Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Koronavirustilanne on Kymenlaaksossa leviämisvaiheessa. Se tarkoittaa, että epidemian kasvu nopeutuu edelleen, ja tapaukset leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Tartuntaketjujen jäljitys on leviämisvaiheessa vaikeutunutta.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Kymenlaakson alueellisia suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa.

Seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi ellei toisin ole mainittu. Suositusten pohjalta tehtävät päätökset rajoituksista tehdään normaalien vastuualueiden mukaisesti Kymsotessa, kunnissa ja aluehallintovirastossa.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön opistoissa opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • peruskouluissa oppilaat kuudennesta luokasta lähtien. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
 • peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kaikissa kontakteissa

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Maskien käyttöä suositellaan työpaikoilla kaikille, erityisesti jos 2 metrin turvaväliä ei voida pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun työntekijöillä on turvavälit. Jos on työntekijä työskentelee tilassa yksin, maskia ei tarvitse käyttää.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista.
 • Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Vierailut sairaalassa

Kymenlaakson koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa ovat mahdollisia poikkeusjärjestelyin.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri, ja lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien turvaohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Vierailut asumisyksiköissä

 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona.
 • Lähikontaktia kuten kättelyä tulee välttää.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa turvaväli huomioiden.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

 • Perus- ja toisen asteen sekä korkeakoulujen opetus järjestetään lähiopetuksena niin, että toiminnassa voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisuutta edistävät toimenpiteet, kuten turvavälit, maskien käyttö ja hygieniaohjeet.
  • Järjestelyjen tarkempi toteuttaminen ja ohjeistaminen ratkaistaan kunta- ja koulukohtaisesti, ja tällöin huomioidaan mm. koulun koko.
  • Lähiopetuksessa olevia yli 12-vuotiaita oppilaita suositellaan vahvasti käyttämään maskia.
  • Erityistä huomiota tulee kiinnittää ruokailujen turvallisen järjestämiseen.
 • Korkeakouluissa suositellaan järjestettävän opetus niin, että lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Ohje koskee yli 10 hengen ryhmien sisätiloissa tapahtuvaa opetusta.

Yleisötilaisuudet

 • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
 • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
 • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
  Alueelliset suositukset:
 • Kaikille osallistujille suositellaan erittäin vahvasti maskin käyttöä koko tilaisuuden ajan.
 • Vahva maskisuositus on voimassa niin sisätiloissa kuin ulkona järjestettävissä yleisötilaisuuksissakin.
 • Samoin tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjille on erittäin vahva suositus edellyttää tilaisuuksiin osallistuvilta maskin käyttöä sekä huolehtia, ettei sisä- tai ulkotiloissa synny lähikontakteja. Erityisesti tämä tulee huomioida paikoissa, joissa ei ole istumapaikkoja.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksiin tai perhejuhliin ei kohdistu henkilömäärärajoituksia.
 • Sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on suositus käyttää maskia.
 • Yksityistilaisuuksien järjestäjiä koskee suositus noudattaa yleisötilaisuuksia koskevia vastaavia rajoituksia.

Julkiset tilat

 • Uimahallit, uimahallien kuntosalit ja kuntien liikuntatilat ovat avoinna yleisölle.
 • Yleisissä tiloissa on 12 vuotta täyttäneille vahva maskisuositus. 
 • Kirjastot, kirjastoautot ja omatoimikirjastot ovat avoinna asiakkaiden käyttöön siten, että riittäviä turvavälejä voidaan noudattaa.
 • Museot, kirjastot, kirjastoautot ja omatoimikirjastot ovat avoinna asiakkaiden käyttöön.
 • Nuorisotalot toimivat normaalisti koronaturvaohjeet huomioon ottaen.
 • Julkisten tilojen käyttöä suositellaan järjestettävän siten, että lähikontaktit on mahdollista välttää.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.
 • Nuorten ryhmäharrastuksissa sisätiloissa vältetään lähikontaktia toisiin.
 • Aikuisten ryhmäharrastuksissa osallistujien on vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.
 • Maskien käyttöä ja turvavälien noudattamista suositellaan myös harrastuksissa aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista, erityisesti sisätiloissa.
 • Yleisön osalta tulee noudattaa aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisrajoituksista sekä muita yleisötilaisuuksiin liittyviä ohjeita.

Liikkuminen ja matkustaminen ulkomaille tai muualle Suomeen

 • Suomessa matkustettaessa alueellinen koronatilanne voi aiheuttaa rajoituksia joukkoliikenteen matkustajamääriin. On hyvä tarkistaa ajankohtaiset tiedot ennen matkalle lähtöä.
 • Sekä kotimaassa että ulkomaille matkustettaessa on käytettävä harkintaa matkan tarpeellisuudesta ja kohdemaan COVID-19-riskistä.
 • Kaikille ulkomaille matkustaville suositellaan täyttä COVID-19-rokotussarjaa ennen matkaa.
 • Eri maiden maahantulosäännöt rokotuksista, COVID-19-testeistä ja maahantulokaranteenista vaihtelevat, ja ne tulee tarkistaa ennen matkaa.
 • Matkustajien toivotaan käyttävän Suomeen palatessaan Finentry-palvelua.

-Eri maiden maahantulosäännöt rokotuksista, covid-testeistä ja maahantulokaranteenista vaihtelevat, ja ne tulee tarkistaa ennen matkaa.

-Matkustajien toivotaan käyttävän Finentry-palvelua ulkomailta palatessa.


Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.