Kotkansaaren drive in -koronanäytteenottopiste aloittaa uudessa paikassa 1.1.2022

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 30.12.2021 klo 09:57

HUSLAB on kilpailuttanut koronanäytteenoton toimijat vuodelle 2022. Kilpailutuksen seurauksena koronanäytteenottajana Kotkassa aloittaa 1.1.2022 9Lives. Kotkansaaren uusi drive in -näytteenottopiste sijaitsee Kotkan linja-autoasemalla (Katariinantori, 48100 Kotka). Asiakkaat ohjataan näytteenottoon Koulukadun puoleisesta liittymästä.

Näytteenottopiste palvelee arkisin kello 8-20 ja viikonloppuisin kello 10-16. Ensimmäisenä toimintapäivänä lauantaina 1.1.2022 näytteenottopiste on auki kello 12-16.

Koronanäytteenottopiste Kotkansaaren vanhan sairaalan sisäpihalla osoitteessa Keskuskatu 30, 48100 Kotka lopettaa toimintansa perjantaina 31.12.2021.

Koronavirustestiin mennään aina vain ajanvarauksella. Tarkemmat ohjeet: https://korona.kymsote.fi/toimintaohjeet/koronavirustesti/

Kotkansaaren koronanäytteenottopiste 1.1.2022 alkaen:

Kartta Kotkansaaren näytteenottopisteestä

Kymenlaaksossa alkavat rokotukset kaikille 65 vuotta täyttäneille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.04.2021 klo 10:25

Kymsote on päättänyt avata ajanvarauksen myös kaikille perusterveille 65–69-vuotiaille tänään 20.4. Ensimmäiset rokotusajat ovat tarjolla jo tälle viikolle. Rokotukset ovat käynnissä myös edelleen kaikille sairaudellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville ja yli 70-vuotiaille.

Kymenlaaksossa Yli 70-vuotiaista on rokotettu kertaalleen jo noin 86 prosenttia. 65–69-vuotiaista ensimmäisen rokotusannoksen on saanut noin 32 prosenttia. Näistä pääosa on sairaudellisiin riskiryhmiin kuuluvia.

– Rokotuskattavuuden ja ajanvarauksen aktiivisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että yli 65-vuotiaita iän tai sairauden takia riskiryhmään kuuluvia ei ole enää kovinkaan paljon tulossa rokotuksiin. Näin ollen päätös rokotuksien aloittamisesta 65 vuotta täyttäneille perusterveille haluttiin tehdä nopealla aikataululla, sanoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Tanja Metsola.

– Käytämme nyt yli 65-vuotiaiden rokotuksissa ensisijaisesti Astra-Zenecan rokotetta, jota meillä on ihan kiitettävästi varastossa ja senkin puoleen rokotettavien ryhmää oli mahdollista laajentaa nopeasti.

Kymsoten tällä hetkellä käytössä olevista rokotevalmisteista yli 65-vuotaita voidaan rokottaa Astra-Zenecan, Pfizerin ja Modernan rokotteilla. Tätä nuoremmat rokotetaan Pfizerin ja Modernan rokotteilla.

Kymsote tiedotti viime viikon rokotustilannetiedotteessa, että se noudattaa tarkasti kaikkien rokotteiden käytössä rokotevalmistajan ja THL:n ohjeita rokotteiden antamisessa. Kaikkien rokotteiden käytössä varmistetaan, että lähtötietojen perusteella rokotevalmiste on turvallinen käytettäväksi rokotettavalle iän tai harvinaisten riskisairauksien osalta.

Kymsotessa annettu reilu tuhat koronarokotetta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 08.01.2021 klo 12:45


Ensimmäisessä vaiheessa on rokotettu ensisijaisesti sitä terveydenhuollon henkilöstöä, joka työskentelee mm. päivystyksessä, infektiovastaanotoilla, teho- ja valvontaosastoilla, ensihoidossa tai koronapotilaiden hoitoon varatuilla osastoilla. Lisäksi rokotuksia on aloitettu antamaan myös muulle henkilöstölle, kuten erikoissairaanhoidon ja tehostettujen asumispalvelujen työntekijöille.

