Lasten ja nuorten rokotukset

Koronarokotusta tarjotaan kaikille 5 vuotta täyttäneille.

Alle 10-vuotiaiden lasten huoltajat voivat varata ajan lapsen puolesta sähköisen ajanvarauksen kautta. 10-15 -vuotiaiden lasten ajanvarauksen voi tehdä ainoastaan puhelimitse.

12 vuotta täyttäneet voivat saapua myös walk in -rokotuksiin.

Koronarokotteen saavat Suomessa kaikki 5 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret, jotka haluavat ottaa rokotteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaisesti suosittelemme koronarokotusta  

  • kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille 
  • 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille, joiden sairaus tai tila saattaa altistaa heidät vakavalle koronataudille
  • 5–11-vuotiaille lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä.

Koronarokotuksia tarjotaan myös kaikille muille 5–11-vuotiaille. Koronarokotteita ei anneta lainkaan alle 5-vuotiaille lapsille.

12-15-vuotiaiden koronarokotukset

12-15-vuotiailla käytetään Pfizerin Comirnaty- ja Modernan Spikevax-rokotevalmisteita, pojilla ainoastaan Pfizerin Comirnatya. Käytössä olevat koronarokotteet estävät suuren osan tartunnoista, ja ne suojaavat erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Kun lapsi tai nuori ottaa koronarokotuksen, se vähentää samalla tarvetta asettaa erilaisia rajoituksia pandemian leviämisen estämiseksi. Toistaiseksi lasten sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä on pieni, mutta myös lapset ja nuoret voivat kärsiä koronaviruksen oireiden pitkittymisestä.

Tutkimuksissa havaittiin myös, että rokotteiden haittavaikutukset olivat samantyyppisiä ja yhtä lieviä kuin aikuisillakin. Tavallisia haittoja olivat esimerkiksi kipu pistokohdassa, päänsärky ja kuume.

5-11-vuotiaiden koronarokotukset

Koronarokotusta tarjotaan kaikille 5−11-vuotiaille lapsille. Lapsille tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnaty 10 mikrogrammaa/annos -rokotetta.

Koronarokotteita ei toistaiseksi anneta lainkaan alle 5-vuotiaille lapsille.

Lapsen riski saada vakava koronavirustauti on pieni. On kuitenkin lapsia, joiden sairaus tai tila voi lisätä vaikean koronataudin riskiä. Koronainfektio voi toisaalta pahentaa perussairauden oireita. Suurin osa riskiryhmäluettelon sairauksista on erittäin harvinaisia, ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa. Hoitava erikoislääkäri osaa parhaiten arvioida, kuuluuko lapsi riskiryhmään.

Lue Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linkistä tarkat tiedot riskiryhmistä, joille koronarokotusta suositellaan sekä muuta tietoa lasten ja nuorten koronarokotuksista.

Lasten koronarokotusten paikat ja ajat

5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksiin saavutaan aina ajanvarauksella. Lasten rokotuspäiviä on Kouvolassa Hansan rokotuspisteessä ja Kotkassa Pasaatin rokotuspisteessä keskitetysti tiettyinä päivinä.

Mikäli lapselle on virheellisesti annettu ajanvarauksesta aika muuhun rokotuspisteeseen tai rokotusajankohtaan, ota yhteyttä ajanvaraukseen. Henkilöitä, joille on annettu virheellinen rokotusajankohta, pyritään tavoittamaan myös puhelimitse. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta vaivaa.

Ajanvaraus rokotukseen

12-15-vuotiaat voivat varata aikansa koronarokotukseen vain puhelimitse, ei sähköisen ajanvarauksen kautta. 12-15 -vuotiaat osallistua myös walk in -rokotuksiin ilman ajanvarausta.

5-11-vuotiaiden lasten rokotuksiin mennään ajanvarauksella.  Alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla huoltajat voivat tehdä lapsen puolesta asioinnin sähköisen ajanvarauksen kautta. 10 vuotta täyttäneiden lasten kohdalla ajanvarauksen voi tehdä vain puhelimitse.

Rokotusajan peruminen

Muista aina perua koronarokotusaika, jos ette pääse paikalle sovittuna aikana. Mikäli aikaistat rokotusta walk in -rokotuksissa, aiemmin sovittu 2. rokotusaika peruutetaan automaattisesti eli ajan perumista ei tarvitse tehdä.

Varatut ajat, joille ei saavuta ja joita ei peruta, aiheuttavat turhaa rokotehävikkiä. Ensisijaisesti pyydämme pitämään sovituista ajoista kiinni.

Rokotusajan voi perua myös tekstiviestillä numeroon: 050 902 4016. Tekstiviestissä tulee ilmetä asiakkaan nimi ja peruutettava aika (päivämäärä ja kellonaika).

Suostumus koronarokotukseen

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Lasten ja nuorten ei tarvitse itse täyttää suostumuslomaketta koskien koronarokotuksia, vaan nuoren halukkuus ottaa rokote voidaan selvittää suullisesti. Lapsilla ja nuorilla ei tarvitse olla rokotukselle mentäessä vanhempien täyttämää suostumuslomaketta mukana. Jos nuori ei ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien suostumus. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asiaa arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Vaikka alaikäinen ei päättäisi rokottamisestaan, hänelle tulee tarjota tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä ja hänen mielipiteensä tulee selvittää, jos se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista.

Huoltajat voivat antaa suostumuksensa rokotukseen täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomake palautetaan paperisena ja allekirjoitettuna rokotuspisteelle rokotuksen yhteydessä. Lomakkeen voi saada myös rokotuksen yhteydessä, mutta sen etukäteen täyttäminen sujuvoittaa itse rokotustapahtumaa.