Koronavirustartuntojen määrä Kymenlaaksossa on jälleen nousussa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 16.03.2022 klo 14:27

Kymenlaaksossa koronavirustartuntojen määrä on jälleen nousussa. Viimeisten kahden viikon aikana 28.2.-13.3.2022 Kymenlaaksossa on todettu 3 794 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä nousi viime viikolla reilusti: 7.-13.3.2022 Kymenlaaksossa todettiin 2 027 koronatartuntaa, kun tartuntojen viikkolukema on viimeisen kuukauden aikana liikkunut 1700-1800 tartunnan välillä. Tänään todettiin 402 positiivista koronatartuntaa, mikä on korkein päiväkohtainen lukema Kymenlaaksossa koko epidemian aikana.

Terveydenhuollossa todennettujen koronatartuntojen lisäksi esiintyy todennäköisesti runsaasti kotitestein todennettuja tartuntoja. Pelkästään terveydenhuollossa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku on 2175, mikä on edelleen erittäin korkea. Positiivisten näytteiden osuus koronanäytteistä on 46 %.

Sote-ammattilaisten osuus tartunnan saaneista on merkittävä. Tänään varmistuneista koronatartunnoista peräti 85 on sote-henkilöstöön kuuluvilla. Kymsotessa on päivittäin poissa töistä useita satoja sote-ammattilaisia, mikä kuormittaa tällä hetkellä paljon Kymsoten palveluja.

Sairaalahoidon tarve koronapotilailla on myös nousussa. Tänään Kymenlaakson sairaaloissa oli hoidossa 22 koronaviruspotilasta.

– Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on lähes kaksinkertainen muutaman viikon takaiseen määrään verrattuna. Vakavaan koronainfektioon sairastuneiden joukossa rokottamattomat ovat edelleen yliedustettuina. Täysi koronarokotussarja on jokaisen tärkeä ottaa, sillä rokotukset antavat suojaa koronaviruksen vakavilta tautimuodoilta, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Kymenlaaksossa koronarokotuskattavuus on 18 vuotta täyttäneillä seuraava: 1 rokoteannos 89,5 %, 2 annosta 87,8 % ja 3 annosta 65,9 %. Kaikkien annosten kohdalla kattavuuden nousu on nyt hidasta.

Tartunnanjäljitys pyrkii kontaktoimaan edelleen sote-henkilöstöön ja riskiryhmiin kuuluvat, mutta korkeiden tartuntamäärien vuoksi tartunnanjäljityksessä on tällä hetkellä ruuhkaa.

Kymenlaaksossa on edelleen voimassa yleisten hygieniavaatimusten lisäksi vahva maski- ja etätyösuositus

Kymenlaaksossa ei ole voimassa varsinaisia rajoituksia lukuun ottamatta tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia, joiden mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksissa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Kymenlaaksossa on edelleen toistaiseksi voimassa vahva maskisuositus ja etätyösuositus.

– Näyttää siltä, että etätyö- ja maskisuositusta joudutaan Kymenlaaksossa jatkamaan vielä maaliskuun jälkeenkin, Mäntymaa sanoo.

Mäntymaa muistuttaa, että vaikka rajoituksia on purettu, korona ei ole ohi.

– Päinvastoin, korona tuntuu voimistuvan nyt uudelleen. Jokaisen on tärkeä huolehtia koronaturvallisesta käyttäytymisestä: käyttää maskia, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä rokotussuojasta. On erittäin tärkeää, että infektio-oireisena pysytään kotona, kertoo Mäntymaa.

– Maailmalla jyllää koronaviruksen ohella uusi, vakava kriisi. Erittäin ymmärrettävää on, että kansalaisten huoli ja huomio on siirtynyt muualle, mutta valitettavasti kamppailemme edelleen myös pandemian kanssa. Sitä ei tulisi unohtaa, Mäntymaa jatkaa.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakeneet ukrainalaiset saavat terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita vastaanottokeskusten kautta

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään myös Ukrainan sodan vaikutuksista Kymenlaaksoon ja Kymenlaakson koronatilanteeseen.

– On tärkeää, että Ukrainasta sotaa pakenevat ihmiset pääsevät koronatesteihin ja tarvittaessa täydentämään koronarokotussuojaa, Mäntymaa sanoo.

Tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakeneet saavat terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita vastaanottokeskusten kautta. Maahanmuuttoviraston sivuilla on lisätietoa Ukrainasta sotaa pakeneville tilapäiseen suojeluun tai turvapaikkaan liittyen: Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen | Maahanmuuttovirasto (migri.fi).

