Muu erikoissairaanhoito

Koronavirusepidemia laantumisen myötä erikoissairaanhoidossa on palattu normaalitoimintaan. Kutsuja vastaanotoille lähetetään jälleen kaikille, myös riskiryhmille. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että vastaanotoille ei tulla infektio-oireisena. Lisäksi suositellaan kasvomaskien käyttöä.

Yleisiä vierailuohjeita

Vuodeosastoilla vierailuaika on päivittäin klo 15–18 (poikkeuksena tästä ovat KOKS:n synnyttäjien luona vierailut, lasten vuodeosasto, palliatiivinen hoito ja teho- ja valvontahoito). Vierailun kesto on enintään puoli tuntia, ja osastolla hoidettavan potilaan luona saa vierailla kerrallaan yksi henkilö.

Kymenlaakson keskussairaalan pääsisäänkäynti on avoinna päivittäin klo 6–20. Pääovesta kuljetaan poliklinikoille, osastoille, laboratorioon ja röntgeniin silloin, kun potilaalla ei ole koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

Sisätautien eri erikoisalat

Vastaanottotoimintaa ei enää rajoiteta suuressakaan koronatartunnan riskissä olevien, yli 70-vuotiaiden tai muuten kiireettömien hoitojen osalta. Vastaanottojen turvallisuudesta huolehditaan suojainten avulla.

Vastaanotot muutetaan tarvittaessa hoitopuheluiksi tai kirjeiksi.

Synnytykset, äitiyspoliklinikka ja naistentautien poliklinikka

Synnytykset ja äitiyspoliklinikoiden toiminta hoidetaan normaalisti.

Tukihenkilö voi osallistua seulontaultraäänitutkimuksiin (alkuraskaus ja keskiraskaus), synnytyksen käynnistykseen, alatiesynnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen hoitoon lapsivuodeosastolla. Lisäksi tukihenkilö voi osallistua SYPE-vastaanotolle ja HAL-vastaanotolle.

Mikäli synnytystapana on sektio, tukihenkilö odottaa leikkauksen ajan synnytyssalissa. Perhehuoneet ovat käytössä.

Imetyspoliklinikka ottaa jälleen vastaan asiakkaita keskussairaalassa. Äidinmaidonluovutusta voidaan jatkaa normaalisti, jos luovuttaja on terve.

Naistentautien poliklinikan toiminta on palautunut normaaliksi.

Suunnitellut synnytysvalmennukset ja tutustumiskäynnit synnytysyksikköön perutaan toistaiseksi.

Silmäyksikkö

Silmäyksikkössä on palattu lähes normaaliajan toimintaan. Infektio-oireisena vastaanotolle tai toimenpiteeseen ei voi tulla, kuten ei muissakaan toiminnoissa.

Myös 70 vuotta täyttäneet hoidetaan normaalissa järjestyksessä, ja heidän hoidossaan noudatetaan Kymsoten suojausohjeita.

Osastohoito ja teho- ja valvontahoito

Vuodeosastotoiminnassa samoin kuin teho- ja valvontahoidossa on palautettu toimintaa lähemmäs normaalia, mutta samalla jatketaan varautumista siihen, että infektio-oireiset potilaat voidaan tarvittaessa hoitaa eristyksissä. Tämä tarkoittaa, että eristettäviä osastopaikkoja varataan infektiopotilaiden hoitoon.

Infektiopotilaiden hoitoon varautumista jatketaan osastotoiminnassa Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa. Karhulan ja Haminan sairaaloiden perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on normaalitoiminta.

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian toiminta

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa osastohoito toteutuu lähes normaalisti. Useamman osaston yhteisiä liikuntaryhmiä on vielä pidetty tauolla, mutta muu hoito toteutetaan normaalisti. Ulkopuolisten vierailut psykiatrisen sairaalan osastoilla on vielä kielletty.

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen avohoidossa toimintaa on palautettu normaaliksi. Myös ryhmätoimintoja toteutetaan huolehtien tartuntariskien minimoimisesta. Vastaanottokäynnit toteutetaan suunnitellusti varmistaen kuitenkin, ettei potilaalla ole infektio-oireita.

Kaikki toiminta toteutetaan huomioiden mahdollisuuksien mukaan turvavälit ja pyrkien minimoimaan tartuntariskejä.