Kontaktien välttäminen, karanteeni ja eristys

Kontaktien välttämisen, karanteenin ja eristyksen tavoitteena on ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.

Kaikkia positiivisen koronatestituloksen saaneita tai altistuneita ei enää kontaktoida eikä siten määrätä karanteeniin terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Sen sijaan kontakteja tulisi välttää omaehtoisesti.

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen hakemisesta ja tukosriskiarviosta voi lukea lisää täältä.

Omaehtoinen kontaktien välttäminen

Positiivisen kotitestituloksen saaneet

Jos henkilö on saanut covid-kotitestistä positiivisen tuloksen ja hänen yleisvointinsa on hyvä, eikä henkilö tarvitse ammatin tai virallisen tartuntatautipäätöksen takia PCR-koronatestiä, hänen suositellaan välttävän kontakteja omaehtoisesti. Omaehtoisessa kontaktien välttämisessä suositellaan välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

Ohje koskee vähintään kaksi kertaa rokotettuja. Vaillinaisesti rokottamattomille suositellaan välttämään kontakteja vähintään seitsemän vuorokauden ajan, heilläkin oireettomia päiviä pitää olla vähintään kaksi.

Jos olet tehnyt kotitestin ja kotitesti antanut positiivisen tuloksen tai olet käynyt PCR-näytteessä ja saanut tekstiviestinä tiedon positiivisesta näytevastauksesta, lue ohjeesta tarkennetut toimintaohjeet kokonaisuudessaan.

Altistuneet

Jos asut samassa asunnossa tai olet ollut muuten läheisesti tekemisissä positiivisen koronatestituloksen kotitestistä tai terveydenhuollon testistä saaneen henkilön kanssa:

  • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
  • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia. 
  • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja. 
  • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Harrastuksiin hän voi kuitenkin palata vasta, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta. Jos lapsella on oireita, lapsen ei tule mennä päiväkotiin, kouluun eikä harrastuksiin ennen kuin oireet ovat selvästi lieventyneet.

Karanteeni

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, terveydenhuollon yksiköiden, hoivalaitosten ja asumisyksiköiden altistuneet ja karanteenit päätetään tapauskohtaisesti.

Linjaus ei sisällytä matkailua koskevia karanteeniohjeita.

Koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen karanteenikäytännöt

Koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen karanteenikäytännöissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta. THL:n ohjeet luettavissa täältä.


Eristys

Eristykseen määrätään henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Tällöin henkilö eristetään terveistä. Näin pyritään välttämään mahdolliset jatkotartunnat. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotonaan. Kun eristyksessä ollaan kotona, myös muista samassa taloudessa asuvista pitäisi pysytellä erillään, esimerkiksi oleskelemalla eri huoneessa tai pitämällä vähintään 2 metrin turvavälin.

  • Eristyksen kesto voi vaihdella 5-10 vuorokauden välillä riippuen oireista. Eristyspäivien laskutapa määräytyy sen mukaan, oletko oireellinen vai oireeton.
  • Oireellisten henkilöiden eristysaika lasketaan oireiden alkamispäivästä eteenpäin siten, että oireiden alkamispäivä on niin sanotusti 0-päivä. Oireiden alkamisesta seuraava päivä on nro 1 ja niin edelleen.
  • Oireettomilla henkilöillä eristysaika lasketaan näytteenottopäivästä, eli näytteenotto on niin sanotusti 0-päivä, näytteenotosta seuraava päivä on nro 1 ja niin edelleen.

Eristyksessä olevien tulee välttää lähikontakteja. Eristyksissä ollessa ei saa mennä esimerkiksi kauppaan tai apteekkiin, vaan tulee pyytää asiointiapua tai tilata tuotteita suoraan kotiin. Ulkotiloissa liikkumista tulee eristyksessä välttää. Eristyksen aikana tulisi olla tavoitettavissa puhelimitse.

Kun perheenjäsen on määrätty eristykseen

  • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
  • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia. 
  • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin, kunhan käytät kasvomaskia ja vältät kontakteja.