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu toistaiseksi viikoittain. Koronakoordinaatioryhmän seuraava kokous on 23.3.2022.

Koronaepidemia ei ole ohi Kymenlaaksossa, vaikka yhteiskunta on avautunut

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 09.03.2022 klo 16:09

Kymenlaaksossa on edelleen runsaasti koronavirustartuntoja. Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 21.2. – 6.3.2022 on todettu yhteensä 3563 koronavirustartuntaa. Näiden terveydenhuollossa todennettujen koronatartuntojen lisäksi esiintyy todennäköisesti runsaasti kotitestein todennettuja tartuntoja. Pelkästään terveydenhuollossa todennettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku on 2199, mikä on valtakunnallisestikin erittäin korkea. Positiivisten näytteiden osuus koronanäytteistä on noin puolet (49 prosenttia).

Kuukauden aikana koronatartuntojen määrä ei ole merkittävästi vähentynyt eikä noussut Kymenlaaksossa.

– Epidemia ei siis ole vielä lainkaan ohi, vaikka yhteiskunta on avautunut, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 16 koronaviruspotilasta. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on kääntynyt nousuun etenkin perusterveydenhuollossa.

– Sairaaloissa on edelleen vilkasta, välillä näytti jo paremmalta. Covid kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa. Sote-ammattilaisten osuus tartunnansaaneista on merkittävä ja Kymsotessa on päivittäin poissa töistä satoja sote-ammattilaista, Mäntymaa kertoo.

– Rokotuskattavuus Kymenlaakson alueella on valitettavasti viime aikoina noussut varsin hitaasti. Täysi koronarokotussarja on jokaisen tärkeä ottaa, sillä rokotukset antavat suojaa koronaviruksen vakavilta tautimuodoilta. Sairaalahoidossa rokottamattomilla on suuri edustus.

Kymenlaaksossa koronarokotuskattavuus on 18 vuotta täyttäneillä: 1 rokoteannos 89,4 %, 2 annosta 87,7 % ja 3 annosta 65,5 %. Kaikkien annosten kohdalla kattavuuden nousu on nyt hidasta.

”On opittava elämään yhteiskunnassa, jossa on koronaepidemia”

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään keskustelemaan epidemiatilanteesta, joka ei näytä laantuvan. Varsinaisia rajoituksia ei ole enää voimassa lukuun ottamatta tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia, joiden mukaan esimerkiksi yleisötilaisuuksissa asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi. Kymenlaaksossa on edelleen voimassa vahva maskisuositus ja etätyösuositus.

– Tällä hetkellä testataan, miten osaamme elää yhteiskunnassa, jossa on koronaepidemia ja samaan aikaan pidetään yhteiskunnan toiminnot – ja hauskuudetkin – auki. Miten tämä onnistuu, riippuu nyt yksilöiden toiminnasta, Mäntymaa tiivistää.

– Jokaisen on tärkeä suojella itseään ja muita. Tämä tarkoittaa siitä, että jokaisen omalla vastuulla on huolehtia koronaturvallisesta käyttäytymisestä: käyttää maskia, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta sekä rokotussuojasta. On erittäin tärkeää, että infektio-oireisena pysytään kotona, Mäntymaa muistuttaa toimintatavoista, joiden tulisi olla jo osa arkea.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään muun muassa sairasvakuutuslain väliaikaisesta muutoksesta, joka vaikuttaa myös kuntatyönantajien toimintaan koskien esimerkiksi tartuntatautipäivärahaan oikeuttavia todistuskäytäntöjä.

Ryhmä haluaa vielä muistuttaa ohjeista ensi viikolla alkavien ylioppilaskirjoitusten onnistumiseksi: ylioppilaskokelaita ja heidän perheenjäseniään suositellaan omaehtoisesti välttämään ylimääräisiä kontakteja. Kontakteja on syytä välttää jo nyt kirjoitusten alkuun asti ja koko kirjoitusurakan ajan. Ylioppilaskokelaiden on syytä noudattaa kaikkia terveysturvallisia käytäntöjä ja jäädä sairaana kotiin.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.3.2022.

Tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan sairauslomatodistuksen voi nyt saada myös yksityisestä terveydenhuollosta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 04.03.2022 klo 12:47

Kymsote ohjeistaa työntekijöitä hakemaan tartuntatautipäivärahaan oikeuttavat todistukset ensisijaisesti työterveydenhuollosta.

