Nuorten 12-15-vuotiaiden rokotukset

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan rokotuksista Wilman kautta. 12-15-vuotiaat voivat varata ajan vain puhelimitse.

12–15-vuotiaille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty- ja Modernan Spikevax-rokotevalmisteita. Comirnaty ja Spikevax ovat mRNA-rokotteita.

Tietoa koronarokotteen ottamisesta nuorelle 12-15-vuotiaalle ja huoltajille

Rokotteiden tarkoitus, teho ja turvallisuus nuorilla

Käytössä olevat koronarokotteet estävät suuren osan tartunnoista, ja ne suojaavat erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Kun lapsi tai nuori ottaa koronarokotuksen, se vähentää samalla tarvetta asettaa erilaisia rajoituksia pandemian leviämisen estämiseksi. Sitten kun suurin osa suomalaisista on saanut koronarokotteen, voidaan harrastuksiin, koulukäyntiin sekä muihin kohtaamisiin vaikuttavat rajoitukset ottaa pois käytöstä. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös kaikki 12 vuotta täyttäneet nuoret ottavat rokotteen.

Toistaiseksi lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on pieni, mutta myös lapset ja nuoret voivat kärsiä koronaviruksen oireiden pitkittymisestä.

Pfizerin Comirnaty- ja Modernan Spikevax-rokotteiden myyntiluvat ovat laajentuneet kaikille 12 vuotta täyttäneille Euroopan lääkevirasto EMA:n suosituksesta. Ennen myyntiluvan myöntämistä rokotteiden vaikutusta lapsiin ja nuoriin tutkittiin tarkasti. Rokotteilla tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella kummatkin rokotteet estävät erittäin tehokkaasti koronavirustautia myös nuorilla.

Tutkimuksissa havaittiin myös, että rokotteiden haittavaikutukset olivat samantyyppisiä ja yhtä lieviä kuin aikuisillakin. Tavallisia haittoja olivat esimerkiksi kipu pistokohdassa, päänsärky ja kuume. Vakavia haittoja ei todettu.

Suostumus koronarokotukseen

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Lasten ja nuorten ei tarvitse itse täyttää suostumuslomaketta koskien koronarokotuksia, vaan nuoren halukkuus ottaa rokote voidaan selvittää suullisesti. Lapsilla ja nuorilla ei tarvitse olla rokotukselle mentäessä vanhempien täyttämää suostumuslomaketta mukana. Jos nuori ei ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien suostumus. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asiaa arvioidaan tapauskohtaisesti.

Huoltajat voivat antaa suostumuksensa rokotukseen täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomake palautetaan paperisena ja allekirjoitettuna rokotuspisteelle rokotuksen yhteydessä. Lomakkeen voi saada myös rokotuksen yhteydessä, mutta sen etukäteen täyttäminen sujuvoittaa itse rokotustapahtumaa.

Ajanvaraus rokotukseen

12-15-vuotiaat voivat varata aikansa koronarokotukseen vain puhelimitse. Rokotuspisteeksi voi valita minkä tahansa Kymenlaakson pisteistä, pois lukien Pyhtää, joka rokottaa vain pyhtääläisiä.