Opiskelijat

Koronavirustilanne on tuonut merkittäviä arjen haasteita kymenlaaksolaisille oppilaitoksille niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Oheisten ohjeistusten avulla normaali opiskeluarjen toiminta pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Ohjeistusta voidaan tarvittaessa muuttaa tai tarkentaa, mikäli tilanne muuttuu.

Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä nuorilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai diabetes, on hoitotasapainossa. Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään nuorilla, joilla on vaikea perussairaus tai jotka tarvitsevat puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla vaarallista.

Yleisiä toimintaohjeita opiskelijoille ja oppilaitosten henkilöstölle

Suosittelemme kaikkien toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden perehtyvän seuraaviin ohjeisiin.

  • Oppilaitokseen ei mennä sairaana.
  • Mikäli opiskelija sairastuu kesken päivän, hän poistuu itsenäisesti kotiin tai hän siirtyy erilliseen, turvalliseen tilaan odottamaan hakijan saapumista.
  • Jos opiskelijalla ilmenee tautiin sopivia oireita (väsymys, päänsärky, nuha, yskä, kuume, vatsakipu, oksennusta tai ripulia) tulee hakeutua koronavirustestiin. Testiin hakeutumisesta huolehtii opiskelija tai opiskelijan huoltaja.
  • Oireisena ei voi mennä oppilaitokseen. Jos oireet seurannassa väistyvät kokonaan, voi oppilaitokseen mennä yhden oireettoman päivän jälkeen, vaikka testitulosta ei ole selvillä tai sitä ei ole otettu, mikäli opiskelija tai perheen jäsen ei ole tullut ulkomailta 14 vuorokauden aikana.
  • Mikäli opiskelija paranee ennen Covid-19 -testin vastauksen tuloa, hän voi palata oppilaitokseen, kun hänellä on ollut yksi oireeton päivä.
  • Oppilaitoksilla ei ole oikeutta vaatia todistusta negatiivisesta Covid-19 -testistä eikä testi näin ollen ole edellytys sairastuneen opiskelijan palaamiselle oppilaitokseen.
  • Covid-19 -testin tulokset tulevat keskitetysti Tartuntautiyksikön kautta. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat eivät anna tuloksia. Kymsotessa testituloksista tulee ilmoitus tekstiviestillä. Mikäli tekstiviestissä lukee ”POSIT” tai ”JÄLJITÄ”, potilaaseen otetaan lisäksi yhteyttä puhelimitse päiväsaikaan. Kymsoten Tartuntatautiyksikkö on yhteydessä puhelimitse ja antaa ohjeita myös mm. eristyksestä ja karanteenista. Tulokset näkyvät myös OmaKanta-palvelussa.
  • Lukioita suositellaan harkitsemaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien opiskelijoiden siirtämistä etäopetukseen kahta viikkoa ennen koepäiviä, jotta voidaan turvata opiskelijoiden terveenä kirjoittaminen.

Tee oirearvio ennen koronavirustestiin hakeutumista

Koronavirustaudin oirearvio tehdään Omaolo-palvelussa. Omaolo-palvelua voivat käyttää henkilöt, joilla on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne). Oirearvion voi tehdä myös alaikäinen opiskelija, jolla ei ole tunnuksia, mutta hän ei voi varata näytteenottoaikaa Omaolo-palvelun kautta.

Jos opiskelija ei voi käyttää Omaolo-palvelua, hän ottaa yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117, joka ohjeistaa näytteenoton.