Sairaalat

Tutustu huolellisesti näihin saattajia ja vierailijoita koskeviin ohjeisiin ennen sairaalassa asiointia tai vierailua.

Vierailut Kymsoten sairaaloissa

Ohjeistus on voimassa 31.5.2022 asti.

Vierailut Kymenlaakson keskussairaalan, Karhulan sairaalan, Haminan sairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden luona eivät ole suositeltavia.

Vierailut sallitaan kuitenkin yksilöllisen harkinnan mukaan Kymenlaakson keskussairaalassa, Karhulan sairaalassa, Haminan sairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa ja kuntoutusyksikkö Hoikussa silloin, kun vierailusta on hyötyä potilaan hyvinvoinnin tai hoidon hyvän toteutumisen kannalta.

Vierailusta ja siihen liittyvistä ohjeista tulee sopia etukäteen osaston henkilöstön kanssa. Vierailun suositeltava kesto on enintään 15-30 minuuttia, ja vieraita yksi henkilö kerrallaan. Usean hengen potilashuoneessa voi olla kerralla yhden potilaan vierailija. Vierailijoiden tulee noudattaa tarkasti osaston henkilökunnan antamia ohjeita.

Päätös ei koske Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa, palliatiivisen hoidon yksiköitä Villa Apilaa ja Villa Merta, lasten sairaalahoitoa, eikä synnyttäjien tukihenkilöitä synnytysyksikössä ja synnyttäjien vuodeosastolla. Näissä vierailut sallitaan päätöksen ajankohtana yksilöllisesti, voimassa olevien covid-epidemian turvaohjeiden mukaisesti. Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa noudatetaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa voimassa olevia erillisiä vierailuohjeita.

Kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Potilaiden vointiin liittyvissä kyselyissä osastojen henkilökunnan tavoittaa parhaiten klo 13-17 välillä, kun lääkäreiden kierrokset osastoilla ovat päättyneet.

Saattajia koskevat rajoitukset

Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalla potilaalla saa olla saattaja mukana vain erityisestä syystä. Tällöinkin saattajia voi olla vain yksi.

Saattaja sallitaan potilaalle, joka on alle 18-vuotias, on muistisairas tai liikuntaesteinen sekä tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.

Saattajia ja vierailijoita koskevat yleiset ohjeet

Saattajalla tai osastolla erityisestä syystä vierailevalla ei saa olla infektio-oireita.

Saattajia ja vierailijoita velvoitetaan käyttämään sairaaloissa suu-nenäsuojusta eli maskia koko vierailun ajan. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella. Ensisijaisesti jokaisella tulee olla käytettävissään oma maski.

Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Käsidesiä on saatavilla sairaalasta.

Sairaalassa liikkuessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä (vähintään 2 metriä), myös läheisen luona osastoilla vierailtaessa.

Erityisestä syystä osastolle pääsevän vierailijan on ilmoittauduttava osaston kansliaan heti vierailun alussa.