Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Koronavirustilanne Kymenlaaksossa 6.10.2020 on perustason vaiheessa.

Voimassaolevat alueelliset suositukset

Tällä hetkellä Kymenlaaksossa on voimassa aluekohtainen suositus maskin käytöstä. Lisäksi on voimassa suositukset, jotka on laadittu työntekijöille ja yrityksille, matkustajille, tapahtumien järjestäjille ja opiskelijoille. Suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti.

Maskin käyttö

Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa, esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja muissa yleisissä tiloissa ja tilaisuuksissa.
Vahva suositus maskin käyttöön koskee kaikkia yli 50 hengen yleisötapahtumia ja joukkokokoontumisia niin sisällä kuin ulkona.

Yleisötilaisuudet

Osallistumista isoihin yleisökokoontumisiin suositellaan harkitsemaan tarkoin.

Työntekijät ja yritykset

Työnantajille suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etätyöhön ja etäkokouskäytäntöihin.

Matkustajille

Riskimaista Kymenlaaksoon saapuville matkustajille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Tapahtumien järjestäjät

Tapahtumajärjestäjien tulee laatia suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Kymsote on antanut vahvan suosituksen, että Kymenlaaksossa ei järjestetä urheiluturnauksia, joihin tulee joukkueita eri paikkakunnilta.

Tutustu myös: