Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja neuvolat

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Valtioneuvoston päätöksellä peruskoulun oppilaat palaavat kouluun 14.5. ja samasta päivästä lähtien kouluterveydenhoitajat ovat tavattavissa peruskouluissa.

Terveystarkastusohjelman toteuttamista (mukaan lukien lääkärintarkastukset) ja rokotustoimintaa jatketaan hygieniaohjeita noudattaen. Vastaanotot vain ajanvarauksella ja muut yhteydenotot puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Oppilaan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaansa aikuisen valvonnassa.

Koronaoireisia oppilaita ei ohjata terveydenhoitajan vastaanotolle. Oireisten oppilaiden osalta vanhemmat toimivat Kymsoten kaikille kuntalaisille antaman ohjeen mukaan. Ohjeet löytyvät tämän sivuston etusivulta: https://korona.kymsote.fi/.

Kesän 2020 1.- ja 7.-luokkalaisten terveystarkastukset toteutetaan tämän hetkisen suunnitelman mukaan kouluissa. Tarkastuksiin lähetetään kutsu tai huoltajiin otetaan yhteyttä puhelimitse.

Lasten riskiryhmiä varten on laadittu ohjeistukset liittyen kouluun ja päiväkotiin palaamiseen, katso ne alla olevasta linkistä.

Koronavirukseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä kaikkia kuntalaisia palveleviin numeroihin:

Valtakunnallinen yleinen koronaviruspuhelinneuvonta p. 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkisin klo 8-21 ja la klo 9-15. Päivystysapunumeroon 116 117 tulee soittaa vain, mikäli on oireita.


Neuvolapalvelut

Äitiysneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot jatkuvat normaalisti terveystarkastusten toimintaohjeiden mukaisesti.

Koronavirusinfektioon sairastuneen raskaana olevan raskauden seuranta hoidetaan äitiysneuvolan ja äitiyspoliklinikan yhteistyönä jokaisen yksilöllisen hoidontarpeen mukaisesti.

Lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot jatkuvat normaalisti terveystarkastusten toimintaohjeiden mukaisesti, mutta yli 1-vuotiaiden lääkärin tarkastuksissa voi ilmetä viivettä.

Raskauden ehkäisyssä hoidetaan välttämättömät kiireiset asiat, varmistetaan ehkäisyn jatkuminen ja uusitaan reseptit.

Neuvolapalvelut vastaavat myös epidemiatilanteen aiheuttamaan tuen tarpeeseen. Äitiys- ja lastenneuvolassa tarjotaan yksilöllistä tukea ja apua tarvittaessa. Neuvoloiden puhelinajat toimivat arkisin klo 9-10.

Lasten toiminta-, puhe- ja fysioterapia jatkuvat toistaiseksi

Lasten kehityksellisissä palveluissa ja kuntoutuksessa fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, sairaanhoitajat, psykologit, kuntoutusohjaajat ja lääkärit arvioivat, tutkivat ja hoitavat lapsia ja perheitä toistaiseksi. Vastaanottoja pidetään mahdollisuuksien mukaan myös etäkontaktina.