Koronarokotukset jatkuvat perustasolle palanneessa Kymenlaaksossa tauotta läpi kesän, kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata ajan rokotukseen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 11.06.2021 klo 13:49

Kymenlaaksolaisista 54,3 prosenttia on saanut 1. annoksen koronarokotetta ja 12,4 prosenttia myös 2. annoksen. Tällä viikolla ajanvaraus laajennettiin kaikille yli 16-vuotiaille kymenlaaksolaisille. 16 vuotta on kansallisessa koronarokotestrategiassa määritetty alaikäraja.

Ajanvarauksen avautuminen uusille ikäryhmille lisää aina hetkellisesti liikennettä sekä sähköisessä ajanvarauksessa että puhelinlinjoissa. Kuluneella viikolla ruuhkaa oli erityisesti takaisinsoittoperiaatteella toimivassa puhelinajanvarauksessa, sillä 16-17-vuotiaat voivat varata rokotusaikansa vain puhelimitse. Näin voidaan varmistaa, että heille sopiva rokotevalmiste on käytössä. Kymsote pyytää ajanvaraukseen soittaneiden odottavan takaisinsoittoa kärsivällisesti ja muistuttaa, että soitto tarvitsee vain kerran.

Kymenlaaksolaiset voivat valitan minkä vain alueen rokotuspisteistä. Ainoastaan Pyhtään rokotuspisteen voivat valita vain pyhtääläiset tai Pyhtään terveysaseman valinneet.

Kymsoten sähköisiin palveluihin on tulossa viikonloppuna käyttökatko huoltotöiden ajaksi. Käyttökatko alkaa 11.6. klo 21 ja jatkuu 14.6. klo 8 asti. Tänä aikana myös koronarokotusten sähköinen ajanvaraus on poissa käytöstä, eikä jo varatuista ajoista tule tavallista tekstiviesti-ilmoitusta.

Tietoa ajanvarauksesta täältä: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Rokotukset eivät lomaile Kymenlaaksossakaan – saatavuus voi hidastaa 1. annoksia

Kymenlaaksossa annetaan koronarokotteita tällä hetkellä ripeään n. 7000 annoksen viikkotahtiin. Yhteensä annoksia on annettu n. 109 000. Kymsoten rokotustahti on tästä huolimatta riippuvainen valtakunnallisesta rokotteiden saatavuudesta. Tämän hetkisen tiedon mukaan saatavuus heikkenee väliaikaisesti kesän aikana. Mikäli arvio pienemmistä rokotuseristä toteutuu, käytetään suurin osa rokotteista 2. rokotusannoksiin. Tämä taas vähentää varattavia aikoja 1. annokselle. Näin ollen nuorten ikäluokkien rokottaminen jakautuu pidemmälle ajanjaksolle vanhempiin verrattuna. Kymsote ennakoi kesällä kääntyvää rokotustahtia, mutta mahdollisimman korkean rokotuskattavuuden tavoite pysyy.

”Tähän asti sekä 1. että 2. annoksia on annettu hyvään tahtiin, ja siihen pyrimme myös jatkossa. Kattavan rokotesuojan varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää, että erityisesti 2. rokotusten aikataulusta pidetään kiinni suunnitellusti”, kertoo koronarokotuskoordinaattori Tanja Metsola.

”Tieto rokotteiden saatavuudesta saadaan vain viikoiksi kerrallaan, minkä vuoksi on vaikeaa vielä arvioida tarkkaa tilannetta esimerkiksi keskikesällä. Tilapäisestä saatavuusvajeesta huolimatta kaikki halukkaat kymenlaaksolaiset tulevat rokotteen tietysti saamaan. Toivotamme tälläkin hetkellä kaikki yli 16-vuotiaat lämpimästi tervetulleiksi rokotukseen. Aikoja vapautuu toisinaan nopeastikin, joten sähköistä ajanvarauskalenteria kannattaa käydä vilkaisemassa säännöllisesti.”

Kymenlaaksossa yli 80-vuotiaista 93,0% on saanut 1. annoksen koronarokotetta, 2. annoksen taas 69,0% Kymenlaaksolaisista on 1. rokotusannoksen osalta rokotettu 75-79-vuotiaista 92,9 %, 70-74-vuotiaista 90,9 %, 65-69-vuotiaista 86,5 %, 60-64-vuotiaista 83,7 %, 55-59-vuotiaista 80,5 %, 50-54-vuotiaista 76,2 %, 45-49-vuotiaista 67,9% ja 40-44-vuotiasta 54,5%.

Rokotustodistusten päivittymisessä viivettä

Toukokuussa otettiin käyttöön kansallinen Omakanta-järjestelmään tallentuva rokotustodistus, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Vaikka suurin osa todistuksista on kirjautunut Omakantaan normaalisti, on joidenkin tietojen päivittymisessä todettu viivettä. Teknistä ongelmaa korjataan parhaillaan. Asukkaita pyydetään odottamaan tietojen kirjautumista maltillisesti, mikäli todistuksella ei ole välttämätöntä tarvetta. Kymsote tiedottaa asiaa korjaustöiden valmistuessa.

