Sairaalat

Tutustu huolellisesti näihin saattajia ja vierailijoita koskeviin ohjeisiin ennen sairaalassa asiointia tai vierailua.

Vierailut Kymsoten sairaaloissa

Ohjeistus on voimassa 30.11.2022 asti.

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalaan, Ratamokeskukseen, Karhulan ja Haminan sairaalaan sekä kuntoutusyksikkö Hoikuun tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

  • Potilaan luona voi vierailla kerralla yksi henkilö ja tarvittaessa avustaja, jos vierailija tarvitsee avustajaa liikkumiseen.
  • Vierailun kesto on enintään noin 30 minuuttia. Vierailu voi olla pitempikestoinen, jos se on tarpeellista potilaan kuntoutuksen tai hoidon kannalta.
  • Vierailun tulee tapahtua pääsääntöisesti kello 13-18 välisenä aikana. Muuna aikana vierailut tulee sopia erikseen osaston henkilökunnan kanssa.
  • Kaikkien vierailijoiden tulee käyttää poikkeuksetta suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan, noudattaa hyviä yleisiä hygienia- ja käsihygieniaohjeita ja huolehtia siitä, että riittävän turvallinen etäisyys muihin huoneessa olijoihin säilyy. Fyysistä lähikontaktia hoidettavaan potilaaseen ei suositella.
  • Vähäinenkin hengitystietulehdus- tai muu tulehdussairauden oire on este vierailulle.
  • Vierailijan tulee noudattaa muita osaston henkilökunnan antamia ohjeita.
  • Jos vierailu on mahdollista toteuttaa ulkotiloissa, sen kesto voi olla pidempi kuin 15 minuuttia. Maskia tulee käyttää ulkotiloissakin tapahtuvan vierailun yhteydessä.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri sekä lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan näissä yksiköissä voimassa olevien covid-epidemian turvaohjeiden mukaisesti.

Kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Potilaiden vointiin liittyvissä kyselyissä osastojen henkilökunnan tavoittaa parhaiten klo 13-17 välillä, kun lääkäreiden kierrokset osastoilla ovat päättyneet.

Saattajia koskevat rajoitukset ja yleiset ohjeet

Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalla potilaalla saa olla yksi saattaja mukana erityisestä syystä.

Saattaja sallitaan tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.

Saattajalla ei saa olla infektio-oireita.

Saattajia velvoitetaan käyttämään sairaaloissa suu-nenäsuojusta eli maskia koko vierailun ajan. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella. Ensisijaisesti jokaisella tulee olla käytettävissään oma maski.

Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Käsidesiä on saatavilla sairaalasta.

Sairaalassa liikkuessa tulee huolehtia riittävän turvallisesta etäisyydestä myös läheisen luona osastoilla vierailtaessa.

Erityisestä syystä osastolle pääsevän vierailijan on ilmoittauduttava osaston kansliaan heti vierailun alussa.

Vierailijan ja saattajan tulee noudattaa kaikkia osaston henkilökunnan antamia ohjeita.