Koronavirus Kymenlaaksossa

Kymsote päivittää koronaviruksen tilannekuvan Kymenlaaksossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin noin kello 11. Muiden päivien osalta tiedot päivitetään takautuvasti.

Tilannekuva Kymenlaaksossa 15.7.2020 klo 11.00
Kymsoten alueella on todettu yhteensä 49 koronavirustartuntaa. Viimeisin varmistunut tartunta on todettu 4.7.2020. Sairaalahoidossa ei ole yhtään koronaviruspotilasta. Kymsotessa tehdään kaikista uusista todetuista tartunnoista tartuntaketjujen selvitys.

1.3.-13.7.2020 Kymsotessa on tutkittu yhteensä 4570 näytettä.
Ajalla 6.7-13.7.2020 näytteitä on tutkittu 426.

Kymsoten alueella on todettu yksittäisiä tartuntoja myös sen jälkeen, kun epidemian on todettu alkaneen laantua. Virus ei siis ole hävinnyt, ja Kymsote muistuttaakin kymenlaaksolaisia huolehtimaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygienista samoin huolehtimaan turvavälistä muihin.

Kymsote on vähentänyt koronaviruksen hidastamiseksi tehtyjä rajoituksia ja laskenut varautumistaan toiminnassaan ja palauttanut palveluitaan kohti normaalia. Kuitenkin osa rajoituksista ja toiminnan supistuksista on edelleen voimassa.

Varmistetut koronavirustapaukset

Alla olevassa taulukossa ovat Kymsoten toteamat todetut laboratoriovarmistetut tapaukset päiväkohtaisesti. Luvut päivitetään arkipäivisin noin klo 11. Tiedot uusista tapauksista ovat tätä edeltävän 24 tunnin ajalta. Uusin tieto merkitään päivitysajankohdan mukaiselle päivämäärälle.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) julkaisee päivittäin klo 12 varmistetuista tapauksista kuntakohtaisia tiedoja koronakartta-palvelussaan. Tiedot näkyvät THL:n koronakartassa, kun tapauksia kunnassa on vähintään viisi (5). Karttapalvelun tiedot ovat tartuntatautirekisteristä ja ne päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

THL:n koronakarttaan: thl.fi/koronakartta.

Kymsoten ja THL:n ilmoittamissa tapausmäärissä on eroja. Eroavuuksien pääasiallinen syy on, että THL:n tilaistoissa näkyy sellaisia tapauksia, jotka asuvat tai on muutoin hoidettu Kymsoten ulkopuolella, mutta ovat kirjoilla Kymenlaaksossa.

PäivämääräUudet laboratoriovarmistetut tapaukset
14.3.–22.3.***Yht. 6 tartuntaa
23.3.2
24.3.1
25.3.0
26.3.0
27.3.1
28.3.1
29.3.0
30.3.*0
31.3.2
1.4.0
2.4.0
3.4.0
4.4.2
5.4.1
6.4.1
7.4.4
8.4.2
9.4.1
10.4.1
11.4.0
12.4.0
13.4.0
14.4.0
15.4.0
16.4.0
17.4.1
18.4.0
19.4.0
20.4.0
21.4.0
22.4.0
23.4.**1
24.4.1
25.4.1
26.4.0
27.4.0
28.4.3
29.4.0
30.4.0
1.5.0
2.5.1
3.5.2
4.5.0
5.5.1
6.5.1
7.5.1
8.5.0
9.5.0
10.5.0
11.5.0
12.5.0
13.5.0
14.5.2
15.5.0
16.5.0
17.5.0
18.5.0
19.5.0
20.5.0
21.5.0
22.5.0
23.5.0
24.5.0
25.5.0
26.5.1
27.5.0
28.5.0
29.5.0
30.5.0
31.5.1
1.6.0
2.6.0
3.6.0
4.6.1
5.6.0
6.6.0
7.6.0
8.6.0
9.6.1
10.6.0
11.6.0
12.6.0
13.6.0
14.6.0
15.6.0
16.6.0
17.6.1
18.6.0
19.6.0
20.6.0
21.6.0
22.6.0
23.6.1
24.6.0
25.6.1
26.6.0
27.6.0
28.6.0
29.6.****0
30.6.1
1.7.0
2.7.0
3.7.0
4.7.1
5.7.0
6.7.0
7.7.0
8.7.0
9.7.0
10.7.0
11.7.0
12.7.0
13.7.0
14.7.0
15.7.0
Tartuntoja yhteensä49

* Lukujen esitystapaa on muutettu 30.3.2020: Luvut päivitetään jatkossa päivittäin noin klo 11. Tiedot uusista tapauksista ovat tätä edeltävän 24 tunnin ajalta. Uusin tieto merkitään päivitysajankohdan mukaiselle päivämäärälle. Tämä muuttaa lukujen päiväkohtaista seurantaa aikaisemmasta, ja voi myös poiketa muista käytössä olevista tilastointitavoista.

** Tieto päivitetty 24.4.2020: Muuttettu luku 0 luvuksi 1. Kymsote on 24.4.2020 linjannut, että se ilmoittaa sivuillaan sellaiset tartuntatapaukset, joissa Kymsote selvittää tartuntaa, vaikka näyte ei olisi otettu Kymsoten toimesta.

*** Tieto päivitetty 27.4.2020: Tehty tarkistuslaskenta huomioiden Kymsoten alueella todetut tapaukset 14.3. alkaen; muutettu luku 5 luvuksi 6 (muutos +1).

**** 29.6.2020 alkaen taulukon tiedot päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin noin klo 11. Muiden päivien osalta tiedot päivitetään takautuvasti.

Kymenlaaksossa ensimmäinen koronavirustartunta todettiin 14.3.2020.

Epidemian aikana näytteenotonkriteereitä on muutettu useamman kerran. Koska osan ajasta kaikista lieväoireisimpia ei ole testattu, niin COVID-19-tartuntojen todellinen määrä Kymenlaaksossa voi olla taulukossa esitettyä suurempi.