”Kansallista rokotustodistusta on kaivattu erityisesti ulkomaanmatkailua helpottamaan. Tahdomme kuitenkin edelleen muistuttaa, että tarpeetonta matkustamista Suomen rajojen ulkopuolelle on syytä välttää. Suomen kansallinen rokotustodistus ei myöskään ole takuuvarma pääsylippu ulkomaille, sillä valtiot päättävät itse, mitkä asiakirjat ne luokittelevat kelpoisiksi matkustamisen suhteen”, muistuttaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

THL:n 10.6. antaman uuden rajaohjeistuksen mukaan täyden koronarokotesarjan eli kaksi annosta saaneiden matkustajien ei tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä, jos viimeisimmästä rokotteesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa. On huomioitava, että Sputnik-rokote ei ole tällä hetkellä vapauta rajalla tehtävästä koronatestistä edes kahden annetun annoksen jälkeen.

Lue lisää rokotustodistuksesta: https://korona.kymsote.fi/rokotustodistus/

Lue lisää matkustamisesta ja rajalla hyväksyttävistä rokotevalmisteista: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Kymenlaaksossa on siirrytty perustasolle

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 09.06.2021 klo 12:21

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että Kymenlaakson koronavirustilanne mahdollistaa maakunnan siirtymisen perustasolle.

Kymenlaakson koronatilanne on kehittynyt viimeisen kahden viikon aikana suotuisasti. Uusia tapauksia viimeisen kahden täyden viikon aikana (24.5.-6.6.) on ollut 34, ja ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on hieman 20,8. Positiivisia tapauksia kaikista otetuista näytteistä on 0,78 %. Sairaalassa hoidettavien potilaiden määrä on niin ikään vähentynyt ja tällä hetkellä sairaalahoidossa ei ole yhtään potilasta koronaviruksen takia.

Tartuntojen jäljitettävyys on noin 89 %. Perheen sisäisiä tartuntoja on 48 %, muusta lähipiiristä 11 % ja ulkomailta peräisin 11 %. Ulkomaalaisperäisten tapausten suhteellinen osuus on noussut. Eniten uusia tapauksia on edelleen 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä ja seuraavaksi eniten 20–29-vuotiailla. Karanteenissa tällä hetkellä on hieman yli 30 henkilöä.

Merkittävin huolenaihe Kymenlaaksossakin on koronaviruksen Delta-muunnos (Intian virusmuunnos), joka on tunnistettu tällä hetkellä huolestuttavimpana muunnoksena koko maan laajuisesti.

– Delta-muunnos on aiheuttanut hyvin nopeita epidemiatilanteen ryöpsähdyksiä ja uhannut terveydenhuollon kantokykyä muualla Suomessa ja samalle se muistuttaa, että epidemia ei ole ohi, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

– Toistan itseäni, mutta näin hyvässäkään tilanteessa ei voida vielä luopua maskeista, käsihygienian tarkasta huolehtimisesta ja harkinnasta suurissa ihmisjoukoissa oleilemisesta. Nämä kaikki on todella suuressa roolissa, ettei tilanne muutu huonommaksi.

Lisäksi kuumimman kesälomakauden lähestyessä koronakoordinaatioryhmä nosti esille matkustamiseen liittyvät riskit ja suositteli vahvasti kymenlaaksolaisia noudattamaan ulkoministeriön ja THL:n matkustusohjeita.

– Kymenlaaksossakin on nyt näkynyt enemmän ulkomailta peräisin olevia tartuntoja, vaikka matkailu ei kovin vapaata olekaan. Eli matkustusohjeita tulee noudattaa erityisesti tarkasti, jotta voidaan välttää ikävämmät tuliaiset. Myös kotimaanmatkailussa on tärkeä suosia vaihtoehtoja, joissa terveysturvallisuudesta on helppo huolehtia.

Perustason myötä suositus kokoontumisrajoituksien poistamisesta

Perustasolle siirtymisen myötä koronakoordinaatioryhmä antoi aluehallintovirastolle suosituksen kumota tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin liittyvät rajoitukset. Kuitenkin jatkossakin yleisötilaisuuksia järjestettäessä on huolehdittava, että asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus ylläpitää riittäviä etäisyyksiä. Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt turvallisuusvelvoitteet. Mikäli kyseessä on yli 50 henkilön tilaisuus, niin järjestäjille suositellaan terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä. Yli 500 henkilön tilaisuuksien tai toistuvien tilaisuuskokonaisuuksien osalta toivotaan suunnitelman lähettämistä etukäteen Kymsoten tartuntatautiyksikköön. Alle 500 henkilön tilaisuuksien osalta suunnitelmaa ei toimiteta Kymsotelle.

