Omaisten vierailut Kymsoten terveyden ja sairaanhoidon palveluketjun vuodeosastoilla

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 05.06.2020 klo 11:51

Omaisten vierailut Kymenlaakson keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan, Karhulan sairaalan, Haminan sairaalan, ja kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla on toistaiseksi kielletty koronapandemian takia.

Omaisten vierailut Kymenlaakson keskussairaalan, Pohjois-Kymen sairaalan, Karhulan sairaalan, Haminan sairaalan, ja kuntoutusyksikkö Hoikun osastoilla on toistaiseksi kielletty koronapandemian takia.

Poikkeuksina sallitaan aiemman käytännön mukaisesti kriittisesti sairaiden, palliatiivisessa ja saattohoidossa olevien potilaiden omaisten vierailut yksikön henkilökunnan kanssa sovitulla tavalla.

Yllä olevasta vierailukäytännöstä voidaan muuten poiketa vain erityisen painavasta hoidollisesta syystä, hoitavan lääkärin harkinnan mukaan.

Lisäksi 5.6. alkaen sallitaan Kymenlaakson alueella asuville synnyttäjille keskussairaalan synnytysvuodeosastolla synnytyksen jälkeen yhden tukihenkilön vierailu. Synnytysvuodeosastolla otetaan myös käyttöön suljettuina olleet perhehuoneet. Äitiyspoliklinikan vastaanotoilla jatketaan aiempaa käytäntöä, eli tukihenkilön läsnäolo ei ole toistaiseksi mahdollista. Tukihenkilö ei myöskään pääse mukaan keisarileikkaukseen leikkaussaliin.

Kaikkien poikkeussääntöjen mukaisesti vierailulle tulevilla ei saa olla hengitystietulehdukseen tai muuhun tarttuvaan tautiin viittaavaa oireilua, heidän on noudatettava vierailun aikana hyvää käsi- ja yleistä hygieniaa, ja osaston henkilökunnan antamia ohjeita.