Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin ole mainittu. Suositusten pohjalta tehtävät päätökset rajoituksista tehdään normaalien vastuualueiden mukaisesti Kymsotessa, kunnissa ja aluehallintovirastossa.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia maskin käytöstä. Käytä kasvomaskia oman harkinnan mukaan. Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. 

Suosittelemme, että käytät maskia edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos 

 • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
 • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.

Maski suojaa maskityypistä riippuen jonkin verran myös kantajaansa. Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vakava koronatauti, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti. Riskiryhmiin kuuluvan kannattaa harkita maskin käyttöä, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

 • Maskin käyttö on edelleen voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä asiakkaille sairaaloissa, laitoksissa ja asumisyksiköissä asioidessa tai vieraillessa.

Työntekijät ja -antajat

 • Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä aina, kun se on työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.
 • Etämahdollisuutta on suosittava myös kokouksissa silloin, kun tämä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Tämä koskee niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytäntöjä.
 • Työnantajia kehotetaan suosimaan sairaslomatapauksissa ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä. Työnantajien tulisi suosia ohjeita, joissa työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 3–7 päiväksi. Tällä voidaan välttää terveyspalvelujen turhaa kuormittamista.

Vierailut sairaalassa ja asumisyksiköissä

Vierailut Kymenlaakson keskussairaalan, Karhulan sairaalan, Haminan sairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden luona eivät ole suositeltavia.

Vierailut sallitaan kuitenkin yksilöllisen harkinnan mukaan Kymenlaakson keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa, Haminan sairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa ja kuntoutusyksikkö Hoikussa silloin, kun vierailusta on hyötyä potilaan hyvinvoinnin tai hoidon hyvän toteutumisen kannalta.

Opetuksen järjestäminen

 • Tilojen tehostetusta puhdistamisesta on edelleen huolehdittava ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus. 
 • Kaikkien on tärkeää noudattaa käytäntöä, jossa oireisena tai sairaana ei osallistuta varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan.

Yleisötilaisuudet

 • Yleisötilaisuuksia järjestettäessä on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia järjestettäessä on huomioitava terveysterveysturvallisuus kuten yleiset hygieniaohjeet.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa on huomioitava turvavälit sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
 • Etämahdollisuutta on suosittava yhdistysten kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista.

Liikkuminen ja matkustaminen

 • Sekä kotimaassa että ulkomaille matkustettaessa on käytettävä harkintaa matkan tarpeellisuudesta ja kohdemaan COVID-19-riskistä.
 • Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan täyttä COVID-19-rokotussarjaa ennen matkaa.
 • Eri maiden maahantulosäännöt rokotuksista, tarvittavista asiakirjoista, COVID-19-testeistä ja maahantulokaranteenista vaihtelevat, ja ne tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa.
 • Matkustajien toivotaan käyttävän Suomeen palatessaan Finentry-palvelua.
 • Suomeen saapuvilta matkustajilta voidaan edellyttää tiettyjä todistusasiakirjoja tai toimia terveysturvallisuuteen liittyen. Koronatodistusten lisäksi Suomeen saapuvilta voidaan edellyttää koronatestejä. Henkilöiden on osallistuttava näihin tartuntatautilain edellyttämiin testeihin ja ne on suoritettava terveydenhuollon toimesta. Kotitestit eivät kelpaa.
 • Matkustat omalla vastuullasi. Jos sairastut tai joudut ulkomailla sairaalahoitoon, se aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja viivästyksiä.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.