Kuntouttava työtoiminta Kymsotessa koronaviruspandemian aikana

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 11.05.2020 klo 16:16

Valtioneuvosto on 4.5. linjannut, että julkisia sisätiloja, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, avataan hallitusti ja asteittain 1.6. alkaen.

Kymsote järjestää kuntouttavaa työtoimintaa koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilan aikana Sosiaali- ja terveysministeriön 8.4. ja Kymsoten 6.4. antaman ohjeistuksen mukaisesti.

 • Ensisijaisesti hyödynnetään etäkuntoutusmahdollisuuksia asiakkaiden hyvinvoinnin ja huolenpidon turvaamiseksi.
 • Toissijaisesti voidaan harkita lähikuntoutusta siten, että toiminta suunnitellaan yksilöllisesti kiinnittämällä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
 • Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta/sijoittumisesta toimintayksiköissä.
 • Huolehditaan tarpeellisesta epidemiaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä niiden mukaisesta toiminnasta.
 • Huolehditaan, ettei useampia henkilöitä ole samassa tilassa.
 • Näiden lisäksi suositellaan, että asiakkaat välttävät kokoontumisia ja turhaa liikkumista julkisilla paikoilla.
 • Yli 10 hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä.

Toiminta 1.6.2020 alkaen

Valtioneuvosto on 4.5. linjannut, että julkisia sisätiloja, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, avataan hallitusti ja asteittain 1.6. alkaen. Kokoontumisrajoitusta nostetaan yli 10 hengen ryhmistä enintään 50 henkilöön. Uusien ohjeistusten nojalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä voidaan jatkaa ja laajentaa 1.6. alkaen seuraavin periaattein:

 • Palvelupaikalla noudatetaan kullakin hetkellä voimassa olevia valtioneuvoston, STM:n ja THL:n ohjeistuksia.
 • Palvelupaikalla huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja ohjeiden mukaisista turvaväleistä.
 • Palveluun osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista.
 • Asiakas tiedostaa palveluun osallistumisen riskit.
 • Riskiryhmiin kuuluville, tai heille, joiden lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia, ei suositella lähiohjauksessa tapahtuvaa kuntouttavaa työtoimintaa.

Kymsote seuraa valtakunnallista pandemiaohjeistusta ja tekee tarvittaessa muutoksia kuntouttavan työtoiminnan ohjeistukseen. Tämä ohje on voimassa toistaiseksi.