Koronatodistus

EU:n yhteinen koronatodistus sisältää tiedot saaduista koronarokotteista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Koronatodistus on saatavilla sähköisesti Omakanta-palvelussa, ja se on mahdollista myös tulostaa.

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus.

Koronatodistus ja ulkomaanmatka

EU:n yhteistä koronatodistusta voi käyttää EU:n sisäisissä rajanylitystilanteissa.

Kansalaisen on hyvissä ajoin itse huolehdittava siitä, että EU:n koronatodistus on kohdemaassa kelpoinen asiakirja. Kymsote suosittelee varmistamaan vähintään 14 päivää ennen matkaa, että koronatodistus näkyy Omakannassa.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota pandemia-ajan matkustusrajoituksiin ja -ohjeisiin.

Koronapassi

Omakanta-palveluun ei tule erillistä uutta koronapassia, vaan tarkoituksena on käyttää olemassa olevaa EU:n koronatodistusta.

Koronapassi on vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Vaikka koronapassi tuli mahdolliseksi, Kymenlaaksossa koronapassi ei ole käytössä, koska Kymenlaakson epidemiatilanne ei ole leviämisvaiheessa.

Tietoa koronapassista luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/koronapassi

Mistä koronatodistuksen saa?

Koronatodistuksen noutaminen Omakanta-verkkopalvelusta on helppoa. Todistus tulee näkyviin järjestelmään sähköisesti, ja se on myös mahdollista tulostaa. Saat todistuksen noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta.
  3. Hae todistusta painamalla linkkiä ”Tarkista, onko sinulla koronatodistus (pdf)”. Jos sinulla on todistus, se avautuu uuteen välilehteen pdf-muodossa.

Milloin todistus tulee näkyviin Omakantaan?

Koronatodistus tulee näkyviin Omakantaan pääsääntöisesti 10 päivän sisällä rokotteen saamisesta. Jos todistus ei näy Omakannassa ja sillä ei ole välttämätöntä tarvetta, pyydämme odottamaan tietojen kirjautumista maltillisesti.

Mikäli tarvitset todistuksen välttämättömästi ja se ei ole ilmestynyt Omakantaan 10 päivän kuluessa rokotteen saamisesta, voit tiedustella asiaa terveysasemaltasi. Jos matkustat, suositetaan varmistamaan vähintään 14 päivää ennen matkaa, että koronatodistus näkyy Omakannassa.

En pysty käyttämään sähköisiä asiointipalveluita, miten toimin koronatodistuksen saamiseksi?

EU:n yhteisen koronatodistuksen saat itsellesi nopeimmin ja helpoimmin tunnistautumalla Omakanta-palveluun. Kymsote suosittaa vahvasti suosimaan sähköistä asiointia, ellei painavia esteitä ilmene. Ohjeet koronatodistuksen hakemiseen Omakannasta löydät ylempää.

Omaisen puolesta voi myös asioida, mikäli tämä on valtuutettu puolesta-asiointiin. Tämä vaatii puolesta asioivalta verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lisätietoa puolesta-asioinnista saat Omakannan verkkosivuilta. Asiakas tai puolesta asioiva henkilö voi pyytää koronatodistusta myös sähköisen asiointipalvelun Hyviksen kautta, tai Suomi.fi:n viestit- palvelun välityksellä.

Ne asiakkaat, jotka eivät voi lainkaan käyttää sähköistä asiointia, voivat saada tulosteen saaduista koronarokotuksista, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronavirustaudista.

Koronatodistus alaikäiselle lapselle

Alaikäinen lapsi saa Omakanta-palvelusta EU:n todistukset koronavirustestistä, sairastetusta koronavirustaudista ja koronarokotuksista.

Kymsotessa alaikäisen tiedot eivät näy huoltajalle Omakannassa lapsen täytettyä 10 vuotta. Jos alaikäisen on välttämätöntä saada koronatodistus eikä huoltaja saa ladattua alaikäisen koronatodistusta Omakannasta, tulee toimia seuraavasti:

  • Alaikäinen voi itse kirjautua Omakantaan. Tällöin hänellä täytyy olla käytössään tunnistautumisväline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Alaikäinen saa todistuksen itselleen, vaikka todistus ei näy huoltajalle.
  • Terveydenhuollolla on mahdollisuus tulostaa EU:n koronatodistus niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakannasta. Tämä koskee myös alaikäisten lasten todistuksia. (Ks. tällä sivulla Ohjeet tulosteen saamiseksi.) Huomioithan, että 10 vuotta täyttänyt päättää itse tietojen luovuttamisesta huoltajalle.
  • Matkustajan pitää itse selvittää ennen matkaa, minkä koronatodistuksen alaikäinen tarvitsee ylittääkseen kohdemaan rajan. Osa maista ei esimerkiksi vaadi koronatodistusta lainkaan alle 12-vuotiailta lapsilta.

Usein kysyttyä koronatodistuksesta

Kanta-palveluiden usein kysyttyjä kysymyksiä koronatodistuksesta luettavissa täältä.

Tietoa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelystä

Tietoa rekisteröidyn informoinnista koskien koronatodistusta luettavissa täältä.