Koronarokotuksissa kakkosrokotusten osuus lisääntyy edelleen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 18.06.2021 klo 14:41

Suurin osa yli 80-vuotiaista kymenlaaksolaisista on saanut kaksi koronarokotusta.

Koronarokotukset ovat edenneet tällä viikolla Kymenlaaksossa noin 9000 rokoteannoksen viikkotahtia. Koronarokotuksissa 2. rokotusannosten osuus lisääntyy edelleen: Toukokuussa annetuista rokotuksista noin 80 prosenttia oli 1. rokotuksia ja 20 prosenttia 2. rokotuksia. Kesäkuussa rokotuksista 60 prosenttia on ollut 1. rokotusannoksia ja 40 prosenttia 2. rokotuksia. Heinäkuussa 2. rokotusannoksia annetaan enemmän kuin 1. rokotusannoksia, ellei rokotussaatavuus parane huomattavasti tämänhetkisestä arviosta.

Kymenlaaksolaisista 57,7 prosenttia on saanut 1. rokotusannoksen ja 14,9 prosenttia myös 2. rokotusannoksen. Ikäryhmittäin on rokotettu seuraavasti: Ikääntyneimmistä eli yli 80-vuotiaista 93,1 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. rokotusannoksen ja jo 81,8 prosenttia myös kakkosrokotuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 80-vuotiaiden kymenlaaksolaisten koronarokotukset voidaan laskea valmiiksi molempien rokotusannoksien osalta. Kymsote tavoittelee kuitenkin mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta ja yli 80-vuotiaita rokotetaan edelleen.

1. rokotusannoksen osalta on rokotettu 75-79-vuotiaista 93,2 %, 70-74-vuotiaista 91,2 %, 65-69-vuotiaista 87,2 %, 60-64-vuotiaista 84,4 %, 55-59-vuotiaista 82,0 %, 50-54-vuotiaista 78,1 %, 45-49-vuotiaista 71,6 %, 40-44-vuotiasta 64,5% ja 35-39-vuotiaista 43,8 %.

Koronarokotuksiin voivat edelleen hakeutua kaikki 16 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat kymenlaaksolaiset. Nuorimpien ikäryhmälle eli 16-29 -vuotiaille on ollut tarjolla vähemmän rokotusaikoja kuin aiemmille uusille rokotusryhmille. Tämä johtuu käynnissä olevista kakkosrokotuksista ja rokotesaatavuudesta. Tarkkaa tietoa rokotteiden saatavuudesta koko heinäkuulta ei vielä ole. Tänään avataan pieni määrä uusia 1. rokotusaikoja viikolle 28.

THL suosittelee riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotusten aloittamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa. THL tiedotti asiasta eilen 17.6.2021. Perusteena on, että tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi. (THL:n tiedote: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-riskiryhmiin-kuuluvien-12-15-vuotiaiden-nuorten-koronarokotusten-aloittamista?redirect=%2Ffi%2F)

Kymsote tiedottaa myöhemmin, kuinka näiden riskiryhmiin kuuluvien 12-15-vuotiaiden nuorten rokotukset järjestetään Kymenlaaksossa.

SPR:n vapaaehtoiset avustajat aloittaneet rokotuspisteillä

Kymsoten rokotuspisteillä on tällä viikolla aloittaneet ensimmäiset SPR:n Kaakkois-Suomen piirin vapaaehtoiset rokotusavustajat. SPR:n vapaaehtoisia on työskennellyt Kotkan Pasaatin ja Karhulan rokotuspisteissä, ensi viikolla saadaan ensimmäiset rokotusavustajat myös Kouvolaan Hansan rokotuspisteeseen. Rokotusavustajien tehtäviin kuuluu mm. muassa rokotukseen tulevien henkilöiden vastaanottamista, tukemista ja ohjaamista sekä avustamista rokotuksen jälkeisessä seurannassa.

– Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Vapaaehtoiset ovat heti löytäneet hyvin paikkansa rokotuspisteillä ja he ovat kallisarvoinen apu, kun asiakkaat ovat tarvinneet ohjausta, neuvontaa ja voinnin seurantaa. Tällä viikolla rokotuksissa on käynyt paljon kaikkein ikääntyneimpiä eli yli 80-vuotiaita ja avustajat ovat auttaneet myös mm. ikääntyneiden turvallisessa liikkumisessa, koronarokotuskoordinaattori Tanja Metsola kertoo hyvistä kokemuksista.

Parhaillaan rokotusaikoja varaavat pääasiassa 16-29-vuotiaat. Rokotusaikojen ajoittainen niukkuus on herättänyt jonkun verran ihmetystä. Kymsote suosittelee edelleen, että asiakkaat tarkastavat aina välillä ajanvaraustilanteen. Uusia aikoja voi ilmaantua lisää nopeastikin, mikäli rokotteita toimitetaan pisteille enemmän tai aikoja peruuntuu. Asiakkaista pyydetään käyttämään ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta. 16-17-vuotiaat voivat varata rokotusaikansa ainoastaan puhelimitse, jotta voidaan varmistaa, että heille sopiva rokotevalmiste on käytössä. 

Koronarokotustodistuksia koskevia tiedusteluja tulee koko ajan enemmän. Kymsote muistuttaa, että tarpeetonta ulkomaille matkustamista ei edelleenkään suositella. Kansallinen todistus koronarokotuksestasisältää tiedot saaduista koronarokotteista 1. annoksesta lähtien. Ensisijaisesti rokotustodistuksen saa Omakanta-verkkopalvelusta. Rokotustodistukset tulevat näkyviin Omakanta-palveluun vaiheittain. Rokotustietoja kirjataan sairaanhoitopiirien tietojärjestelmiin takautuvasti ja todistusten päivittymisessä palveluun on Kymsotessakin vielä viivettä, korjaustyöt ovat käynnissä. Mikäli todistuksella ei ole välttämätöntä tarvetta, pyydämme odottamaan tietojen kirjautumista rauhassa.

Heinäkuussa, todennäköisesti loppupuolella, otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. EU:n koronatodistus tulee korvaamaan kansallisen koronarokotustodistuksen. Tietoa koronarokotustodistuksista täältä: https://korona.kymsote.fi/rokotustodistus/