Mikäli kyseessä on yli 50 henkilön tilaisuus, niin järjestäjille suositellaan terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä, ja yli 500 henkilön tilaisuuksien tai toistuvien tilaisuuskokonaisuuksien osalta suunnitelma tulisi toimittaa etukäteen Kymsoten tartuntatautiyksikköön.

Yksityistilaisuuksien osalta koronakoordinaatioryhmä poisti niin ikään henkilörajoituksen. Edelleen myös yksityistilaisuuksien järjestämisestä koskee suositus varmistaa, että tila on suhteessa henkilömäärään sellainen, että tilassa on mahdollista ylläpitää riittäviä etäisyyksiä. Lisäksi sisätiloissa järjestettäviin tapahtumissa on suositus käyttää maskia.

– Yleisesti toivomme kymenlaaksolaisilta vastuullista toimintaa ja sitä kautta yhteishenkeä, jotta suotuisa tilanne voisi jatkua läpi kesän, Mäntymaa sanoo.

– Koronavirus ei ole ihan nopeasti häviämässä, mutta rokotukset ja tartuntoja ehkäisevä toiminta ovat keskeisessä roolissa, ettei tilanne välttämättä muutu enää yhtä vakavaksi kuin menneenä talvena. Sen toteutumiseksi tarvitaan kaikkien panostusta.

Koronarokotusten sähköisen ajanvarauksen käyttökatko 11.6. klo 21 alkaen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 07.06.2021 klo 12:10

Kymsoten eAsionnissa tapahtuu käyttökatko 11.6. klo 21 alkaen. Käyttökatkon syynä on huoltotyöt. Käyttökatkon aikana kansalaiset ja ammattilaiset eivät voi kirjautua järjestelmään ja kaikki sähköiset palvelut, mukaan lukien tekstiviestimuistutus varatuista ajoista, ovat poissa käytöstä.

Käyttökatkon alkaessa koronavirukseen liittyvä sähköinen asiointi on pois käytöstä (Huom! Käyttökatko ei vaikuta Omaoloon tai Koronabottiin). Voit varata koronarokotukseen ajan puhelimitse käyttökatkon aikana. Puhelinajanvaraus palvelee ma-pe klo 8-16 p. 05 220 2000, pyhtääläisille p. 05 220 2015.

eAsioinnin käyttökatko kestää arvioidusti 14.6. klo 8 asti. Käyttökatkon venymiseen on kuitenkin hyvä varautua. Käyttökatkon aikana Kymsoten puhelinpalvelut toimivat normaalisti.

Käyttökatko koskettaa kaikkia eAsiointi- ja ajanvaraustoiminnallisuuksia:

  • Sähköinen ajanvaraus
  • Lomakkeet
  • Viestit
  • Tekstiviestimuistutukset

Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa häiriötä.

Kymenlaaksolaisista noin 51,7 prosenttia saanut koronarokotuksen, ajanvaraus laajennetaan 8.6. alkaen kaikille 16 vuotta täyttäneille

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 04.06.2021 klo 14:37

Koronarokotusten hyvän tahdin vuoksi ajanvaraus laajennetaan nyt myös 16-29-vuotialle. Kymenlaaksosta 51,7 prosenttia on saanut 1. rokotusannoksen ja 10,4 prosenttia 2. rokotusannoksen.

16-29-vuotiaiden ajanvaraus avataan tiistaina 8.6. 16-17 vuotiaat voivat varata ajan rokotukseen vain puhelimitse, jotta voidaan varmistaa, että heille sopiva rokotevalmiste on käytössä. Muutoin pyydetään suosimaan sähköistä ajanvarausta. Ikääntyneiden 2. annoksia annetaan kovaa tahtia, mikä näkyy varattavien aikojen määrässä.

Kymsote tavoittelee mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta, ja ajanvaraus koronarokotukseen on avautunut Kymsotella uusille ikäryhmille viikoittain. Tällä viikolla rokotukset käynnistyivät 30-39-vuotiaille. Lähiviikkoina rokotetaan erityisen paljon ikääntyneiden, yli 80-vuotiaiden 2. annoksia. Tämä vähentää vapaita aikoja 1. rokotusannokseen tuleville. Rokotteita on kuitenkin kaikille ikäryhmille riittävästi, eikä tahti tule hidastumaan kesälläkään. Vastedes kaikki 16 vuotta täyttäneet ovat tervetulleita rokotuksiin. 16 vuotta on koronarokotuksen kansallinen alaikäraja.

– Vapaiden aikojen puute herättää luonnollisesti ihmetystä, mutta tilanne sähköisestä järjestelmässä voi muuttua päivittäin. Rohkaisemmekin palaamaan ajanvaraukseen myöhemmin, mikäli itselle sopivaa vapaata aikaa ei ole heti saatavilla. Rokotteita saatetaan saada lyhyelläkin varoitusajalla lisää, ja jokainen vapaa aika pyritään täyttämään, Kymsoten koronarokotuskoordinaattori Tanja Metsola kertoo.

