Lasten ja nuorten rokotukset

Koronarokotusta tarjotaan kaikille 5 vuotta täyttäneille.

Koronarokotteen saavat Suomessa kaikki 5 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret, jotka haluavat ottaa rokotteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaisesti suosittelemme koronarokotusta erityisesti

  • kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille 
  • 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille, joiden sairaus tai tila saattaa altistaa heidät vakavalle koronataudille
  • 5–11-vuotiaille lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä.

Lasten koronarokotusten paikat ja ajat

5-11-vuotiaiden lasten koronarokotuksiin saavutaan aina ajanvarauksella. Lasten rokotuspäiviä on Kouvolassa Hansan rokotuspisteessä ja Kotkassa Pasaatin rokotuspisteessä keskitetysti tiettyinä päivinä.

Mikäli lapselle on virheellisesti annettu ajanvarauksesta aika muuhun rokotuspisteeseen tai rokotusajankohtaan, ota yhteyttä ajanvaraukseen. Henkilöitä, joille on annettu virheellinen rokotusajankohta, pyritään tavoittamaan myös puhelimitse. Pahoittelemme asiakkaillemme aiheutunutta vaivaa.

Ajanvaraus rokotukseen

12-15-vuotiaat voivat varata aikansa koronarokotukseen vain puhelimitse, ei sähköisen ajanvarauksen kautta. 12-15 -vuotiaat osallistua myös walk in -rokotuksiin ilman ajanvarausta.

5-11-vuotiaiden lasten rokotuksiin mennään ajanvarauksella.  Alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla huoltajat voivat tehdä lapsen puolesta asioinnin sähköisen ajanvarauksen kautta. 10 vuotta täyttäneiden lasten kohdalla ajanvarauksen voi tehdä vain puhelimitse.

Suostumus koronarokotukseen

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan.

Lasten ja nuorten ei tarvitse itse täyttää suostumuslomaketta koskien koronarokotuksia, vaan nuoren halukkuus ottaa rokote voidaan selvittää suullisesti. Lapsilla ja nuorilla ei tarvitse olla rokotukselle mentäessä vanhempien täyttämää suostumuslomaketta mukana. Jos nuori ei ole kykenevä itse päättämään koronarokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, tarvitaan tällöin rokotukseen kaikkien huoltajien suostumus. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asiaa arvioidaan tapauskohtaisesti. Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Vaikka alaikäinen ei päättäisi rokottamisestaan, hänelle tulee tarjota tietoa rokotuksesta ja sen merkityksestä ja hänen mielipiteensä tulee selvittää, jos se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden mahdollista.

Huoltajat voivat antaa suostumuksensa rokotukseen täyttämällä oheisen lomakkeen. Lomake palautetaan paperisena ja allekirjoitettuna rokotuspisteelle rokotuksen yhteydessä. Lomakkeen voi saada myös rokotuksen yhteydessä, mutta sen etukäteen täyttäminen sujuvoittaa itse rokotustapahtumaa.