Ensi viikolla alkavat myös rokotukset asiakkaille, kun rokotukset hoivakotien asukkaille käynnistyvät.

Koronarokotukset alkoivat Kymenlaaksossa joulun jälkeen, jolloin rokotteita riitti noin sadalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Kuluvalla viikolla rokotukset pääsivät reilumpaan vauhtiin ja tähän mennessä rokotteita on annettu hieman yli tuhannelle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle.

– Henkilöstö on kyllä kiitettävästi ottanut rokotuksia. Rokotusajat ovat menneet nopeasti ja vähän arvelimmekin, että viikon rokotusmäärä ei oikein edes riitä kaikille halukkaille. Eli kaikki rokotteet, jotka ovat olleet käytettävissä, on annettu, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymsoten tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyenhuollon ammattilaisista merkittävä osa on saanut ensimmäisen rokotteen tammi-helmikuun aikana. Tällä hetkellä käytössä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote vaatii kaksi rokotusannosta, ja toisen annoksen rokottaminen alkaa ensimmäisille vielä tammikuun aikana. Kymsotessa ammattilaisten rokottamisesta vastaa työterveyspalvelujen tuottaja Pihlajalinna.

Rokotukset hoivakodeissa alkavat ensi viikolla

Asiakkaiden rokotukset käynnistyvät, kun hoivakodeissa aloitetaan rokotukset ensi viikon lopulla. Ensimmäinen rokotuserä on hyvin pieni, mutta seuraavasta viikosta alkaen rokotuksia päästään toteuttamaan yhä useampiin hoivakoteihin. Hoivakotien rokotukset toteutetaan yksiköissä ja rokottamisesta vastaa Kymsoten oma henkilöstö niin sanottuna liikkuvana partiona.

– Hoivakotien rokotuksissa logistiset ongelmat ovat olleet yksi haaste, mutta ne on nyt saatu ratkaistua. Ikääntyneiden palvelujen työntekijät ovat tehneet ahkerasti töitä, jotta rokotukset saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Uskon, että tämä on meille kaikille yksi tärkeä etappi rokotustyössä, toteaa Mäntymaa.

Rokotusmäärien toimittamisessa edelleen epävarmuustekijöitä

Kymsote saa tällä hetkellä varmistetun tiedon mukaan noin tuhannesta kahteen tuhatta rokotusannosta viikossa. Alkuvaiheessa on noudatettu ohjetta, jonka mukaan puolet toimitetuista rokotteista käytetään ja toinen puoli jätetään säilytykseen toista annosta varten. Johtajaylilääkäri Mäntymaa kertoo, että toimitusmäärät vahvistuvat noin kahdelle viikolle kerrallaan, joten kovin pitkiä suunnitelmia rokotusten suhteen on haasteellista tehdä.

– Toimitusvarmuus ja ennakkotieto onneksi kehittyvät koko ajan, mutta kovin pitkälle emme pysty vielä suunnittelemaan. Tämän takia varsinaisten joukkorokotuksien aikataulua ei pysty oikein arvioimaan, mutta valmistelemme niihin liittyviä yksityiskohtia, jotta käynnistys onnistuisi sitten mahdollisimman nopeasti, kun joukkorokotusten aika on.

– Lisäystä rokotemääriin antaa kuitenkin se, että alun perin uusintarokotteita varten varalle jätettyjä rokoteannoksia otetaan nyt nopeutetusti käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti.

Uusien rokotteiden vaikutuksista rokotuksiin Mäntymaa ei osaa vielä arvioida.
– Useampi rokote helpottaa toki tilannetta, mutta esimerkiksi Modernan rokotteen saamisesta meille asti ei ole mitään tietoa.

Rokotukset etenevät kansallisen koronarokotestrategian mukaisesti

Kymsotessa noudatetaan Suomen koronarokotestrategiaa, jonka mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat COVID-19 -potilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Koronavirusrokote tarjotaan vaiheittain koko väestölle. Rokotus on kaikille – myös terveydenhuollon henkilöstölle – vapaaehtoinen ja maksuton. Suomi tavoittelee mahdollisimman hyvää rokotuskattavuutta.