– Vapaiden rokotusaikojen tilanne vaihtelee paljon eri rokotuspisteissä. Muistutamme edelleen, että kymenlaaksolaiset voivat kotikunnasta riippumatta varata ajan mihin tahansa Kymsoten rokotuspisteeseen. Vain Pyhtään piste on poikkeus, sillä se palvelee ainoastaan pyhtääläisiä tai Pyhtään terveysaseman valinneita.

Kymsoten sähköisiin palveluihin on tulossa käyttökatko, joka alkaa 11.6. klo 21 ja päättyy 14.6. klo 8. Tällä aikavälillä myös koronarokotusten sähköinen ajanvaraus ei ole käytössä.

Tietoa ajanvarauksesta täältä: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Ikääntyneistä, yli 80-vuotiaista kymenlaaksolaisista 92,8% on saanut 1. annoksen koronarokotetta, 2. annoksen taas yli puolet, 59,6%. Kymenlaaksolaisista on 1. rokotusannoksen osalta rokotettu 75-79-vuotiaista 92,7 %, 70-74-vuotiaista 90,6 %, 65-69-vuotiaista 86,1 %, 60-64-vuotiaista 88,8 %, 55-59-vuotiaista 78,9 %, 50-54-vuotiaista 73,8 % ja 45-49-vuotiaista 58,1%.

Kymenlaaksossa 1. rokotusannoksia on annettu 84627 ja 2. rokotusannoksia 16985. Rokotuksia annetaan tällä hetkellä noin 7000 rokotuksen tahdilla viikkoa kohden. Lisäksi täyteen tuli pyöreä 50 000 sähköisen ajanvarauksen lukema.

Rokotuksia koskevat uudet ohjeistukset

THL antoi viikon aikana uusia ohjeistuksia liittyen raskaana olevien rokottamiseen, ulkomailla annettuihin rokotusannoksiin sekä koronarokotteen ottamisesta hiljattain otetun muun rokotteen jälkeen. Jatkossa myös raskaana olevia suositellaan ottamaan koronarokote. Ulkomailla annettujen rokotusannosten täydentäminen 2. annoksella on mahdollista, mutta aika rokotuspisteelle voidaan varata ainoastaan puhelimitse. Muualla kuin Suomessa annetusta rokotteesta tulee olla suomen- englannin- tai ruotsinkielinen virallinen todistus. Lisäksi poistuu tähän asti suositeltu varoaika koronarokotteen ottamisesta hiljattain annetusta toisesta rokotteesta, kuten punkki- tai -jäykkäkouristusrokotteesta.

Viime viikolla otettiin käyttöön kansallinen rokotustodistus, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Todistus tallentuu Omakanta-järjestelmään sähköisesti, ja se on mahdollista myös tulostaa. Rokotustodistukset tulevat näkyviin Omakantaan vaiheittain, joten todistusten päivittyminen palveluun voi viedä jonkin aikaa. Asukkaita pyydetään odottamaan tietojen kirjautumista maltillisesti, mikäli todistuksella ei ole välttämätöntä tarvetta. Sähköisten palveluiden muutostöitä tehdään jatkuvasti, jotta kaikki todistukset päivittyvät palveluun nopealla aikataululla.

Lue lisää rokotustodistuksesta: https://korona.kymsote.fi/rokotustodistus/

Koronarokotukset 16-29-vuotiaille käynnistyvät

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 03.06.2021 klo 12:58

Kymsote avaa koronarokotusten ajanvarauksen 16-29-vuotialle. Tiistaista 8.6. lähtien kaikki 16 vuotta täyttäneet kymenlaaksolaiset voivat varata ajan koronarokotuksen 1. annokselle.

Aikaa varaavien tulee huomioida, että 16-17 vuotiaat voivat varata ajan vain puhelimitse. Muuton asiakkaita pyydetään ensisijaisesti käyttämään sähköistä ajanvarausta.

Aina kun ajanvaraus avautuu uudelle ryhmälle, käyvät niin sähköinen kuin puhelinajanvarauskin vilkkaina. Mikäli sähköisessä ajanvarauksessa on ruuhkaa, pyydämme yrittämään myöhemmin uudelleen. Tällä hetkellä myös enenevissä määrin annettavat 2. annokset vähentävät aikoja 1. rokotusannokselle.

– Kesä ei tule hidastamaan koronarokotuksia. Tahdomme pitää yllä samaa, ripeää tahtia kuten tähänkin asti. Emme halua, että yksikään vapaa rokotusaika jää käyttämättä, kertoo Kymsoten koronarokotuskoordinaattori Tanja Metsola.

Kaikki yli 30 vuotta täyttäneet voivat edelleen varata rokotusaikoja. Kymenlaaksolaiset saavat valita rokotuspaikkansa kaikista alueen rokotuspisteistä. Vain Pyhtään rokotuspiste on avoinna ainoastaan pyhtääläisille.

