Tapahtumien järjestäjille

Kymenlaaksossa yleisötilaisuuksiin osallistuvien terveysturvallisuus pitää varmistaa niin sisällä kuin ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa.

Ohjeistus yleisötapahtumien järjestäjille

Voimassa olevat yleisötapahtumia koskevat suositukset

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen tietyt liikunta-, harrastus- ja virkistystilat määrätään suljettavaksi 20.1.-2.2.2022 väliseksi ajaksi. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929861
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä Kymenlaakson alueella on kielletty 13.-31.1.2022 kaikki sisällä järjestettävät yli kymmenen hengen ja ulkona järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929359
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 28.12.2021–27.1.2022. Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572
 • Lisäksi on voimassa valtioneuvoston hyväksymä tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitettu asetus koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 30.12.2021–31.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Asetus koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja, joihin kohdistuu voimassa olevia rajoituksia. Lue tiedotteet: https://stm.fi/-/koronapassin-kayttoon-tilapaisia-poikkeuksia ja https://stm.fi/-/muutoksia-ravintoloiden-aukioloaikoihin-ja-koronapassin-kayttoon

  Alueelliset suositukset:
 • Kaikille osallistujille on vahva maskisuositus koko tilaisuuden ajan.
 • Maskin käyttö on tärkeää etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Myös ruuhkaisissa ulkotiloissa suositellaan maskin käyttöä.
 • Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on vahva suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.
 • Sellaisissa kulttuuritapahtumissa, joissa ei ole käytössä riittävän väljiä väliaikatiloja, katsojien tulee viettää väliaika katsomotiloissa.

Terveysturvallisuussuunnitelma suurten tapahtumien apuvälineenä

Kymsote on laatinut ohjeistukset yleisötapahtumien järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja suosittaa kaikkien suurten, yli 500 hengen tapahtumien järjestäjiä laatimaan tapahtumalleen terveysturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma ei enää tarvitse lähettää, mutta sitä voi edelleen käyttää apuna terveysturvallista tapahtumaa järjestettäessä. Täytetyn lomakkeen voi tulostaa ja tallentaa PDF-muodossa. Turvallisuussuunnitelman laatimisen tarkoituksena on hillitä epidemiaa Kymenlaaksossa ja edesauttaa tapahtumien turvallista toteutumista. 

Lomake on tarkoitettu ensisijaisesti yli 500 hengen tapahtumille. Myös muut, alle 500 hengen tapahtumien järjestäjät voivat käyttää lomaketta apunaan suunnittelussa. 

Tapahtuman järjestäjän ei tarvitse olla Kymsoteen yhteydessä.

Tapahtumajärjestäjän on hyvä tutustua seuraaviin ohjeisiin:


Tärkeitä huomioita turvallisuuden lisäämiseksi

Tartuntojen torjumiseksi yleisötilaisuuksissa on voimassa vahva maskisuositus sisätiloissa ja ruuhkaisissa ulkotiloissa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.

 • Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.
 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Siivousta tehostetaan tarvittaessa.

On mahdollista, että koronavirus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla.

 • Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.
 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.
 • Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Yleisesti suositellaan tutustumaan Työterveyslaitoksen siivousohjeisiin ja noudattamaan niitä.