Koronarokotuksilla pyritään Suomessa ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä.

Kymenlaakson koronatilanteen kokonaiskuva on edelleen rauhallinen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 25.09.2020 klo 14:07

Kymsoten kokonaiskuvan mukaan koronaepidemian tilanne on Kymenlaaksossa edelleen rauhallinen. Viime viikkojen yksittäinen tartuntarypäs nosti Kymenlaakson kiihtymisvaiheen maakunnaksi tuoreessa THL:n luokituksessa. Kymsote muistuttaa perusohjeiden erityisen huolellisesta noudattamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisi eilen koronaepidemiaan varautumiseen liittyvän tilannearvion, jossa todettiin Kymenlaakson maakunnan epidemiatilanteen täyttävän epidemian kiihtymisvaiheen kriteerejä. Kymenlaaksossa kriteereistä täyttyy tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Se on Kymenlaaksossa 13.

– Kymenlaaksossa on ollut yksittäinen tartuntaketju, jonka takia tapausten esiintyvyys on noussut viimeisen kahden viikon aikana. Tämäkin tartuntaketju on hallinnassa, sillä se on pystytty jäljittämään ja siihen liittyviä tartuntoja ei viime päivinä ole enää ilmennyt, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.
– Kokonaistilannetta kun katsoo, niin epidemiatilanne on meillä rauhallinen, ja tartuntaketjut yleisestikin on pystytty selvittämään hyvin.

Kymsote suosittelee toistaiseksi noudattamaan erityisen huolellisesti yleisiä koronapandemian ohjeistuksia:

 • Mikäli saat hengitystieinfektion oireita, pysy kotona ja hakeudu koronavirustestiin.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa kaikissa tilanteissa.
 • Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kauppakeskuksissa ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa.
 • Osallistumista isoihin yleisökokoontumiseen suositellaan harkitsemaan tarkoin.

Työpaikoille suositus etätyöstä ja etäkokouksista, tapahtumajärjestäjille ohjeistusta

Kymenlaakson alueellinen koronatilanteen ohjausryhmä on päättänyt suosittaa Kymenlaakson alueen työnantajille siirtymistä mahdollisimman kattavasti etätyöhön ja etäkokouskäytäntöihin.

Lisäksi Kymsote tarkentaa ohjeistusta tapahtumajärjestäjille. Yli 50 hengen tapahtumien järjestäjän tulee laatia suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, ja suunnitelma tulee pyydettäessä toimittaa kirjallisesti myös Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Yli 500 hengen tapahtumien järjestäjän tulee aina toimittaa suunnitelma ennakkoon Kymsoten tartuntatautiyksikölle. Alueellisen tartuntatautitilanteen muuttuessa Kymsoten tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa alueellisia rajoituksia tapahtumiin liittyen.

Kymenlaakson alueellinen koronatilanteen ohjausryhmä, johon Kymsoten lisäksi kuuluvat Kymenlaakson alueen kunnat sekä edustus Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja THL:lta kokoontuu viikoittain seuraamaan epidemiatilannetta ja antaa tarvittaessa uusia alueellisia ohjeita

Vähävaraiset asukkaat saavat kasvomaskeja sosiaalitoimistoista 18.8. alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.08.2020 klo 15:23

Päivitetty 12.10.2020 klo 15.40 Pyhtään tietojen osalta.
Päivitetty 18.11.2020 klo 14.40 poistettu vanhentuneita tietoja maskeista

Kymenlaaksossa vähävaraisten asukkaiden kasvomaskijakelu hoidetaan sosiaalitoimistoista 18.8.2020 alkaen. Hakijoiden tulotietoja ei tarkisteta, eikä käynnistä synny asiakkuutta Kymsoten sosiaalityön palveluihin.

Jako aloitetaan tiistaina 18.8.2020. Jakelupisteet palvelevat Kotkassa, Kouvolassa ja Haminassa Ma-Pe klo 10-14. Pyhtäällä Ti-Ke klo 10-12. Virolahdella ja Miehikkälässä maskeja voi tiedustella puhelimitse.