Tietoja ajanvarauksesta verkkosivuiltamme: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Kymenlaakson koronatilanne edelleen kiihtymisvaiheessa, suosituksia ja rajoituksia höllennetään vähitellen

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 02.06.2021 klo 15:02

Kymenlaakson koronatilanne on kehittynyt viime viikkoina parempaan suuntaan. Kymenlaakso jatkaa kuitenkin vielä kiihtymisvaiheessa.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä käsitteli tänään erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön hybridistrategian toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä suosituksia. STM:n kirjeellä annetaan ohjaus päivitetyn hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisista toimenpidesuosituksista epidemiavaiheittain.

Kymenlaakson koronatilanne on kehittynyt viimeisen kahden viikon aikana parempaan suuntaan. THL:n tilastojen mukaan kahden viime viikon aikana on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa ja näin ilmaantuvuusluku on 38 /100 000 asukasta. Viikolla 20 todettiin 43 ja viikolla 21 19 uutta koronavirustartuntaa. Näytteistä positiivisten osuus on 1 %. Positiivisten näytteiden osuus on laskussa, toukokuussa luku on ollut käynyt lähellä 2 %.

Tartuntojen jäljitettävyys on parantunut, nyt jäljitettävyys on 84 prosenttia. Suurin osa eli noin puolet tartunnoista tulee samasta taloudesta tai muulta lähipiiriltä. Tartunta on 16 prosentissa peräisin työpaikalta ja 9 prosentissa yksityistilaisuuksista. Eniten uusia tapauksia on todettu 50-59-vuotiailla. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut toukokuussa: sairaalahoidossa on tällä hetkellä vain yksi koronaviruspotilas. Kymenlaakson koronatilanteen kehittymisestä parempaan suuntaan kertoo myös se, että pahimmillaan alueella oli toukokuussa noin 400 henkilöä karanteenissa, tällä hetkellä noin 60.

Parantuneen koronatilanteen perusteella koronakoordinaatioryhmä päätti suositella Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muutosta nyt voimassa olevaan kokoontumisrajoitukseen, jossa enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee AVI:lle, että yleisötilaisuuksien rajoituksia vapautetaan ja noudatetaan STM:n ohjauskirjeessä annettuja kiihtymisvaiheen suosituksia yleisötilaisuuksiin. Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös, joka velvoittaa turvavälien varmistamiseen sisätiloissa ja fyysisten kontaktien välttämiseen ulkotiloissa, pysyy voimassa 15.6.2021 saakka. Kyseinen laki on muuttunut 1.6.2021 alkaen, minkä vuoksi AVI on tekemässä asiasta uuden muutoksen mukaisen päätöksen.

Koronakoordinaatioryhmä tarkastelee näitä ja muita alueellisia suosituksia viikoittain ja tekee päätöksiä vallitsevan koronatilanteen mukaan.

Koronakoordinaatioryhmä käsitteli sosiaali- ja terveysministeriön hybridistrategian toimintasuunnitelman suosituksia kiihtymisvaiheen alueelle. Sen mukaisesti ryhmä päätti, että aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa avataan.  Toiminnassa suositellaan edelleen maskin käyttöä sekä turvavälien noudattamista aina kun mahdollista. Muuten suositukset kuten yleinen maskisuositus ja etätyösuositus sekä suositus matkustamisen välttämisestä ulkomaille jatkuvat.

– Maskin käyttöä ja etätyötä suositellaan edelleen vahvasti, ja varmasti vielä pitkään. Koronatilanne on mennyt nyt parempaan suuntaan, mutta epidemia ei ole vielä ohi. On erittäin tärkeä edelleen pitää huolta perusohjeista. On todellinen uhka, että Intian variantti leviää Kymenlaaksoonkin, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa muistuttaa.

– Koronarokotukset etenevät hyvää vauhtia, mutta täydellä kahdella annoksella rokotettuja kymenlaaksolaisia on vielä vähän. Yksi rokoteannos antaa vain osittaisen suojan koronatartunnalta, ja hyvään suojaan varsinkin uusia varianttiviruksia kohtaan tarvitaan molemmat kaksi annosta. Tämä on tärkeä muistaa myös tulevana viikonloppuna, kun juhlitaan koulujen loppumista, valmistuneita ja ylioppilaita. On muistettava edelleen välttää väkijoukkoja ja kokoontumisia. THL on antanut hyviä ohjeita alkukesän juhlien järjestämiseen, niihin on hyvä tutustua.

