Matkustajille

Vältä tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuudet muuttuivat 12.7.2021. Kotimaassa matkustamistakin on syytä harkita tarkkaan ja muistaa huolellisuus perusohjeissa: hyvä käsihygienia, turvavälit ja maskin käyttö.

Tältä sivulta löydät tietoa matkustamisesta koronapandemian aikana, Suomeen palaamisesta ja saapumisesta sekä Finentry-palvelusta.

Yleiset ohjeet matkustajille:

  • Ota selvää Suomen ja kohdemaan maahantulon käytännöistä. Ohjeistukset saattavat muuttua nopeasti.
  • Matkustat omalla vastuullasi. Jos sairastut tai joudut ulkomailla sairaalahoitoon, se aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja viivästyksiä.
  • Käytä FINENTRY-palvelua, joka mahdollistaa sujuvan Suomeen paluun. Luo itsellesi tunnukset palveluun ennen lähtöäsi. Palvelusta voit mm. varata valmiiksi ajan matkan jälkeiseen koronavirustestiin. Lisätietoa palvelusta voi lukea tältä sivulta.

Sisärajavalvontaa jatketaan 12.7.−25.7.2021. Tänä aikana sovelletaan sekä sisä- ja ulkorajojen maahantulorajoituksia että tartuntatautilain vaatimuksia. Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengenin sopimukseen kuuluvien valtioiden välisiä rajoja. Tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen kevään matkustusrajoituksista terveysturvallisuustoimiin rajanylityspaikoilla ja ehkäistä maan rajojen yli tulevia koronavirustartuntoja.

Sisärajavalvonnan jatkaminen tarkoittaa sitä, että 12.-25.7. rajavalvontaviranomaiset arvioivat ensin henkilön oikeuden matkustaa Suomeen. Jos henkilö on oikeutettu maahantuloon, terveysviranomaiset arvioivat, millaisten tartuntatautilain terveysturvallisuustoimien piiriin henkilö kuuluu. Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Suomen kansalaisilla, heidän perheenjäsenillään tai Suomessa pysyvästi asuvilla on aina oikeus tulla Suomeen.

Lue lisää sisärajavalvonnasta Valtioneuvoston sivuilta.

Matkustaminen ja paluu Suomeen

Suomeen saapuvilta edellytetään todistusta jostain seuraavista:

  • Täysi koronavirusrokotussarja THL:n hyväksymällä rokotevalmisteella.
  • Ennen saapumista tehty negatiivinen koronatesti tai vähintään 2 viikkoa ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä koronarokotuksesta. Lisäksi on käytävä testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta.
  • 6kk sisällä sairastettu koronavirustauti.

Todistuksen tulee olla suomen- ruotsin- tai englanninkielinen.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää mitään näistä vaihtoehdoista, tulee hänen käydä koronavirustestissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa.

Velvollisuus esittää todistusta tai osallistua testiin ei koske alle 16-vuotiaita tai henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen muualta kuin riskimaista. Kymsote kuitenkin THL:n mukaisesti suosittelee, että myös aikuisten kanssa matkustavat vuonna 2006 tai sen jälkeen syntyneet lapset noudattavat samoja ohjeita kuin aikuiset matkalta palatessaan. Lisätietoa lasten matkustamisesta THL:n tiedotteessa.

Suomen kansalaisilla ja vakituisesti Suomessa asuvilla on aina oikeus palata Suomeen. Ulkomaalaisen maahantulo voidaan evätä, jos maahantulon edellytykset eivät täyty.

Jos henkilö ei Suomeen saavuttuaan osallistu koronavirustesteihin, hän syyllistyy terveyssuojelurikkomukseen.

Matkustaminen Suomesta ulkomaille

Suosittelemme edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Jos suunnittelet matkaa ulkomaille, ota huomioon, että maat voivat rajoittaa maahantuloa. Tarkista ajantasaiset maahantulo- ja karanteenimääräykset ennen matkaa kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta.

Lisätietoa matkustamisesta koronapandemian aikana löydät THL:n sivuilta. Koottua tietoa Euroopan unionin maiden maahantulorajoituksista on tarjolla Re-open EU-sivustolta.

Valtiot voivat vaatia maahantulijaa esittämään todistuksen koronarokotuksista, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista. Matkustajan on ennen matkaa itse selvitettävä, onko EU:n koronatodistus kelpoinen asiakirja kohdemaan rajaa ylittäessä.

FINENTRY-palvelu Kymenlaaksossa

Finentryn tarkoituksena on sujuvoittaa Suomeen saapumista koronapandemian aikana ja välttää rajanylityksen ruuhkautumista. Palvelussa matkustaja saa toimintaohjeet rajalla ja Suomessa matkustamisen jälkeen tehtäviin koronavirustestauksiin sekä omaehtoiseen karanteeniin liittyen. Etenkin 3-5 päivää matkustamisen jälkeen tehtävässä koronatestissä on tärkeää käydä, sillä saatu tartunta ei välttämättä näy rajalla otetussa testissä.

Palvelun käyttö kannattaa, sillä digitaalinen palvelu nopeuttaa maahantuloa ja sujuvoittaa veloituksettomaan koronavirustestaustaukseen pääsyä Suomessa. Negatiiviset koronavirustestitulokset lyhentävät omaehtoista karanteenia.

Mikäli matkustaja ei ole valmis käyttämään Finentryä ja hoitamaan ennalta tehtäviä terveysturvallisuustoimia kuntoon, tulee tämän varautua odottamaan rajalla.

Finentryssä voi esimerkiksi:

  • varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin
  • saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen
  • saada tekstiviestin koronavirustestin tuloksesta.

Huomioithan, että FINENTRY-palvelun kautta varatusta koronatestistä ei saa erillistä koronatestitodistusta.

Finentry toimii matkapuhelimessa ja selaimessa, ja sen käyttö on maksutonta. Suosittelemme sen käyttöönottoa kaikille, jotka liikkuvat välttämättömistä syistä rajan yli. Palvelu huomioi erilaiset matkustajaryhmät, kuten työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi Suomeen saapuvat matkustajat.

Klikattava banneri FINENTRY-sivustolle.