Helmikuun lopussa eduskunta päätti muuttaa sairausvakuutuslakia väliaikaisesti. 28.2.2022 alkaen työnantajat ovat olleet oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristyspäätöstä. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää kuitenkin todistusta laboratoriovarmistetusta koronatestituloksesta. Pelkkä kotitesti ei kelpaa.

Laboratoriovarmennetun koronatestituloksen perusteella terveydenhuollon ammattilainen voi kirjoittaa todistuksen siitä, millä ajalla työpaikalle menoa ei tartuntariskin vuoksi suositella. Väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2022 asti. 

Muutos mahdollistaa sen, että jatkossa sairastodistuksen koronataudista voi hakea yksityisestä terveydenhuollosta. Yksityisen terveydenhuollon testin maksaa joko työnantaja tai työntekijä itse.

Jatkossa työnantajien tulee ohjata työntekijä ensisijaisesti työterveyteen, mikäli työnantaja tarvitsee tartuntatautipäivärahaa varten terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman todistuksen tartuntariskistä. Tartuntatautipäivärahaan oikeuttava todistus voidaan kirjoittaa vain siksi aikaa, kun sairastuneen katsotaan olevan tartuttava. Tyypillisesti tämä aika on noin 5-10 päivää.

Tietoa tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilla: https://www.kela.fi/tartuntatauti

Tietoa siitä, keiden tulisi hakeutua terveydenhuollon testiin ja milloin: https://korona.kymsote.fi/kun-epailet-tartuntaa/

Sairauslomalle mieluiten oman esimiehen luvalla

Kymsote toivoo työnantajien edelleen suosivan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä sairaustapauksissa, jolloin työntekijä voi jäädä kotiin ilman lääkärintodistusta esimerkiksi 3-7 päiväksi.

– Yhteydenotot sairaustodistuksista voivat hidastaa muuta terveydenhuollon toimintaa. Lisäksi infektiovastaanotolla jonottaminen lisää tartuntariskiä toimitiloissamme. Toivommekin, että työnantajat sallivat lyhyen sairausloman ilman erillistä todistusta, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Sairausvakuutuslain väliaikainen muutos koskee myös alle 16-vuotiaiden lasten huoltajia, mikäli lapsen koronatartunta estää vanhemman töihin menon.

Tietoa ja ohjeita eristyksestä: https://korona.kymsote.fi/karanteeni-ja-eristys/

Kymenlaaksossa uusien koronatartuntojen määrän kehitys tasaantunut

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 02.03.2022 klo 14:54

Kymenlaakson koronatilanne on tasaantumassa. Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 14.–27.2.2022 on todettu 3740 uutta koronatapausta. Viikoittaisissa tartuntamäärissä on nyt hienoinen lasku: Viikolla 7 uusia tapauksia oli 1922 ja viikolla 8 oli 1757. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 2309. Positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on 46,3 %. Kymenlaaksossa lieväoireisia ei ohjata enää testeihin, joten laboratoriovarmistetut tartuntamäärät ovat viitteellisiä.

– Kymenlaakson epidemiatilanne on tartuntamäärien perustella tällä hetkellä edelleen Suomen huonoimpia. Silti ensimmäistä kertaa sitten joulun ajan viikoittainen tapausmäärä on laskenut. Siitä ei voida päätellä isompaa trendiä, mutta toki toivoa käänteestä se herättää, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Sairaalahoidossa koronaviruspotilaita on ollut tasaisesti noin 10. Sairaalahoidossa olevien määrä vaihtelee jonkin verran päivittäin.

– Sairaalahoidossa yliedustettuina ovat rokottamattomat ja ne, joilla rokotussarja on selkeästi jäänyt kesken, eli puuttuu vaikkapa toinen tai kolmas rokotus. Ei siis ole epäilystäkään siitä, miten merkittävä vaikutus rokotuksilla on vaikean, sairaalahoitoa vaativan koronavirustaudin ehkäisyssä.

Koronatartuntoja esiintyy koko Kymenlaaksossa. Tartuntoja on todettu eniten 30–49 -vuotiailla sekä 10–19-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Vähiten uusia tapauksia todetaan edelleen yli 60-vuotiailla.

Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut 89,6 %, toisen annoksen 87,8 % ja kolmannen rokoteannoksen 65,2 % 18 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

– Käytännössä meillä rokotuskattavuus lisääntyy enää vain kolmansien annosten osalta. Hieman alhaisiksi ovat jämähtäneet ensimmäiset ja toiset annokset, joten edelleen toivomme ensimmäistä kertaa rokotukseen suuntaavia aktiivisesti liikkeelle, Mäntymaa kehottaa.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä jatkoi vahvaa maskisuositusta ja etätyösuositusta Kymenlaaksossa

Käytännössä kaikki suuret rajoitukset ovat poistuneet Kymenlaaksossa ja koko Suomessa. Myös valtakunnallinen etätyösuositus päättyi helmikuun lopussa. Kymenlaakson ryhmä päätti kuitenkin pitää etätyösuosituksen voimassa Kymenlaaksossa.

– Kymenlaakson epidemiatilanne ei vielä ole sellainen, että on aika automaattisesti kutsua työntekijöitä takaisin toimipisteisiin. Edelleen suosituksemme on, että etätyötä tehdään silloin, kun se työtehtävät sen mahdollistavat ja myös kokouskäytännöissä suositaan etätoteutusta, Mäntymaa toteaa.

Kymenlaaksossa jatkettiin myös vahvaa maskisuositusta.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2022.

Kymenlaaksossa uusien koronatartuntojen määrä lisääntynyt, rajoitusten sijaan korostetaan jokaisen omaa vastuuta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 23.02.2022 klo 13:39

Kymenlaakson koronatilanteessa ei vieläkään näy käännettä parempaan suuntaan. Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 8.–21.2.2022 on todettu 3739 uutta koronatapausta. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 2308. Maanantaina 21.2.2022 todettiin epidemian korkein päiväluku, 366 uutta koronatartuntaa. Samaan aikaan kaikkia altistuneita ja lieväoireisia ei enää ohjata hakeutumaan terveydenhuollon koronatesteihin, joten todellinen tapausmäärä on todennäköisesti paljon suurempi.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on jo 44,8 %.

– Kymenlaakson epidemiatilanne on tartuntamäärien perustella tällä hetkellä Suomen huonoin tai ainakin huonoimpia. Meidän pitää opetella elämään koronan kanssa tasaisen hankalassa tilanteessa, jossa on vielä riski muutoksesta vaikeampaan suuntaan, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

Sairaalahoidossa on kymmenen koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevien määrä vaihtelee jonkin verran päivittäin.

– Tämän hetken koronatartuntamäärillä on kuitenkin vaarana, että sairaalahoidon tarve voi nousta nopeastikin ja tällöin nykyinen kapasiteetti täyttyy pian, Mäntymaa muistuttaa.

Koronatartuntoja on runsaasti koko Kymenlaakson alueella. Tartuntoja on edelleen eniten ikäryhmissä 10-19 -vuotiaat ja 30-49 -vuotiaat ja vähiten yli 60-vuotiailla.

– Tartunnan saaneiden joukossa on päivittäin noin 40 sote-ammattilaista, joten covidin takia rivistä on poissa vähintään 200-300 kipeästi tarvittavaa sote-työntekijää viikossa. Terveydenhuollon kuormituksesta huolimatta leikkaustoiminta on onneksi saatu tammikuun hankalan tilanteen jälkeen käynnistettyä normaaliksi.

Koronarokotuksen on saanut 89,5 %, kakkosrokotuksen 87,6 % ja kolmannen rokoteannoksen 64,5 % 18 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

– Rokotuskattavuusluvut ovat muihin alueisiin verrattuna hyviä. Rokotuskattavuus lisääntyy kuitenkin enää hitaasti, vaikka rokotuksiin olisi tärkeä hakeutua edelleen ja mahdollisimman pian, Mäntymaa kehottaa.

Alueelliset suositukset otettava tosissaan

Tänään kokoontunut Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä painottaa alueellisten suositusten merkitystä. Vaikka aluehallintoviraston päätöksellä tehtäviä rajoituksia on purettu, on alueella edelleen voimassa suosituksia ja niitä on syytä noudattaa.

– Vaikka valtakunnallisesti koronatilanne on parantunut, Kymenlaaksossa epidemiatilanne on kaikilla eri mittareilla katsottuna mennyt vaikeampaan suuntaan. Suosituksia kuten vahvaa maskisuositusta on tärkeä noudattaa niin työpaikoilla kuin muuallakin: kaikissa julkisissa sisätiloissa, ruuhkaisissa ulkotiloissa, yleisötilaisuuksissa, julkisissa liikennevälineissä, Mäntymaa listaa.

Kymenlaaksossa on voimassa myös vahva etätyösuositus. Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Etämahdollisuutta on suosittava myös kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista.

