Koulujen ja varhaiskasvatuksen karanteenimääräyksissä käytetään aiempaa enemmän tapauskohtaista harkintaa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 23.11.2021 klo 13:51

Koulujen ja päiväkotien karanteenikäytännöt ovat muuttuneet syksyn aikana. Mikäli lapsi tai nuori on saanut koronavirustartunnan, koko koululuokkaa tai päiväkotiryhmää ei aseteta enää automaattisesti karanteeniin.

– Koululaisten huoltajissa on herättänyt jonkin verran hämmennystä esimerkiksi tilanteet, joissa on kuultu, että lapsen luokassa on todettu koronatartunta eikä luokkaa ole kuitenkaan asetettu karanteeniin, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo.

Kymsotessa on jo aiemmin noudatettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa antamaa toimintaohjetta, jossa tartunnanjäljitystä ja karanteenimääräyksiä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on vähennetty. Myös Kymenlaaksossa on uuden ohjeen myötä jo vähennetty voimakkaasti koululuokkien ja päiväkotiryhmien karanteeneja. Kymsote on viime viikkoina alkanut soveltaa vielä tiukemmin THL:n suosittelemaa linjaa, jossa karanteeniin määrätään vain tietyissä tilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti koulussa, oppilaitoksessa ja korkeakoulussa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.

Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan samaa toimintatapaa: tosiasialliset lähikontaktit kartoitetaan ja lähtökohtaisesti ainoastaan heidät asetetaan karanteeniin. Muille tiedotetaan pienen riskin altistumisesta, annetaan ohjeet seurata oireita ja hakeutua tarvittaessa omaehtoisesti testiin. 

Tilannekohtaisessa harkinnassa huomioidaan tartuntojen riskiin juuri kyseisessä tilanteessa vaikuttavia seikkoja. Tilannearviosta altistumisen suhteen ja sen aiheuttamista toimenpiteistä päättävät Kymsoten tartuntatautilääkärit.

Koulut ja varhaiskasvatus lähettävät tietoja koronatartuntatapauksista mm. Wilma-viestein. Kuitenkin Kymsoten tartunnanjäljitys on aina yhteydessä altistuneisiin ja antaa ohjeita, mikäli henkilö asetetaan karanteeniin tai eristykseen.