Juhliin tai muihinkaan tapahtumiin ei tule osallistua, jos on vähäisiäkään koronavirustautiin sopivia oireita (väsymys, päänsärky, kurkkukipu, nuha, yskä, kuume, vatsakipu, oksennusta tai ripulia). THL:n vinkkejä ja ohjeita juhlien järjestäjille ja osallistujille löytyy täältä: https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia

Koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin jälleen myös rajaliikenteestä ja kymenlaaksolaisille muistutetaan, että matkustamista ei edelleenkään suositella. Tämä koskee myös Pietarissa pelattaviin jalkapallon EM-otteluihin matkustamista. Kymenlaaksossa varaudutaan kisaturisteihin erityisesti 16.6. ja 21.6.2021, jolloin Suomen ottelut pelataan. Terveysneuvontaa ja testausta järjestetään tällöin myös öisin.
Edelleen muistutetaan, että mikäli henkilö kuitenkin on matkustamassa ulkomaille, maahan saapuvia suositellaan käyttämään FINENTRY-palvelua (www.finentry.fi).

Kymenlaaksolaisista noin 48 prosenttia saanut koronarokotuksen, Rokotukset laajenevat 30-39-vuotiaisiin

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 28.05.2021 klo 14:21

Koronarokotukset ovat edenneet hyvää tahtia: Kymenlaaksolaisista 48,1 prosenttia on saanut koronarokotuksen 1. rokotusannoksen ja 8,3 prosenttia myös 2. rokotusannoksen.

Rokotukset laajenevat koko ajan nuorempiin ikäluokkiin: 40-49-vuotiaiden rokotukset ovat alkaneet ja 30-39-vuotiaiden ajanvaraus avautuu maanantaina 31.5.2021. Samaan aikaan on käynnissä ikääntyneiden 2. rokotukset, mikä näkyy varattavien aikojen määrissä.

Kymenlaaksossa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa rokotuskattavuutta. Erityisen tärkeää on suojata ikääntyneitä, sillä vakavan koronavirustaudin riski on korkein yli 80-vuotiailla. Kymenlaaksossa yli 80-vuotiaista on rokotettu 92,6 %, heistä lähes puolet eli 48,4 % on saanut myös 2. rokotusannoksen.

Kymenlaaksolaisista on 1. rokotusannoksen osalta rokotettu 75-79-vuotiaista 92,4 %, 70-74-vuotiaista 90,3 %, 65-69-vuotiaista 84,6 %, 60-64-vuotiaista 81,1 %, 55-59-vuotiaista 74,4 % ja 50-54-vuotiaista 65,8 %.

Kymenlaaksossa on annettu 78 741 1. rokotusannosta, lisäksi 2. rokotusannoksia on annettu 13 597. Rokotuksia annetaan noin 7000 rokotuksen viikkotahtia.

Ikääntyneiden 2. rokotukset ovat käynnissä. Tällä viikolla on annettu paljon erityisesti yli 80-vuotiaiden rokotuksia ja asteittaan siirrytään tätä nuorempien ikäryhmien 2. rokotuksiin. Rokotuspisteillä rokotetaan lähiviikkoina huomattavan paljon ikääntyneitä, jotka ovat saaneet 1. rokotuksen 12 viikkoa sitten.

Tämän vuoksi 1. rokotukseen tuleville ei ole heti varattavissa yhtä paljon aikoja kuin aiemmin. Rokotteita on kuitenkin jokaiselle ikäryhmälle riittävästi, rokotukset vain jakaantuvat useammalle viikolle.

30-39-vuotiaiden ajanvaraus avautuu maanantaina 31.5.2021. Ajanvaraus on edelleen auki kaikille sairauden tai tilan vuoksi riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville. Samoin 40-vuotiaat ja kaikki tätä vanhemmat voivat edelleen varata rokotusaikoja. Tietoa ajanvarauksesta täältä: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

– Vapaiden rokotusaikojen tilanne elää koko ajan. Tilanne sähköisessä ajanvarauksessa voi muuttua päivittäin. Rokotusaikoja lisätään, jos saadaan lisää rokotteita käytettäväksi tai joku peruu ajan. Rokotusaikoja avataan aina vain 2-3 viikoksi eteenpäin, koska haluamme olla varmoja rokotteiden saatavuudesta, koronarokotuskoordinaattori Tanja Metsola muistuttaa.

– Toivomme, että 1. rokotukseen aikaa varaavat jaksavat tarvittaessa palata ajanvaraukseen uudelleen, jos he eivät heti ensimmäisellä kerralla saa itselleen sopivaa aikaa.

Vapaiden rokotusaikojen tilanne vaihtelee paljon eri rokotuspisteissä. Tämänkin selittää se, että ikääntyneiden 2. rokotukset ovat käynnissä samassa tahdissa kuin 1. rokotuksia on annettu 12 viikkoa sitten. Kymsote muistuttaakin, että kymenlaaksolaiset voivat varata ajan mihin tahansa Kymsoten rokotuspisteeseen kotikunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Pyhtään rokotuspiste, joka palvelee vain pyhtääläisiä tai Pyhtään terveysaseman valinneita.

