Kymsoten sähköiset palvelut laajenevat ja helpottavat koronaan liittyvää ajanvarausta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.12.2020 klo 14:53

Omaolon ja Koronabotin kautta voi nyt varata ajan koronavirustestiin helpommin myös lapselleen.

Kymenlaaksolaisten ajanvaraus koronavirustestiin ja koronaan liittyvään hoitoon helpottuvat. Sähköiset palvelut ovat laajentuneet siten, että asiakkaan on aiempaa helpompaa asioida alaikäisten lasten puolesta (palvelusta riippuen alle 15- tai alle 16-vuotiaan). Omaolo.fi-palvelun kautta voi saada tarvittaessa myös ajanvarauksen infektiovastaanotolle.

Sähköisten palveluiden rinnalla säilyy edelleen mahdollisuus asioida puhelimitse.

Koronavirustestiin mennään aina vain ajanvarauksella.
Ajanvarauksen voi tehdä sähköisesti tai puhelimitse:

Sähköiset palvelut:

 • Omaolo
  – Tee koronavirustaudin oirearvio osoitteessa www.omaolo.fi
  – Omaolo-palvelussa voi tehdä oirearvion. Palvelu antaa toimintaohjeet ja tarvittaessa voi varata ajan koronavirustestiin tai infektiovastaanotolle.
  – Koronavirustaudin osalta huoltaja voi asioida palvelussa alle 15-vuotiaan puolesta.
 • Koronabotti
  – Tee koronavirustaudin oirekysely Koronabotissa osoitteessa www.koronabotti.hus.fi
  – Koronabotissa voi tehdä oirekyselyn. Palvelu antaa toimintaohjeet ja tarvittaessa voi varata ajan koronavirustestiin.
  – Palvelussa huoltaja voi asioida alle 16-vuotiaan puolesta.
  – Koronabotissa on myös kieliversiot englanti ja ruotsi.

Omaoloa ja Koronabottia voivat käyttää henkilöt, joilla on mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne).

Puhelimitse: Päivystysapu p. 116 117
Mikäli sähköisten palvelujen käyttö ei ole mahdollista, soita Päivystysapuun p. 116 117.

Huomioitavaa: Mikäli henkilö tarvitsee kiireellistä apua, on aina otettava puhelimitse yhteyttä Päivystysapuun p. 116 117

Hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112.

Koronavirustestin vastaukset tulevat asiakkaalle tekstiviestinä. Mikäli vastaus on positiivinen, asiakkaaseen ollaan puhelimitse yhteydessä Kymsoten tartuntatautiyksiköstä. Puhelun aikana annetaan tarkempia toimintaohjeita ja lisäksi käydään läpi tartunnan selvittämistä.
Vastaukset eivät näy Omakanta-palvelussa.

Sekä Omaolo-palvelun muutokset että Koronabotin ottaminen käyttöön Kymsotessa helpottavat myös ammattilaisten työtä. Erityisesti muutosten toivotaan tuovan helpotusta tartuntatautiyksikön ja vastaanottopalvelujen työmäärään.
– Nyt kun sähköinen asiointijärjestelmä automatisoi koronaan liittyvien tietojen käsittelyä, ammattilaisten ei tarvitse enää käsitellä ja siirtää tietoja tietokannasta ja järjestelmästä toiseen. Kun asiakkaita on paljon ja työvaiheet kertautuvat, merkitys voi olla huomattava. Käytännössä nämä muutokset sähköisissä palveluissa vapauttavat hoitoalan ammattilaisten työaikaa muuhun työhön, mikä on tietysti suuri etu myös asiakkaillemme, kertoo projektipäällikkö Johanna Tilli.

Omaolo on kansallinen palvelu, jossa asiakas voi itse tehdä luotettavia ja sähköisiä oirearvioita. Kymsotessa Omaolo otettiin käyttöön huhtikuussa. Koronavirusoirearvio arvioi asiakkaan hoidon kiireellisyyden ja ohjaa asiakkaan eri palveluihin: Lieväoireiset, joilla ei ole riskitekijöitä, ohjataan koronavirustestiin. Ne, joilla on vakavampia oireita tai riskitekijöitä, ohjataan sairaanhoitajan tekemään tarkempaan hoidon tarpeen arvioon ja näytteenottoon. Lisäksi välitöntä hoitoa vaativat asukkaat ohjataan päivystykseen. Kymsotessa koronavirustaudin osalta huoltaja on voinut asioida Omaolo-palvelussa alle 15-vuotiaan puolesta 7.12.2020 alkaen ja ajanvarauksia infektiovastaanotolle on voinut tehdä 8.12. alkaen.

Koronabotti puolestaan on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tarjoama ohjelmistopalvelu, jonka avulla voidaan hallita COVID-19 pandemian aikaisen näytteenoton järjestämistä ja tartuntojen jäljitystä. Kymsotessa Koronabotti on otettu vaiheittain käyttöön marras-joulukuun vaihteesta lähtien. Kansalaiset voivat käyttää Koronabotti-palvelua arvioidessaan oireitaan ja varata itse ajan koronanäytteenottoon. Koronabotti ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.