Kymenlaaksolaisia pyydetään huomioimaan maahantuloon liittyvät muutokset 12.7.2021 alkaen

Finentryn käyttäminen sujuvoittaa matkustajan maahantuloa Suomeen merkittävästi.

Kymsote suosittelee edelleen välttämään kaikkea turhaa matkustamista ulkomaille. Mikäli on matkustamassa, on syytä huomioida, että Suomeen ulkomailta saapuvien velvollisuudet muuttuivat 12.7.2021 alkaen.

Sisärajavalvontaa jatketaan 12.7.−25.7.2021. Tänä aikana sovelletaan sekä sisä- ja ulkorajojen maahantulorajoituksia että tartuntatautilain vaatimuksia. Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengenin sopimukseen kuuluvien valtioiden välisiä rajoja. Tavoitteena on varmistaa sujuva siirtyminen kevään matkustusrajoituksista terveysturvallisuustoimiin rajanylityspaikoilla ja ehkäistä maan rajojen yli tulevia koronavirustartuntoja. Sisärajavalvonnan jatkaminen tarkoittaa sitä, että 12.-25.7. rajavalvontaviranomaiset arvioivat ensin henkilön oikeuden matkustaa Suomeen. Jos henkilö on oikeutettu maahantuloon, terveysviranomaiset arvioivat, millaisten tartuntatautilain terveysturvallisuustoimien piiriin henkilö kuuluu.

Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Suomen kansalaisilla, heidän perheenjäsenillään tai Suomessa pysyvästi asuvilla on aina oikeus tulla Suomeen. Lue lisää sisärajavalvonnasta Valtioneuvoston sivuilta.


Terveysneuvonnan tarve Vaalimaalla lisääntymässä

Suomeen saapuvilta edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta jostain seuraavista:

  1. THL:n hyväksymästä koronavirusrokotussarjasta
  2. Ennen saapumista tehdystä negatiivisesta testistä tai vähintään 2 viikkoa ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta, lisäksi on käytävä testissä 3-5 vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta
  3. 6 kk sisällä sairastetusta koronavirustaudista

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää mitään näistä vaihtoehdoista, tulee hänen käydä testissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3-5 vuorokauden kuluessa. Testit ovat maksuttomia.

– Käytännössä tämä tuo lisätyötä terveysneuvojille Vaalimaan raja-asemalla, sillä ohjaus 3-5 vuorokauden testiin ei riitä vaan tämä testi myös varataan maahantulijalle valmiiksi, turvallisuuspäällikkö Jarno Rämä kertoo.

– Finentry-palvelu on nyt erittäin tärkeä ottaa käyttöön! Ennalta tehtyjen terveysturvallisuustoimien ja Finentryn käyttäminen helpottaa matkustajan maahantuloa Suomeen merkittävästi, Rämä muistuttaa.

Finentry on digitaalinen palvelu, joka sujuvoittaa matkustamista Suomeen sekä maahantuloon liittyvää koronavirustestausta. Se löytyy osoitteesta www.finentry.fi

– Finentryä on käytetty valitettavan vähän. Toivomme todella, että matkustajat ovat omatoimisia, ottavat vastuuta ja noudattavat ohjeita. Mikäli ei ole valmis täyttämään Finentryä sähköisesti ja hoitamaan todistuksia ennalta kuntoon, on varauduttava odottamaan rajalla.

Rämä myös muistuttaa, että koronatestitodistus on oltava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi – venäjänkielinen todistus ei ole riittävä. Samoin on huomioitava, että kaikki koronarokotevalmisteet kuten Sputnik eivät kuulu maahantulopisteillä hyväksyttyihin valmisteisiin. Lisätietoa hyväksyttävistä valmisteista THL:n sivuilla.

Rämän mukaan tällä hetkellä muutokset eivät vielä näy terveysneuvonnan työssä Vaalimaan raja-asemalla.

– Liikennemäärät kuitenkin lisääntyvät 1-2 kuukauden sisällä, mikä tulee näkymään koronanäytteenoton ja terveysneuvonnan työmäärässä. On tärkeää, että ulkomaille matkustajat ottavat itse selvää asioista ja noudattavat terveysturvallisuusohjeita, Jarno Rämä toteaa.