Kymsote vetoaa kymenlaaksolaisiin: Sairaaloiden vierailijakieltoa ja saattajarajoituksia on noudatettava

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 10.12.2020 klo 14:07

Sairaaloissa on tärkeä taata niin potilaiden kuin henkilöstön turvallisuus.

Kymsote vetoaa kymenlaaksolaisia noudattamaan sairaaloissa voimassa olevaa vierailijakieltoa ja saattajia koskevia rajoituksia. Sairaaloissa ei saa nyt liikkua yhtään ylimääräisiä ihmisiä, koska väkimäärä lisää koronavirustartunnan riskiä. On erittäin tärkeää suojella sairaaloissa olevia potilaita.

Samoin henkilöstön turvallisuus ja työrauha on taattava. Kymsote ei voi hyväksyä henkilöstöön kohdistunutta epäasiallista ja jopa aggressiivista käytöstä, joita kiellot ja rajoitukset ovat asiakkaissa herättäneet. Lisäksi henkilöstö joutuu päivittäin kohtaamaan säännöistä ja rajoituksista piittaamattomia ihmisiä ja monenlaisia selityksiä.

– Kymsotessa ymmärretään hyvin tilanteen aiheuttamat hankaluudet, mielipaha ja surukin, kun ei pääse omaista tai muuta läheistä tapaamaan tai saattamaan hoitoon. Ensisijaista on nyt kuitenkin potilaiden ja henkilöstön suojeleminen. Kannustamme läheisten yhteydenpitoon puhelimitse ja muilla etäyhteyksillä, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

– Kymsotelaiset tarvitsevat nyt kaikki voimavaransa siihen, että saamme hoidettua koronaepidemian torjunnan ja sairastuneet potilaat parhaalla mahdollisella tavalla. Vierailukieltoja ja rajoituksia noudattamalla autatte henkilökuntaamme tässä tehtävässä.

Kymenlaakson vaikeutuneen koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona kiellettiin 30.11.2020 alkaen Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa.

Päätös ei koske Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa, palliatiivisen hoidon yksiköitä Villa Apilaa ja Villa Merta, lastenosastoa eikä synnyttäjien tukihenkilöitä. Näissä vierailut sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla. Päätös on voimassa 31.12.2020 saakka.

Myös potilaiden saattajien tuloa sairaaloihin ja kuntoutusyksikkö Hoikuun on rajoitettu. Sairaalaan poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle saapuvalla potilailla saa vain erityisestä syystä olla mukanaan yksi saattaja. Saattaja tai tukihenkilö voi olla mukana alle 18-vuotiaalla, muistisairaalla tai liikuntarajoitteisella henkilöllä sekä tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.

Kaikkien noudatettava ohjeita sairaaloissa

Kaikkien saattajien ja vierailijoiden on noudatettava ohjeita. Saattajilla tai osastolla erityisestä syystä vierailevilla ei saa olla infektio-oireita.

Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.

Sairaalassa liikkuessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä (vähintään 2 metriä), myös läheisen luona osastoilla vierailtaessa.

Erityisestä syystä osastolle pääsevän vierailijan on ilmoittauduttava osaston kansliaan heti vierailun alussa.

Sairaaloiden vierailijoita ja saattajia koskevat ohjeet ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä:https://korona.kymsote.fi/asiointi-ja-vierailut/sairaalat/