Lasten riskiryhmiä koskeva koronavirus (COVID-19) -ohje lasten palatessa kouluun

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 08.05.2020 klo 09:18

HUS:n lastenlääkärit ovat laatineet yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin seuraavasti ja samaa ohjetta suositetaan noudatettavaksi myös Kymenlaakson alueella.

HUS:n lastenlääkärit ovat laatineet yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin seuraavasti ja samaa ohjetta suositetaan noudatettavaksi myös Kymenlaakson alueella. Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta, ohessa tarkennetaan riskiryhmien määrittelyä.

Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen/varhaiskasvatuksen suhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Vaikean koronavirustaudin riski on matala lapsilla ja nuorilla,

jotka ovat terveitä,

joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa,

jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia. 

Kotiin jäämistä suositellaan alla oleville lastensairauksien riskiryhmille:

Koronaviruksen suhteen lasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat sairaudet:

1. Keuhkosairaudet 

– harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet 

– ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet 

– keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio) 

– voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

2. Sydänsairaudet 

– vaikea sydämen vajaatoiminta

– keuhkoverenpainetauti 

– lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti) 

– leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF) 

3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat 

– solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat) 

– vaikeat synnynnäiset immuunipuutoset

4. Lastenneurologiset potilaat 

– lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys 

Edellä mainituissa tilanteissa lapsen kuuluessa riskiryhmään koronaviruksen suhteen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen (tarvittaessa myös sisarusten) kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella.

Jos huoltaja epäilee lapsensa kuuluvan riskiryhmään, kehotetaan huoltajaa olemaan yhteydessä häntä hoitaneeseen erikoissairaanhoidon poliklinikkaan ja sitä kautta lääkäriinsä. Vanhempien sairaus ani harvoin estää lapsen koulunkäynnin. Periaatteessa jos lapsi on aiemmin voinut influenssa/RSV-kauden aika käydä koulussa, voi nytkin.