Asumisyksiköt

Asumispalveluissa järjestetään asukkaiden ja heidän läheistensä ennalta sovittuja tapaamisia, edellyttäen että vierailija on ehdottomasti terve eikä hänellä ole hengitystieinfektion oireita.

Tapaamisista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on asiakasturvallisuus ja henkilökunnan työturvallisuus. Asumisyksiköissä voi vierailla vain terveenä. Tapaamisen aikana on käytettävä suu-nenäsuojusta koko tapaamisen ajan ja muistettava kahden metrin turvaväli. Suu-nenäsuojuksen käyttäjä suojaa läheisiään koronatartunnalta. Vierailijoilla on vierailulle tullessaan omat suu-nenäsuojaimet.
Tapaamisissa tulee välttää lähikontaktia, kuten kättelyä tai halaamista. Henkilöstö antaa tarvittaessa lisäohjeet vierailua koskevissa kysymyksissä. Henkilökohtainen avustaja on verrattavissa työntekijään ja hän suojautuu avustustilanteissa henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti. Tarvittaessa henkilökunta ohjeistaa käsihygieniasta ja suu-nenäsuojaimen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännöistä. Tapaaminen järjestetään joko ulkotiloissa tai sisätiloissa.

Tapaaminen sisätiloissa

Tapaamista varten voidaan järjestää erillinen tila, jossa huolehditaan kahden metrin turvavälistä. Jos omaiset vierailevat läheistensä huoneessa, he käyttävät suu-nenäsuojainta koko vierailun ajan.

Asiakkaan kanssa ulkoilu

Tapaaminen ulkotiloissa järjestetään palveluyksikön omalla pihamaalla tai sen välittömässä läheisyydessä kävelylle tai keskustelulle osoitetussa paikassa. Myös ulkoiltaessa huolehditaan kahden metrin turvavälistä. Jos vierailija työntää läheistään pyörätuolissa, käyttää hän silloinkin suu-nenäsuojainta.

Asiakkaan käynti asumisyksikön ulkopuolella

Kun asiakas saatetaan esim. vastaanotolle tai tutkimuksiin, omainen tai henkilökohtainen avustaja käyttää suu-nenäsuojainta. Saattamisesta ja järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.

Vierailuohjeilla pyrimme suojaamaan asukkaita koronavirustartunnalta. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla. (THL 2020.)