Asumisyksiköt

Asumispalveluissa voi vierailla läheisten luona edellyttäen, että vierailija on ehdottomasti terve. Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa turvaväli ja muut ohjeet huomioiden.

Vierailut asumisyksiköissä

 • Vain terveet henkilöt voivat vierailla läheistensä luona.
 • Lähikontaktia, kuten kättelyä, tulee välttää.
 • Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa turvaväli huomioiden.
 • Tapaamisista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä.
  • Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus.
 • Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti.

Asukkaan tapaaminen sisätiloissa

 • Tapaaminen voidaan järjestää sovitusti erillisessä tilassa tai asiakkaan huoneessa lyhytaikaisesti.
  • Lyhytaikaisesti vierailtaessa (15 min.) vieras / henkilökohtainen avustaja käyttää suu-nenäsuojainta vierailun ajan ja pitää 1–1,5 metrin turvavälin.
   • Lyhytaikainen lähikontakti voidaan sallia, esim. halaaminen tai läheisen kosketus.
   • Kättelyä suositellaan välttämään.
   • Omainen / henkilökohtainen avustaja voi tukea asukasta toimintakyvyn ylläpitämisessä, kuten ruokailussa avustamisessa tai hiusten kampaamisessa.
 • Pidempiaikaisesti vierailtaessa vieras / henkilökohtainen avustaja käyttää suu-nenäsuojainta ja pitää kahden metrin turvavälin.
 • Jos vierailija on tulossa tapaamaan asiakasta, joka on useamman henkilön kanssa samassa huoneessa, suositellaan tapaamisen pidettävän huoneen ulkopuolisissa tiloissa.

Asukkaan kanssa ulkoilu

 • Ulkoilu tapahtuu sovitusti palveluyksikön välittömässä läheisyydessä (esim. puutarha).
 • Ulkoiltaessa läheisen kanssa pidetään kahden metrin turvaväli, jos suu-nenäsuojainta ei käytetä.
 • Jos omainen / henkilökohtainen avustaja työntää läheistään pyörätuolissa tai tukee läheistä ulkoilun aikana, käyttää omainen / henkilökohtainen avustaja suu-nenäsuojainta.
 • Tarvittaessa omaiselle ja asukkaalle annetaan suu-nenäsuojain yksiköstä.

Asukkaan saattaminen yksikön ulkopuolella

 • Saattamisesta ja järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.
 • Omainen / henkilökohtainen avustaja käyttää suu-nenäsuojainta.

Asukkaiden vierailut tai lomailut asumisyksikön ulkopuolella

 • Vierailukohteessa omaisten tulee olla terveitä (ei edes lieviä oireita).
 • Vierailulle läheisten luo / kotilomalle lähtevän asukkaan tulee olla terve.
 • Käytännön järjestelyistä sovitaan etukäteen yksikön kanssa.
 • Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä turvavälin toteuttamisesta.
 • Mikäli vierailutilaisuus toteutetaan ulkotiloissa, pidetään kahden metrin turvaväli, jolloin suu-nenäsuojainta ei tarvita.
 • Mikäli vierailutilaisuus toteutetaan omaisen luona pidempiaikaisesti sisätiloissa (esim. kotiloma) ja oltaessa lähikontaktissa tai lähietäisyydellä, käytetään suu-nenäsuojainta ja pidetään 1–1,5 metrin turvaväli.

Vierailulle tai kotilomalle kuljetus

 • Kuljetus sovitaan omaisen kanssa joko omaisen autolla tai taksilla.
 • Kuljettaja käyttää suu-nenäsuojainta ja huolehtii käsihygieniasta ennen ja jälkeen kuljetuksen.

Vierailuohjeilla pyrimme suojaamaan asukkaita koronavirustartunnalta. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.