmäisellä viikolla todettiin koko pandemia-ajan suurin määrä tartuntoja viikkotasolla, yhteensä 72. Positiivisten tulosten osuus kaikista näytteistä kasvoi lähes 5 prosenttiin, mikä on valtakunnan tasollakin korkea. Lukuun vaikuttaa edelleen selkeästi aiempaa pienempi testattujen määrä. Ilmaantuvuusluku Kymenlaaksossa on nyt 77, kun se vuoden lopussa oli noin 30. Ilmaantuvuusluvulla verrattuna Kymenlaakson tilanne on maan kolmanneksi huonoin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen. Kymenlaakson tilanne on myös selkeästi huonompi kuin naapurimaakunnissa Uuttamaata lukuun ottamatta.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi, ettei Kymenlaakson koronatilanne ja sen viimeaikainen kehitys anna mahdollisuuksia muutoksille rajoituksissa. Erityisesti toiveita on ollut lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoittavien suositusten helpottamisesta.

– Tässä tilanteessa emme mitenkään voi puoltaa rajoitusten lieventämistä yhtään enempää. Muutimme viime viikolla suositusta alle 15-vuotaiden harrastustoiminnasta, ja se suositus pysyy. Tätä vanhempien osalta meillä on syksyltä kokemuksia tartuntaryppäistä ja sitä kautta perusteltu huoli siitä, että tilanteessa, jossa meillä on paljon tartuntoja, riski harrastustoiminnassa tapahtuviin tartuntoihin on merkittävä, perustelee johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ratkaisua. Kuluvalla viikolla on myös odotettavissa asiaa koskevia valtakunnallisia lisäsuosituksia, joten emme halua ottaa riskiä siitä, että rajoituksia joudutaan uudelleen lisäämään.

– Linjaus on haaste erityisesti urheilutoiminnalle, mutta pandemian vastainen taistelu on yhteinen. Samalla kyllä kannustan kaiken ikäisiä liikkumaan. Itsenäistä liikkumista ei rajoiteta, vaan päinvastoin suositellaan. Kun kerran kunnon talvikin saatiin, niin ulkoliikuntaan on hyvä panostaa.

Kymenlaaksossa on tähän mennessä todettu tänä vuonna yhteensä 108 tartuntaa. Näistä vajaa 40 liittyy hoivakodeissa todettuihin tartuntaryppäisiin, joten suurin osa tartunnoista on todettu muulla väestöllä. Joulun jälkeen todettua ns. brittivarianttia ei Kymenlaaksossa ole tavattu lisää, mutta myös Kymenlaaksossa otettuja testejä tutkitaan varianttien osalta jatkuvasti.

– Ottaen huomioon, että samalla kun koululaiset ovat olleet lomilla, samoin monet muutkin, ja rajoitukset julkisten tilojen käytössä, yleisötapahtumissa ja kokoontumissa voimassa, niin tilanteen huonontuminen kyllä huolestuttaa kovasti. Tilastoista on nähtävissä, että suurin osa tartunnoista tapahtuu samassa taloudessa asuvien kesken tai muista läheisten, ystävien ja tuttavien välisistä kontakteista. Ei olla oikein maltettu välttää jouluna muiden näkemistä ja kokoontumisia suvun tai ystävien kesken, Mäntymaa kertoo.

– Viime viikot ovat eräänlainen osoitus siitä, että meillä on virusta sen verran paljon alueella, ettei se enää oikein anna anteeksi, jos hygieniaohjeista, turvaväleistä, suojautumisesta lipsutaan. Jotta tilanne voi parantua, niin on pidettävä kiinni kaikista suosituksista ja rajoituksista, Mäntymaa toteaa.

Maskisuositus 12 vuotta täyttäneille

Kymenlaakson alueellisessa koronryhmässä linjattiin, että yleisessä maskisuosituksessa aloitetaan noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime viikolla päivittämää ikärajaa. Tämä tarkoittaa, että vahva suositus käyttää maskia koskee 12-vuotiaita ja sitä vanhempia. Muutos on voimassa heti 13.1.2021 alkaen. Kunnat tiedottavat ja ohjeistavat peruskoulujen oppilaita ja näiden vanhempia maskisuosituksen vaikutuksista kouluissa. Päivitetty maskisuositus on kokonaisuudessaan luettavissa Kymsoten Koronainfossa: https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/.

Kunnille suositus siirtää penkkarit ja vanhojen tanssit kevääseen

Koronkoordinaatioryhmä päätti myös suosittaa kuntia, että nämä siirtäisivät tämän vuoden penkkarit ja vanhojen tanssit toukokuulle. Osassa kunnista suosituksen kaltainen päätös on jo tehty.