– Nyt kun rajoituksia on purettu, korostuu jokaisen yksilön oma vastuu toiminnastaan. Vaikka virallisia kokoontumisrajoituksia ei enää ole, on edelleen syytä välttää väkijoukkoja. Sairaana ja lievissäkin oireissa pitää pysyä kotona. Hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat toivottavasti jo osa arkea. Vielä ei ole aika luopua maskista, korona ei ole vielä ohi, Mäntymaa muistuttaa.

– Mikäli suosituksia ei noudateta ja epidemiatilanne vaikeutuu, on vaarana, että rajoituksia joudutaan ottamaan uudelleen käyttöön. Ja sitä ei varmasti kukaan halua.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.3.2022.

Osalle Kymsoten asiakkaista on lähetetty tänään virheellisesti tekstiviesti vanhasta koronatestivastauksesta

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 17.02.2022 klo 14:43

Muokattu 17.2.2022 klo 16:02

Osa Kymsoten asiakkaista on saanut tänään virheellisiä tekstiviestejä koronatestivastauksista. Asiakkaille on lähtenyt uudestaan viestejä tammikuun lopulla tai helmikuun alussa otetun koronatestin tuloksesta.

Tekstiviestillä tulleet tulokset ovat hämmentäneet asiakkaita, jotka ovat käyneet testissä useamman kerran tai jotka odottavat koronatestin tulosta.

Mikäli asiakas odottaa koronatestin tulosta, testituloksen voi varmistaa myös Omakanta-palvelusta: https://www.kanta.fi/omakanta

Ongelma liittyi HUS:n laboratorion 29. tammikuuta olleeseen häiriötilanteeseen, joka esti osittain HUSLab:sta koronavastausten lähettämisen Kymsotelle. HUS on tänään lähettänyt 1500 kappaletta koronavastauksia ja uudelleenlähetys on sisältänyt jo ennestään toimitettuja koronavastauksia.

Pahoittelemme virheellisistä ilmoituksista aiheutuvaa vaivaa.

Kymsote järjestää oman koronarokotuspäivän pistospelkoisille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 17.02.2022 klo 08:24

Rokotustilannetta pelkääville tai jännittäville tarjotaan mahdollisuus ottaa koronarokote omassa walk in -päivässään Marjoniemen terveysasemalla 24.2.2022 kello 9-15. Lisäksi koronarokotuksia annetaan ensi viikolla Kotkan Karhuvuoressa ja Miehikkälän terveysasemalla.

Torstaina 24.2.2022 kello 9-15 Kouvolan Marjoniemen terveysasemalla järjestetään rokotuspäivä erityisesti niille, joilla on rokotustilanteeseen liittyviä erityistarpeita, kuten pelkoja.

– Piikitystilanteiden jännittäminen ei ole harvinaista ja on siksi ymmärrettävää, että joillakuilla koronarokotteen ottaminen on tästä syystä voinut jäädä. Järjestämällä erillisen päivän pistospelkoisille tahdomme rohkaista, että vielä ei ole lainkaan liian myöhä hakea ensimmäistäkään annosta, sanoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Mari Ollas.

Marjoniemen pistospelkoisille kohdennettuun koronarokotuspäivään saapuvilla on mahdollisuus keskustella hoitajan kanssa ja kysyä kysymyksiä ennen rokotteen antamista. Lisäksi rokotustapahtumalle on varattu enemmän aikaa ja tilaa.

– Pistospelkoisille suunnatussa rokotuspäivässä rokote annetaan kiireettömässä ja rauhallisessa ympäristössä. Marjoniemeen tulevat saavat rokotteen omassa potilashuoneessaan, kun normaalisti Kymsoten rokotuspisteet on jaettu looseihin, Ollas selittää.

– Tilaisuus sopii siis erityisesti myös niille, jotka kaipaavat rokotustilanteeseen enemmän yksityisyyttä.

Marjoniemen walk in -rokotuspäivään saavutaan ilman erillistä ajanvarausta. Rokotukset annetaan terveyskeskuksen 1. kerroksen potilashuoneessa H18, minne kuljetaan pääsisäänkäynnin kautta. Annettava rokotevalmiste on ensisijaisesti Pfizerin Comirnaty.

Koronarokotuksia Kotkan Karhuvuoressa ja Miehikkälän terveysasemalla

Kymsote jalkauttaa koronarokotustoimintaa myös varsinaisten rokotuspisteiden ulkopuolelle. Tiistaiksi 22.2.2022 on mahdollista varata aika koronarokotukseen Miehikkälän terveysasemalle, kun normaalisti Miehikkälä-Virolahden alueen rokotukset on keskitetty Virolahden Itätien rokotuspisteelle. Miehikkälän terveysasema sijaitsee osoitteessa Keskustie 1, ja paikalle voi saapua vain erikseen varattuna aikana.

