Tapahtumien järjestäjille

Yleinen ohjeistus yleisötapahtumien järjestäjille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöksellään kokoontumisrajoituksia alueellaan huhtikuun ajan: yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto jatkuu Kymenlaakson alueella 1.-30.4. välisen ajan.
Lue tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain nojalla Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Kymsote antoi 26.10.2020 velvoittavan suosituksen suu-nenäsuojuksen käytöstä julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa, kaupoissa ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa. Velvoittava suositus koskee THL:n ohjeen mukaisesti yli 12-vuotiaita. Tapahtumajärjestäjiä suositellaan ohjeistamaan tapahtumiensa osallistujia käyttämään suu-nenäsuojuksia.

Kymsote on laatinut ohjeistukset yleisötapahtumien järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Tapahtumien järjestäjiltä vaaditaan kaikista yli 50 hengen yleisötapahtumista kirjallinen suunnitelma toimenpiteistä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi – myös ohjeet suunnitelman laatimiseen on esitelty tällä sivulla.

Urheilutapahtumien järjestäminen

Urheiluturnauksien järjestämisestä suositellaan pidättäytymään, mikäli näihin olisi tulossa joukkueita useammalta paikkakunnalta. Muiden urheilutapahtumien suunnittelussa tulee huomioida myös kyseisen lajin liittojen antamia ohjeistuksia. Urheilutapahtumien järjestämiseen on annettu omia suosituksia, joihin voi tutustua omilla sivuillaan.

Toimi näin

Tapahtumista tulee laatia kirjallinen suunnitelma siitä, millä tavalla turvallisuuteen liittyvät asiat on huomioitu kyseisessä tapahtumassa sen luonteen ja tilojen käytön suhteen. Samojen tilojen saman tyyppisissä tapahtumissa voidaan hyödyntää yhtä suunnitelmaa. Katso ohjeet suunnitelman laatimiseen alempaa.

Milloin suunnitelma tarvitaan?

50–500 hengen tapahtumat: Suunnitelma tulee laatia ennakkoon ja se tulee pyydettäessä antaa kirjallisena Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikön nähtäväksi.

Yli 500 hengen tapahtumat: Suunnitelma tulee toimittaa Kymsoten tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikköön.

Suunnitelmien toimitus ja läpikäynti

Suunnitelmat toimitetaan tartuntatautiviranomaisille viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.
Suunnitelmien toimitusosoitteet:
Pohjois-Kymenlaakso, katja.laine(at)kymsote.fi
Etelä-Kymenlaakso, tutta.marttinen(at)kymsote.fi

Epidemian selvittämisessä ja tartuntaketjujen jäljitystyössä suunnitelmat käydään läpi yhteyshenkilön tai vastaavan kanssa. Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin liittyen.


Ohjeet suunnitelman laatimiseen

Suunnitelmassa tulee käsitellä seuraavia asioita ja niiden toteutustapoja:

1) Suositukset vieraille

 • Osallistujille suositellaan Koronavilkku-sovelluksen käyttöottoa ja maskien käyttöä tapahtumassa, mikäli lähikontakteja ei voida välttää tai epidemia on alueella viranomaisten antaman tiedon mukaan kiihtymisvaiheessa.
 • Osallistujia suositellaan ostamaan lippu tapahtumaan verkossa ja käyttämään lähimaksua paikan päällä.

2) Alueelle saapuminen ja siellä liikkuminen

 • Tarvittaessa määritetään maksimiosallistujamäärä tapahtumaan, jotta turvavälien noudattaminen on mahdollista. Turvavälit merkitään tarvittaessa. Yhdessä toimivien seurueiden jäsenten on sallittua olla lähempänä kuin turvavälit edellyttävät. Tapahtuman järjestäjä vastaa turvavälien noudattamisesta opastamalla katsojia.
 • Yli 500 hengen tilaisuuksissa arvioidaan katsomon jakaminen lohkoihin. Lohkoissa on omat sisäänkäynnit, kahviot ja wc-tilat. Kulku lohkojen välillä on estetty.
 • Myös pienemmissä tapahtumissa vieras- ja kotijoukkueen katsojille järjestetään omat katsomoiden osat.
 • Tapahtumaan tultaessa ja sieltä poistuessa käytetään käsidesiä. Vierailla on lisäksi käsienpesumahdollisuus.
 • Kaikille tapahtumaan osallistuville lähetetään ennakkoinfoa järjestelyistä. Järjestäjällä on mahdollisuus viestiä osallistujille myös tapahtuman jälkeen mahdollisissa altistumistapauksissa.

3) Tapahtuma-alueen WC-tilat

 • WC-tiloihin tulee olla jonotusmahdollisuus.
 • Tarjolla tulee olla aina riittävästi saippuaa, kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä ja roskakoreja.
 • Tilojen puhtaudesta ja siivouksesta tulee huolehtia. Pitkäkestoisissa tapahtumissa pintoja puhdistetaan tapahtuman aikana tarvittaessa.

4) Tapahtuman ravintola- ja kahviotoiminta

 • Hanskoja käytetään koskettaessa käsin elintarvikkeisiin. Muulloin huolehditaan hygieniasta pesemällä käsiä ja käyttämällä käsidesiä.
 • Myyntipisteiden hygieniaohjeita noudatetaan korostetusti.
 • Tuotteet ojennetaan asiakkaille (myös yksittäispakatut tuotteet). Rahaa ja tuotteita käsittelevät eri henkilöt.
 • Kahvioalueella puolitetaan istumapaikkojen määrä.

5) Henkilökunnan suojaaminen

 • Henkilökunta käyttää suojavisiiriä tai maskia.

6) Urheilijoiden/esiintyjien suojaaminen

 • Urheilijoiden/esiintyjien kanssa toimijat rajataan (myös valmentajat, huoltajat, erotuomarit ja toimitsijat). Yleisö ei ole tapahtuman aikana tekemisissä heidän kanssaan.
 • Erityisesti isoissa tapahtumissa urheilijoiden/esiintyjien kulku turvataan omilla sisäänkäynneillä alueelle.
 • Ryhmän matkustamiseen vieraspaikkakunnille tulee kiinnittää huomiota (myös ruokailut matkan aikana).

Edellä mainitut kohdat perustuvat THL:n Ohjeeseen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytöstä.


Tärkeitä huomioita turvallisuuden lisäämiseksi

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.

 • Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 metriä. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Myös voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä.
 • Ennakkolipunmyynnin järjestämistä joko sähköisen välittäjäpalvelun kautta tai muulla tavalla järjestettynä suositellaan ensisijaisena lipunmyyntikanavana.
 • Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja.

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.

 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Siivousta tehostetaan tarvittaessa.

On mahdollista, että koronavirus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla.

 • Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.
 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.
 • Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Yleisesti suositellaan tutustumaan Työterveyslaitoksen siivousohjeisiin ja noudattamaan niitä.