Tällä viikolla on otettu käyttöön kansallinen todistus koronarokotuksesta.Todistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Rokotustodistus tallentuu Omakanta-järjestelmään sähköisesti, ja se on myös mahdollista tulostaa. Rokotustodistukset tulevat näkyviin Omakanta-palveluun vaiheittain. Rokotustietoja kirjataan sairaanhoitopiirien tietojärjestelmiin takautuvasti, joten todistusten päivittyminen palveluun voi viedä jonkin aikaa. Kymsote pyrkii tekemään tarvittavat muutostyöt nopealla aikataululla. Lue lisää rokotustodistuksesta: https://korona.kymsote.fi/rokotustodistus/

Koronarokotukset 30-39-vuotiaille käynnistyvät viikolla 22

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 27.05.2021 klo 10:59

Koronarokotukset laajenevat Kymenlaaksossa 30-39-vuotiaiden ikäryhmälle. Ajanvaraus avautuu maanantaina 31.5.2021.

Asiakkaita pyydetään käyttämään ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta. Mikäli sähköisen ajanvarauksen käyttö ei ole mahdollista, rokotukseen voi varata ajan myös puhelimitse. Mikäli sähköisessä ajanvarauksessa on ruuhkaa ja palvelu hidastuu, pyydämme yrittämään myöhemmin uudelleen. Tietoa ajanvarauksesta täältä: https://korona.kymsote.fi/ajanvaraus-rokotukseen/

Parhaillaan rokotuspisteissä on käynnissä myös ikääntyneiden 2. rokotukset. Eli rokotuspisteillä rokotetaan 30-39-vuotiaiden ikäryhmän kanssa samaan aikaan huomattavan paljon ikääntyneitä, jotka ovat saaneet 1. rokotuksen 12 viikkoa sitten.

Tämän vuoksi vapaita rokotusaikoja ei ole heti varattavissa yhtä paljon kuin aiemmin. Samoin eri rokotuspisteissä on eroja, kuinka paljon vapaita aikoja on tarjolla. Rokotteita on kuitenkin tällekin ikäryhmälle riittävästi, rokotukset vain jakaantuvat useammalle viikolle.

Tilanne sähköisessä ajanvarauksessakin voi muuttua eri päivinä. Rokotusaikoja lisätään, mikäli saadaan lisää rokotteita käytettäväksi tai joku peruu ajan. Rokotusaikoja avataan aina vain 2-3 viikoksi eteenpäin. Näin kaikki rokotteet saadaan käytettyä ja rokotukset annettua tehokkaasti.

Kymsote muistuttaa, että kymenlaaksolaiset voivat varata ajan mihin tahansa Kymsoten rokotuspisteeseen kotikunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Pyhtään rokotuspiste, joka palvelee vain pyhtääläisiä tai Pyhtään terveysaseman valinneita.

Koronatilanne Kymenlaaksossa hieman parantunut, mutta pysytään kiihtymisvaiheessa

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 26.05.2021 klo 15:53

Kymenlaakson koronatilanne on kehittynyt toukokuussa huonompaan suuntaan. Viimeisen viikon aikana tilanne on hieman parantunut, mutta Kymenlaakso jatkaa silti selkeästi kiihtymisvaiheessa.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä ei antanut tänään uusia suosituksia tai rajoituksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Kymenlaakson alueella jatketaan 15.6.2021 asti nykyistä rajoitusta, jonka mukaan enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa.

Kymenlaaksossa on viimeisen kahden viikon aikana (12.-25.5.2021) todettu 80 uutta koronatartuntaa, näin ilmaantuvuusluku on 48,8 /100 000 asukasta. Tartuntojen määrä on viimeisen viikon aikana kehittynyt hieman parempaan suuntaan: Viikolla 20 uusia tapauksia on ollut 39, edeltävällä viikolla 19 todettiin 50 ja viikolla 18 todettiin 18 uutta tapausta. Kotkassa ja Kouvolassa on todettu tartuntoja yhtä paljon, molemmissa 38 uutta tapausta. Sairaalahoidossa on kolme potilasta. Karanteenissa on vajaa 300 kymenlaaksolaista.

Eniten uusia tapauksia on todettu 40-49-vuotiailla ja 50-59-vuotiailla. Tartuntojen jäljitettävyys on parantunut viikontakaisesta, noin 80 tartunnoista pystytään selvittämään: 57 prosenttia tartunnoista on peräisin omasta perheestä tai muusta lähipiiristä ja noin 15 prosenttia työpaikalta.

Näytteistä positiivisten osuus on 1,8 %. Koronavirustesteissä on käyty ahkerasti, parhaimmillaan otetaan 400 näytettä päivässä. Positiivisten näytteiden osuus on laskussa.

– Ilmaantuvuusluku on edelleen 50 molemmin puolin, joten emme ole vielä vakaassa epidemiatilanteessa. Vaikka suunta on hieman parempaan, Kymenlaakso on edelleen kiihtymisvaiheen kriteereissä, johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.

