Kymenlaakson koronavirustilanne on kiihtymisvaiheessa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 25.11.2020 klo 11:59

Koko Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella on siirrytty koronavirustilanteessa kiihtymisvaiheeseen.

Kymenlaaksossa on esiintynyt useita erillisiä tartuntaryppäitä eri puolilla maakuntaa. Viimeisen viikon ajan päivittäiset tartuntamäärät ovat olleet kasvussa ja tartuntoja on ilmennyt yhtä paljon maakunnan etelä- ja pohjoisosissa. Kaikista näytteistä positiivisia on ollut reilu 2 %. Tartuntojen jäljitettävyys alueella on hieman parantunut edellisviikosta, tällä hetkellä noin 25 % tartunnoista jää ilman selkeää tartunnan lähdettä.

– Niin sanottu pimeä tartunnan lähde tarkoittaa, että tartunnan saanut ei osaa nimetä yhtä selkeää paikkaa tai tilannetta, jossa tartunnan olisi voinut saada. Myöskään Kymsoten tartunnanjäljitys ei pysty yhdistämään tartuntaa mihinkään tunnettuun tartuntaketjuun Kymenlaaksossa tai tartuntaan ei liity esimerkiksi liikkumista korkeamman riskin alueilla ulkomailla tai kotimaassa, selvittää johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Suurin osa Kymenlaakson tartunnoista leviää edelleen perheen sisäisinä tai muissa läheisissä sosiaalisissa kontakteissa. Vaikka kouluihin ja päivähoitoon on liittynyt useita joukkoaltistumisia, niin näissä jatkotartuntoja on tapahtunut Kymenlaaksossa vain muutama aikuisten välillä.

Suosituksien ja määräysten noudattaminen ratkaisee loppuvuoden tilanteen

Kymsotelle on tullut viestiä, että karanteeninen noudattamisessa on ollut epäselvyyksiä.

– Huolestuttavasti on tullut esille, että ihmiset tapaavat toisiaan tai liikkuvat yleisillä paikoilla, vaikka olisivat tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa, Mäntymaa kertoo.

– Nyt on tärkeä ymmärtää, että karanteeni on karanteeni, silloin ei mennä mihinkään eikä nähdä muita. Perheen sisälläkin yhteistä oleskelua tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Tartuntatautilain mukainen karanteeni on määräys ja pahimmassa tapauksessa sen rikkomisesta voi seurata sanktioita.

Kymsote suosittelee nyt kaikkia kymenlaaksolaisia harkitsemaan tarkasti sosiaalisia kontaktejaan ja miettimään erilaisten läheisten ja ystävien välisten kokoontumisten järjestämistä muilla tavoin kuin fyysisesti tapaamalla.

– Tämä haastava vuosi on valitettavasti tällä hetkellä menossa kohti huonompaa. Nyt meidän jokaisen on osallistuttava siihen, ettei tilanne kehity tämän huonommaksi. Samalla on tärkeä pitää itsestään huolta ja yhteyttä läheisiin, onneksi nykymaailmassa siihen valtavasti erilaisia keinoja, joissa ei tarvita fyysistä kohtaamista, Mäntymaa muistuttaa.

Tarkentuneet suositukset ja ohjeet

Kymenlaaksossa on jo ollut voimassa perustasoa vahvempia suosituksia, ja näin ollen ne ovat voimassa myös kiihtymisvaiheessa. Seuraavia suosituksia ja ohjeita on kiihtymisvaiheen myötä tarkennettu tai tiukennettu:

Tapahtumat ja kokoontumiset

  • Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ja perhejuhlia ei tulisi järjestää.
  • Kaikissa tapahtumissa, yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä.
  • Yleisötapahtumat ja tilaisuudet suositellaan järjestämään ulkona.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tulee muuttamaan yleistilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin liittyvää määräystään Kymenlaakson tilanteen mukaisesti. Tällä hetkellä on voimassa määräys, joka koskee yli 50 hengen yleistilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Uusi rajaus on 20 henkeä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys on alustavan tiedon mukaan tulossa voimaan ensi viikon alusta.

Ravintolatoiminta

Ravintolatoiminnan rajoituksista päättää Valtioneuvosto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman lausunnon mukaan. THL määrittelee alueen tason ravintola-asetusta varten itsenäisesti riippumatta alueellisesti määritetystä tasosta.

Aikuisten harrastustoiminta

Aikuisten, eli 18 vuotta täyttäneille tarkoitettu, ryhmäharrastustoiminnassa tulee varmistaa, että turvavälejä voidaan aidosti noudattaa ja suositellaan käytettäväksi maskeja aina, kun se vain on mahdollista.

Kaikki voimassa olevat suositukset ja ohjeet: https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/ (tuoreimmat päivitykset tulevat sivulle 25.11. aikana)