Kymenlaaksossa alkavat rokotukset kaikille 65 vuotta täyttäneille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 20.04.2021 klo 10:25

Kymsote on päättänyt avata ajanvarauksen myös kaikille perusterveille 65–69-vuotiaille tänään 20.4. Ensimmäiset rokotusajat ovat tarjolla jo tälle viikolle. Rokotukset ovat käynnissä myös edelleen kaikille sairaudellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville ja yli 70-vuotiaille.

Kymenlaaksossa Yli 70-vuotiaista on rokotettu kertaalleen jo noin 86 prosenttia. 65–69-vuotiaista ensimmäisen rokotusannoksen on saanut noin 32 prosenttia. Näistä pääosa on sairaudellisiin riskiryhmiin kuuluvia.

– Rokotuskattavuuden ja ajanvarauksen aktiivisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että yli 65-vuotiaita iän tai sairauden takia riskiryhmään kuuluvia ei ole enää kovinkaan paljon tulossa rokotuksiin. Näin ollen päätös rokotuksien aloittamisesta 65 vuotta täyttäneille perusterveille haluttiin tehdä nopealla aikataululla, sanoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Tanja Metsola.

– Käytämme nyt yli 65-vuotiaiden rokotuksissa ensisijaisesti Astra-Zenecan rokotetta, jota meillä on ihan kiitettävästi varastossa ja senkin puoleen rokotettavien ryhmää oli mahdollista laajentaa nopeasti.

Kymsoten tällä hetkellä käytössä olevista rokotevalmisteista yli 65-vuotaita voidaan rokottaa Astra-Zenecan, Pfizerin ja Modernan rokotteilla. Tätä nuoremmat rokotetaan Pfizerin ja Modernan rokotteilla.

Kymsote tiedotti viime viikon rokotustilannetiedotteessa, että se noudattaa tarkasti kaikkien rokotteiden käytössä rokotevalmistajan ja THL:n ohjeita rokotteiden antamisessa. Kaikkien rokotteiden käytössä varmistetaan, että lähtötietojen perusteella rokotevalmiste on turvallinen käytettäväksi rokotettavalle iän tai harvinaisten riskisairauksien osalta.

Kymsotessa annettu reilu tuhat koronarokotetta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 08.01.2021 klo 12:45


Ensimmäisessä vaiheessa on rokotettu ensisijaisesti sitä terveydenhuollon henkilöstöä, joka työskentelee mm. päivystyksessä, infektiovastaanotoilla, teho- ja valvontaosastoilla, ensihoidossa tai koronapotilaiden hoitoon varatuilla osastoilla. Lisäksi rokotuksia on aloitettu antamaan myös muulle henkilöstölle, kuten erikoissairaanhoidon ja tehostettujen asumispalvelujen työntekijöille.

Ensi viikolla alkavat myös rokotukset asiakkaille, kun rokotukset hoivakotien asukkaille käynnistyvät.

Koronarokotukset alkoivat Kymenlaaksossa joulun jälkeen, jolloin rokotteita riitti noin sadalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Kuluvalla viikolla rokotukset pääsivät reilumpaan vauhtiin ja tähän mennessä rokotteita on annettu hieman yli tuhannelle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle.

– Henkilöstö on kyllä kiitettävästi ottanut rokotuksia. Rokotusajat ovat menneet nopeasti ja vähän arvelimmekin, että viikon rokotusmäärä ei oikein edes riitä kaikille halukkaille. Eli kaikki rokotteet, jotka ovat olleet käytettävissä, on annettu, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kymsoten tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyenhuollon ammattilaisista merkittävä osa on saanut ensimmäisen rokotteen tammi-helmikuun aikana. Tällä hetkellä käytössä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote vaatii kaksi rokotusannosta, ja toisen annoksen rokottaminen alkaa ensimmäisille vielä tammikuun aikana. Kymsotessa ammattilaisten rokottamisesta vastaa työterveyspalvelujen tuottaja Pihlajalinna.

Rokotukset hoivakodeissa alkavat ensi viikolla

Asiakkaiden rokotukset käynnistyvät, kun hoivakodeissa aloitetaan rokotukset ensi viikon lopulla. Ensimmäinen rokotuserä on hyvin pieni, mutta seuraavasta viikosta alkaen rokotuksia päästään toteuttamaan yhä useampiin hoivakoteihin. Hoivakotien rokotukset toteutetaan yksiköissä ja rokottamisesta vastaa Kymsoten oma henkilöstö niin sanottuna liikkuvana partiona.

– Hoivakotien rokotuksissa logistiset ongelmat ovat olleet yksi haaste, mutta ne on nyt saatu ratkaistua. Ikääntyneiden palvelujen työntekijät ovat tehneet ahkerasti töitä, jotta rokotukset saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Uskon, että tämä on meille kaikille yksi tärkeä etappi rokotustyössä, toteaa Mäntymaa.

Rokotusmäärien toimittamisessa edelleen epävarmuustekijöitä

Kymsote saa tällä hetkellä varmistetun tiedon mukaan noin tuhannesta kahteen tuhatta rokotusannosta viikossa. Alkuvaiheessa on noudatettu ohjetta, jonka mukaan puolet toimitetuista rokotteista käytetään ja toinen puoli jätetään säilytykseen toista annosta varten. Johtajaylilääkäri Mäntymaa kertoo, että toimitusmäärät vahvistuvat noin kahdelle viikolle kerrallaan, joten kovin pitkiä suunnitelmia rokotusten suhteen on haasteellista tehdä.

– Toimitusvarmuus ja ennakkotieto onneksi kehittyvät koko ajan, mutta kovin pitkälle emme pysty vielä suunnittelemaan. Tämän takia varsinaisten joukkorokotuksien aikataulua ei pysty oikein arvioimaan, mutta valmistelemme niihin liittyviä yksityiskohtia, jotta käynnistys onnistuisi sitten mahdollisimman nopeasti, kun joukkorokotusten aika on.

– Lisäystä rokotemääriin antaa kuitenkin se, että alun perin uusintarokotteita varten varalle jätettyjä rokoteannoksia otetaan nyt nopeutetusti käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti.

Uusien rokotteiden vaikutuksista rokotuksiin Mäntymaa ei osaa vielä arvioida.
– Useampi rokote helpottaa toki tilannetta, mutta esimerkiksi Modernan rokotteen saamisesta meille asti ei ole mitään tietoa.

Rokotukset etenevät kansallisen koronarokotestrategian mukaisesti

Kymsotessa noudatetaan Suomen koronarokotestrategiaa, jonka mukaan ensimmäisenä rokotusta tarjotaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat COVID-19 -potilaita ja niille, jotka työskentelevät hoitokodeissa. Sen jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Koronavirusrokote tarjotaan vaiheittain koko väestölle. Rokotus on kaikille – myös terveydenhuollon henkilöstölle – vapaaehtoinen ja maksuton. Suomi tavoittelee mahdollisimman hyvää rokotuskattavuutta.

Koronarokotuksilla pyritään Suomessa ensisijaisesti estämään koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitämään terveydenhuollon kantokykyä.