Matkustajille

Vältä tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Kymsote suosittelee riskimaista Kymenlaaksoon saapuville matkustajille 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Kotimaassa matkustamistakin on syytä harkita tarkkaan ja muistaa huolellisuus perusohjeissa: hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö.

Omaehtoinen karanteeni

Omaehtoisessa karanteenissa ollessa tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. On tärkeä välttää julkisten liikennevälineiden käyttöä. Esimerkiksi töihin, kauppaan tai harrastuksiin ei omaehtoisessa karanteenissa saa mennä. Ulkoilla voi, kun pitää vähintään 2–5 metrin etäisyyden muihin ihmisiin.

14 vuorokauden omaehtoista karanteenia suositellaan silloin, kun matkustaja saapuu maasta, jossa riski koronavirustartunnalle on korkeampi kuin Suomessa. Eri maiden tilannetta arvioidaan viikoittain. Ajantasainen tieto eri maiden koronatilanteesta ja riskeistä päivitetään THL:n sivuille, johon suositellaan tutustumaan matkustamisen ollessa ajankohtaista.

FINENTRY-palvelu Kymenlaaksossa

Kymsote ja HUS ovat ottaneet käyttöön FINENTRY-palvelun, joka nopeuttaa rajanylitystä. Palvelussa Suomeen tuleva matkustaja voi tallentaa lähtömaassa tehdyn tuoreen koronavirustestin tuloksen ja näyttää sen asioidessaan rajanylityspaikalla. Jos testiä ei ole tehty, palvelu ohjaa rajalla tehtävään testiin. Mikäli matkustaja oleskelee Suomessa yli 72 tuntia, voi palvelun kautta varata ajan myös uuteen koronavirustestiin esim. Kymenlaaksossa. Lisäksi palvelun kautta saa tiedon siitä, mitä koronaan liittyviä ohjeita matkustajan tulee Suomeen saavuttaessa noudattaa, esim. ohjeet omaehtoiseen karanteeniin.

FINENTRY toimii matkapuhelimessa ja selaimessa, ja sen käyttö on maksutonta. FINENTRY on vapaaehtoinen, mutta suosittelemme sen käyttöönottoa kaikille, jotka liikkuvat välttämättömistä syistä rajan yli. Palvelu huomioi erilaiset matkustajaryhmät, kuten työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi Suomeen saapuvat matkustajat.

Klikattava banneri FINENTRY-sivustolle.