Sairaalat

Tutustu huolellisesti näihin saattajia ja vierailijoita koskeviin ohjeisiin ennen sairaalassa asiointia tai vierailua.

Vierailukiellot Kymsoten sairaaloihin 30.11.2020 alkaen

Kymenlaakson vaikeutuneen koronapandemiatilanteen takia vierailut hoidossa olevien potilaiden luona Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Haminan ja Karhulan sairaaloissa sekä kuntoutusyksikkö Hoikussa kielletään 30.11.2020 alkaen 30.4.2021 saakka.

Päätös ei koske Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa, palliatiivisen hoidon yksiköitä Villa Apilaa ja Villa Merta, lastenosastoa eikä synnyttäjien tukihenkilöitä. Näissä vierailut sallitaan päätöksen ajankohtana voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Myös kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Vierailukieltojen perusteena ovat Kymenlaakson Covid19-pandemian kiihtymisvaihe ja tartuntatautilain mukaiset rajoitustoimenpiteet.

Saattajia koskevat rajoitukset

Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalla potilaalla saa olla saattaja mukana vain erityisestä syystä. Tällöinkin saattajia voi olla vain yksi.

Saattaja sallitaan potilaalle, joka on alle 18-vuotias, on muistisairas tai liikuntaesteinen sekä tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.

Saattajia ja vierailijoita koskevat yleiset ohjeet

Saattajalla tai osastolla erityisestä syystä vierailevalla ei saa olla infektio-oireita.

Saattajia ja vierailijoita velvoitetaan käyttämään sairaaloissa suu-nenäsuojusta eli maskia.

Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Käsidesiä on saatavilla sairaalasta.

Sairaalassa liikkuessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä (vähintään 2 metriä), myös läheisen luona osastoilla vierailtaessa.

Erityisestä syystä osastolle pääsevän vierailijan on ilmoittauduttava osaston kansliaan heti vierailun alussa.

Sairaaloissa asioivia velvoitetaan käyttämään suu-nenäsuojusta eli maskia. Tämä velvoitus koskee ennen kaikkea saattajia ja vierailijoita, mutta myös kaikkia asiakkaita, joilla ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Velvoitus koskee THL:n ohjeen mukaisesti yli 12-vuotiaita. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella. Ensisijaisesti jokaisella tulee olla käytettävissään oma maski.

Kaikkien saattajien ja vierailijoiden on käytettävä suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan ja noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita. Myös sairaalan asiakkaat käyttävät maskia koko ajan, mikäli terveys ja tilanne sen sallivat. Lisätietoja ja ohjeita saa henkilökuntalta.

Kun maski otetaan pois sairaalan ulkopuolella, se on huolehdittava asianmukaisesti jäteastiaan.

Nämä ohjeet (annettu 2.10.2020) ovat voimassa niin kauan kuin koronavirustilanne edellyttää suojaustoimia ja rajoituksia sairaalavierailuihin.
Ohjeet maskin käytöstä päivitetty 28.10.2020
Ohjeita päivitetty 10.12.2020
Päivitetty, päivämäärää jatkettu 29.1.2021