 • Kouvolan sosiaalitoimisto, kaupungintalo, Torikatu 10, G-rappu
 • Kotkan sosiaalitoimisto, Keskuskatu 7
 • Haminan sosiaalipalvelut, Satamantie 4, 5. kerros
 • Pyhtäällä maskien jako 13.10. alkaen Kohti Työtä ry:n toimisto, Ilvestie 1, 49220 Siltakylä
 • Virolahden sosiaalitoimisto, Virolahden terveysasema, Itätie 13 Virolahti, p. 040 588 3521.
 • Miehikkälän sosiaalitoimisto, Miehikkälän terveysasema, Keskustie 1 Miehikkälä

Kymenlaaksossa suositetaan kasvomaskin käyttöä yli 15-vuotiaille THL:n ohjeistuksen mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Kun matkustat ruuhkaisessa joukkoliikenteessä, jolloin lähikontakteja ei voida välttää
 • Matka koronavirustestiin ja sieltä takaisin, sekä kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskeja on hyvä käyttää oman harkinnan mukaan myös muissa tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista.

Kymenlaakson kunnissa palveluissa ja julkisilla paikoilla on pääosin hyvin tilaa noudattaa turvavälejä. Kuntalaisia kehotetaan ensisijaisesti huolehtimaan turvavälien noudattamisesta ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronaa ei ole vielä voitettu

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 12.08.2020 klo 14:19

Rauhallisen kesän jälkeen ei ole varmasti jäänyt keneltäkään huomaamatta, että koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt uuteen nousuun. Tilanne on vielä rauhallinen niin koko maassa kuin Kymenlaaksossakin. Koronaa ei ole kuitenkaan voitettu, ja uhkaava pandemian uusi aalto olisi huonoin mahdollinen vaihtoehto niin terveydenhuollon kuin koko yhteiskunnan toiminnalle ja toimeentulolle.

Moni palveluihin ja kokoontumisiin liittynyt rajoitus helpottui kesän aikana. Vilkastuneen katukuvan lisäksi vapautuminen näkyi valitettavasti myös koronantorjunnan perussääntöjen löystymisenä. Turvaetäisyydet eivät toteutuneet keväisen väljästi, eikä käsidesin käyttö näytä olevan enää kaikille itsestään selvää. Terassien ja yleisötilaisuuksien juhlatunnelmassa on nähty tungoksia, joihin koronatartuntojen lisääntyessä ei ole varaa.

Keväällä käyttöön otetut koronainfektion estämisen perustoimet ovat siis edelleen voimassa. Lievissäkin koronainfektioon sopivissa oireissa tulee jäädä kotiin, ja hakeutua tarvittaessa koronavirustestiin. Käsihygienia on edelleen keskeinen asia niin koronaviruksen kuin muidenkin hengitystietulehdusten estossa. Turvaetäisyydet kaupoissa ja muualla asioidessa on edelleen pidettävä riittävinä, myös yleisötilaisuuksissa. Ja vaikka virallista kasvomaskisuositusta ei ole vielä annettukaan, suosittelen harkitsemaan sen käyttöä, jos turvaetäisyyksien ylläpito esimerkiksi ruuhkabussissa ei ole mahdollista.

Koronatapaukset ovat lisääntyneet kesän myötä useimmissa Euroopan maissa samalla, kun ulkomaille on ollut mahdollista tauon jälkeen matkustaa. Suomen koronatapausten lisääntyminen kesällä on kuitenkin liittynyt epidemian alkuvaiheen tavoin hyvin usein ulkomaanmatkailuun tai ulkomailta Suomeen matkustaneisiin henkilöihin. Tartuntoja on tullut myös maista, joissa koronatilanne ei ole ollut keväällä vaikea. Ulkomaille matkustamista onkin nyt syytä välttää, ja siirtää ulkomailla lomailu tuonnemmas.

Terveydenhuolto on varautunut myös koronapandemian uuteen aaltoon. Paras vaihtoehto on kuitenkin toisen aallon välttäminen, ja siihen tarvitaan kaikkien yhteistyötä. Terveen väestön koronatartuntojen ehkäisy auttaa myös parhaiten suojelemaan iäkkäitä ja terveydentilaltaan hauraimpia lähimmäisiämme. Pidetään siis kädet puhtaana, turvaetäisyydet yllä, ja sairastetaan kotona.

