Asumisyksiköt

Asumispalveluissa järjestetään asukkaiden ja heidän läheistensä ennalta sovittuja tapaamisia, edellyttäen että vierailija on ehdottomasti terve eikä hänellä ole hengitystieinfektion oireita.

Tapaamisista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tapaamisissa tulee välttää lähikontaktia, kuten kättelyä tai halaamista. Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa.

Tapaaminen ulkotiloissa järjestetään palveluyksikön puutarhassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Myös ulkoiltaessa huolehditaan kahden metrin turvavälistä. Jos vierailija työntää läheistään pyörätuolissa, käyttää hän suu-nenäsuojainta.

Sisätiloissa tapaamista varten järjestetään erillinen riittävän suuri tila, jossa huolehditaan kahden metrin turvavälistä. Vierailuja voidaan toteuttaa myös asukkaan huoneessa, tällöin vierailija käyttää suu-nenäsuojainta.

Tarvittaessa vierailijalle annetaan suojaimet yksiköstä.

Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. (THL 2020.)