– Kymenlaaksossa ei ole todettu uutta Intian varianttia, mutta se on uhka, joka on otettava huomioon. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaaloiden kuormitus on kriittinen ja myös meillä on varauduttava uusiin ohjeisiin sairaalan toiminnoissa. 

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmässä ei tehty tänään muutoksia alueellisiin suosituksiin ja rajoituksiin, vaan niitä jatketaan aikaisemmin sovitun mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Kymenlaakson alueella jatketaan 15.6.2021 asti nykyistä rajoitusta, jonka mukaan enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää sisä- ja ulkotiloissa.
Kymenlaaksossa suositellaan edelleen, että ei järjestetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Koronakoordinaatioryhmä haluaakin muistuttaa, että kymenlaaksolaiset ottavat suositukset ja ohjeet huomioon suunnitellessaan alkukesän juhlia. Periaate on, että tärkeitä etappeja kuten ylioppilastutkintoa, ammattiin valmistumista tai ripille pääsyä on hieno juhlistaa, mutta isoja juhlia ei tule järjestää. Myös THL muistuttaa, että vaikka koronan tautitilanne on helpottanut keväästä, tartuntariski on edelleen olemassa koko maassa ja alueittain tilanne saattaa myös nopeasti heikentyä. Kokoontumisrajoituksia on noudatettava. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä, käyttää kasvomaskia ja varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on toiminnassa puhelimessa. Mikäli henkilöllä on lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita, on tärkeä hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona. THL on julkaissut tiedotteen, jossa annetaan vinkkejä ja ohjeita juhlien järjestäjille ja osallistujille: https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia

Koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin myös mm. urheilutapahtumien järjestämisestä, mutta tällä hetkellä on perusteet pitää edelleen kiinni 20 hengen kokoontumisrajoituksesta.
Kymenlaaksossa on voimassa suositukset välttää matkustamista ulkomaille ja osallistumasta suuriin väkijoukkoihin, tämä koskee myös matkustamista Pietarissa pelattaviin jalkapallon EM-otteluihin. Kymenlaaksossa varaudutaan kisaturisteihin erityisesti 16.6. ja 21.6.2021, jolloin Suomen ottelut pelataan. Vaalimaan raja-asemalla on tällöin luvassa erittäin vilkasta liikennettä, joten matkustajien on varauduttava ruuhkaan ja pitkiin odotusaikoihin. Terveysneuvontaa ja testausta järjestetään tällöin myös öisin.
Edelleen muistutetaan, että mikäli henkilö kuitenkin on matkustamassa ulkomaille, maahan saapuvia suositellaan käyttämään FINENTRY-palvelua (www.finentry.fi).

Kymsotessa otettujen koronarokotusten todistukset tulevat Omakantaan vaiheittain – kansallinen rokotustodistus ei takaa vapaata matkustamista

Kategoriat
Tiedotteet Päivitetty 25.05.2021 klo 15:59

Kansallinen todistus koronarokotuksesta otetaan käyttöön keskiviikkona 26.5.2021. Todistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Rokotustodistus tallentuu Omakanta-järjestelmään sähköisesti, ja se on myös mahdollista tulostaa.

Rokotustodistukset tulevat näkyviin Omakanta-palveluun vaiheittain. Rokotustietoja kirjataan sairaanhoitopiirien tietojärjestelmiin takautuvasti, joten todistusten päivittyminen palveluun voi viedä jonkin aikaa. Kymsotella ei ole vielä tarkkaa tietoa päivitysprosessin kestosta. Tilanne on sama myös muissa Suomen sairaanhoitopiireissä. Kymsote pyrkii tekemään tarvittavat muutostyöt nopealla aikataululla, jotta rokotteen ottaneiden todistukset saadaan näkyviin Omakantaan. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.

Vastedes rokotustodistus näkyy Omakannassa kymmenen vuorokauden sisällä rokotuksen saamisesta.

Kansallinen rokotustodistus voi helpottaa matkustamista, muttei anna takeita maahanpääsystä

Omakannan rokotustodistus on kansallinen. Sitä voi käyttää EU:n sisäisissä rajanylitystilanteissa, mutta se ei yksin takaa maahan pääsyä. Yksittäiset EU-maat päättävät itse, hyväksyvätkö ne kansallisen todistuksen rajaa ylittäessä.

  • – Toisin sanoen matkustajan on itse huolehdittava siitä, että Suomen kansallinen koronarokotustodistus on kohdemaassa kelpoinen asiakirja. Näin ollen todistuksella ei pääse matkustamaan vapaasti, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja jatkaa:
  • – Matkustamista on edelleen syytä välttää huonon koronatilanteen vallitessa useissa maissa. Kesäreissua tulisi suunnitella ulkomaisten lomakohteiden sijaan kotimaan maakuntiin ja kaupunkeihin. Kymenlaaksostakin löytyy monta kaunista luontokohdetta turvallisesti vierailtavaksi.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. 

Kymsote kerää tietoa rokotustodistuksista Koronainfo-verkkosivulle.