Marja-Liisa Mäntymaa

johtajaylilääkäri

Koronavirustestien vastausajat pidentyneet suuren testimäärän takia

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 11.08.2020 klo 14:52

Covid-19 -näytteiden vastausajoissa on tällä hetkellä mahdollisesti jopa neljän päivän viive johtuen suuresta testausmäärästä.

3.8.-10.8.2020 välisenä aikana Kymsoten alueelta on tutkittu 875 koronavirusnäytettä.

Kymsoten infektiopäivystyksien pahinta ruuhkaa pyritään purkamaan lisäresursseilla – Infektio-oireista kärsivien kannattaa tehdä oirearvio Omaolo-palvelussa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 07.08.2020 klo 14:30

Kymsoten infektiopäivystyksissä Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa on ruuhkaa, sillä erityisesti koronanäytteiden ottoon tulijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Myös Päivystysapupuhelin on ruuhkautunut. Kymsote lisää resursseja pahimpien ruuhkien purkamiseksi, mutta jonoja arvioidaan syntyvän edelleen.

Koronanäytteitä on tutkittu viime viikkoina selvästi enemmän viikkotasolla kuin aikaisemmin kesällä tai kevään aikana. Kuluvalla viikon näytteiden määrä on nousemassa jopa yli tuhanteen. Edellisviikolla näytteitä tutkittiin 743 kappaletta.

– On tärkeää, että ihmiset tulevat nyt ja jatkossakin näytteenottoon lievissäkin oireissa. Ruuhkasta huolimatta testiin pitää tulla, jos siihen yhtään aihetta on, kehottaa hallintoylilääkäri Kari Kristeri.

Näytteenottoon tulijoiden on hyvä tällä hetkellä varautua jonoihin ja selvästi pidentyneisiin odotusaikoihin. Kymsote on lisännyt aikoja näytteenottoon ja niitä tullaan lisäämään vielä lisää seuraavilla viikoilla. Myöhemmin elokuussa näytteenottoon ollaan avaamassa uusia pisteitä.

– Valitettavasti testausmäärien äkillinen kasvu yllätti. Nyt olemme kuitenkin keskittyneet siihen, että ruuhkautumista saadaan ratkaistua ja palvelua taas sujuvammaksi, Kristeri toteaa.

Infektio-oireissa tai koronavirusta muuten epäiltäessä tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Samoin pahoin ruuhkautuneeseen Päivystysapupuhelimeen on lisätty henkilöstä. Päivystysavussa puheluita on ollut viime päivinä 600 kappaletta vuorokaudessa, kun normaalimäärä on parin sadan molemmin puolin. Päivystysapu palvelee kaikissa terveydellisissä tilanteissa, joissa harkitaan tarvetta lähteä päivystykseen.

Koronavirusta epäiltäessä on ensin hyvä tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. Mikäli arvion perusteella on tarve tulla näytteenottoon, niin ajan pystyy varmaan suoraan palvelusta eikä tarvitse ottaa yhteyttä Päivystysapuun. Omaolo ja ajanvaraus vaativat vahvan tunnistautumisen, joten vanhempi ei voi omalla tunnistautumisellaan tehdä arviota lapsen puolesta.

– Suositellemme vahvasti Omaolon käyttöä tällä hetkellä kaikille niille, joille se on mahdollista, Kari Kristeri toteaa.

Tautitapausten osalta tilanne on Kymenlaaksossa ollut rauhallinen, mutta virus ei ole hävinnyt. Kymenlaaksolaisia muistutetaan huolehtimaan edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygienista, pitämään turvaväli muihin ja välttämään mahdollisuuksien mukaan suuria väkijoukkoja. Lisäksi epidemiatilanteessa tapahtuneiden viimeaikaisten muutosten myötä Kymsote suosittelee, että tarpeetonta matkustamista korkeamman tautiriskin alueille Euroopassa tulee välttää.