Torstaina 24.2.2022 koronarokotteen voi hakea Länsi-Kotkan terveysasemalta Kotkan Karhuvuoressa kello 9-15. Terveysasema sijaitsee osoitteessa Taruraitti 2, ja rokotukset annetaan huoneessa 23. Länsi-Kotkan terveysaseman rokotuspäivään saavutaan ilman ajanvarausta. Ensisijaisesti annettava rokotevalmiste on Pfizerin Comirnaty.

– Nyt kun suuri osa kymenlaaksolaisista on jo saanut koronarokotuksen ja ruuhkat ovat helpottaneet, pystymme järjestämään rokotuksia myös muualla kuin varsinaisilla rokotuspisteillä. Jalkautumalla pyrimme pitämään kynnyksen rokotuksiin hakeutumiseen matalalla ja saamaan rokotuskattavuuden korkealle, Ollas sanoo.

Walk in -koronarokotuksiin ovat tervetulleita kaikki 12 vuotta täyttäneet asukkaat. Kolmansia rokoteannoksia voivat saada Suomessa vain 18 vuotta täyttäneet vaikeasti immuunipuutteisia lukuun ottamatta. 5-11-vuotiaat voivat saada koronarokotuksen vain ajanvarauksella.

Rokotukseen tulijoita pyydetään varmistamaan oikeus koronarokotukseen paikalle saapumista: https://korona.kymsote.fi/koronarokotukset/

Tulevat walk in -rokotukset päivitetään Kymsoten koronainfoon: https://korona.kymsote.fi/walk-in-koronarokotukset-kymenlaaksossa/

Koronarokotusten ajanvaraus: https://korona.kymsote.fi/koronarokotukset/

Kymenlaaksossa koronatartuntojen määrä edelleen pienessä nousussa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 16.02.2022 klo 12:53

Kymenlaaksolaisia muistutetaan perusohjeiden ja suositusten noudattamisesta.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää voimassa olevien yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten purkamista.

Kymenlaaksossa on edelleen runsaasti koronatartuntoja. Epidemiatilanteessa ei ole vielä nähtävissä käännöstä parempaan, vaan uusien koronatartuntojen määrä on edelleen jopa pienessä nousussa.

Viimeisen kahden viikon aikana ajalla 1.-14.2.2022 on todettu 3302 uutta koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on 2038. Todellisuudessa koronatartuntojen määrä on todennäköisesti paljon suurempi, sillä kaikkia oireisiakaan ei enää kehoteta hakeutumaan terveydenhuollon koronavirustestiin. Kaikista terveydenhuollossa todennetuista koronanäytteistä 41 prosenttia on positiivisia, positiivisten näytteiden osuus on noussut viime viikosta. Vertailun vuoksi aikaisemmissa epidemian vaiheissa positiivisten näytteiden osuus oli korkeimmillaankin noin 4 prosenttia kaikista näytteistä.

Tartuntoja on runsaasti koko Kymenlaakson alueella. Eniten koronatartuntoja on ikäryhmissä 10-19 -vuotiaat sekä 30-49 -vuotiaat. Vähiten uusia koronatartuntoja on yli 60-vuotiailla. Tartunnansaaneista 10 prosenttia on sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, mikä kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa.

Sairaalahoidossa koronatilanne on kuitenkin keventynyt: sairaalahoidossa on 13 koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevien määrä on noin puolta pienempi kuin viikko sitten, kun perusterveydenhuollon osaston korona-altistuksen jälkeisiä eristyksiä on saatu purettua.

Koronarokotusten kattavuusluvut nousevat enää lähinnä kolmosannosten osalta. Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut 89,4 prosenttia, kakkosrokotuksen 87,5 prosenttia ja kolmannen rokoteannoksen 63,7 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä kymenlaaksolaisista.

– Meillä on siis Kymenlaaksossa edelleen aikuisista noin 10 prosenttia kokonaan vailla koronarokotussuojaa. Tähän joukkoon kuuluu erityisesti nuoria aikuisia, joiden ikäryhmässä on nyt eniten koronatartuntoja. Etenkin nyt yhteiskunnan avautuessa kehotan edelleen hakutumaan koronarokotuksiin ja ottamaan täyden rokotussuojan, sillä rokotus suojaa vakavilta tautimuodoilta, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa.

