COVID-19: POS

Positivt

Ditt coronavirus (COVID-19)-prov är positivt, dvs. du har en coronavirussmitta. Om du har lindriga symtom och mår bra ska du stanna hemma och undvika närkontakter så länge du har symtom och i två symtomfria dagar (minst 7 dagar). Ytterligare anvisningar finns på www.korona.kymsote.fi Du kan fylla i mer information på koronatietoni.fi Där kan du lägga till en lista med personer som du varit i närkontakt med under tiden du smittar (med start 48 h innan du fick symtom). Om du arbetar inom social- och hälsovården kommer du att få ett telefonsamtal och ytterligare anvisningar från enheten för smittsamma sjukdomar de närmaste dagarna. Om du behöver ett intyg över isoleringen får du det genom att skicka det formulär med förhandsuppgifter som finns på webbplatsen till Kymsotes registratorskontor. Om ditt tillstånd försämras och du behöver hjälp, ring jourhjälpen på tfn 116117 och välj alternativ 2. I nödfall, ring 112

Positive

Your coronavirus (COVID-19) sample is positive. This means that you have a coronavirus infection. If your symptoms are mild and you are in good health, stay at home and avoid close contact with people for the duration of the symptoms and two asymptomatic days (for at least 7 days). For further instructions, visit https://korona.kymsote.fi/ You can add additional information at https://koronatietoni.fi/en/ You can add a list of persons with whom you have been in close contact during the infectious period (starting 48 hours before the onset of your symptoms). If you are a social welfare and health care worker, you will receive a call and further instructions from the Infectious Diseases Unit in the next few days. If you need a certificate of insulation, you can obtain one by sending the precompleted form you can find on the website to Kymsote Registry Office (Kirjaamo). If your condition gets worse and you need help, please call the Medical Helpline at 116117 and select option 2. In an emergency, call 112. 

Положительный

Результат Вашего теста на коронавирус (COVID-19) является положительным, это означает, что у Вас имеется заражение коронавирусом. Если симптомы умеренные, и у Вас хорошее самочувствие, оставайтесь дома и избегайте тесного контакта на протяжении всего симптомного периода и двух бессимптомных дней (не менее 7 дней). Для получения дополнительных инструкций посетите сайт www.korona.kymsote.fi. Дополнительную информацию Вы можете внести, посетив сайт: koronatietoni.fi. Вы можете внести туда список людей, с которыми Вы были в тесном контакте в период заражения (начиная с 48 часов до начала симптомов). Если Вы работаете в системе соцздрава, Вам позвонят из инфекционного подразделения в ближайшие несколько дней и дадут дополнительные инструкции. Если Вам нужен сертификат об изоляции, Вы можете получить его, отправив заполненную форму предварительной информации в регистратуру Kymsote. Форму можно найти на сайте. Если Ваше самочувствие ухудшится, и Вам потребуется помощь, позвоните в дежурную службу, т. 116117 и выберите вариант 2. В экстренной ситуации звоните 112.

نتيجه فحص الكورونا الإيجابي

نتيجة العينة الخاصة بك لفيروس كورونا (COVID-19) إيجابية، أي أنك مُصاب بالعدوى بفيروس كورونا. إذا كانت الأعراض بسيطة لديك وأنت في حال جيد، فابق في البيت وتجنب التواصل عن قُرب، خلال الفترة التي تظهر أعراض خلالها ويومين بدون أعراض (كحد أدنى لمدة 7 أيام). تجد على صفحات الإنترنت www.korona.kymsote.fi معلومات إضافية بإمكانك الذهاب لتعبئة البيانات من خلال الرابط koronatietoni.fi بإمكانك أن تضيف هناك قائمة بالأشخاص الذين كنت على تواصل عن قُرب معهم خلال الفترة المُعدية (ابتداءً من 48 ساعة قبل بدء الأعراض لديك). إذا كنت عامل لدى الخدمات الاجتماعية والصحية سوتي (sote)، فسوف تتصل بك هاتفيًا وحدة الأمراض المعدية خلال الأيام القليلة القادمة وتقدم لك توجيهات إضافية. إذا كنت بحاجة إلى شهادة بخصوص العزل، فسوف تحصل عليها من خلال إرسال استمارة البيانات الأولية الموجودة على صفحات الإنترنت إلى مكتب تسجيل الوارد للخدمات الاجتماعية والصحية كومسوتي (Kymsote). إذا ازداد حالك سوءً وتحتاج إلى المساعدة، فاتصل بإسعافات الطوارئ هاتف رقم 116117 اختر الخيار 2. اتصل أثناء حالة الطوارئ بالرقم 112.

Bositiif

Saamigaagii lagaa qaaday ee feyruska korona (COVID-19) – waa bositiif (waxaa lagaa helay feyruska korona), Haddii astaamahaagu ay yihiin kuwo khafiif ah, xaaladdaaduna ay fiican tahay, waxaad joogtaa guriga iskana ilaali wadaxairiirka dhow ee dadka lala yeelanaayo, tan iyo inta ay astaamuhu ku hayaan iyo laba maalmood oo aad astaan la’aan tahay (ugu yaraan 7 maalmood iyo habeen). Hagista dheeraadka ah waxaad ke heleysaa www.korona.kymsote.fi. Faahfaahinta dheeraadka ah waxaad ka buuxin kartaa cinwaanka internetka ah koronatietoni.fi waxaad halkaas ku qori kartaa magacyada dadka aad kulanteen ama xiriirka dhow idin dhexmaray xilligii faafista cudurka, (laga bilaabo 48 saacadood kahor intii aanay astaamuhu bilaaban). Haddii aad tahay shaqaale ka tirsan daryeelka caafimaadka iyo arrimaha bulshada (sote työntekija), waxaa kula soo xiriiraya waaxda kahortagga cudurrada faafa, waxaana ay ku siin doonaan hagis dheeraad ah. Haddii aad u baahan tahay shahaado ku saabsan go’doominta, waxaad soo buuxisaa foomka warbixinta hore ee ku jira bogga internetka, kadibna u soo dir xafiiska kirjaamo ee Kymsote. Haddii xaaladdiina caafimaad ay ka soo darto ama aad caawimaad u baahan tahay, soo wac gargaarka heeganka tel. 116117 waxaad doorataa 2. Xaaladaha degdegga ah waxaad wacdaa 112.