Matkustajille

Vältä tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Kymsote suosittelee riskimaista Kymenlaaksoon saapuville matkustajille 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Kotimaassa matkustamistakin on syytä harkita tarkkaan ja muistaa huolellisuus perusohjeissa: hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö.

Omaehtoisessa karanteenissa ollessa tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. On tärkeä välttää julkisten liikennevälineiden käyttöä. Esimerkiksi töihin, kauppaan tai harrastuksiin ei omaehtoisessa karanteenissa saa mennä. Ulkoilla voi, kun pitää vähintään 2–5 metrin etäisyyden muihin ihmisiin.

10 vuorokauden omaehtoista karanteenia suositellaan silloin, kun matkustaja saapuu maasta, jossa riski koronavirustartunnalle on korkeampi kuin Suomessa. Eri maiden tilannetta arvioidaan viikoittain. Ajantasainen tieto eri maiden koronatilanteesta ja riskeistä päivitetään THL:n sivuille, johon suositellaan tutustumaan matkustamisen ollessa ajankohtaista.