Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin ole mainittu.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia maskin käytöstä. Käytä kasvomaskia oman harkinnan mukaan. Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. 

Suosittelemme, että käytät maskia edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos 

 • hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella
 • tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.

Maski suojaa maskityypistä riippuen jonkin verran myös kantajaansa. Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on riski saada vakava koronatauti, kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti. Riskiryhmiin kuuluvan kannattaa harkita maskin käyttöä, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

 • Maskin käyttö on edelleen voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä asiakkaille sairaaloissa, laitoksissa ja asumisyksiköissä asioidessa tai vieraillessa.

Työntekijät ja -antajat

 • Etätyötä kannattaa edelleen suosia aina, kun se on tehtävien ja koronatilanteen kannalta tarkoituksenmukaista. Tämä koskee myös kokousten etämahdollisuutta niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytännöissä.
 • Työnantajia kehotetaan suosimaan sairaslomatapauksissa ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä. Työnantajien tulisi suosia ohjeita, joissa työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella esimiehelle ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 3–7 päiväksi. Tällä voidaan välttää terveyspalvelujen turhaa kuormittamista.

Vierailut sairaalassa ja asumisyksiköissä

Kymsoten sairaaloissa ja asumisyksiköissä vierailevien tulee noudattaa turvallisuusohjeita. Uusin sairaalavierailuja koskeva ohjeistus on voimassa 31.1.2023 asti. Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Opetuksen järjestäminen

 • Tilojen tehostetusta puhdistamisesta on edelleen huolehdittava ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus. 
 • Kaikkien on tärkeää noudattaa käytäntöä, jossa oireisena tai sairaana ei osallistuta varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan.

Yleisötilaisuudet

 • Yleisötilaisuuksia järjestettäessä on noudatettava yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia järjestettäessä on huomioitava terveysterveysturvallisuus kuten yleiset hygieniaohjeet.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan, että harrastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota koronaturvallisuuteen.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.
 • Etämahdollisuutta kannattaa edelleen suosia yhdistysten kokouksissa aina silloin, kun se on tehtävien ja koronatilanteen kannalta tarkoituksenmukaista.

Liikkuminen ja matkustaminen

 • Sekä kotimaassa että ulkomaille matkustettaessa on käytettävä harkintaa matkan tarpeellisuudesta ja kohdemaan COVID-19-riskistä.
 • Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan täyttä COVID-19-rokotussarjaa ennen matkaa.
 • Eri maiden maahantulosäännöt rokotuksista, tarvittavista asiakirjoista, COVID-19-testeistä ja maahantulokaranteenista vaihtelevat, ja ne tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa.
 • Matkustat omalla vastuullasi. Jos sairastut tai joudut ulkomailla sairaalahoitoon, se aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja viivästyksiä.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.