”Tilanne ei ole ohi!”

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tänään pohtimaan alueen koronatilannetta. Vaikka epidemiatilanteessa ei ole vielä muutosta parempaan, alueella on syytä pitää voimassa vain välttämättömät rajoitukset, joilla on vaikutusta koronaviruksen leviämiseen. Tämän vuoksi koronakoordinaatioryhmä päätti esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle voimassa olevien yleisötilaisuuksia koskevien rajoituspäätösten purkamista.
Kymenlaaksossa on tällä hetkellä voimassa seuraavat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset, joita esitetään purettaviksi:

  • Sisätiloissa järjestettävillä yleisötilaisuuksilla ei ole tiettyä henkilömäärärajaa, mutta yli 50 henkilön tilaisuuksissa voi olla enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Enintään 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman tilan kapasiteettiin nähden suhteellista henkilömäärää. Päätös on voimassa 12.2.-21.2.2022.
  • Lisäksi pykälän 58d mukainen, tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys on voimassa Kymenlaaksossa 28.12.2021–27.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee koronakoordinaatioryhmän esityksen todennäköisesti tällä viikolla nopealla aikataululla.

Vaikka rajoituksia esitettiin purettaviksi, koronakoordinaatioryhmässä painotettiin suositusten noudattamisen tärkeyttä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Tilanne ei ole ohi! Jokaisen kymenlaaksolaisen on nyt tärkeä pitää huolta perusohjeista ja noudattaa suosituksia. Sairaana, lievissäkin flunssaoireissa, pysytään kotona. Perusohjeet käsi- ja yskimishygieniasta on tärkeä pitää osana arkea. Maskisuositus on edelleen voimassa ja väkijoukkoja on syytä välttää, Mäntymaa painottaa.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa helmikuun loppuun saakka. Kymenlaakson vaikeassa koronatilanteessa koronakoordinaatioryhmä päätti antaa vahvan etätyösuosituksen, joka on voimassa toistaiseksi. Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Etämahdollisuutta on suosittava myös kokouksissa aina silloin, kun tämä on mahdollista. Tämä koskee niin työpaikkojen kuin yhdistystenkin kokouskäytäntöjä.

Koronakoordinaatioryhmä keskusteli tänään myös muun muassa ylioppilaskirjoituksista. Ylioppilastutkintolautakunta on laatinut ohjeen ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä. Pääperiaatteena on, että vain terveenä osallistutaan kirjoituksiin. Tämän vuoksi kymenlaaksolaisia ylioppilaskokelaita kehotetaan turvaamaan omat ylioppilaskirjoitukset ja omaehtoisesti välttämään kaikkia ylimääräisiä kontakteja kahden viikon ajan ennen kirjoituksia ja kirjoitusten ajan, samaa suositetaan koko perheelle.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.2.2022.

Kymsoten koronarokotukset keskitetään maaliskuusta lähtien Kouvolan Hansan ja Kotkan Pasaatin rokotuspisteille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 14.02.2022 klo 14:34

Haminan, Karhulan ja Virolahden rokotuspisteille voi saapua ajanvarauksella vielä 28.2.2022 saakka, Keltakankaalle 21.2.2022 saakka. Vapaita aikoja on tällä hetkellä tarjolla runsaasti.

Rokotukset keskitetään jatkossa Kymsoten isoimpiin käytössä oleviin rokotuspisteisiin Kouvolan Hansassa ja Kotkan Pasaatissa. Haminan, Karhulan ja Virolahden rokotuspisteet ovat maaliskuusta alkaen auki vain erikseen ilmoitettuina aikoina. Keltakankaan pisteen rokotustoiminta päättyy kokonaan 21.2.2022. Päätökset eivät koske Pyhtään rokotuspistettä, jossa rokotukset jatkuvat edelleen pyhtääläisille ja Pyhtään terveysaseman valinneille.

– Kymenlaaksolaisista täysi-ikäisistä liki 90% on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Kun jo 63,7% on saanut myös kolmosannoksen, on tarve usealle rokotuspisteelle selvästi pienentynyt, kertoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Mari Ollas.

– Suosittelen lämpimästi pienemmissä Kymenlaakson kunnissa asuvien hyödyntävän lähintä rokotuspistettään vielä helmikuun ajan. Vapaan ajan voi saada jo seuraavalle päivälle.

