Asiointi ja vierailut toimipisteissä

Tutustu huolellisesti näihin saattajia ja vierailijoita koskeviin ohjeisiin ennen toimipisteissämme asiointia tai vierailua.

Vieraillessasi toimipisteissämme, kuten terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai asumisyksiköissä, noudatathan kaikkia henkilökunnan antamia ohjeita.

Sairaalat

Ohjeistus on voimassa 31.1.2023 asti.

Vierailuissa Kymenlaakson keskussairaalaan, Ratamokeskukseen, Karhulan ja Haminan sairaalaan sekä kuntoutuskeskus Hoikuun tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Potilaan luona voi vierailla kerralla yksi henkilö ja tarvittaessa avustaja, jos vierailija tarvitsee avustajaa liikkumiseen.
 • Vierailun kesto on enintään noin 30 minuuttia. Vierailu voi olla pitempikestoinen, jos se on tarpeellista potilaan kuntoutuksen tai hoidon kannalta.
 • Vierailun tulee tapahtua pääsääntöisesti kello 13-18 välisenä aikana. Muuna aikana vierailut tulee sopia erikseen osaston henkilökunnan kanssa.
 • Kaikkien vierailijoiden tulee käyttää poikkeuksetta suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan, noudattaa hyviä yleisiä hygienia- ja käsihygieniaohjeita ja huolehtia siitä, että riittävän turvallinen etäisyys muihin huoneessa olijoihin säilyy. Fyysistä lähikontaktia hoidettavaan potilaaseen ei suositella.
 • Vähäinenkin hengitystietulehdus- tai muu tulehdussairauden oire on este vierailulle.
 • Vierailijan tulee noudattaa muita osaston henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Jos vierailu on mahdollista toteuttaa ulkotiloissa, sen kesto voi olla pidempi kuin 30 minuuttia. Maskia tulee käyttää ulkotiloissakin tapahtuvan vierailun yhteydessä.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisen hoidon yksiköissä Villa Apila ja Villa Meri sekä lastentautien vuodeosastolla vierailut sekä synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo sallitaan näissä yksiköissä voimassa olevien covid-epidemian turvaohjeiden mukaisesti.

Kuolevien ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaisten vierailut sallitaan hoitavan yksikön henkilökunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Potilaiden vointiin liittyvissä kyselyissä osastojen henkilökunnan tavoittaa parhaiten klo 13-17 välillä, kun lääkäreiden kierrokset osastoilla ovat päättyneet.

Saattajia koskevat rajoitukset ja yleiset ohjeet

 • Poliklinikalle, tutkimuksiin tai osastolle tulevalla potilaalla saa olla yksi saattaja mukana erityisestä syystä.
 • Saattaja sallitaan tilanteissa, joissa saattajan läsnäolo on välttämätöntä hoidon tai tutkimuksen onnistumisen kannalta.
 • Saattajalla ei saa olla infektio-oireita.
 • Saattajan tulee käyttää suu-nenäsuojusta eli maskia koko vierailun ajan. Maski pitää olla puettuna jo sairaalan ovella. Ensisijaisesti jokaisella tulee olla käytettävissään oma maski.
 • Jokaisen tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä tulee käyttää sairaalaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.
 • Sairaalassa liikkuessa tulee huolehtia riittävän turvallisesta etäisyydestä muihin.

Äitiyspoliklinikka ja synnytykset

 • Mikäli olet tulossa äitiyspoliklinikalle, naistentautien poliklinikalle tai  synnytysvastaanotolle ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, ota etukäteen yhteyttä lisäohjeiden saamiseksi.
 • Koronarokotusta suositellaan kaikille raskaana oleville. Tietoa raskaana olevien koronarokotuksista on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sopivatko koronarokotteet kaikille -sivulle
 • Suu-nenäsuojusta eli maskia tulee käyttää kaikissa sairaalan tiloissa, joissa on muita asiakkaita tai henkilökuntaa.
 • Mikäli äiti ja tukihenkilö ovat kahdestaan synnytyshuoneessa tai vuodeosaston potilashuoneessa, maskia ei tarvitse käyttää. Synnyttäjän ei tarvitse käyttää maskia synnytyksen aikana, mikäli hän on oireeton.
 • Synnytykseen osallistuvan tukihenkilön toivotaan tekevän koronaviruksen kotitesti alle 24 tunnin sisällä ennen synnytysyksikköön saapumista.
 • Synnytysvalmennukset järjestetään etäyhteydellä.

Asumisyksiköt

 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona.
 • Lähikontaktia, kuten kättelyä, tulee välttää.
 • Suosittelemme käyttämään maskia.
 • Henkilöstö antaa tarvittaessa maskin käyttöön sekä antaa ohjeita käsihygieniasta ja muista tarvittavista käytännöistä.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilöstön ohjeistusten mukaisesti.
 • Tapaaminen voidaan järjestää sovitusti erillisessä tilassa tai asiakkaan huoneessa.
 • Jos vierailija on tulossa tapaamaan asiakasta, joka on useamman henkilön kanssa samassa huoneessa, suositellaan tapaamisen pidettävän huoneen ulkopuolisissa tiloissa.
 • Suosittelemme maskin käyttöä myös ulkona, etenkin lähikontaktissa kuten pyörätuolia työnnettäessä.

Asukkaiden vierailut tai lomailut asumisyksikön ulkopuolella

 • Vierailukohteessa omaisten tulee olla terveitä (ei edes lieviä oireita).
 • Vierailulle läheisten luo / kotilomalle lähtevän asukkaan tulee olla terve.
 • Käytännön järjestelyistä sovitaan etukäteen yksikön kanssa.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä.
 • Suosittelemme maskin käyttöä myös asumisyksikön ulkopuolella.