Kymenlaakson tilanne ja suositukset

Koronavirustilannetta seurataan valtakunnallisen tason lisäksi alueittain. Alueellisen ilmaantuvuuden perusteella tehdään suosituksia aluekohtaisesti, jolloin ne voidaan suhteuttaa tartuntamääriin ja taudin levinneisyyteen.

Alueellinen koordinaatioryhmä

Kymenlaaksossa toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmä seuraa alueellista epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta Kymenlaaksossa.

Ryhmä kokoontuu viikoittain ja siihen kuuluvat Kymsoten ja Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) edustus sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI), Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL), Kaakkois-Suomen rajavartioston, Suomenlahden merivartioston ja Tullin edustus. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.

Kymenlaakson epidemiatilanne

Koronavirustilanne Kymenlaaksossa 20.1.2021 on leviämisvaiheessa.

Voimassaolevat alueelliset rajoitukset ja suositukset

Kymenlaakson alueellisia rajoituksia ja suosituksia päivitetään tilanteen mukaan, joten niihin on hyvä tutustua säännöllisesti. Kymsoten rajoitukset ja suositukset ovat voimassa koko Kymenlaaksossa. Laajat ajoitukset ja suositukset on annettu 1.12.2020 ja niiden voimassaoloa on tarkastellaan säännöllisesti.

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 14.2.2021 asti ellei toisin ole mainittu.

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotialle ja sitä vanhemmille:

Kymenlaaksossa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön opistoissa opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • peruskouluissa oppilaat kuudennesta luokasta lähtien. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kaikissa kontakteissa

Lisäksi suojautumista (maskia tai visiiriä) suositellaan vahvasti peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Etätyösuositus ja maskin käyttö työpaikoilla

 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Maskien käyttöä suositellaan työpaikoilla kaikille, erityisesti jos 2 metrin turvaväliä ei voida pitää. Maskia suositellaan käytettäväksi myös silloin, kun työntekijöillä on turvavälit. Jos on työntekijä työskentelee tilassa yksin, maskia ei tarvitse käyttää.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti, ja heitä tulee suojata koronavirustartunnalta.

 • Vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa kielletään 30.11.–31.1.2021. Kielto ei koske Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa, palliatiivisen hoidon yksiköitä Villa Apilaa ja Villa Merta, lastenosastoa eikä synnyttäjien tukihenkilöitä. Näissä vierailut sallitaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.
Vierailut asumisyksiköissä
 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona ja tapaamisista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa.
 • Tapaamisen aikana on käytettävä suu-nenäsuojusta koko tapaamisen ajan ja muistettava 2 metrin turvaväli.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus. Suu-nenäsuojuksen käyttäjä suojaa läheisiään koronatartunnalta.
 • Lähikontaktia, kuten kättelyä tai halaamista, tulee välttää. Henkilöstö antaa tarvittaessa lisäohjeet vierailua koskevissa kysymyksissä.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammattiopistot ja korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen, mahdollistaen välttämättömän lähiopetuksen, kuten näyttökokeet ja välttämätön käytännönharjoittelu, noudattaen suojautumisohjeita.
  Toisen asteen etäopetussuosituksen välttämätön lähiopetus koskee myös erityisesti erityistukea tarvitsevia abiturientteja kirjoituksiin valmistautumisessa
 • Toisen asteen etäopetuksen osalta kunnille suositus jatkaa tässä vaiheessa etäopetusta 14.2.2021 asti.

Yleisötilaisuudet

 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 31.1.2021 asti.
 • Enintään 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Yksityis ja perhetilaisuudet

 • Suositellaan, että ei järjestetä yli 10 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Julkiset tilat

 • Kaupunkien ja kuntien urheilu- ja sisäliikuntapaikat suljetaan.  Yksityisten liikunta- ja urheilupaikkojen sulkemista suositellaan.
 • Kaupunkien kulttuuritilojen ja kirjastojen tapahtumat perutaan.
 • Kirjastojen oleskelutilat, kuten lehtisalit suljetaan. Kirjastojen lainaus ja palautustoiminta jatkuvat siten, että oleskeluaika kirjastossa on enintään 15 minuuttia / käyntikerta. Kirjastoauton liikennöinti keskeytetään.
 • Museoiden asiakasmäärä rajataan kerrallaan 10 henkilöön.
 • Nuorisotalot suljetaan ja nuorisopalvelut siirretään verkkoon. Yksittäiset välttämättömät asiakaskohtaamiset ovat mahdollisia sisätiloissa noudattamalla turvavälejä ja käyttämällä maskeja.
 • Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat suositellaan suljettavaksi.
 • Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat suositellaan suljettavaksi.

Ravitsemusliikkeet

 • Valtioneuvosto tekee päätökset ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoituksista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Aikuisten ja yli 15-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta suositellaan kaikissa tapauksissa keskeytettäväksi. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi toteuttaa ulkotiloissa. 11.1.2021 alkaen alle 15-vuotaiden harrastustoimintaa voi toteuttaa myös sisätiloissa, kun henkilömäärä on korkeintaan 10 ja noudatetaan tarkasti turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
 • Ammattilais- ja kilpaurheilun harjoitustoiminta turvataan siten, että kokoontumisrajoituksia tulee noudattaa. Kaikki joukkuelajien ottelut ja pelit suositellaan keskeytettäväksi.

Liikkuminen ja matkustaminen muualle Suomeen tai ulkomaille

Suositellaan välttämään liikkumista kaikille alueille, joissa koronavirustilanne on Kymenlaaksoa vaikeampi, kuten Uusimaa, Päijät-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa. Samoin matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Tämä koskee myös kaksoiskansalaisten liikkumista Venäjän ja Suomen välillä.