Muutos koskee vain ajanvarauksella annettavia koronarokotuksia. Jatkossa Haminan, Karhulan ja Virolahden rokotuspisteillä tullaan järjestämään erikseen ilmoitettavia walk in -rokotuspäiviä, joihin voi saapua ilman ajanvarausta.

Kymsoten kaikkiin walk in -koronarokotuksiin voivat saapua 12 vuotta täyttäneet asukkaat. Ilman ajanvarausta voi hakea 1., 2. tai 3. rokoteannoksen. Vakavasti immuunipuutteiset ovat oikeutettuja myös 4. annokseen.

Koska lapsilla on käytössä eri koronarokote, järjestetään 5-11 -vuotiaille omia koronarokotuspäiviä. Lasten rokotuspäiviä on Kouvolassa Hansan rokotuspisteessä ja Kotkassa Pasaatin rokotuspisteessä joka lauantai ainakin helmikuun loppuun asti.

Tulevat walk in -rokotukset päivitetään Kymsoten koronainfoon: https://korona.kymsote.fi/walk-in-koronarokotukset-kymenlaaksossa/

Koronarokotusten ajanvaraus: https://korona.kymsote.fi/koronarokotukset/

Lasten ja nuorten koronarokotukset: https://korona.kymsote.fi/lasten-ja-nuorten-rokotukset/

Korjaus 15.2.2022: Kouvolan Keltakankaan rokotustoiminta päättyy 21.2.2022, ei 28.2.2022, kuten aiemmin ilmoitimme.

Kymsoten koronaviestintään muutoksia

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 10.02.2022 klo 11:36

Kymenlaakson päivittäisten koronatartuntatietojen julkaisemisesta luovutaan.

Kymsote tekee muutoksia koronaviestintäänsä. Kymenlaakson päivittäisten tartuntatilannetietojen julkaisusta luovutaan 14.2.2022 alkaen. Samalla kevennetään myös muita Kymsoten koronainfon www.korona.kymsote.fi sisältöjä. Alkuvuodesta Kymsote luopui jo altistumispaikkojen julkaisusta, kun tartunnanjäljitys ruuhkautui ja jäljitys kohdennettiin vain tiettyihin riskialttiisiin tartuntoihin. Myös sosiaalisen median kanavissa koronaviestinnän määrää vähennetään ja sisällöt koskevat entistä enemmän mm. mahdollisia uusia suosituksia tai ohjeistuksia.

– Vaikka epidemiatilanne on ollut viime aikoina haastava, niin päivittäisen koronatilanteen viestinnän merkitys on suurista tartuntamääristä huolimatta vähentynyt, viestintäjohtaja Anni Björklund toteaa.

Kymenlaakson tartuntaluvut löytyvät edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartasta. Kymsoten muutokset koronaviestinnässä eivät vaikuta koronakoordinaatioryhmän viestintään. Kymenlaakson koronatilanne kuvataan edelleen viikoittain alueellisen koronakoordinaatioryhmän tiedotteessa.

– Vastaamme ryhmän tiedottamisen toteuttamisesta, ja tuotamme siihen esimerkiksi epidemiatilanteen kuvauksen. Muutoin kyse ei kuitenkaan ole Kymsoten vaan Kymenlaakson monitoimijaisen ryhmän viestinnästä, joten Kymsoten ratkaisu ei vaikuta siihen.

Kymsoten päätöksen takana on sekä koronaviestinnän uudelleen arviointi resurssien ja painopisteiden osalta että yleisöltä tulleet viestit.

– Erilaiset koronaan liittyvät viestintätarpeet ovat olleet lähes päivittäisiä kahden vuoden ajan ja tartuntamääriä olemme ilmoittaneet ensimmäisestä todetusta tartunnasta lähtien. Viestintää on toki muokattu aina epidemiatilanteen mukaan, mutta nyt halusimme arvioida myös perustoimenpiteet uudestaan. Koronaviestinnän työmäärä on ollut todella suuri. Nyt meillä on Kymsotessa entistä enemmän muita asioita, joiden viestintään täytyy olla mahdollista panostaa kunnolla, kuten vaikka tänä keväänä Ratamokeskuksen käyttöönotto.

– Olemme myös kuunnelleet herkällä korvalla julkista keskustelua ja meille muun muassa sosiaalisessa mediassa lähetettyjä viestejä. Selkeästi tiedon tarve päivätasolla ei ole enää sama kuin aikaisemmin ja oikeutettu väsymys niin tilanteeseen kuin viestintään kuuluu entistä vahvemmin. Tällä ratkaisulla haluamme vastata myös näihin viesteihin, Björklund perustelee.